Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sledování poporodního období u krav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sledování poporodního období u krav"— Transkript prezentace:

1 Sledování poporodního období u krav
Jiří Davídek

2 Kritické body pro úspěšné zvládnutí poporodního období
Období konce laktace-tělesná kondice, zdraví Stání na sucho a zvláště příprava na porod- minimalizace stresu, výživa jako prevence metabolických poruch a udržení imunitních funkcí- Zde se rozhoduje o úspěchu Poporodní období- včasná detekce a správná léčba nemocných krav- zde se dá snížit riziko neúspěchu

3 6 bodů ovlivňující výskyt puerperálních onemocnění
Místo u žlabu Minimální přesuny mezi kotci Komfort před otelením a po otelení Pohodlný a bezpečný povrch ležení Zdraví končetin Efektivní monitoring a včasná identifikace krav, které potřebují zvýšenou péči

4 Přístup ke žlabu

5

6

7 Profil sociálního neklidu ve skupině
Naskladňování 1x týdně etc…. Naskladňování denně Naskladňování 1x

8 Možnosti ustájení=zajištění pohody zvířat
Musí být čisté, suché, dobře větratelné Boxové ustájení obsazeno maximálně z 85% kapacity Napáječky dostatečně kapacitní a dvě na jednu skupinu Rozměry na krávu u volného ustájení: Suché – 7.5 m2 Příprava porod – m2 Porodna - 13 m2 Místo u žlabu 76 cm na krávu Dobrá pohoda krav Dobrá podlaha

9

10 Kontrola krávy po porodu
Zkontrolujte porodní cesty zda nejsou poraněné nebo zda se nejedná o porod dvojčat Dobrovolný teplý nápoj matce, starším kravám podat vápníkové preparáty Oxytocin na dočištění?? Zaznamenejte průběh porodu

11 Výhřez dělohy Udržujte krávu v čistotě a vlhčete dělohu aby neoschla
Volejte veterináře

12 Prevence výhřezu Postavte krávu co nejrychleji
Dejte oxytocin, zvláště u obtížných porodů pak NSAID Podejte vápník Pokud je otlačená, dejte do rukavice led a vsuňte do porodních cest Pokud kráva neustále tlačí volejte veterináře

13 Další nemoci puerperia
Hypokalcemie-krávy v prvních 3 dnech po porodu, třes, vlnivá chůze až ulehnutí, bez teploty a bez zranění z porodu, které by to vysvětlovalo Perorální nebo injekční aplikace vápníku, intravenosní aplikace zvyšuje riziko relapsu, vypíná parathormon, nastartuje kalciticin, za hodin může znovu ležet, nepodávat společně Ca+ glukosu Ketosa-ztráta tělesné kondice, zaprášená kráva nezdravě vypadající kráva, někdy zápach po acetonu, ketolátky v moči, mléku i krvi, Drenčování – infuse 40% glukosy vede k hyperglykemii, u časné ketosy nepodávat kortikoidy Dislokace slezu- snížení nádoje, ketosa, trus atypický často pastovitý, někdy průjem, typický zvuk při poklepu Drenčování, operace Metritis-horečka, zapáchající výtok Antibiotika celkově Mastitis-NK test, klinické příznaky Léčba nebo brakace Pneumonie-kráva má alespoň dva tyto příznaky-horečku, netypický výtok z nosu, kašel Léčba antibiotiky- nejlépe prodloužená Poranění nebo kulhání-po obtížném telení problémy se zadními nohami, nevstanou, když je poraněná noha vespod, rozjíždějí se, nebo překlubuje ve spěnce Separace. NSAID brakace Enteritis- teplota a vodnatý průjem bez dalších příznaků Drenčování Dehydratace- krávy s mastitidou, metritidou nebo závažným zápalem plic, zapadající oči, kožní řasa na krku se nevrací do normální polohy do 5 minut Cílem je rychlý návrat k normálnímu příjmu sušiny a k dobré dojivosti

14 „Nenormální“ otelená kráva
Krávy, které vyžadují zvýšenou pozornost: Obtížné porody nebo porody s nutností zásahu Krávy které porodily dvojčata Porody mrtvých telat Puerperální paréza Zadržené plodové obaly Starší krávy Krávy které nežerou, spadly s mlékem Cílem je včasná identifikace problémů

15 Využití rektálních teplot
Cíl programu otelených krav je rychlá identifikace nemocných krav Tělesná teplota je citlivý a časný indikátor onemocnění Zvýšená teplota Injekční antibiotika Nesteroidni antiflogistika

16 Využití kontroly ketolátek
Moč nebo krev? Moč- výrazně levnější, kvalitativní, méně přesná, obtížný odběr Krev-dražší, kvantitativní, přesnost srovnatelná s laboratorní analýzou, jednoduchý odběr Možnosti terapie- drenčování

17 Navržený postup při kontrole otelených krav
Krávy se zvýšenou teplotou Krávy bez zvýšené teploty Vypadají nemocně Vypadají zdravě Jeden den léčba NSAID, 3-5 dní léčba antibiotiky, test ketolátek,nálev 300 g PG po tři dny Označit červenou barvou do záznamu Léčba antibiotik a NSAD jako u nemocných, trest ketolátek Bez nálevů pokud jsou nízké Denně kontrolovat Test ketolátek Dle příznaků aplikovat minerály. Případně glukosu Nálev 300 g PG po tři dny Denně vyšetřit, zvláště přesunutý slez Denně měřit tepotu Denně měřit teplotu a dále sledovat po prvních 10 dní Označeným kravám aplikovat PGF2α mezi týdnem po otelení

18 Nálevy Doplnění ztráty tekutin po porodu
Zvetšení objemu bachoru po vypuzení plodu a plodových vod, zaplnění prostoru a tím zábrana přesunutí slezu Doplnění makrominerálů a prekursodů glukosy Prevence puerperálních onemocnění , prospěšné pravděpodobně všem kravám, velký význam u problémových

19 Nálev propylen glykolu
250 ml 2x denně Burhans et al., 1997

20 Nálev propylen glykolu
250 ml 2x denně Burhans et al., 1997

21 Vliv způsobu aplikace propylen glykolu na hladinu inzulínu
Pokud chceme snížit lipomobilizaci potřebujeme rychle zvýšit hladinu glukosy a inzulínu Krmení propylen glykolu zamíchaného v TMR nebo politím TMR nedocílíme tohoto prudkého nárůstu glukosy a insulinu Pouze zamícháním propylen glykolu do směsi která byla nasypána na TMR nebo nálevy bylo dosaženo nárůstu insulinu. Nálevy zajišťují příjem propylen glykolu i u krav, které dostatečně nežerou, tedy u těch zvířat, které to nejvíc potřebují

22 Kvasinkové kultury Navrhované funkce:
Stimulace bakterií trávících vlákninu Snížení produkce kyseliny mléčné Stabilizace prostředí bachoru

23 Pravidla používání kvasinek
Množství: 25 až 120 gramů/krávu/den Strategie: Příprava porod a otelené krávy, krávy které nežerou, špatný objem, tepelný stres a nemocné krávy Stav: Doporučeno, zvláště pro krávy před porodem a po porodu

24 Zadržené lůžko Tradiční přístup: Manuální odstranění a aplikace intrauterinních antibiotik Snížené procento březosti Prodloužení servis periody Nová teorie: Selhání imunitního systému Sledování teploty Aplikace antibiotik, pokud je to nezbytné

25 injekční versus intrauterinní
Léčba antibiotiky injekční versus intrauterinní Intrauterinní terapie Inaktivace organickou hmotou Rezistence bakterií na oxytetracyklin Nebezpečí inhibičních látek mléka Horší efektivita léčby infekce hlubších tkání dělohy Injekční terapie (Ceftiofur, Penicillin) Dobrý průnik tkáněmi Klinické pokusy ukazují na dobrou efektivitu Bez ochranných lhůt (Ceftiofur)

26 Léčba endometritid Problematická je vlastní diagnostika založená na výtoku nažloutlého hnisu z pohlavních orgánů krávy po 30 dnu laktace, často v době, kdy chceme krávu inseminovat Výtok z pochvy Výtok z dělohy Tradičním způsobem je výplach dělohy antibiotiky nebo dezinfekčními prostředky Antibiotika jsou velmi často neúčinná, protože se v děloze již nenacházejí prvotní původci zánětu Jodové preparáty způsobují lokální zánět děložní sliznice s následným uvolněním prostaglandinů, které způsobí luteolýzu Zásadní otázkou je, zda je nutné pro spuštění luteolýzy poškodit děložní sliznici!!!

27 Jak závažný je tento problém?
Nemoci puerperia Jak závažný je tento problém? Choroba Výskyt Cíl Opatření Dystokia 2 – 9.9 % < 8 % > 12 % Paréza 5 – 10 % < 3 % > 5 % Lůžko 2.6 – 19.4 % < 5 % > 8 % Ketosa 2.9 – 34 % < 5 (10) % > 8 (15) % LDS 2 – 5 % Mastitis 7.3 – 36.6 %

28 Vliv nemocí na reprodukci
Onemocnění Zabřeznutí opožděno o dny Paresa 13 Dystokia 12 Lůžko 15 Ketosa 10 LDA Relate this back to the slides on the stressed cows, what does this mean to you. Talk about the fact that many of these diseases follow one another. Gaurd, 1998

29 Návrh péče o poporodní období
Všem kravám podat dobrovolný poporodní nápoj Všechny krávy na 3 a další laktaci dostanou ihned po porodu peroráloně vápník jako prevenci ulehnutí. Měřit tepoty všem oteleným kravám prvních 10 dní (alternativně den). Pokud teplota přesáhne 39,5°C aplikovat antibiotika (penicilin, Excenel, Efficur, Naxcel..) do vymizení tepoty, minimálně však 5 dnů. Pokud teplota neklesne po 3 injekci aplikovat nesteroidní antiflogistika (Flunixin, Meflosyl, Metacam, Rimadyl cattle). Pokud teplota přetrvává i nadále nebo pokud kráva nedosahuje vysoké užitkovosti použít lék druhé volby-tetracykliny. Kravám budou měřeny ketolátky v krvi 5. a 10. den po otelení, a pokud bude zjištěna ketosa (nad 1,2 mmol/l BHB , budou drenčovány nálevy 40l vody a 300 ml propylenglykol nebo YMCP, případně obojí do doby, než ketolátky klesnou pod 1,2 mmol/l, minimálně 3 dny. U všech krav provézt NK test den po otelení a na jeho základě krávu převézt mezi dojící pokud je kráva zdravá, pokud je NK test positivní pak začít s intenzivní léčbou u krav bez závažných problémů s mastitidami a somatickými buňkami v předchozí laktaci pokud je NK test positivní pak krávy vyřadit pokud měly v předchozí laktaci opakované klinické záněty nebo vysoký počet somatických buněk (dlouhodobě nad ). Sledovat celkový vzhled krav v prvních 10 dnech života a všechny nemocně vypadající i při normální teplotě dále nechat vyšetřit na obsah ketolátek i, a pokud kráva nenasadí očekávanou užitkovost nebo pokud nasadí vysokou dojivost a v krátké době spadne s užitkovostí přednostně vyšetřit na přesunutý slez. Pokud se vyskytne jiný problém (například paznehty) urychleně zajistit léčbu.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sledování poporodního období u krav"

Podobné prezentace


Reklamy Google