Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

December 11, 2014 Jak hospodařit s krmivy v období vysokých cen nakupovaných krmiv v porovnání s nízkou cenou prodaného mléka Bob James Dept. of Dairy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "December 11, 2014 Jak hospodařit s krmivy v období vysokých cen nakupovaných krmiv v porovnání s nízkou cenou prodaného mléka Bob James Dept. of Dairy."— Transkript prezentace:

1 December 11, 2014 Jak hospodařit s krmivy v období vysokých cen nakupovaných krmiv v porovnání s nízkou cenou prodaného mléka Bob James Dept. of Dairy Science

2 2 Courtesy – Dr. Patrick French, SS Coop.

3 Široké rozpětí v cenách krmiv– US průměry roku 2008!!!

4 Virginia – Cena produkce – Leden 2009 parametrKc/litr% z celkové ceny Cena nakupovaných krmiv3.6726% Cena vlastních krmiv3.0422% Pastva.06 Veterinární úkony.594% Ostatní práce služeb1.9213.7% Celkové pracovní výdaje8.87 Kc Režijní výdaje (laboratoř, amortizace, daně a ostatní náklady) 5.3838% Celkem14 Kc 4 Cena mléka v únoru – 7.2 Kc/l

5 California – cena produkce - 3 rd čtvrtletí -2008 ItemAmount% of total Celková cena krmiv5.02 Kc60.4 Mzdy.789.4 Cena krmiv jalovice.779.3 Celkové pracovní výdaje 1.4617.7 Odbytové náklady.273.3 Celková cena8.23100% Cena mléka5.08 Prodané mléko/dojnici/den 30L Za každou dojnici ve stádu 1,243 Investice / dojnici63,734 Kc 5

6 Jaké je sdělení? Cena mléka – 5.8 do 11.1 K č /L Cena krmení – 3.63 do 7.02 K č /L příjem po odpočtu ceny krmení – 3.15 až 7.99 K č /L z mléka Příjem po odpočtu pracovních nákladů - -2.4 – 4.6 K č /L z mléka Příjem a náklady jsou periodickéPříjem a náklady jsou periodické 6

7 Zaostřete na oblasti ovlivňující úspěch Management krmení – princip tří krmných dávek Nikdy neobětujte mléčnou produkci u otelených a vysokoprodukčních dojnic Udržte mléčné složky Kontrolujte variabilitu cen krmiv Vyhodnocujte odezvu dojnic proti nastavení krmné dávky 7

8 Management krmení Tři krmné dávky na farměTři krmné dávky na farmě Krmná dávka vypočtená Krmná dávka připravená krmiči Krmná dávka přijatá dojnicemi Jsou krmné dávky vždy stejné? 8

9 1. Vypočtená krmná dávka Poskytujte aktuální informace výživáři %sušiny ze všech siláží, senáží a vlhkých krmiv (např.cukr. řízky,mláto…) Analýzy krmiv – měsíční kontrola základních parametrů siláží,senáží,vlhkých krmiv Příjem sušiny všech krmených skupin Mléčnou produkci, %tuku, %bílkoviny všech produkčních skupin 9

10 2.Krmná dávka, která je namíchána v krmném voze Informace pro krmiče? Celková hmotnost jednotlivých komponentů v TMR? Co se stane, když je chybně naložené krmivo? Komponent Celková hmotnost komponentu Celková hmotnost ve voze nápočtem Kukuřičná siláž 41254125 Vojtěškové seno 2754400 Bavlník2754675 Vlhké kukuřičné zrno 6605335 Proteinový doplněk 4405775 Koncentrát6606435

11 Krmná dávka v závislosti na %NL v TMR *Not significant at p < 0.05 p = 0.5467 r2 = 0.4462 y = 0.8489x + 2.7025 Data z 9 mléčných farem ve Virginii

12 Management krmení přes Software Program, který propojuje data mezi krmným vozem a počítačem Několik dostupnách typů Kontrola krmení EZ-krmiv Supervizor krmení TMR vozová kontrola

13 Jak software pro krmení pracuje? Přehraje se do krmného vozu Krmná dávka se zadá do počítače Informace o krmení se ukazují na váze Informace z vozu se přehrají zpět do počítače Program vygeneruje zprávu

14 TMR krmný vůz Transformační přijímač Data klíčData- klíč http://www.tmrtracker.com/

15 Používání managementu krmení přes software k hodnocení krmiče Přesnost nakládání všech komponentů Zadaná hmotnost vs. naložená hmotnost Čas, kdy jsou všechny komponenty naloženy. Čas, kdy je naložena TMR míchána Přesnost krmení TMR do jednotlivých skupin ( pokud je na 1TMR více skupin). Zadaná hmotnost pro skupiny vs. skutečnost založeného krmiva 15

16 16 Červená barva = krmeno pod >5% Modrá barva = krmeno nad > 5% Zápis porovnávající zadanou hmotnost vs. naloženou hmotnost /den

17 17 Zápis porovnávající zadanou KD a naloženou KD

18 3. Krmná dávka, která je přijímána dojnicemi Separace krmné dávky? Potřebují stejné částice – dojnice budou odmítat Kukuřičná vřetena Délka sena > 5cm Kontrola separatorem - po nakrmení a 1 hodinu před dalším krmením 18

19 Hodnoťte tyto tři krmné dávky na farmě Podávejte jasné instrukce krmiči Hodnoťte mixy Okamžitě po krmení a před dalším krmením Používejte separátor Chemické analýzy 19

20 Řízení krmných dávek pro vysokoužitkové dojnice s koncentrovanou KD Nedělejte rozhodnutí která, sníží cenu KD spolu s příjem sušiny a tím produkci 1L = 6 – 7.5 Kč 1 kg sušiny TMR = ? 1 kg sušiny nad záchovné požadavky = 2 L mléka 20

21 Řízení pro vysoký vrchol laktace dojnic s vysokými mléčnými složkami KD a prostředí pro suchostojné Prostředí porodny KD pro otelené a prostředí Krmení a napájení podporující bachorovou funkci, mléčnou produkci a mléčné složky 21 Komfort

22 Začátek laktace Střed laktace Konec laktace Suchostojné období Měsíce laktace 0123456789101112 Milk Production Body Energy Reserves Calving Dry Matter Intake Fetal Growth Laktační cyklus dojnic Energie BCS 3.5 BCS 2.75 BCS 3.0 BCS 3.25 BCS 3.5 Cíl – zvyšujte příjem sušiny co nejdříve a co nejvýše

23 Výraznější vrchol lakt.křivky = vyšší laktační výnos

24 Klíč k úspěchu u suchostojných krav Výživa a řízení Tělesná kondice – 3.5/5 Prostředí – 9.3 M 2 /dojnici 60 cm/dojnici - místa na ležení Pohodlné postýlky Pohyb 24

25 Vyhněte se vysokým těl.kondicím u suchostojných krav Proč tloustnou? Vysoký příjem energie na konci laktace Jemně nařezaná objemová krmiva – příliš vlhká! Podporují posunutí bachorových TMK do k.propionové Tlusté krávy jsou více náchylné na ketózy, mléčnou horečku a dislokace slezu 25

26 Zásady k dosažení vysokých vrcholů laktace Komfortní prostředí porodny Konzistentní krmná dávka Skupina pro rozdojení do 14 dnů 26

27 Příklad diety pro dojnice v rozdoji – příjem sušiny 2.65 kg vojtěškové seno 8.7 kg kukuřičná siláž 0.40 kg pš. sláma 0.82 kg cukr. řízky 1.1 kg mláto 2 kg kuk.zrno 0.8 kg ječmen 1.82 kg soja HP ŘEPKA? 1.2 kg SoyPLUS 0.13 kg melasa 0.63 kg výpalky 0.36 kg minerálie 0.11 kg Chráněný tuk

28 Udržení mléčných složek Platí za 3.8% tuk a 3.4% bílkovinu? Je to reálné? U.S. průměr = 3.66% tuk a 3.2% celkové bílkoviny Je CZ genetika odlišná oproti U.S. dojnicím? 28

29 Udržení mléčných složek VyváženostVyváženost ve výživě soustřeďte se na bachorově rozpustné cukry a proteiny Podporujte růst bachorových bakterií Podporují stravitelnost vlákniny – prekurzor mléčného tuku - kyselina octová Podporují syntézu mikrobiálního proteinu pro tvorbu mléčného proteinu 29

30 Zlepšení / udržení mléčného proteinu Je těžké změnit mléčný protein Mléčný protein Aminokyseliny vytvořené bachorovými bakteriemi Závisí na rozpustných cukrech a proteinech v bachoru Aminokyseliny z bypass proteinu (RUP) Malé množství z endogenních proteinů. 30

31 31

32 Dojte Jerdeyky! Mléko Jerseyek! 32

33 Jestliže je mléčný protein nízký Maximalizujte jako první syntézu mikrobiálního proteinu Krmte dostatečně fyzikálně efektivní vlákninu ( z celkové DM KD) Částice zadržené na 1.18mm sítě Sojové slupky – 3%, suché mláto – 18% Kukuřičná siláž – 81% Senáže z leguminóz – nakrácené – 67%, hrubě řezané – 82% Seno z leguminóz - 82% Travní seno – 92% 33

34 Jestliže je mléčný protein nízký Poskytněte bachorově fermentovatelnou vlákninu na potlačení acidoz – podporujte žvýkání ( dostatečnou bachorovou matraci) – produkci slin Přidejte 2 – 4% cukru v sušině Přidejte bachorově chráněné aminokyseliny pouze když je bachorová funkce v pořádku- Lysin a Methionin 34

35 Zvýšení mléčného proteinu Vyhněte se vysokému tuku v KD - <6% ze sušiny – snižuje mléčný protein Proč? Nahrazuje bachorově dostupné cukry a snižuje mikrobiální syntézu Jestliže přidáváte tuk do krmných dávek– zvyšte RUP 1% z každých 3% přidaných tuků 35

36 Proč je v ČR mléčná bílkovina nízká? Nezdravá bachorová funkce Vlhká objemná krmiva Jemně nakrácené objemy Používání vysoce rozpustného obilí – ječmen,pšenice Acidosy a zpomalený mikrobiální růst 36

37 Jestliže obsah mléč.tuku je příliš nízký …….. Příliš mnoho nesaturovaných tuků z? Řepkové výlisky Výpalky,mláto Zasahují do syntézy mléčného tuku Příliš mnoho olejnatých produktů – bavlna - >2.5 kg/den Nízký příjem objemů, nízký obsah efektivní vlákniny Mění bachorové TMK z k. octové do propionové 37

38 Jestliže obsah tuku je příliš nízký ….. Přidejte sodu bikarbonu – 135 – 225g/dojnici/den Snižte obsah škrobu <26% v sušině Krmte vícekrát denně Snižte separaci krmné dávky 38

39 Příčiny nízkého mléčného tuku v ČR Acidózy Nedostatek efektivní vlákniny – částice v KD jsou velmi malé – příliš mnoho koncentrátů Vysoké přebírání – během krmení je přijato příliš mnoho jemných částic před vytvořením bachorové matrace KD jsou příliš vlhké – brání ruminaci – bachorová matrace pro žvýkání Vysoce fermentovatelné sacharidy – ječmen,pšenice 39

40 Příliš mnoho tlustých krav 40

41 Návod KD pro optimální bachorovou funkci Poskytuje balanci z cukrů z proměnlivých poměrů a stupňů degradovatelnosti Neutrálně detergentní vláknina (NDF) 28 – 32% NDF ze sušiny 65 – 75% NDF z objemových krmiv 24 – 28% NDF z objemových krmiv v sušině Škrob – 22 – 26% ze sušiny Cukr – 3.5 – 6% ze sušiny Stravitelnost NDF + škrob 41

42 Měřítko pro základní řízení Krmná dávka DM% - 50 – 55% - ne příliš vlhká Efektivní vláknina 42

43 NDF stravitelnost – 48 hodin krmivovysokástřednínízká Vojtěškové seno 55.449.844.2 Vojtěšková senáž 58.253.248.85 Travní seno64.854.243.6 Travní senáž62.953.744.5 Sláma32.5 Kukuřičná siláž63.858.954 BMR kukuřičná siláž 72.868.664.4 Obilní GPS66.856.446 Sojové slupky92 kukuřice85 43

44 Příklad KD zvyšující mléčný tuk a mléčný protein KomponentyMnožstvíKč/tunu Vojtěšková senáž2.3 kg1386 Senáž Sudánské trávy2.3 kg1210 Kukuřičná siláž34 kg1694 Piv. mláto5.4 kg1342 Kukuřičný šrot s vysokým tukem 2.3 kg3740 Koncentrát8.2 kg7062 Příjem sušiny23.3 kg Cena krmiv137 Kc 44 650 kg tělesná hmotnost, 41 L mléka, 3.9% tuk, 3.2% p.protein Cena mléka – 8.7 Kč/litr Příjem po odpočtu krmiv = 357 Kč – 137 Kč = 220Kč

45 Analýza krmné dávky položkaObsah NDFobjemových krmiv - % z NDF69% NDF objemových krmiv - % z DM24.6% Škrob - % z DM21%** Cukr - % z DM5% NEL- Mcal/kg1.68 NL%16.4% RUP- % z NL35% Lysin:Methionin3:1 Objem:jádro52:48 Ca - % z DM.9 P - % z DM.35** Vitamin A/D/E – IU250,000/ 50,000/ 800 45

46 Receptura koncentrátu Komponent% Citrus výlisky23.7% Jemně našrotovaná kukuřice11.5% Chráněný protein3.5% Extrahovaná soja20.3% výpalky24% melasa1.8% Chráněný tuk3.2% Močovina1.2% Minerálie & vitaminy10.8% 46 Minerálie a vitaminy – vápenec, MgO, KCl, NaCl, NaHCO3, KMgS, stopové prvky, Se-Plex, Vit ADE, Biotin, Rumensin

47 Kontrola zlepšení ceny krmiv Aditiva Náklad/dojnice/den Očekávaný výnos $/dojnice/den Pravděpodobný příjem Publikovaný výzkum 47

48 Cena účinných aditiv v U.S.A. Bachorový pufr – NaHCO3 Kvasinkové kultury Monensin – rumensin – nedostupné v EU. Biotin? Mikroprvky v organické formě ? 48

49 Kontrola zlepšení ceny Ohodnoťte vedlejší produkty – mláto, výpalky, řízkyOhodnoťte vedlejší produkty – mláto, výpalky, řízky Porovnejte jejich schopnost nahradit živiny za nižší cenu Porovnávací program krmiv – používá kukuřici a sojový extrahovaný šrot pro stanovení hodnocení energie a proteinu 49

50 Jednoduché ocenění hodnoty energie a proteinu Krmivojako krmený komponent Cena Soj. extr.šrot 44 x + 74 y= 10,000 Kč/T Kukuřičný šrot 9 x + 84 y=2,400Kč/T (Celkově) (100kg) Výpočet hodnoty x (proteinu) a y (škrobu) 50

51 Porovnejte rovnováhu 1 do 74 s rovnováhou 2 do 84 44x + 74y = 10,000 Kc– rovnováha 1 9x + 84y = 2,400 Kc - rovnováha 2 0.59x + y = 135.1 0.11x + y = 28.6 0.48x = 106.4, x = 222 Kč/20kg NL 51

52 Výpočet pro y (hodnocení energie) 0.59x + y = 135.1 0.59(222) + y = 135.1 y = 135.1 – 130.4 = 4.71 Kč/20 kg TDN Hodnocení bavlníku - 28% NL, 90% TDN 28x + 90 y = ? 28 * 222 + 90 *4.71 = 6612 Kč 6612 Kc * 90% DM = 5951 Kč/T 52

53 krmivo%DM%TDN%NLCena Kč/tunu Tržní cena Kč/tunu Nákup? ječmen8867.71436862904Ano Citrus výpalky 9169.89.834085082Ne Extr. řepka 9066.240.966996897Ne Kukuřičné Výpalky 9168.430.456714719Ano Mláto3068.72617101089Ano 53 Kukuřice = 3533Kč/tunu, extr.soja = $8470/tunu Vzájemné ekonomické porovnání kukuřičného šrotu a extr.soji

54 Použití ekonomického srovnávacího programu „Feedval“ Kukuřice nebo sojový šrot nemusí vždy být “dobrý nákup”! Program Sesame – výpočet poměrné ceny různých krmiv ke standardu http://www.sesamesoft.com/ Program Amino Cow kalkuluje tento poměr http://makemilknotmanure.com/aminocow.p hp 54

55 Kontrola ceny krmiv Cíl 2 – 4% zbytků krmiv/dojnici/den Nepřiměřené zbytky = náklad navíc Zabezpečte dostupnost krmiv min. hodinu před dalším krmením Vyhodnoťte množství zbytků – nadměrné přebírání? Dostatečné místo u žlabu – 60cm/dojnici 55

56 Kontrola ceny krmiv Hospodařte se ztrátami – ztráty na objemných krmivech a koncentrátech Plnění a zakrytí žlabů Odběr ze žlabů Zaškolte obsluhu Co představuje 5 % ztrát na žlabu vyjádřeno finančně 56

57 Příklad 300 dojnic 25 kg kukuřičné siláže / denně x 300 dojnic x 365 dní = 2,738 T x 5% = 137T x 700kč =96,000 Kč!!! Koncentrovaná směs 6kg/doj./den x 300 počet doj. x 365 dní = 657T x 5% = 32.8T x 10,000 Kč/T = 328,000 Kč Co může omezit ztráty? 57

58 Compliments of Alex Venne; Diamond V, Inc.

59 Horko = ENERGYE! Compliments of Alex Venne; Diamond V, Inc.

60 60

61 Počet skupin pro účelné řízení krmení Více skupin = možnost pro vysokou využitelnost krmiv Více skupin = více složitosti Co mohou naši řídící technici řídit s největší přesností??? Minimální počet skupin Suchostojné Otelené Vysokoprodukční, nízkoprodukční, jalovice 61

62 Vyvarujte se ! Snížení energie / tuk – může snížit tělesnou kondici ( cíl 4 – 5% tuku v krmné dávce vysokoprodukčních dojnic) Snížení minerálií, obilí, proteinů v krmných dávkách pro jalovice Nedostatků při hodnocení objemových krmiv 62

63 Zlepšete spolupráci s Vaším výživářem Zhodnoťte data o chovu Doporučení strategie nákupů krmiv Hodnocení krmiv Tělesnou kondici 63

64 Hodnoťte změny v krmných dávkách s cílem „ušetřit“ Mléčná produkce / %tuku / %bílkoviny - zisk Max. močovina v mléce 35 mg/dl Konzistenci výkalů Tělesnou kondici Výskyt metabolických poruch 1.- 30. dne po otelení 64

65 Řízení krmení během „těžkých“ časů Buďte si jisti, že dojnice dostávají správnou krmnou dávku! Neobětujte vrcholy laktace a tělesnou kondici Udržujte mléčné složky Krmte pro “zdravý bachor” Rozhodujte o nákupech krmiv rozumně Neplýtvejte krmivy 65


Stáhnout ppt "December 11, 2014 Jak hospodařit s krmivy v období vysokých cen nakupovaných krmiv v porovnání s nízkou cenou prodaného mléka Bob James Dept. of Dairy."

Podobné prezentace


Reklamy Google