Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anglie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_07_anglie.ppt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anglie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_07_anglie.ppt"— Transkript prezentace:

1 Anglie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_07_anglie.ppt
Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, středověk, dějiny významných států a národů v Evropě, Anglie ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Vznik anglického království – vliv stěhování národů, potíže s Vikingy, vliv křesťanství na vznik státu. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Dějiny významných států a národů v Evropě Anglie uč. str. 36 - 37

3 původní obyvatelstvo - Keltové
zasáhli sem i Římané, jejich legie v 5. století – bývalá římská Británie – vylodili se zde germánští Sasové, Anglové a další germánské kmeny časem splynuli = Anglosasové Keltové byli časem vybiti nebo zotročeni někteří se stáhli do Skotska, Walesu a Irska, někteří odešli na pevninu, kde osídlili Bretaň – zde vzpomínky na krále Artuše

4 Král Artuš je legendární postavou britské mytologie
Král Artuš je legendární postavou britské mytologie. Je líčen jako ideál královského majestátu, jak v době válek, tak v době míru. Je ústřední postavou cyklu legend známých jako Artušovské legendy. Narodil se údajně v 5. století. Dodnes není jasno, zda Artuš či někdo, kým by mohla být legenda inspirována, skutečně existoval.

5 křesťanství se začalo v anglosaské Anglii šířit okolo roku 600
prvním canterburským arcibiskupem byl jmenován roku 597 Augustin roku 601 pokřtil prvního anglosaského krále Ethelberta z Kentu anglosaská křesťanská misie na kontinentu začala v 8. století a vedla k rozšíření křesťanství na celou Franskou říši Anglové a Sasové v Británii – 7 malých království – mezi nimi boj o moc

6 Heptarchy (= vláda sedmi království).
Toto označení vychází z existence sedmi důležitých království Northumbrie, Mercie, Kentu, Východní Anglie, Essexu, Sussexu a Wessexu.

7 Canterbury – hrabství Kent – 1. arcibiskupství v Anglii
Kostel sv. Martina v Canterbury – nejstarší v Anglii, dnešní podoba je z 15. století.

8 vnější nebezpečí – vpády dánských Vikingů je donutily ke sjednocení – vznik království Anglie (jméno podle Anglů) prvním zaznamenaným nájezdem Vikingů byl roku 793 jejich útok na klášter v Lindisfarne po určitém období kdy Vikingové jen loupili a plenili se začali v Anglii i usidlovat jejich důležitým centrem byl York (Jorvik) Alfréd Veliký ( 871 – 899/901?) 871 se stal králem, sjednotil Anglii v boji proti vikingům

9 Vikingský bojovník drakkar- válečná loď

10 Území osídlená Vikingy (zeleně) a trasy jejich plaveb http://cs

11 Lindisfarne

12 nebyl původně určen k vladaření, byl učencem, ale jeho starší bratři zahynuli v bojích proti Vikingům zpočátku poražen, Dánové zaplavili zemi, Alfréd se v zimě skrýval 878 na jaře s vojskem vyrazil do boje, porazil Vikingy Anglie rozdělena dohodou na dvě části – SV – Dánové, JIH – Alfréd Alfréd schopným vojevůdcem a vzdělaným panovníkem – překládal latinské spisy do anglosaského jazyka, přidával vlastní úvahy, sestavil zákoník konec 9. stol. – renesance vzdělanosti

13 Norové se usazovali na pustých ostrovech – např. Island
osídlení Grónska ( zelená země) – Erik Rudý ( na Islandu odsouzen za vraždu) Erikův syn Leif kolem roku 1 000 se dostal až do Ameriky – neshody s místními obyvateli Varjagové = švédští Vikingové – výpravy hlavně do východní Evropy na Rusi – hlavně obchod a vojenské družiny ruských knížat a byzantských císařů během 11. stol. vikingské výpravy ustaly – i ve Skandinávii se vytvořila království a silná panovnická moc

14 po jeho smrti nástupci dobyli zpět celou Anglii
koncem 10. století Dánové opět dobyli Anglii – vůdce Knut – vládl v Anglii, Dánsku a Norsku tak velká říše nebyla schopna trvalé existence nástupci se Anglie vzdali 1066 vymřeli potomci Alfréda šlechta si vybrala mocného Haralda 1066 Vilém Dobyvatel z Normandie se vylodil v Anglii, v bitvě u Hastingsu porazil Anglosasy korunován v Londýně nechal postavit pevnost Tower

15 White Tower sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, mincovna, palác, místo poprav, observatoř, útočiště a vězení především pro vězně z vyšších vrstev

16 Příběh dobytí Anglie normanským vévodou Vilémem, zachycený výšivkou z Bayeux
Vyšívaný plátěný pás dlouhý zhruba 70 metrů a široký jen asi 50 cm, na němž odborníci napočítali celkem 626 postav. Vyšívaná reportáž se soustřeďuje na konflikt dvou uchazečů o anglický trůn, Viléma a Harolda, a jejich příběh líčí jako drama přísahy, zrady a spravedlivé odplaty. Dne 14. října 1066 v bitvě u Hastingsu, vykládané jako velký boží soud, Vilém rozdrtil svého soupeře a stal se vládcem Anglie.

17

18 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 24

19 komplikovaná situace – anglický král zároveň leníkem (vazalem) francouzského krále, ve Francii vlastnil vlastní území důvod budoucích válek mezi Anglií a Francií (několik století trvajících) Opakování uč. str. 36

20 zdroje: text: Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009, str mapy: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 24 obrázky:


Stáhnout ppt "Anglie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_07_anglie.ppt"

Podobné prezentace


Reklamy Google