Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 7. ročník Předmět: dějepis Autor: Jakub Komrska Základní škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 7. ročník Předmět: dějepis Autor: Jakub Komrska Základní škola."— Transkript prezentace:

1 Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 7. ročník Předmět: dějepis Autor: Jakub Komrska Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Vznik států ve střední Evropě

2 VZNIK STÁTŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ Období: 10. – 11. století Východofranská říše postupný rozpad na mnoho malých knížectví kvůli společným zájmům volba krále Otty I. 962 se Otta I. Nechává korunovat římským císařem ( vzorem Karel Veliký ) Otta zakládá SVATOU ŘÍŠI ŘÍMSKOU – vzorem je antický Řím s hlavním programem křesťanství a jeho šíření

3 Mocenské spory na nejvyšší úrovni Kolem roku 1000 začíná spor mezi papeži a císaři o mocenské prvenství, říká se mu BOJ O INVESTITURU Papež Řehoř VII. pokořil císaře Jindřicha IV. na hradě Canossa, nechal jej 3 dny v pytlovém rouchu na mraze prosit za odpuštění, než jej přijal Císařův syn Jindřich V. již tak poddajný nebyl a obnovil spor s papežem Tento spor ukončen až roku 1122 vzájemnou dohodou Dobytí a poněmčení Polabských Slovanů

4 POLSKO prvním známým vládcem je MĚŠEK I. z rodu PIASTOVCŮ. Za ženu má Dobravu- dceru Boleslava I. Přemyslovce Kraków je sídlem panovníka Hnězdno / Gniezdno zase sídlem arcibiskupa ( od roku 1000 se jím stává sv. Radim Slavníkovec ) Boleslav Chrabrý, syn Měška, se stává prvním králem

5 UHRY zde vládne rod Arpádovců, Vajka se nechává pokřtít ( sv. Vojtěchem ) a jako ŠTĚPÁN I. se stává prvním králem a po smrti je uctíván jako první uherský svatý. zřídil samostatné arcibiskupství v Ostřihomi / Esztergóm, o to samé se snažili i mnozí čeští panovníci, ale do časů Karla IV. marně.

6 SLOVNÍK, informace pro zvídavé Otto I. – syn Jindřicha Ptáčníka, zakladatel dynastie Ottonců, za jeho vlády dochází k velkému rozkvětu stavitelství inspirovaného italskými vzory Boj o investituru- Během korunovace Karla Velikého papež uchopil jeho koně za uzdu a podržel Karlovi třmen, to bylo později vykládáno jako gesto papežovy podřízenosti. Na základě toho pak vznikl spor, kdo má právo jmenovat a uvádět biskupy do úřadu.

7 Slovník, II Papežové a císařové si navzájem dělali naschvály a vzájemně se ostouzeli až se nakonec dohodli ve městě Wormsu- konkordátem – dohodou, že papež bude uvádět biskupa po církevní stránce a po stránce světského panování zase císař. Boleslav Chrabrý- využil blízkého příbuzenství s Přemyslovci k tomu, aby v době, kdy se 3 bratři prali o moc, připojil na necelý rok České knížectví pod svou moc. Stalo se to r. 1003

8 Slovník III Uherští Arpádovci- za zakladatele této dynastie se pokládá Arpád, otec pozdějšího krále Štěpána I. Předpokládá se, že to byli právě Maďaři, kdo měl významný podíl na rozvrácení Velkomoravské říše na poč. 10. století. Češi se s Maďary často válečně potýkali, někteří Přemyslovci měli odsud i manželky a v 19. stol. Maďaři i Češi žili v jednom soustátí.

9 OBR. 9- bez území dnešní Francie toto byl základ pro pozdější Svatou říši římskou, založenou Ottou I. Původní území říše Karla Velikého v době jeho smrti r. 814

10 ÚKOLY S pomocí současné mapy zjistěte jaké státy se nacházejí na tomto území. Jaký národ ovládal tenkrát Pyrenejský poloostrov? DOPLŇTE vhodné výrazy a letopočty: Roku ……se nechal Otto I. Korunovat ………a založil Svatou říši ………. Navazoval tak na dřívějšího císaře………, který byl korunován v Římě roku 800. V Polsku vládne kníže Měšek, který si vzal za ženu ……, dceru českého knížete Boleslava…. Jeho syn …… se stal prvním polským králem a v městě Hnězdno zařídil ………, prvním arcibiskupem se zde stal Slavníkovec……. Roku 1000 se v Maďarsku stává králem ……, z rodu Arpádovců. Tou dobou se …… a …… dlouhodobě přeli o nejvyšší moc v Evropě. Tomuto boji říkáme boj o …….

11 OBR. 9 -http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTl3d16AUTgBrrwh3-bk0o9GGaHduLXVSR7SYTezbvP62hymlcvxw


Stáhnout ppt "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 7. ročník Předmět: dějepis Autor: Jakub Komrska Základní škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google