Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Mechanická energie a práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Mechanická energie a práce"— Transkript prezentace:

1 3. Mechanická energie a práce
Fyzika 1. ročník učebních oborů

2 Mechanická energie a práce
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mechanická energie a práce Fyzika učební obory první Mgr. Libor Vakrčka Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně v 8 vyučovacích hodinách.. Ve Vsetíně dne podpis autora Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah 3. kapitola: Mechanická energie a práce 3.1. Mechanická energie Polohová energie Pohybová energie 3.2. Mechanická práce 3.3. Výkon Práce, výkon 3.4. Účinnost 3.5. Shrnutí a procvičení učiva Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 Nejjednodušší forma energie
3.1. Mechanická energie Nejjednodušší forma energie Značka: E jednotka: J (Joule) Mechanická energie Pol oho vá ene rgie Pohybová energie

6 3.1.1. Polohová energie Ep = m . g . h m h
mají ji tělesa, která jsou v silovém poli jiného tělesa a také pružně deformovaná tělesa Potenciální (polohová) energie tíhová Ep/J má ji těleso v tíhovém poli země výpočet: m = hmotnost tělesa (kg) g = tíhové zrychlení (10 m.s-2 ) h = výška (m) m Ep = m . g . h h

7 3.1.1. Polohová energie = energie pružně deformovaných těles
Potenciální energie pružnosti video

8 3.1.2. Pohybová energie Ek = (m . v2) : 2
má ji každé pohybující se těleso Kinetická (pohybová) energie Ek/J video výpočet: m = hmotnost tělesa (kg) v = rychlost tělesa (m/s) Ek = (m . v2) : 2

9 Pohybová energie Snižování pohybové (kinetické) energie, díky vnějším silám (tření, odpor prostředí, působení jiného tělesa) video

10 3.1.3. Zákon zachování energie
Celková mechanická energie je v izolované soustavě konstantní, pouze dochází k přeměnám potenciální energie v kinetickou a naopak video E = Ep + Ek

11 3.1.3. zákon zachování energie
Ep=max=m.g.h Ek=0 E=Ep+ Ek E=konst. Ep=m.g.h Ek=(m.v2):2 E=Ep+ Ek h Ep=0 Ek=max=(m.v2):2 E=Ep+ Ek

12 3.1.3. zákon zachování energie
m=30kg Ep=max=m.g.h= =3000J Ek= E=Ep + Ek E=3000J E=Ep + Ek E= =3000J h=10m Ep=m.g.h= =0 Ek =max= 3000J E=Ep + Ek

13 3.2. Mechanická práce W = F . s W=F.s.cosα
Těleso koná práci, působí-li určitou silou po nějaké dráze (W/J) Síla má stejný směr jako posunutí tělesa Síla svírá s trajektorií posunutí úhel α W = F . s W=F.s.cosα α

14 2. Mechanická práce W=m.g.h 3. Těleso zvedáme do výšky
Použité fyzikální veličiny/jednotky F (síla)/N (Newton) s, h (dráha, výška)/m (metr) g (tíhové zrychlení)/ 10 m.s-2 W=m.g.h

15 3.3. Výkon podíl mechanické práce W a doby t, za který byla práce vykonána P/W(watt) výpočet: Příkon P0/W – dodaná energie P = W : t P < P0

16 Práce, výkon Počítáme-li výkon ve wattech a čas v sekundách, dostáváme mech. práci ve wattsekundách 1Ws = 1J Počítáme-li výkon v kilowattech a čas v hodinách, dostáváme mech. práci ve kilowatthodinách 1kWh =1000W.3600s= Ws/J 1kWh = 3 600kJ W P . t

17 3.4. Účinnost P0 . η P η = P : P0 η=(P:P0).100 Značka η [eta]
Je určena podílem výkonu P a příkonu P0 výpočet: výsledek<1 výsledek<100% η = P : P0 P P0 . η η=(P:P0).100

18 3.5. Shrnutí a procvičení učiva

19 Zlaté pravidlo mechaniky
Pomocí jednoduchých strojů (páka, kladka, nakloněná rovina) nelze práci ušetřit (působíme menší silou, ale po delší dráze) Video

20 Seznam použitých zdrojů a literatury
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam použitých zdrojů a literatury František Jáchim, Jiří Tesař, Fyzika pro 8. ročník ZŠ, SPN Praha 2000, str , ISBN Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str , ISBN RNDr. Milan Bednařík, CSc, doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc, RNDr. Jaromír Široký, CSc, Fyzika I pro studijní obory SOU, 3. vydání, SPN Praha, str , ISBN LANGMaster, Jak věci fungují 1, Fyzika, CD B, Wikipedia - Encyklopedie na internetu Encyklopedie fyziky MEF, www. jreichl.com Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "3. Mechanická energie a práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google