Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chaloupky o.p.s. Štoky, 14.05.2009 www.chaloupky.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chaloupky o.p.s. Štoky, 14.05.2009 www.chaloupky.cz."— Transkript prezentace:

1 Chaloupky o.p.s. Štoky, 14.05.2009 www.chaloupky.cz

2 Představení Chaloupky o.p.s.: Kořeny vedou do 70.letech (přírodovědný kroužek u ZŠ Kněžice, Květoslava Burešová), pokračuje rokem 1984, kdy se rozbíhá péče o chráněná území v okolí Kněžic. Rok 1988 Založení základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ZO ČSOP): péče o přírodně cenná území 1. září 1991 Zahájena činnost Střediska ekologické výchovy Chaloupky 1.ledna 2002 Zahájena činnost pracoviště ve Velké Meziříčí – středisko Ostrůvek.

3 Základní údaje Název organizace: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Právní postavení: obecně prospěšná společnost Zřizovatel/zakladatel: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice Sídlo: Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky Rejstříky: Rejstřík o.p.s. vedený Krajským soudem v Brně „Školský rejstřík“ vedený MŠMT info@chaloupky.cz, www.chaloupky.czinfo@chaloupky.cz

4 Profil organizace 1 Vzdělávací programy - školství: Ekologické výukové programy pro školy: jednodenní (Ostrůvek, Chaloupky) a pobytové (Chaloupky), Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ekoklub pro studenty SŠ, VOŠ z Vysočiny, letní tábory, Metodická pomoc školám: konzultace, projekty pro školy. Vzdělávání a osvěta - veřejnost: Víkendy a letní tábory pro rodiny, Semináře a osvětové akce pro dospělé. Venkovská turistika: Pobyty pro skupiny, zázemí pro semináře.

5 Profil organizace 2 Působení na pomezí: Životní prostředí: téma a zaměření na ochranu přírody, krajiny, životního prostředí Školství: školské zařízení, podstatná část programů zaměřena do školství Cestovní ruch: venkovská turistika, téměř polovina účastníků je mimo kraj Vysočina Zaměstnavatel: Dvě pracoviště: Chaloupky (u Kněžice) a Velké Meziříčí Počet pracovníků: 20 (polovina programových) Od roku 1991 vytvořeno více než 1 místo ročně

6 Spolupráce a Rozvoj Příklady spolupráce: Projekty pro školy: Bezpečná cesta do školy Škola pro udržitelný život Školní zahrady jako přírodní učebny Péče o vybranou část krajiny, okolí obce

7 Škola pro udržitelný život 1 Společný grantový a asistenční program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER se v roce 2009 poprvé otevřel i pro školy z kraje Vysočina. Školy mohly podávat projekty, které byly zaměřeny na Energii, Odpady, Spotřebitelství, Dopravu, Veřejná prostranství a Interpretace místního dědictví. Nově byla vyhlášena také výzva na téma „Biopotraviny do škol“, které podporuje projekty se zaměřením na zavádění biopotravin do školních jídelen a bufetů a na osvětu v oblasti biopotravin.

8 Škola pro udržitelný život 2 Za kraj Vysočina byly podány 4 nabídky (projekty) od programu ŠUŽ. Jednalo se o: ZŠ T.G.M. Rouchovany – vybudování naučné stezky (OÚ Rouchovany podal projekt na biologický průzkum pro naučnou stezku – bude zpracovávat ČSOP Kněžice) ZŠ Nuselská H.Brod – úprava okolí školy – vybudování venkovní učebny a nákup herních prvků ZŠ Vír – „botanická zahrada“ v prostoru mezi řekou a školou Hotelová škola Třebíč – téma biopotravin – zavedení biojídel do školní jídelny, prezentace biopotravin při akcích, biodny pro ZŠ Bartuškova

9 Přírodní zahrady bez hranic, anebo Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah Trvání: 06/2009 – 5/2012 Přeshraniční projekt v rámci územní spolupráce Česká republika – Rakousko Chaloupky o.p.s. jsou partnerem v projektu, nositelem je „die umweltberatung“ Dolní Rakousko, St. Pölten Přírodní zahrady veřejné správy, škol, i soukromé – propagace a otevření pro veřejnost

10 Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ Trvání: 6/2007 – 6/2008 Projekt připraven za pomoci ORR KrÚ v rámci partnerství pro Vysočinu a za spolupráce KOUS Vysočina Akce pro veřejnost: jarní kampaň: „Otvírání přírody na Vysočině“, zapojených organizací, 33 akcí pro 5 035 účastníků. Akce na pomoc přírodě: 11 zapojených organizací, 16 akcí, 364 dobrovolníků, 2 859 odpracovaných hodin

11 Centrum ochrany přírody Průzkumy a monitoring: mapování vzácných druhů hodnocení území z hlediska ochrany přírody posudky pro správní řízení invazní druhy Praktická péče o lokality (pozemkový spolek) Zašovice 14, 675 21 p.Okříšky, tel.568423456, Ing. Křivan: vaclav.krivan@chaloupky.cz, tel. 721 321 281vaclav.krivan@chaloupky.cz

12 Financování: Výnosy 2007 Chaloupky o.p.s. Výnosy z vlastní činnosti5.555 tis. Kč55,5% Dotace - školství2 868 tis. Kč28,6% Dotace - projekty, ÚP, EU1 055 tis. Kč10,5% Nadační příspěvky, dary528 tis. Kč5,3 % Jiné výnosy4 tis. Kč0,1% Výnosy celkem10 010 tis. Kč100% Výnosy celkem

13 Členství v dalších organizacích: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Chaloupky o.p.s. byly iniciátorem a zakládající organizací sdružení, které působí na celostátní úrovni. Koordinačního uskupení NNO v kraji Vysočina (KOUS Vysočina) Chaloupky o.p.s. od počátku (od roku 2002) vedou sekci NNO působících v oblasti životního prostředí. Podhorácko o.p.s. Místní akční skupina pro program Leader. Český svaz ochránců přírody Zakladatel Chaloupky o.p.s. je součástí celorepublikové organizace.


Stáhnout ppt "Chaloupky o.p.s. Štoky, 14.05.2009 www.chaloupky.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google