Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOVĚKÁ ANGLIE, SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o středověké Anglii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOVĚKÁ ANGLIE, SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o středověké Anglii."— Transkript prezentace:

1 STŘEDOVĚKÁ ANGLIE, SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o středověké Anglii a Svaté říši římské.

2 Základní pojmy britské ostrovy Keltové Germáni christianizace Vikingové Alfréd Vilém Dobyvatel pozemková kniha kurfiřt konkordát

3 Středověká Anglie původní obyvatelé britských ostrovů Kelti v pol. 6. stol. příchod germánských kmenů Anglů, Sasů a Jutů na východní pobřeží koncem 6. stol. christianizace Anglosasů římskými misionáři (x Keltové přijali křest již o století dříve), zřízení arcibiskupství v Canterbury od 8. stol. útoky Vikingů na anglosaská království (793 jimi vypleněn klášter v Lindisfarne) až koncem 9. stol. Vikingové poraženi Alfrédem Velikým (849-899), který velkou část Anglie sjednotil, hlavním městem zvolen Londýn, vybudováno námořní loďstvo, vydán zákoník

4 Středověká Anglie v 11. stol. využívá vnitřních nepokojů v zemi (spory o nástupnictví) normanský vévoda Vilém Dobyvatel a roku 1066 se po vítězné bitvě u hradu Hastings stává anglickým králem Vilém nechal kvůli výběru daní sepsat pozemkovou knihu Domesday Book (Kniha posledního soudu) středověký anglický národ vznikl splynutím normanské šlechty s Anglosasy obr. 1

5 Zápis do sešitu Středověká Anglie původní obyvatelé Kelti v pol. 6. stol. příchod germánských kmenů Anglů, Sasů a Jutů koncem 6. stol. christianizace Anglosasů od 8. stol. útoky Vikingů na anglosaská království (793 jimi vypleněn klášter v Lindisfarne) koncem 9. stol. Vikingové poraženi Alfrédem Velikým (849-899), hlavním město Londýn normanský vévoda Vilém Dobyvatel se roku 1066 po vítězné bitvě u Hastingsu stává anglickým králem nechal sepsat pozemkovou knihu Domesday Book normanská šlechta + Anglosasové = anglický národ

6 Svatá říše římská název používán až od dob Fridricha I. Barbarossy (12. století) zakladatelem Ota I. (snil o obnově zaniklé římské říše, nechal zhotovit korunu, která se pak vždy používala ke korunovaci římských císařů) zahrnovala území s převážně německy hovořícím obyvatelstvem + frankofonní Burgundsko, severní Itálii a formálně české země obr. 2

7 Svatá říše římská nový panovník volen sedmi kurfiřty nejprve v Cáchách korunován na římského krále, podstoupil-li korunovaci papežem, stal se císařem spor mezi císařem a papežem => boj o investituru = právo jmenovat biskupy 1122 konkordát wormský = dohoda mezi císařem a papežem, volba biskupů byla rozdělena na část světskou a část církevní (císař předal biskupovi žezlo, papež prsten a berlu)

8 Zápis do sešitu Svatá říše římská zakladatel Ota I. území s převážně německy hovořícím obyvatelstvem + Burgundsko, severní Itálie a formálně české země nový panovník volen sedmi kurfiřty nejprve korunován na římského krále, byl-li korunován papežem, stal se císařem spor mezi císařem a papežem o právo jmenovat biskupy 1122 konkordát wormský = dohoda mezi císařem a papežem

9 OPAKOVÁNÍ Středověká Anglie původní obyvatelé Kelti v pol. 6. stol. příchod germánských kmenů Anglů, Sasů a Jutů koncem 6. stol. christianizace Anglosasů od 8. stol. útoky Vikingů na anglosaská království (793 jimi vypleněn klášter v Lindisfarne) koncem 9. stol. Vikingové poraženi Alfrédem Velikým (849-899) říše sjednocena, hlavním město Londýn normanský vévoda Vilém Dobyvatel se roku 1066 po vítězné bitvě u Hastingsu stává anglickým králem nechal sepsat pozemkovou knihu Domesday Book normanská šlechta + Anglosasové = anglický národ Svatá říše římská zakladatel Ota I. území s převážně německy hovořícím obyvatelstvem + Burgundsko, severní Itálie a formálně české země nový panovník volen sedmi kurfiřty nejprve korunován na římského krále, byl-li korunován papežem, stal se císařem spor mezi císařem a papežem o právo jmenovat biskupy 1122 konkordát wormský = dohoda mezi císařem a papežem

10 Otázky a úkoly Kdo byli původní obyvatelé britských ostrovů? Které kmeny se zde později objevily? Kdo Anglii sjednotil? Vilém Dobyvatel se stal anglickým králem díky vítězství v jedné bitvě. Kde a kdy tato bitva proběhla? Doplň: anglický národ vznikl splynutím …………………………… a …………………………. Kdo byl zakladatelem Svaté říše římské? Na území které velké říše vznikla? Doplň: Panovník Svaté říše římské byl volen …………………….. Aby se stal císařem, musel ho korunovat ……………... O čem pojednával konkordát wormský?

11 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, 26. 7. 2014 [cit. 2014-08-02]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.czhttp://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN 978-807- 2385-584. [2014-08-02] obr. 1 – Vilém Dobyvatel http://4.bp.blogspot.com/- BE0Mu5KaDGs/TrGp5Yo9TEI/AAAAAAAAA8Y/LLkMGAtNk- U/s1600/William+the+Conqueror.jpghttp://4.bp.blogspot.com/- BE0Mu5KaDGs/TrGp5Yo9TEI/AAAAAAAAA8Y/LLkMGAtNk- U/s1600/William+the+Conqueror.jpg obr. 2 – koruna římských císařů http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/7%20sv.r.r.%20cisarska%20koruna.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/7%20sv.r.r.%20cisarska%20koruna.jpg


Stáhnout ppt "STŘEDOVĚKÁ ANGLIE, SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o středověké Anglii."

Podobné prezentace


Reklamy Google