Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sítě. leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.2 Model ISO/OSI 7.Aplikační vrstva HTTP, FTP, STMP, MBus, ModBus, LonWorks, BACNet, ProCop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sítě. leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.2 Model ISO/OSI 7.Aplikační vrstva HTTP, FTP, STMP, MBus, ModBus, LonWorks, BACNet, ProCop."— Transkript prezentace:

1 Sítě

2 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.2 Model ISO/OSI 7.Aplikační vrstva HTTP, FTP, STMP, MBus, ModBus, LonWorks, BACNet, ProCop Export/Import, … 6.Prezentační vrstva 5.Relační vrstva 4.Transportní vrstva TCP/IP, UDP, BACNet, Alfa stream, … 3.Síťová vrstva (pakety) IP, IPX, LonWorks, BACNet, … 2.Linková vrstva (rámce) Ethernet, Wifi, PPP, LonWorks, MAC485, MBus, … 1.Fyzická vrstva (bity) UTP kabel, koaxiální kabel, vzduch, RS232, RS485, LonWorks, MBus, …

3 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.3 Model ISO/OSI 1.2.3.4.5.6.7. EthernetMACIPUDPProCop Export/Import EthernetMACIPUDPBACNet Wi-fiMACIPTCPHTTP LONLonWorksBACNet GPRSPPPIPUDPProCop Export/Import RS232MBus RS485MAC 485ProCop Export/Import RS232ModBus

4 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.4 Ethernet Přenosová media: Koaxiální kabel (max. 185m pro dvojité stínění a max. 500m pro pětivrstvé stínění) Kroucená dvojlinka (max. 100m pro UTP, STP a S/FTP kabel) Optické vlákno (max. 2 – 5km podle typu vlákna) Verze Ethernetu: 10Mbps (koaxiálního a UTP kabel) 100Mbs (UTP, STP a optický kabel) 1Gbps (UTP, STP a optický kabel) 10Gbps (S/FTP a optický kabel)

5 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.5 Ethernet Propojení zařízení UTP, STP a S/FTP kabelem: Kříženým kabel Nekříženým kabel Kříženým/Nekříženým kabel – Auto-MDI/MDIX

6 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.6 Ethernet Přístup k mediu: přístupová metoda prostřednictvím naslouchání nosné a detekcí kolizi (CSMA/CD) MAC protokol (MAC adresy světově unikátní a jsou na štítcích každého zařízení) medium MAC protokol MAC hlavička MAC dataCRC Zdrojová MAC adresaCílová MAC adresa

7 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.7 Wi-fi Jedná se o bezdrátovou verzi Ethernetu. Verze Wifi: IEEE 802.11 – max. 2Mbps (pásmo 2,4Ghz) IEEE 802.11b – max. 11Mbps (pásmo 2,4Ghz) IEEE 802.11g – max. 54Mbps (pásmo 2,4GHz) IEEE 802.11a – max. 55Mbps (pásmo 5GHz)

8 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.8 Wi-fi Přístup k mediu: přístupová metoda prostřednictvím naslouchání nosné a vyvarování se kolizi (CSMA/CA) MAC protokol medium MAC protokol MAC hlavička MAC dataCRC Zdrojová MAC adresaCílová MAC adresa

9 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.9 Zařízení 1. Vrstvy ISO/OSI Fyzická (1.) vrstva popisuje fyzické vlastnosti media, signály (elektrické/optické), zapojení konektoru, typ modulace, šířka frekvenčního pásma, atd. Zařízení 1. vrstvy rozumí jenom přenášeným informacím fyzické (1.) vrstvy.

10 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.10 Zařízení 1. Vrstvy ISO/OSI Kabel Konektor Spojka Karty (RS232, RS485, LON. MBus master a Ethernet karta) Zesilovač (Signal Amplifier) Opakovač (Repeater)

11 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.11 Zařízení 1. Vrstvy ISO/OSI Rozbočovač (Hub) Převodník/Modem (Media Converter)

12 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.12 Zařízení 2. Vrstvy ISO/OSI Linková (2.) vrstva provádí přenos dat po fyzickém mediu a zajišťuje řízení přístupu k fyzickému mediu. Tato vrstva pracuje z fyzickými adresami (pro Ethernet je to MAC adresa). Zařízení 2. vrstvy rozumí jenom přenášeným informacím linkové (2.) a fyzické (1.) vrstvy.

13 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.13 Zařízení 2. Vrstvy ISO/OSI Přepínač (Switch)

14 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.14 IP protokol Třída1. bajt adresyMaskaSítěStanice A0 – 127255.0.0.012616 777 214 B128 – 191255.255.0.016 38465534 C192 – 223255.255.255.02 097 152254 D224 – 239Skupinové adresy E240 – 255Experimentální adresy Třídy IP adres: Vyhrazené adresy soukromých sítí: třída A - 10.0.0.0 třída B – 172.16.0.0 až 172.31.0.0 třída C – 192.168.0.0 až 192.168.255.0

15 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.15 IP protokol mediumMAC IP protokol IP hlavička IP data Zdrojová IP adresaCílová IP adresa mediumPPP IP protokol IP hlavička IP data Zdrojová IP adresaCílová IP adresa Zapouzdření v MAC protokolu (Ethernet a Wi-fi): Zapouzdření v PPP protokolu (GSM a GPRS):

16 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.16 Zařízení 3. Vrstvy ISO/OSI Síťová (3.) vrstva pracuje s logickými adresami. Vytváří spojení mezi dvěma uzly a provádí směrování. Zařízení 3. vrstvy rozumí jenom přenášeným informacím síťové (3.) vrstvy a nižších vrstev.

17 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.17 Zařízení 3. Vrstvy ISO/OSI Směrovač (Router)

18 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.18 Zařízení 3. Vrstvy ISO/OSI Brána (Gateway)

19 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.19 ARP protokol mediumMAC ARP protokol ARP hlavičkaARP data Protokol pro zjištění MAC adresy při znalosti IP adresy (na Ethernetu). Přenáší se broadcastem na 2. vrstvě. Z toho plyne, že je možno zjistit IP adresu pouze v LAN po první router.

20 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.20 Směrování uvnitř LAN

21 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.21 Směrování mino LAN

22 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.22 Směrování pomocí PC Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters] "IPEnableRouter"=dword:00000001

23 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.23 ICMP protokol ICMP protokol je internetový protokol pro řídící zprávy. mediumMACIP ICMP protokol ICMP hlavička ICMP data TypKód

24 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.24 ICMP protokol ICMP Zprávy: ZprávaTypKódPopis Echo 80 požadavek na odpověď Echo Reply 00 odpověď na požadavek Destination Unreachable3-nedostupný cíl Net Unreachable30nedostupná síť Host Unreachable31nedostupná stanice Protocol Unreachable32nedostupný protokol Port Unreachable33nedostupný port Time Exceeded11-vypršela životnost paketu Redirect5-informace o přesměrování paketu

25 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.25 PING (zpráva ICMP)

26 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.26 TCP protokol mediumMACIP TCP protokol TCP hlavička TCP data Zdrojový portCílový port Porty jsou adresy aplikací. Porty dělíme na: Známe (0 - 1023) – vyhrazené pro nejběžnější služby (např. 80 pro HTTP). Registrované (1024 - 49 151) – jsou zaregistrované. Dynamické a soukromé (49 152 - 65 535) – vyhrazené pro volné použití. Navazované spojení. Je zabezpečeno doručení paketu potvrzováním. Je zabezpečený příchod paketů ve správném pořadí.

27 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.27 UDP protokol mediumMACIP UDP protokol UDP hlavička UDP data Zdrojový portCílový port Spojení bez navazovaní. Není zabezpečeno doručení paketu. Není zabezpečen příchod paketů ve správném pořadí. Malá velikost UDP hlavičky.

28 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.28 PPP protokol medium PPP protokol PPP hlavičkaPPP dataCRC Protokol pro přenos na dvoubodových sériových linkách. Navazované spojení pomocí protokolu LCP. Autentizace spojení pomocí protokolu PAP nebo CHAP. Komprimace dat pomocí protokolu CCP. Šifrování dat pomocí DES algoritmu. Dynamické přidělení IP adresy pomocí protokolu IPCP.

29 březen 2007Copyright © 2006 - 2007 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.29 ICMP zprávy v PPP

30 březen 2007Copyright © 2006 - 2007 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.30 ICMP zprávy v PPP

31 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.31 LonWorks protokol Přístup k mediu: předvídací přístupová metoda prostřednictvím naslouchání nosné a detekcí kolizi (P-CSMA/CD) medium LonWorks protokol LonWorks hlavičkaLonWorks dataCRC

32 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.32 BACNet protokol mediumMACIP UDP (0xBAC0) BACNet protokol BACNet hlavička BACNet data BACNet je protokol pro automatizační techniku budov. Zapouzdření v IP protokolu: Zapouzdření v LonWorks protokolu: mediumLonWorks BACNet protokol BACNet hlavičkaBACNet data

33 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.33 BACNet protokol Příklad přebalení BACNet protokolu z Ethernetu na LON:

34 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.34 DHCP protokol mediumMACIPUDP DHCP protokol DHCP hlavička DHCP data DHCP je protokol pro dynamickou konfiguraci stanic. Pomocí tohoto protokolu lze získat IP adresu, masku sítě, adresu směrovače, adresu DNS serveru atd. Stanice která nemá IP adresu, tak vyšle broadcastem požadavek na DHCP server o přidělení IP adresy. Typ přiřazení IP adresy: Statický – stanici je přiřazena pořad stejná IP adresa (na DHCP serveru je nastaveno přiřazení IP adresy podle MAC adresy). Dynamický – stanici je zapůjčená volná IP adresa na určitou dobu (na DHCP serveru je nastaven rozsah IP adres pro zapůjčení a čas platnosti IP adresy).

35 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.35 NAT NAT převádí IP adresy interní sítě na IP adresy veřejné sítě (internet) a naopak. Každé IP adrese interní sítě je přidělena jedna IP adresa veřejné sítě.

36 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.36 PAT PAT převádí IP adresy interní sítě na jednu IP adresu veřejné sítě. PAT si vytváří tabulku převodu IP adres.

37 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.37 DNS protokol mediumMACIP TCP (53) DNS protokol DNS hlavička DNS data DNS je protokol pro převod doménového jména na IP adresu (např. www.alfamik.cz na 62.129.50.20). Převod zajišťuje DNS server, jeho IP adresa se získala z DHCP serveru. Zapouzdření v UDP protokolu: Zapouzdření v TCP protokolu: mediumMACIP UDP (53) DNS protokol DNS hlavičkaDNS data

38 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.38 HTTP protokol mediumMACIP TCP (80) HTTP protokol HTTP hlavička HTTP data HTTP je základní protokol z množiny internetových protokolů. Protokol HTTP pracuje s URL adresami (jedinečný identifikátor zdrojů). Formát URL: protokol://uživatel (IP adresa nebo doménové jméno):port/cesta Pokud port není zadán, tak se použije implicitní hodnota (pro HTTP se použije port 80). Např.:http://www.alfamik.cz:80/news http://www.alfamik.cz/news

39 leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.39 ALFA Mikrosystémy, s.r.o. Adresa: Rudná 839/90 700 30 Ostrava – Zábřeh Telefon: +420 596 788 689 Fax: +420 596 788 691 Mail: mail@alfamik.czmail@alfamik.cz Web: http://www.alfamik.cz Automatizace technologií


Stáhnout ppt "Sítě. leden 2008Copyright © 2007 - 2008 ALFA Mikrosystémy, s.r.o.2 Model ISO/OSI 7.Aplikační vrstva HTTP, FTP, STMP, MBus, ModBus, LonWorks, BACNet, ProCop."

Podobné prezentace


Reklamy Google