Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura třetího tématu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura třetího tématu"— Transkript prezentace:

1 Struktura třetího tématu
CÍRKEVNÍ DĚJINY – součást teologického kompendia

2 CÍRKEV V DOBĚ STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
Stěhování národů – období století; vysvětlení termínu, příčiny stěhování národů. Základní rozdělení germánských kmenů. Ariánské národní církve – vysvětlení termínu

3 Přijetí křesťanství kmenem gótů
PŘIJETÍ KŘESŤANSTVÍ OSTROGÓTY A VISIGÓTY. Charakteristika církve a podoby víry ve visigótské a ostrogótské říši. (Wulfila – apoštol Gótů a jeho dějinný význam. Codex Aureus. Pokřtění Fritigera. Přestup krále Rekkarreda ke katolické víře. Období vlády ostrogótského krále Theodericha.)

4 Přijetí křesťanství kmenem FRANKŮ a obrácení germánů na obecnou katolickou víru
Pokřtění Chlodvíka biskupem Remigiem v Remeši roku 496 a okolnosti spojené s jeho křtem na základě Kroniky Franků (Řehoř z Tours). Politické a církevně-politické důsledky přijetí obecné katolické víry pro budoucí úlohu Franků Obrácení ostatních Germánů na obecnou katolickou víru – Visigótů, Burgundů, Langobardů, Švábů.

5 IROSKOTSKÁ MISIE Podoba křesťanství a církve v období 4. stol. – 9. stol. – Anglie, Irsko, Skotsko. Podoba křesťanství a církve v období 4. stol. (Anglie, Irsko), biskupství v Yorku, Londýně; synoda v Arles. Počátek 5. století – odsun římských posádek z ostrovů, příchod kmenů Anglů, Sasů a Jutů. Důsledky těchto událostí pro stav křesťanství a církve. Rok 429 – Celestin I. vysílá jáhna Palladia k obrácení Britů na katolickou víru – počátek nové christianizace. Působení sv. Patricka (život a dílo). Misie z podnětu papeže Řehoře Velikého a její průběh (vyslání opata Augustina, charakteristika jeho korespondence s papežem). Průběh christianizace.

6 Působení Kolumbána, Kiliána a Eustasia ve Franské říši a mezi Bavory, Alemany. Klášter v Luxeuil. Působení Havla a klášter v St. Gallen. Další významní misionáři 6. – 8. století. Wilibrord, Pirmin, Corbinián, Fridolin, Vendelín, Rupert, Jimram. Působení, život a dílo svatého Bonifáce. Christianizace severských zemí. Význam opatství Corvey a mnicha Ansgara (působení, život a dílo v souvislosti c šířením křesťanství)

7 MISIE MEZI SLOVANY OBDOBÍ 8. – 11. STOLETÍ. Církevně politický význam Konstantinopole. Obrácení na křesťanskou víru Chorvatů, Srbů a Bulharů. Apoštolové Slovanů – Cyril a Metoděj v kontextu christianizace Slovanů. Přijetí křesťanství u východních Slovanů (vznik Kyjevské říše, obrácení kněžny Olgy, křest kyjevského knížete Vladimíra a rozvoj křesťanské víry a církve za Jaroslava Moudrého).


Stáhnout ppt "Struktura třetího tématu"

Podobné prezentace


Reklamy Google