Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Mechanická energie a práce Fyzika 1. ročník učebních oborů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Mechanická energie a práce Fyzika 1. ročník učebních oborů."— Transkript prezentace:

1 3. Mechanická energie a práce Fyzika 1. ročník učebních oborů

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Mechanická energie a práce Fyzika učební obory první Mgr. Libor Vakrčka

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně v 8 vyučovacích hodinách.. Ve Vsetíně dne podpis autora

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah 3. kapitola: Mechanická energie a práce 3.1. Mechanická energie 3.1.1. Polohová energie 3.1.2. Pohybová energie 3.2. Mechanická práce 3.3. Výkon 3.3.1. Práce, výkon 3.4. Účinnost 3.5. Shrnutí a procvičení učiva

5 3.1. Mechanická energie Nejjednodušší forma energie EJ Značka: E jednotka: J (Joule)Mechanickáenergie Polohová energie Pohybová energie

6 3.1.1. Polohová energie mají ji tělesa, která jsou v silovém poli jiného tělesa a také pružně deformovaná tělesa Potenciální (polohová) energie tíhová E p /JPotenciální (polohová) energie tíhová E p /J má ji těleso v tíhovém poli země výpočet: m = hmotnost tělesa (kg) g = tíhové zrychlení (10 m.s -2 ) h = výška (m)

7 3.1.1. Polohová energie = energie pružně deformovaných těles Potenciální energie pružnostiPotenciální energie pružnosti videovideovideo

8 3.1.2. Pohybová energie má ji každé pohybující se těleso Kinetická (pohybová) energie E k /JKinetická (pohybová) energie E k /J videovideovideo výpočet: m = hmotnost tělesa (kg) v = rychlost tělesa (m/s)

9 3.1.2. Pohybová energie Snižování pohybové (kinetické) energie, díky vnějším silám (tření, odpor prostředí, působení jiného tělesa) videovideovideo videovideovideo

10 3.1.3. Zákon zachování energie Celková mechanická energie je v izolované soustavě konstantní, pouze dochází k přeměnám potenciální energie v kinetickou a naopak video

11 3.1.3. zákon zachování energie h

12 h=10m m=30kg E p =max=m.g.h=30.10.10=3000J E k =0 E=E p + E k E p =max=m.g.h=30.10.10=3000J E k =0 E=E p + E k E=E p + E k E=1500+1500=3000J E p =m.g.h=30.10.0=0 E k =max= 3000J E=E p + E k E p =m.g.h=30.10.0=0 E k =max= 3000J E=E p + E k

13 3.2. Mechanická práce Těleso koná práci, působí-li určitou silou po nějaké dráze (W/J) 1. 1.Síla má stejný směr jako posunutí tělesa 2. 2.Síla svírá s trajektorií posunutí úhel α α

14 2. Mechanická práce 3. Těleso zvedáme do výšky Použité fyzikální veličiny/jednotky FNF (síla)/N (Newton) shms, h (dráha, výška)/m (metr) g m.s -2g (tíhové zrychlení)/ 10 m.s -2

15 3.3. Výkon Wt P/W(watt)podíl mechanické práce W a doby t, za který byla práce vykonána P/W(watt) výpočet: P 0 /WPříkon P 0 /W – dodaná energie

16 3.3.1. Práce, výkon Počítáme-li výkon ve wattech a čas v sekundách, dostáváme mech. práci ve wattsekundách 1Ws = 1J1Ws = 1J Počítáme-li výkon v kilowattech a čas v hodinách, dostáváme mech. práci ve kilowatthodinách 1kWh 3 600 000Ws/J1kWh =1000W.3600s= 3 600 000Ws/J 1kWh = 3 600kJ1kWh = 3 600kJW P. t

17 3.4. Účinnost ηZnačka η [eta] PP 0Je určena podílem výkonu P a příkonu P 0 výpočet: výsledek<1výsledek<1 výsledek<100%výsledek<100%P P0. η

18 3.5. Shrnutí a procvičení učiva

19 Zlaté pravidlo mechaniky Pomocí jednoduchých strojů (páka, kladka, nakloněná rovina) nelze práci ušetřit (působíme menší silou, ale po delší dráze) VideoVideoVideo VideoVideoVideo VideoVideoVideo

20 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Seznam použitých zdrojů a literatury František Jáchim, Jiří Tesař, Fyzika pro 8. ročník ZŠ, SPN Praha 2000, str. 13-27, ISBN 80-7235-125-7 Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str. 35-41, ISBN 80-7196-223-6 RNDr. Milan Bednařík, CSc, doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc, RNDr. Jaromír Široký, CSc, Fyzika I pro studijní obory SOU, 3. vydání, SPN Praha, str. 60-80, ISBN 80-04-25515-9 LANGMaster, Jak věci fungují 1, Fyzika, CD B, www.langmaster.czwww.langmaster.cz Wikipedia - Encyklopedie na internetu Encyklopedie fyziky MEF, www. jreichl.com


Stáhnout ppt "3. Mechanická energie a práce Fyzika 1. ročník učebních oborů."

Podobné prezentace


Reklamy Google