Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management zdraví mléčné žlázy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management zdraví mléčné žlázy"— Transkript prezentace:

1 Management zdraví mléčné žlázy
Konference ČBS, MVDr.Gabriela Zelinková

2 Management suchostojného a tranzitního období
52% mastitid v prvních 100 dnech laktace má původ v suchostojném období (Bradley and Green,2000) IMI při otelení snižuje nádoj o 5% (Hogeveen, 2003; Berry et al., 2004). Hlavní cíl: optimalizace obranných mechanizmů dojnice prevence negativní energetické bilance

3 Vliv Negativní Energetické Bilance (NEB)
„U dojnic s peripartální NEB, charakterizovanou signifikantním zvýšením NEFA, zvýšením BHB a sníženým příjmem krmiva byla signifikantně snížená funkce PMN v periferní krvi“ ( Hammon a kol., 2006) „ NEB charakterizovaná zvýšenou hladinou BHB v 1. až 3. den p.p. prokazatelně souvisela se zvýšeným rizikem klinické mastitidy, způsobené environmentálními pathogeny.“ (Jánosi a kol.,2003) „Hladiny metabolitů v krvi, zejména NEFA a BHB, indikující výraznou NEB, souvisejí se zvýšeným počtem SB (nad 400tis./ml) při první KU u prvotelek.“ (Nyman at al. , 2008) „Ztráta těl.hmotnosti a ketóza v rané laktaci indikují přetrvávající NEB a predisponují dojnici k zánětům mléčné žlázy (zvyšují riziko o o 44%)“ ( M. van Straten a kol. (2009)

4 Vztah mezi poměrem T/B a počtem SB Jaroslav Marek1, Gabriela Zelinková2 1 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, Universita Palackého, Třída 17.listopadu 12, Olomouc, 2 Praktický vet.lékař, J.Felixe 1734, Frenštát p.R. „ Pravděpodobnost, ža dojnice s ketózou (T/B ≥1,5) bude „milionářka“ je o 46% větší než u dojnice s vyhovující metabolickou kondicí.“ „Pravděpodobnost, že dojnice s acidózou (T/B≤1,0) bude „milionářka“ je o 38% větší než u krávy s vyhovující metabolickou kondicí“

5 Výživa v suchostojném a tranzitním období
Nejčastější chyby: „suchařkám“ se zkrmí vše (zaplísněné krmivo, KD s obsahem kys.máselné apod.) překrmování energií (dojnice přetučnělé před porodem jsou více náchylné k lipomobilizaci) nedostatek strukturální vlákniny nevhodná struktura KD (pozor na separaci!) nedostatek místa u žlabu zakládání na žlab 1x denně v tranzitním období snížený příjem sušiny po porodu lipomobilizace, NEB

6 bodový graf T/B versus délka laktace
Př.: špatně zvládnutý management kolemporodního období a období rozdoje, špatná žravost dojnic po otelení, ztráta kondice (lipolýzy)

7 Negativní energetická bilance (Negative Energetic Balance - NEB)
Diagnostika na individuální úrovni snížená žravost ztráta hmotnosti ( s maximem 3-6 týdnů po porodu!!!) snížení hodnot hřbetního tuku nervové příznaky („těkavé oko“, letargie, excitace, ulehnutí) tuhý trus

8 Negativní energetická bilance (Negative Energetic Balance - NEB)
Diagnostika na individuální úrovni pokles produkce a změny ve složení mléka - tuk/bílkovina > 1,4 přítomnost ketolátek v moči a mléce (nízká senzitivita) zvýšené hladiny metabolitů v krvi dojnic: BHB (betahydroxybuthyrát) >0,8mmol/l (Abbott ketonmetr) NEMK (neesterifikované mastné kyseliny) > 0,6 mmol/l

9 Kontrola příjmu krmiva prostor u žlabu min
Kontrola příjmu krmiva prostor u žlabu min.75-80cm/ks nebo osazení na 85% žravost dojnic a příprava bachoru na vysokoprodukční KD

10 Poporodní kontrola dojnic

11 Kontrola bachorových funkcí Sledování přežvykování
Na úrovni stáda: přežvykuje min. 75% dojnic 1-2 hod. po nakrmení Na úrovni dojnice: hodnocení intenzity přežvykování (min.60 přežvýknutí na cyklus) hodnocení bachorové náplně

12 Kontrola bachorových funkcí Sledování naplněnosti bachoru
Náplň bachoru vypovídá o příjmu krmiva intenzitě bachorové fermentace pasáži potravy Provedení: Stoupneme si za dojnici vlevo zezadu a sledujeme náplň bachoru

13 Kontrola bachorových funkcí Sledování naplněnosti bachoru
Skóre 1 Hluboce vpadlá levá hladová jáma větší než na šířku dlaně. Kůže pod příčnými výběžky bederních obratlů ustupující. Kožní řasa z kyčelního hrbolu vede kolmo dolů. V bočním pohledu má hladová jáma kosočtvercový tvar Skóre 2 Kožní řasa z kyčelního hrbolu směřuje dopředu a vytváří s žeberním obloukem trojuhelníkový tvar. Kůže pod příčnými výběžky bederních obratlů je vpadlá. Hladová jáma je max. na šířku dlaně.

14 Skóre trusu - test botou
Sledování procesu trávení Cíl: detekce poruch trávení Gumákou šlápneme do čerstvého trusu. Sledujeme zaplňování důlku, když botu sejmeme, sledujeme případný otisk boty a přítomnost nestrávených částic.

15 Skóre trusu - test botou

16 Skóre trusu – test rukou
Sledování procesu trávení Zmáčkneme v dlani porci trusu a sledujeme homogenitu obsah vody přítomnost nestrávených částic

17 Trus nehomogenní, nestrávené částice viditelné, po zmáčknutí vytéká voda a v dlani zůstává nestránená, formovaná vláknina. Nežádoucí!!! Skóre 3 Skóre 4 Skóre 5

18 Sledování procesu trávení
Vložte 1-2 hrsti trusu na síto a propláchněte pod vodou

19 Kontrola stavu mléčné žlázy NK test – subjektivní posuzování, nevypovídá o aktuální infekci ale o reakci mléčné žlázy

20 Kontrola stavu mléčné žlázy
Kontrola počtu SB od 4.dne p.p. vyřazení neperspektivních dojnic (u kterých selhala DRY OFF léčba) včasná léčba perspektivních dojnic (prvotelky, aktuálně infikované dojnice)

21 dojnice následně problémové, s chronicky zvýšeným počtem SB
Vliv počtu SB při poporodní kontrole na vývoj zdravotního stavu mléčné žlázy SB nad 400tis./ml při poporodní kontrole SB do 400tis./ml při poporodní kontrole 42% 36% 58% 64% dojnice následně problémové, s chronicky zvýšeným počtem SB a/nebo klin.zánětem do 100 dnů laktace dojnice bezproblémové v další laktaci Zpracoval MVDr.Jan Havránek

22 Management IMI Léčba na základě bakteriologické dg.
Aktuální doporučení (Gent 2014) Léčba na základě bakteriologické dg. Ne každá vločka je mastitida! Přítomnost patogenů kde je léčba neúspěšná (Mycoplasma, Prototheca, Candida) Léčba ATB má být vyhrazena pro dojnice s dobrou prognózou Př. Dojnice ≥3.laktace, s historií chronicky zvýšeného počtu ISCC, metabolickou dysbalancí = špatný kandidát pro léčbu

23 Bakteriologická diagnostika (rychlé faremní kultivace)
Včasná terapie dojnic s IMI G+ positivní dojnice léčba G- positivní dojnice neléčí se ? Předpokládá se dobrá imunitní kondice dojnic Aktuální doporučení (Gent 2014): „Pokud u G- positivních dojnic existují rizikové faktory, jako jsou první 3 týdny laktace, extrémně vysoká užitkovost, teplotní stres, metabolické dysbalance, přítomnost mykotoxinů k KD apod. – léčit také dojnice G- positivní“

24 Management zaprahnutí
National Mastitis Council: „Five Point Mastitis Control Plan“ založený na plošném zaprahování ATB (72% stád v USA, 88% stád v Kanadě) Doporučení v rámci EU: Systém selektivního zaprahování dojnic ATB (Gent 2014) U stád s nízkým počtem SCC a nízkou prevalencí IMI Důraz na úroveň dojnice a management transitního období – zvyšování imunitní kondice dojnic

25 Selekce dojnic v systému selektivního zaprahování ATB
Protokoly založené na: 1. ISCC a historii dojnice „ SDCT založené na ISCC zvyšuje % IMI, % vyřazení.“ 2. California Mastitis Test (NK test) „Detekováno je pouze 70% dojnic s IMI při zaprahnutí“ 3. Bakteriologickém statusu dojnice (3M aerobic count Petrifilm) „Pokud byl systém aplikován ve stádech s nízkým počtem SCC (<200,000/ml ), riziko IMI při otelení a výskyt klinických mastitid v prvních 120 dnech následné laktace je stejné jako u dojnic v systému plošného ATB zaprahování“ 4. MLD (milk leucocyte differential) “Čtvrťově selektivní zaprahování, založené na MLD diagnostice vykázalo statisticky stejný ISCC, %vyřazení a klinických mastitid v prvních 150 dnech následné laktace ve srovnání s plošným ATB zaprahováním.“

26 The cost of various dry period mastitis control programs by stochastic model

27 Děkuji za pozornost! Kontakt: mob.:


Stáhnout ppt "Management zdraví mléčné žlázy"

Podobné prezentace


Reklamy Google