Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevřená drogová scéna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevřená drogová scéna"— Transkript prezentace:

1 Otevřená drogová scéna
TPSA Drop in o.p.s. Lenka Procházková, Evžen Klouček

2 Otevřená drogová scéna
Obecně – všechny situace, kdy je veřejnost konfrontovaná s užívání drog, s obchodem s drogami a negativními projevy většího počtu uživatelů drog (odchod s odcizenými věcmi, injekční aplikace, konflikty uživatelů, pospávání, neklid, AS) na veřejně přístupném prostoru. Docházejí sem – dealeři, příležitostní prodejci, uživatelé drog – následně terénní pracovníci, kteří drogovou scénu zviditelňují.

3 Václavské náměstí

4 Otevřená drogová scéna
Veřejně přístupný prostor, na který se dá dívat ze 3 hledisek: UD – drogový trh TP – největší kumulace klientů a potřebnost služeb, ochrana veřejného zdraví Veřejnost, policie – narušování veřejného pořádku a veřejnému pohoršování

5 Výzkum terénních programů
Léto 2010, spolupráce Drop In o.p.s., Sananim o.s., Progressive o.s. 101 klientů TP (37 žen, 64 mužů) pohybujících se na otevřené drogové scéně 5 okruhů – pohyb na ODS, označení terénních pracovníků, kdy by sháněli čistý materiál, efektivita služeb, postoje k aplikačním místnostem

6 Označení terénních pracovníků

7 Označení terénních pracovníků
36% respondentů vůbec označení nezaznamenalo Dokonce 80% respondentů k označení terénních pracovníků zaujalo pozitivní postoj Až 57% respondentů si nemyslí, že označení upozorňuje veřejnost na výměnu, protože veřejnost neví co "terénní programy" znamenají. Na druhé straně 34% si myslí, že právě nápis zaujme pozornost veřejnosti.

8 Označení terénních pracovníků
S výrokem, že označení upozorňuje na něj osobně jako klienta terénních programů souhlasí 44%. Naopak 37% si myslí, že je to nespojuje s terénními programy proto, že si označení málokdo všimne. Na otázku, zda je pro ně osobně označení ohrožující odpovědělo 70% pozitivně a 23% zaujalo negativní postoj. A 76% respondentů odpovědělo pozitivně a 17% nesouhlasilo s výměnou u označených pracovníků.

9 Pohyb na otevřené drogové scéně
Nákup a prodej drog 82% pozitivních odpovědí Výměna a kontakt s TP 63% pozitivních odpovědí „Dělání peněz“ 46% pozitivních odpovědí „Kamarádi, známí“ 39%pozitivních odpovědí „Anonymita, ztrácení se v davu“ není důležitá pro 61% respondentů

10 Historie otevřené drogové scény (ODS) v hl. m. Praze
80.leta – klub Futurum (Praha 1), klub Rokoska (Praha 8), Žofín, kavárna Slavia (vše Praha 1), fenomén bytové kultury Situace: vysoká represe, do poloviny 80.let trestné užívání ilegálních drog 90.leta – vznik ODS pohyb v ose st. metra Staroměstská, Kaprova ulice, OD Kotva (vše Praha 1) Situace: Rozvoj trhu s ilegálními drogami, politická reprezentace i policie v defenzivě vůči ODS

11 Historie otevřené drogové scény (ODS) v hl. m. Praze
2000 – 2011 Karlovo náměstí (Praha 2), Národní třída,Václavské náměstí (Praha 1), I.P.Pavlova (Praha 2), st.metra Anděl (Praha 5), Vrchlického sady (Praha 1) situace: narůstající tlak ze strany politické reprezentace, městské a státní policie a občanů Prahy 1  

12 Co s tím? Systémové řešení?
Osoby a obsazení: Magistrát v Praze, Městské Části v Praze, Policie ČR, Městská policie, Veřejnost (Občané, podnikatelé), Odborná veřejnost Základní předpoklad: Politická vůle a odvaha, zdravý rozum Cíle: Snížit počet osob vyskytující se na ODS

13 Co s tím? Systémové řešení?
Prostředky: Zvýšit informaci o systémovém řešení ODS v Praze pro veřejnost Rozšířit kapacitu substitučních programů Iniciovat vznik programu nízkoprahového centra s aplikační místností Komplikovat výskyt ODS v Praze Oficiálně vyhlásit lokalitu s větší tolerancí ze strany policie k výskytu ODS

14 Aktuální řešení MČ Praha 1
1)   navýšit počet policejních složek a strážníků přímo působících v centru. To se sice daří, ale pochopitelně ne vždy je možné, že na místě aplikace drogy je právě v dosahu strážník nebo policista. (to je z pozice drogu si aplikujícího narkomana logické); 2)   chybějící legislativa. V tomto směru jsme po zjištění, že aplikace drogy narkomanem ve výši tzv. jeho spotřební dávky, není trestným činem ani přestupkem, podali na hl. m. Prahu návrh na vydání vyhlášky o zákazu aplikace drog na konkrétních místech. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 1 nemá sama zákonodárnou iniciativu nejsme schopni jinak tento proces urychlit.  3)  problémy se streetworkery, kteří vyměňují narkomanům jehly aj. Snažíme se s organizacemi, které toto provozují dohodnout tak aby svoji činnost neprováděly v centru Prahy. Oni však na druhou stranu kontrují, že oni provádějí svoji práci tam kde narkomané jsou z důvodu jejich anonymity. (co je dříve vejce nebo slepice, že).  V úctě    JUDr. Ivan Solil   člen Rady MČ Praha 1 pro oblast bezpečnosti

15 Mapa Prahy 1

16 Aplikační místnosti - výzkum
Většina, tedy 75% respondentů, by využívala aplikační místnosti v případě, že by byly v blízkosti míst kde se pohybují Celých 78% respondentů si myslí, že by aplikační místnosti omezili "šlehání si" na ulici.

17 Aplikační místnosti - výzkum
Podle vyjádření respondentů by aplikační místnosti mohli být bezpečným místem, myslí si to až 65%. Protože samozřejmě s touto službou nemají zkušenosti, přiklánějí se někteří k opatrnějším vyjádřením se známkou nedůvěry. Obavy plynou ze strachu před policií, která by je tam mohla odchytávat a radikálů z extremistických stran. Rozdílné postoje sledujeme při otázce, zda by aplikační místnosti omezily počet lidí na otevřené drogové scéně. Ty jsou dány neochotou mluvit za druhé. Převládal názor, že hodně uživatelů by tam chodilo, ale zůstali by jistě i tací, kteří si raději „dávají“ třeba v metru na schodech.

18 Literatura ATKINSON, R. Psychologie. Praha: Portál: 2003
FERJENČÍK, J.Úvod do metodologie výzkumu. Praha: Portál, 2000 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. 2 vyd. Praha: Portál, 2008 KALINA, K. a kol. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: 2001 KLOUČEK, E., ZÁBRANSKÝ, T., GAJDOŠÍKOVÁ, H. Materíal pro rozhodnutí rady MČ P1- Centrum aplikace injekčných užívatelů drog (CAIUD), Praha:1998 KOMOROUS, J.: Protidrogová brigáda I, Česť a spravedlnost, Praha: 2002 VAN BEEK, I. The Sydney medically supervised injecting centre a clinical model. Sydney: Drug Issues, 2003

19 Děkujeme za pozornost! 


Stáhnout ppt "Otevřená drogová scéna"

Podobné prezentace


Reklamy Google