Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bob James Dept. of Dairy Science

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bob James Dept. of Dairy Science"— Transkript prezentace:

1 Bob James Dept. of Dairy Science
April 7, 2017 Jak hospodařit s krmivy v období vysokých cen nakupovaných krmiv v porovnání s nízkou cenou prodaného mléka Bob James Dept. of Dairy Science

2 Courtesy – Dr. Patrick French , SS Coop.

3 Široké rozpětí v cenách krmiv– US průměry roku 2008!!!

4 Virginia – Cena produkce – Leden 2009
parametr Kc/litr % z celkové ceny Cena nakupovaných krmiv 3.67 26% Cena vlastních krmiv 3.04 22% Pastva .06 Veterinární úkony .59 4% Ostatní práce služeb 1.92 13.7% Celkové pracovní výdaje 8.87 Kc Režijní výdaje (laboratoř, amortizace, daně a ostatní náklady) 5.38 38% Celkem 14 Kc Cena mléka v únoru – 7.2 Kc/l

5 California – cena produkce - 3rd čtvrtletí -2008
Item Amount % of total Celková cena krmiv 5.02 Kc 60.4 Mzdy .78 9.4 Cena krmiv jalovice .77 9.3 Celkové pracovní výdaje 1.46 17.7 Odbytové náklady .27 3.3 Celková cena 8.23 100% Cena mléka 5.08 Prodané mléko/dojnici/den 30L Za každou dojnici ve stádu 1,243 Investice / dojnici 63,734 Kc

6 Jaké je sdělení? Cena mléka – 5.8 do 11.1 Kč/L
Cena krmení – 3.63 do 7.02 Kč/L příjem po odpočtu ceny krmení – 3.15 až 7.99 Kč/L z mléka Příjem po odpočtu pracovních nákladů – 4.6 Kč/L z mléka Příjem a náklady jsou periodické

7 Zaostřete na oblasti ovlivňující úspěch
Management krmení – princip tří krmných dávek Nikdy neobětujte mléčnou produkci u otelených a vysokoprodukčních dojnic Udržte mléčné složky Kontrolujte variabilitu cen krmiv Vyhodnocujte odezvu dojnic proti nastavení krmné dávky

8 Tři krmné dávky na farmě
Management krmení Tři krmné dávky na farmě Krmná dávka vypočtená Krmná dávka připravená krmiči Krmná dávka přijatá dojnicemi Jsou krmné dávky vždy stejné?

9 1. Vypočtená krmná dávka Poskytujte aktuální informace výživáři
%sušiny ze všech siláží, senáží a vlhkých krmiv (např.cukr. řízky,mláto…) Analýzy krmiv – měsíční kontrola základních parametrů siláží,senáží,vlhkých krmiv Příjem sušiny všech krmených skupin Mléčnou produkci, %tuku, %bílkoviny všech produkčních skupin

10 2.Krmná dávka, která je namíchána v krmném voze
Komponent Celková hmotnost komponentu Celková hmotnost ve voze nápočtem Kukuřičná siláž 4125 Vojtěškové seno 275 4400 Bavlník 4675 Vlhké kukuřičné zrno 660 5335 Proteinový doplněk 440 5775 Koncentrát 6435 Informace pro krmiče? Celková hmotnost jednotlivých komponentů v TMR? Co se stane, když je chybně naložené krmivo?

11 Krmná dávka v závislosti na %NL v TMR
Data z 9 mléčných farem ve Virginii *Not significant at p < 0.05 p = r2 = y = x

12 Management krmení přes Software
Program, který propojuje data mezi krmným vozem a počítačem Několik dostupnách typů Kontrola krmení EZ-krmiv Supervizor krmení TMR vozová kontrola

13 Jak software pro krmení pracuje?
Krmná dávka se zadá do počítače Přehraje se do krmného vozu Program vygeneruje zprávu Informace z vozu se přehrají zpět do počítače Informace o krmení se ukazují na váze

14 Transformační přijímač
TMR krmný vůz Transformační přijímač Data-klíč Data klíč

15 Používání managementu krmení přes software k hodnocení krmiče
Přesnost nakládání všech komponentů Zadaná hmotnost vs. naložená hmotnost Čas, kdy jsou všechny komponenty naloženy. Čas, kdy je naložena TMR míchána Přesnost krmení TMR do jednotlivých skupin ( pokud je na 1TMR více skupin). Zadaná hmotnost pro skupiny vs. skutečnost založeného krmiva

16 Zápis porovnávající zadanou hmotnost vs. naloženou
hmotnost /den Červená barva = krmeno pod >5% Modrá barva = krmeno nad > 5%

17 Zápis porovnávající zadanou KD a naloženou KD

18 3. Krmná dávka, která je přijímána dojnicemi
Separace krmné dávky? Potřebují stejné částice – dojnice budou odmítat Kukuřičná vřetena Délka sena > 5cm Kontrola separatorem - po nakrmení a 1 hodinu před dalším krmením

19 Hodnoťte tyto tři krmné dávky na farmě
Podávejte jasné instrukce krmiči Hodnoťte mixy Okamžitě po krmení a před dalším krmením Používejte separátor Chemické analýzy

20 Řízení krmných dávek pro vysokoužitkové dojnice s koncentrovanou KD
Nedělejte rozhodnutí která , sníží cenu KD spolu s příjem sušiny a tím produkci 1L = 6 – 7.5 Kč 1 kg sušiny TMR = ? 1 kg sušiny nad záchovné požadavky = 2 L mléka

21 Řízení pro vysoký vrchol laktace dojnic s vysokými mléčnými složkami
KD a prostředí pro suchostojné Prostředí porodny KD pro otelené a prostředí Krmení a napájení podporující bachorovou funkci, mléčnou produkci a mléčné složky Komfort

22 Laktační cyklus dojnic
Cíl – zvyšujte příjem sušiny co nejdříve a co nejvýše Laktační cyklus dojnic Začátek laktace Střed laktace Konec laktace Suchostojné období Dry Matter Intake Milk Production Energie Body Energy Reserves Calving At calving the BCS of most cows should be around 3.5. (Trans 1) This level of conditioning provides the cow with adequate condition to help support milk production in early lactation but not excessive so as to depress feed intake. After calving the dairy cow is expected to loose condition through early lactation. (Trans 2) This is the period of negative energy balance. During this period mobilization of body fat helps the cow meet the demands of high milk production in most cows. These changes are perfectly normal and anticipated during early lactation. The visible changes observed is the mobilization of subcutaneous body fat which is monitored by the degree of lost condition. Condition loss during this period should preferable not exceed 1 BCS (Trans 3). As the cow passes peak lactation and feed intake increases she ultimately returns to positive energy balance. At this point the cow starts to put on body condition (Trans 4). As the cow enters late lactation the score should approach that observed at calving (Trans 5) Care should be taken not to over-condition the cow during this period. Entering the dry period the cow should be within 0.25 points of the desired calving BCS. Putting additional condition on or taking if off during the dry period can contribute to postpartum problems and should be avoided. BCS 3.5 BCS 3.5 BCS 3.0 Fetal Growth BCS 3.25 BCS 2.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Měsíce laktace

23 Výraznější vrchol lakt.křivky = vyšší laktační výnos

24 Klíč k úspěchu u suchostojných krav
Výživa a řízení Tělesná kondice – 3.5/5 Prostředí – 9.3 M2/dojnici 60 cm/dojnici - místa na ležení Pohodlné postýlky Pohyb

25 Vyhněte se vysokým těl.kondicím u suchostojných krav
Proč tloustnou? Vysoký příjem energie na konci laktace Jemně nařezaná objemová krmiva – příliš vlhká! Podporují posunutí bachorových TMK do k.propionové Tlusté krávy jsou více náchylné na ketózy, mléčnou horečku a dislokace slezu

26 Zásady k dosažení vysokých vrcholů laktace
Komfortní prostředí porodny Konzistentní krmná dávka Skupina pro rozdojení do 14 dnů

27 Příklad diety pro dojnice v rozdoji – příjem sušiny
2.65 kg vojtěškové seno 8.7 kg kukuřičná siláž 0.40 kg pš. sláma 0.82 kg cukr. řízky 1.1 kg mláto 2 kg kuk.zrno 0.8 kg ječmen 1.82 kg soja HP ŘEPKA? 1.2 kg SoyPLUS 0.13 kg melasa 0.63 kg výpalky 0.36 kg minerálie 0.11 kg Chráněný tuk

28 Udržení mléčných složek
Platí za 3.8% tuk a 3.4% bílkovinu? Je to reálné? U.S. průměr = 3.66% tuk a 3.2% celkové bílkoviny Je CZ genetika odlišná oproti U.S. dojnicím?

29 Udržení mléčných složek
Vyváženost ve výživě soustřeďte se na bachorově rozpustné cukry a proteiny Podporujte růst bachorových bakterií Podporují stravitelnost vlákniny – prekurzor mléčného tuku - kyselina octová Podporují syntézu mikrobiálního proteinu pro tvorbu mléčného proteinu

30 Zlepšení / udržení mléčného proteinu
Je těžké změnit mléčný protein Mléčný protein Aminokyseliny vytvořené bachorovými bakteriemi Závisí na rozpustných cukrech a proteinech v bachoru Aminokyseliny z bypass proteinu (RUP) Malé množství z endogenních proteinů.

31

32 Dojte Jerdeyky! Mléko Jerseyek!

33 Jestliže je mléčný protein nízký
Maximalizujte jako první syntézu mikrobiálního proteinu Krmte dostatečně fyzikálně efektivní vlákninu ( z celkové DM KD) Částice zadržené na 1.18mm sítě Sojové slupky – 3% , suché mláto – 18% Kukuřičná siláž – 81% Senáže z leguminóz – nakrácené – 67%, hrubě řezané – 82% Seno z leguminóz - 82% Travní seno – 92%

34 Jestliže je mléčný protein nízký
Poskytněte bachorově fermentovatelnou vlákninu na potlačení acidoz – podporujte žvýkání ( dostatečnou bachorovou matraci) – produkci slin Přidejte 2 – 4% cukru v sušině Přidejte bachorově chráněné aminokyseliny pouze když je bachorová funkce v pořádku- Lysin a Methionin

35 Zvýšení mléčného proteinu
Vyhněte se vysokému tuku v KD - <6% ze sušiny – snižuje mléčný protein Proč? Nahrazuje bachorově dostupné cukry a snižuje mikrobiální syntézu Jestliže přidáváte tuk do krmných dávek– zvyšte RUP 1% z každých 3% přidaných tuků

36 Proč je v ČR mléčná bílkovina nízká?
Nezdravá bachorová funkce Vlhká objemná krmiva Jemně nakrácené objemy Používání vysoce rozpustného obilí – ječmen,pšenice Acidosy a zpomalený mikrobiální růst

37 Jestliže obsah mléč.tuku je příliš nízký……..
Příliš mnoho nesaturovaných tuků z? Řepkové výlisky Výpalky,mláto Zasahují do syntézy mléčného tuku Příliš mnoho olejnatých produktů – bavlna - >2.5 kg/den Nízký příjem objemů, nízký obsah efektivní vlákniny Mění bachorové TMK z k. octové do propionové

38 Jestliže obsah tuku je příliš nízký …..
Přidejte sodu bikarbonu – 135 – 225g/dojnici/den Snižte obsah škrobu <26% v sušině Krmte vícekrát denně Snižte separaci krmné dávky

39 Příčiny nízkého mléčného tuku v ČR
Acidózy Nedostatek efektivní vlákniny – částice v KD jsou velmi malé – příliš mnoho koncentrátů Vysoké přebírání – během krmení je přijato příliš mnoho jemných částic před vytvořením bachorové matrace KD jsou příliš vlhké – brání ruminaci – bachorová matrace pro žvýkání Vysoce fermentovatelné sacharidy – ječmen,pšenice

40 Příliš mnoho tlustých krav

41 Návod KD pro optimální bachorovou funkci
Poskytuje balanci z cukrů z proměnlivých poměrů a stupňů degradovatelnosti Neutrálně detergentní vláknina (NDF) 28 – 32% NDF ze sušiny 65 – 75% NDF z objemových krmiv 24 – 28% NDF z objemových krmiv v sušině Škrob – 22 – 26% ze sušiny Cukr – 3.5 – 6% ze sušiny Stravitelnost NDF + škrob

42 Měřítko pro základní řízení
Krmná dávka DM% - 50 – 55% - ne příliš vlhká Efektivní vláknina

43 NDF stravitelnost – 48 hodin
krmivo vysoká střední nízká Vojtěškové seno 55.4 49.8 44.2 Vojtěšková senáž 58.2 53.2 48.85 Travní seno 64.8 54.2 43.6 Travní senáž 62.9 53.7 44.5 Sláma 32.5 Kukuřičná siláž 63.8 58.9 54 BMR kukuřičná siláž 72.8 68.6 64.4 Obilní GPS 66.8 56.4 46 Sojové slupky 92 kukuřice 85

44 Příklad KD zvyšující mléčný tuk a mléčný protein
650 kg tělesná hmotnost, 41 L mléka, 3.9% tuk, 3.2% p.protein Komponenty Množství Kč/tunu Vojtěšková senáž 2.3 kg 1386 Senáž Sudánské trávy 1210 Kukuřičná siláž 34 kg 1694 Piv. mláto 5.4 kg 1342 Kukuřičný šrot s vysokým tukem 3740 Koncentrát 8.2 kg 7062 Příjem sušiny 23.3 kg Cena krmiv 137 Kc Cena mléka – 8.7 Kč/litr Příjem po odpočtu krmiv = 357 Kč – 137 Kč = 220Kč

45 Analýza krmné dávky položka Obsah NDFobjemových krmiv - % z NDF 69%
NDF objemových krmiv - % z DM 24.6% Škrob - % z DM 21%** Cukr - % z DM 5% NEL- Mcal/kg 1.68 NL% 16.4% RUP- % z NL 35% Lysin:Methionin 3:1 Objem:jádro 52:48 Ca - % z DM .9 P - % z DM .35** Vitamin A/D/E – IU 250,000/ 50,000/ 800

46 Receptura koncentrátu
Komponent % Citrus výlisky 23.7% Jemně našrotovaná kukuřice 11.5% Chráněný protein 3.5% Extrahovaná soja 20.3% výpalky 24% melasa 1.8% Chráněný tuk 3.2% Močovina 1.2% Minerálie & vitaminy 10.8% Minerálie a vitaminy – vápenec, MgO, KCl, NaCl, NaHCO3, KMgS, stopové prvky, Se-Plex, Vit ADE, Biotin, Rumensin

47 Kontrola zlepšení ceny krmiv
Aditiva Náklad/dojnice/den Očekávaný výnos $/dojnice/den Pravděpodobný příjem Publikovaný výzkum

48 Cena účinných aditiv v U.S.A.
Bachorový pufr – NaHCO3 Kvasinkové kultury Monensin – rumensin – nedostupné v EU. Biotin? Mikroprvky v organické formě ?

49 Kontrola zlepšení ceny
Ohodnoťte vedlejší produkty – mláto, výpalky, řízky Porovnejte jejich schopnost nahradit živiny za nižší cenu Porovnávací program krmiv – používá kukuřici a sojový extrahovaný šrot pro stanovení hodnocení energie a proteinu

50 Jednoduché ocenění hodnoty energie a proteinu
Krmivo jako krmený komponent Cena Soj. extr.šrot x y = 10,000 Kč/T Kukuřičný šrot 9 x y=2,400Kč/T (Celkově) (100kg) Výpočet hodnoty x (proteinu) a y (škrobu)

51 Porovnejte rovnováhu 1 do 74 s rovnováhou 2 do 84
44x y = 10,000 Kc– rovnováha 1 9x y = 2,400 Kc - rovnováha 2 0.59x + y = 135.1 0.11x + y = 28.6 0.48x = 106.4, x = 222 Kč/20kg NL

52 Výpočet pro y (hodnocení energie)
0.59x + y = 135.1 0.59(222) + y = 135.1 y = – = 4.71 Kč/20 kg TDN Hodnocení bavlníku - 28% NL, 90% TDN 28x y = ? 28 * *4.71 = 6612 Kč 6612 Kc * 90% DM = 5951 Kč/T

53 Vzájemné ekonomické porovnání kukuřičného šrotu a extr.soji
krmivo %DM %TDN %NL Cena Kč/tunu Tržní cena Kč/tunu Nákup? ječmen 88 67.7 14 3686 2904 Ano Citrus výpalky 91 69.8 9.8 3408 5082 Ne Extr. řepka 90 66.2 40.9 6699 6897 Kukuřičné Výpalky 68.4 30.4 5671 4719 Mláto 30 68.7 26 1710 1089 Kukuřice = 3533Kč/tunu, extr.soja = $8470/tunu

54 Použití ekonomického srovnávacího programu „Feedval“
Kukuřice nebo sojový šrot nemusí vždy být “dobrý nákup”! Program Sesame – výpočet poměrné ceny různých krmiv ke standardu Program Amino Cow kalkuluje tento poměr

55 Kontrola ceny krmiv Cíl 2 – 4% zbytků krmiv/dojnici/den
Nepřiměřené zbytky = náklad navíc Zabezpečte dostupnost krmiv min. hodinu před dalším krmením Vyhodnoťte množství zbytků – nadměrné přebírání? Dostatečné místo u žlabu – 60cm/dojnici

56 Kontrola ceny krmiv Hospodařte se ztrátami – ztráty na objemných krmivech a koncentrátech Plnění a zakrytí žlabů Odběr ze žlabů Zaškolte obsluhu Co představuje 5 % ztrát na žlabu vyjádřeno finančně

57 Příklad 300 dojnic 25 kg kukuřičné siláže / denně x 300 dojnic x 365 dní = 2,738 T x 5% = 137T x 700kč =96,000 Kč!!! Koncentrovaná směs 6kg/doj./den x 300 počet doj. x 365 dní = 657T x 5% = 32.8T x 10,000 Kč/T = 328,000 Kč Co může omezit ztráty?

58 Compliments of Alex Venne; Diamond V, Inc.

59 Horko = ENERGYE! Compliments of Alex Venne; Diamond V, Inc.

60

61 Počet skupin pro účelné řízení krmení
Více skupin = možnost pro vysokou využitelnost krmiv Více skupin = více složitosti Co mohou naši řídící technici řídit s největší přesností??? Minimální počet skupin Suchostojné Otelené Vysokoprodukční, nízkoprodukční, jalovice

62 Vyvarujte se ! Snížení energie / tuk – může snížit tělesnou kondici ( cíl 4 – 5% tuku v krmné dávce vysokoprodukčních dojnic) Snížení minerálií, obilí, proteinů v krmných dávkách pro jalovice Nedostatků při hodnocení objemových krmiv

63 Zlepšete spolupráci s Vaším výživářem
Zhodnoťte data o chovu Doporučení strategie nákupů krmiv Hodnocení krmiv Tělesnou kondici

64 Hodnoťte změny v krmných dávkách s cílem „ušetřit“
Mléčná produkce / %tuku / %bílkoviny - zisk Max. močovina v mléce 35 mg/dl Konzistenci výkalů Tělesnou kondici Výskyt metabolických poruch dne po otelení

65 Řízení krmení během „těžkých“ časů
Buďte si jisti, že dojnice dostávají správnou krmnou dávku! Neobětujte vrcholy laktace a tělesnou kondici Udržujte mléčné složky Krmte pro “zdravý bachor” Rozhodujte o nákupech krmiv rozumně Neplýtvejte krmivy


Stáhnout ppt "Bob James Dept. of Dairy Science"

Podobné prezentace


Reklamy Google