Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volba předsedy a místopředsedů Rady vysokých škol pro funkční období 2012 – 2014 1. sněm RVŠ 26. ledna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volba předsedy a místopředsedů Rady vysokých škol pro funkční období 2012 – 2014 1. sněm RVŠ 26. ledna 2012."— Transkript prezentace:

1 Volba předsedy a místopředsedů Rady vysokých škol pro funkční období 2012 – 2014 1. sněm RVŠ 26. ledna 2012

2 Volební komise a skrutátoři Návrh předsednictva Rady na volební komisi: Ing. Alena Macháčková - předsedkyně doc. Milada Polišenská - členka Mgr. Alena Štěrbová – členka Tento návrh je možno doplnit na sněmu. Volba volební komise jako celku na sněmu veřejným hlasováním. 4 skrutátoři – na návrh volební komise – schváleni na sněmu veřejným hlasováním.

3 Volební lístky 1. sněm volí předsedu a místopředsedy Rady tajným hlasováním. Volební lístky vydávají pracovníci ARVŠ proti podpisu v seznamu členů. Každý člen Rady obdrží obálku s volebními lístky: pro 1., 2. a 3. kolo volby předsedy, pro 1., 2. a 3. kolo volby místopředsedů.

4 Kandidátka – návrhy AS VŠ Návrhy na předsedu doc. Jakub Fischer - VŠE prof. Jiří Zlatuška - MU Návrhy na místopředsedy prof. Vladimír Čechák – VŠFS Ing. Jiří Dušek – VŠERS prof. Jan Hála – UK Ing. Alois Houdek – VŠMVV prof. Petr Noskievič - VŠB –TUO prof. Milan Knížák - AVU prof. Tomáš Opatrný – UPOL doc. Milan Pospíšil - VŠCHT prof. Pavel Ripka – ČVUT Mgr. Ilona Turková - VŠKV

5 Další návrhy kandidátů Studentská komora navrhuje ze zvolených funkcionářů SK jednoho místopředsedu Rady za SK. Členové Rady mohou na sněmu podat další návrhy kandidátů na předsedu a místopředsedy Rady – tyto návrhy musí být písemné (Čl. XIX. odst. 2. písm. b) Statutu Rady) a pouze z členů předsednictva (Čl. IX. odst. 2 písm. c) Statutu Rady), delegovaných podle čl. IV. odst. 1. písm. a) Statutu RVŠ.

6 Předložení kandidátky na předsedu Rady Volební komise sestaví kandidátku z návrhů AS VŠ a z případných dalších návrhů z pléna. Kandidátům v abecedním pořadí přiřadí vzestupně čísla od 1. Předseda volební komise požádá jednotlivé kandidáty (v abecedním pořadí) o vystoupení v délce maximálně 10 minut. Po představení kandidátů je otevřena diskuse – možnost vyjádření se ke kandidátům, kladení otázek.

7 Volba předsedy – 1. kolo Do volby vstupují všichni navržení kandidáti – vyplňuje se hlasovací lístek pro 1. kolo. Platný je hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno číslo jen jednoho kandidáta! Skrutátoři sečtou hlasy a vyhlásí výsledek. Varianta 1A: některý z kandidátů dostal více než 50 % odevzdaných hlasů – je zvolen předsedou, volba je ukončena. Varianta 1B: v 1. kole není nikdo zvolen, připraví se 2. kolo, do kterého postupuje polovina kandidátů z 1. kola (zaokrouhleno nahoru) s největším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů u posledního postupujícího kandidáta dle předchozí věty, postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli stejného počtu hlasů jako kandidát, který měl podle tohoto pravidla postoupit.

8 Volba předsedy – 2. kolo Do volby vstupují kandidáti z 1. kola varianta 1B – vyplňuje se hlasovací lístek pro 2. kolo. Platný je hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno číslo jen jednoho kandidáta! Skrutátoři sečtou hlasy a vyhlásí výsledek. Varianta 2A: některý z kandidátů dostal více než 50 % odevzdaných hlasů – je zvolen předsedou, volba je ukončena. Varianta 2B: v 2. kole není nikdo zvolen, připraví se 3. kolo, do kterého z 2. kola postupují buď: dva kandidáti, kteří dostali největší počet hlasů, nebo všichni kandidáti s největším počtem hlasů (při rovnosti hlasů všech kandidátů), nebo kandidát s největším počtem hlasů a při rovnosti hlasů u ostatních kandidátů s druhým největším počtem hlasů i tito všichni kandidáti.

9 Volba předsedy – 3. kolo Vstupují kandidáti z 2. kola varianty 2B – vyplňuje se hlasovací lístek pro 3. kolo. Platný je hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno číslo jen jednoho kandidáta! Skrutátoři sečtou hlasy a vyhlásí výsledek. Varianta 3A: některý z kandidátů dostal více než 50 % odevzdaných hlasů – je zvolen předsedou, volba je ukončena. Varianta 3B: nikdo nezískal více než 50 % hlasů, proběhne opakované 3. kolo voleb podle pravidel pro 3. kolo.

10 Volba předsedy – opakovaná volba Po opakovaném 3. kole, ve kterém nezískal žádný z kandidátů více než 50 % odevzdaných hlasů, vyhlásí předsedající přestávku a poté otevře diskusi, ve které mohou být písemně navrženi další kandidáti. Volební komise sestaví kandidátku z návrhů AS VŠ a z návrhů z pléna. Kandidátům v abecedním pořadí jsou přiřazena vzestupná čísla počínaje číslem 1. Navržení kandidáti vystoupí před sněmem, délka každého vystoupení je maximálně 5 minut. Proběhne opakovaná volba počínaje 1. kolem.

11 Závěr volby předsedy Rady Volební komise předá předsedovi Rady osvědčení o zvolení.

12 Volba místopředsedů - návrhy Rada má zpravidla 4 místopředsedy, z nichž jeden je student navržený SK. Místopředsedy Rady navrhuje nově zvolený předseda Rady. Předseda Rady navrhne právě tolik kandidátů na místopředsedy, kolik jich má být zvoleno. Kandidáty vybírá z nezvolených kandidátů na funkci předsedy, z návrhů AS VŠ na místopředsedy a podle vlastního uvážení i z návrhů členů Rady. Jedním z navrhovaných místopředsedů je kandidát navržený SK.

13 Volba místopředsedů - provedení Vyplňuje se hlasovací lístek pro volbu místopředsedů. Platný je hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno maximálně tolik čísel kandidátů, kolik jich bylo navrženo předsedou Rady. Zvoleni jsou ti, kteří získají hlas na více než 50 % odevzdaných volebních lístků. Namísto navržených kandidátů, kteří nezískali potřebný počet hlasů, navrhne předseda Rady nové kandidáty (opět vybírá z nezvolených kandidátů na funkci předsedy, z návrhů AS VŠ na místopředsedy i z původních, případně nových návrhů členů Rady) a volba se opakuje. Tento postup se opakuje až do zvolení požadovaného počtu místopředsedů.

14 Závěr volby místopředsedů Rady Volební komise předá místopředsedům Rady osvědčení o zvolení.


Stáhnout ppt "Volba předsedy a místopředsedů Rady vysokých škol pro funkční období 2012 – 2014 1. sněm RVŠ 26. ledna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google