Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro udržitelný život 2010 Michal Veselý, Jiří Kulich, Zuzana Eliška Veselá, Lucie Munzarová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro udržitelný život 2010 Michal Veselý, Jiří Kulich, Zuzana Eliška Veselá, Lucie Munzarová."— Transkript prezentace:

1 Škola pro udržitelný život 2010 Michal Veselý, Jiří Kulich, Zuzana Eliška Veselá, Lucie Munzarová

2 O programu Škola pro udržitelný život Program běží od roku 2004 Původně v Královéhradeckém kraji, postupně celorepubliková působnost Posláním programu Škola pro udržitelný život je: - vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje - zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí - výměny příkladů dobré praxe Pomáhá školám „býti vidět“ Školám nabízí možnost zapojit se do sítě škol „ŠUŽ“

3 Co se na seminářích dozvíte Jak vtáhnout do života školy rodiče, místní spolky i obec Jak využít nejlépe místních zajímavostí pro obohacení výuky Jak připravit vizi rozvoje školy a obce Jak připravit a úspěšně realizovat školní projekty Jak obohatit výuku o témata udržitelného rozvoje obce a místně zakotveného učení jako jsou zeleň, veřejná prostranství, odpady, energie, doprava, biopotraviny, místní kulturní dědictví a další

4 Co získáte, když se zapojíte do programu Škola pro udržitelný život Inovativní metodiku, výukové programy, pracovní listy, e-learningovou podporu a databázi projektů ostatních škol Konzultace při tvorbě vlastního projektu Finanční podporu realizace projektů vybraných zapojených škol Zásobník vlastních projektů

5 Seminář 1 1.O programu Škola pro udržitelný život 2.Místní agenda 21 3.O projektové výuce a místně zakotveném učení 4.Co se povedlo jinde 5.O plánovacích procesech ve škole a vzdělávání 6.Co se děje v kraji 7.Praktické info – ŠUŽ 2010 harmonogram

6 Seminář 2 1.O zapojování veřejnosti do rozvoje obce 2.O metodě Tvorba vize komunity 3.Vyzkoušíte si v praxi jak vizi školy a obce vytvářet 4.… a jak přejít od vize ke konkrétním projektům

7 Jaká je role VAŠÍ školy a co z toho VZNIKNE Š kola = iniciační centrum NÁPAD, VIZE Praktické místní projekty OBSAH Zapojení veřejnosti PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU Agenda 21, udržitelný rozvoj obce CÍL V z d ěl á v á n í

8 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 1. Úspory energie, alternativní zdroje energie - instalace solárních panelů, fotovoltaických článků, malých větrníků - regulační termoventily, izolace atd. + informační tabule, informační centrum o využití alternativních zdrojů energie Informace jak na to: - Publikace: pracovní listy Ekoškola - www.veronica.cz, Sever, škola Úpice Lány Zdroje kofinancování: - OP životní prostředí - MŽP Pozor na: - prokazatelný dopad mimo školu - zapojení mimoškolní veřejnosti Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

9 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 2. Odpady - šetrné nakládání s odpadem -instalace kontejnerů ve škole a obci - infopointy jak správně recyklovat, osvětová kampaň - kompostování Informace jak na to: - Sever - materiály Ekokom Zdroje kofinancování: - Ekokom Pozor na: - přínosy pro celou obec - trvanlivost opatření Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

10 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 3. Voda - mapování vody v krajině a povodně - ochrany vody a ochrana před vodou Informační cedule, naučné stezky – výsadba dřevin Informace jak na to: - Drobílková M., O krajině a povodních, Brno: SEVER a Rezekvítek, 2008 - unie pro řeku Moravu Pozor na: -pozor na praktický dopad Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

11 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 4. Vzorová opatření k ekologicky šetrnému spotřebitelství - úspory energie či vody - ekologicky šetrné výrobky ve škole - bioprodukty apod. Informace jak na to: - www.biodoskol.cz - www.fairtrade.cz - www.veronica.cz - SEVER Pozor na: - prokazatelný dopad nejen uvnitř školy, ale v širší komunitě/obci Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

12 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 5. Potraviny, Biopotraviny, Místní potraviny Zavedení biopotravin do školního bufetu s možností nákupu pro veřejnost Otevření „biopotravinového“ informačního centra pro veřejnost Zavedení biopotravin do školní jídelny a možností odběru obědů i pro strávníky z řad veřejnosti Vzdělávací seminář pro rodiče, děti a veřejnost o zdravém stravování a udržitelném zemědělství Exkurze pro děti, učitele a veřejnost na ekologickou farmu Uspořádání tzv. bio dne pro veřejnost Spolupráce s místními biozemědělci Informace jak na to: - www.biodoskol.cz Pozor na: - reálnost navrhovaných opatření Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

13 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 6. Stromy a zeleň - výsadba stromů a zeleně na školním pozemku a v okolí školy - školní zahrada pro ekologickou výchovu, zahrada jako biotop - obnova alejí - obnova a péče o veřejně přístupné zahrady,ovocné sady Informace jak na to: - Drobílková M., Jak se sází strom, Nadace Partnerství 2007 - manuál Učíme se v zahradě, Chaloupky, o.p.s., 2008 - www.stromzivota.cz Zdroje kofinancování: - Nadace Partnerství - kraj - Agentura ochrany přírody a krajiny Pozor na: -skladbu dřevin - následnou péči Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

14 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 7. Volná příroda, krajina, chráněná území - výsadba biokoridorů - naučné stezky (naučné tabule, příručky,...) - mapování v krajině (památné stromy, chráněné rostliny a živočichové,...) Informace jak na to: - csop.cz Zdroje kofinancování: - Nadace Partnerství - kraj - Agentura ochrany přírody a krajiny Pozor na: - přínos realizovaných opatření Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

15 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 8. Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví - mapování a oprava místních zajímavostí a pamětihodností - mapování významných rodáků - informační místa a tabule, naučné stezky - tradiční místní řemesla, kurz Informace jak na to: - publikace Interpretace místního dědictví, Nadace Partnerství Zdroje financování: - kraj - nadace ČEZ Pozor na: - pravidla správné interpretace - trvanlivost a následnou péči Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

16 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 9. Ekologická doprava, bezpečné stezky do škol na kole do školy mapa dopravně nebezpečných či problematických míst v okolí školy a dílčí realizace - přehled dopravního chování žáků (obvyklý způsob dopravy do školy) a dílčí realizace - cyklostezky, pěší trasy, přechody, dopravní opatření Informace jak na to: - www.nadacepartnerstvi.cz/doprava - www.sustrans.org.uk Zdroje kofinancování: - obec - Nadace Partnerství Pozor na: - reálnost navrhovaných opatření Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

17 Jaké TYPY PROJEKTŮ je možné realizovat 10. Veřejná prostranství - prostranství před školou - náves / náměstí - prostor před domovem důchodců atp. Informace jak na to: - www.nadacepartnerstvi.cz/prostory - publikace Utváření místa, Nadace Partnerství Zdroje kofinancování: - kraj, obec - Nadace VIA - Nadace Partnerství Pozor na: - architektonické řešení, použité materiály - skladbu dřevin, stanoviště - bezpečnostní předpisy dětských hřišť a přidanou hodnotu - trvanlivost a následnou péči Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce

18 PRÉMIOVÁ TÉMATA 11. Rozvojová pomoc a spolupráce 12. Environmentálně šetrné podnikání Zapojení veřejností Vzdělávání k UR Agenda 21, udržitelný rozvoj obce


Stáhnout ppt "Škola pro udržitelný život 2010 Michal Veselý, Jiří Kulich, Zuzana Eliška Veselá, Lucie Munzarová."

Podobné prezentace


Reklamy Google