Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace spojených národů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace spojených národů"— Transkript prezentace:

1 Organizace spojených národů

2 Historie a součastnost
OSN byla založena 24. října 1945 v San Franciscu (51 států) nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála první Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně název vznikl na návrh Franklina D. Roosevelta nynějsí sídlo OSN je New Yorku Počet členských států - 191

3 Hlavní cíle zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
zajištění mezinárodní spolupráce dodržování lidkých práv ekonomický a sociální rozvoj

4 Orgány OSN Rada bezpečnosti – je hlavním výkonným orgánem OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. Ekonomická a sociální rada OSN – má nastarost otázky spojené s ekonomickým, sociálním, kulturním a zdravotním rozvojem, podpora dodržování lidských práv, dojednávání spolupráce s přidruženými odbornými mezinárodními organizacemi Poručenská rada OSN – momentálně „mimo provoz“, ale její rolí bylo zabezpečit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti.

5 Mezinárodní soudní dvůr – sídlí v nizozemském Haagu, hlavním právním dokumentem pro činnost soudu je Statut Mezinárodního soudního dvora; hlavním úkolem soudu je řešit spory mezi státy a podávát posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů; Mezinárodní soudní dvůr se skládá z patnácti soudců volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti ze seznamu osob navržených státními skupinami Stálého rozhodčího soudu. Soudci jsou voleni na devět let a mohou být znovuzvoleni. Každé tři roky se ve volbě obnovuje jedna třetina soudců. Členy soudu nemohou být zároveň dva příslušníci stejného státu. Sekretariát – v čele stojí generální tajemník OSN; Sekretariát zabezpečuje chod všech orgánů OSN i těch, jenž mají svou působnost mimo sídla, např. Evropská hospodářská komise

6 Generální tajemník OSN
Mezi pravomoci generálního tajemníka patří správa majetku OSN a právo zúčastnit se jednání všech orgánů OSN Jméno Národnost Ve funkci Trygve Lie Norsko Dag Hammarskjöld Švédsko U Thant Barma Kurt Waldheim Rakousko Javier Peréz de Cuéllar Peru Butros Butros-Ghálí Egypt Kofi Annan Ghana Pan Ki-mun Jižní Korea od 2007

7 Cíle OSN do roku 2015 1. snížit chudobu a sociální vyloučení
2. dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání 3. prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti 4. snížit dětskou úmrtnost 5. zlepšit zdraví matek 6. boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 7. zajistit environmentální udržitelnost 8. vybudovat globální partnerství pro rozvoj 9. udržovat mezinárodní mír a bezpečnost


Stáhnout ppt "Organizace spojených národů"

Podobné prezentace


Reklamy Google