Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hasičský záchranný sbor České republiky Cíle a úkoly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hasičský záchranný sbor České republiky Cíle a úkoly"— Transkript prezentace:

1 Hasičský záchranný sbor České republiky Cíle a úkoly
Brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA náměstek generálního ředitele HZS ČR Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414, Česká republika Telefon: , Fax: ,

2 OBSAH 1. ÚVOD 2. HZS v bezpečnostní architektuře ČR
Cíle a úkoly HZS ČR 4. Organizační struktura HZS ČR 5. ZÁVĚR

3

4 1. ÚVOD Hasičská profese má staletou historii a tradici. Odpovědnost dlouhodobě ležela na dobrovolných hasičích. Zásadní reorganizace PO – po II. světové válce (zákon č. 35/1953 Sb., o státním požarním dozoru a požární ochraně. Výkonnými jednotkami PO se staly veřejné a závodní jednotky a PO byla budována na principech vojensky organizované složky.

5 1. ÚVOD Služební slib příslušníka HZS ČR Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.

6 HZS ČR v bezpečnostní architektuře
České republiky

7 2. HZS v bezpečnostní architektuře ČR
Zásadní změna v roce 2000 – přijetí krizových zákonů. Zákon č. 238/2000 Sb. s účinností od zřídil HZS ČR. Základní poslání: chránit životy, zdraví obyvatelstva a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR plní úkoly MV v oblasti:  přípravy na mimořádné události,  integrovaného záchranného systému,  ochrany obyvatelstva a koordinuje přípravy na krizové stavy a jejich řešení.

8 2. HZS v bezpečnostní architektuře ČR
PREZIDENT, PARLAMENT, VLÁDA OZBROJENÉ SÍLY OZBROJENÉ BEZP.SBORY ZÁCHR.SBORY, HAV.SLUŽBY AČR obrana státu PČR veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost HZS ČR připravenost, záchrana, ochrana obyvatel Státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby

9 Právní rámec bezpečnostního systému
Ústava České republiky /ústavní zákon č. 1/1993 Sb./ Zákon o bezpečnosti ČR /ústavní zákon č. 110/1998 Sb./ Právní rámec bezpečnostního systému Zákon o zajišťování obrany /zákon č. 222/1999 Sb./ Zákon o krizovém řízení /zákon č. 240/2000 Sb./ Zákon o ozbroj. silách ČR /zákon č. 219/1999 Sb./ Zákon o Policii ČR /zákon č. 273/2008 Sb./ Zákon o HZS ČR /zákon č. 238/2000 Sb./ Zákon o integrovaném záchranném systému /zákon č. 239/2000 Sb./ Zákon o požární ochraně /zákon č. 133/1985 Sb./ Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy /zákon č. 241/2000 Sb./

10 MINISTERSTVO VNITRA ČR
2. HZS v bezpečnostní architektuře ČR MINISTERSTVO VNITRA ČR Ministr vnitra Náměstek pro vnitřní bezpečnost Náměstek pro veř. správu, informatiku, leg.a archivnictví Náměstek pro ekonomiku a provoz Náměstek pro evropské záležitosti Policejní prezident Generální ředitel HZS ČR

11 Cíle a úkoly HZS ČR

12 Generální ředitelství HZS ČR Působnost HZS ČR od roku 2001
3. Cíle a úkoly HZS ČR EU NATO OSN PfP V4 SEI Generální ředitelství HZS ČR a HZS krajů Zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR požární ochrana integrovaný záchranný systém ochrana obyvatelstva krizové řízení civilní nouzové plánování Zákon o PO Zákon o IZS Zákon o KŘ 133/1985 Sb. 239/2000 Sb. 240/2000 Sb. Působnost HZS ČR od roku 2001

13 Požární ochrana Zákon o PO 3. Cíle a úkoly HZS ČR - Požární prevence
Provádění záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádné události TRADIČNÍ PŮSOBNOST HASIČŮ

14 Stav: 3. Cíle a úkoly HZS ČR MÍROVÝ NEBEZPEČÍ NOUZE OHROŽENÍ STÁTU
VÁLEČNÝ Stav:

15 Ochrana obyvatelstva představuje:
3. Cíle a úkoly HZS ČR integrovaný záchranný systém ochrana obyvatelstva Zákon o IZS Ochrana obyvatelstva představuje: A) Plnění úkolů civilní obrany (Podle Ženevských konvencí), zejména:  varování,  evakuace,  ukrytí,  nouzové přežití obyvatelstva. B) Plnění dalších opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku obyvatelstva.

16 3. Cíle a úkoly HZS ČR Integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup složek IZS: při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací dvěma nebo více složkami IZS. Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, Operační a informační středisko GŘ HZS ČR je rovněž celostátním operačním a informačním střediskem IZS Národním střediskem pro řešení katastrof.

17 3. Cíle a úkoly HZS ČR Základní složky IZS: Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky PO zařazené do plošného pokrytí, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Ostatní složky IZS: vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů.

18 3. Cíle a úkoly HZS ČR krizové řízení Zákon o KŘ Úrovně
Koordinace krizové připravenosti Zdolávání KS STÁT VLÁDA ČR MINISTERSTVA ÚSÚ BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJ HEJTMAN KRAJSKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE ORP STAROSTA URČ.OBCE OBECNÍ ÚŘAD URČ.OBCE BEZPEČNOSTNÍ RADA URČ.OBCE KRIZOVÝ ŠTÁB URČENÉ OBCE OBEC STAROSTA OBCE OBECNÍ ÚŘAD KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE Krizové řízení je souhrnem činností orgánů krizového řízení při krizové připravenosti a při řešení krizových situací

19 EVROPSKÁ KOMISE / GŘ pro životní prostředí / odd CO
3. Cíle a úkoly HZS ČR EU NATO OSN PfP V4 SEI EVROPSKÁ KOMISE / GŘ pro životní prostředí / odd CO AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ V CO MECHANISMUS SPOLEČENSTVÍ V CO MONITOROVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC) KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ (CECIS) EURO 112 – JEDNOTNÉ EVROP. ČÍSLO TÍS. VOLÁNÍ RADA EU / PROCIV, CIVCOM - spolugesce (zvládání krizí), Předsednictví ČR v Radě EU – první polovina roku 2009.

20 VYŠŠÍ VÝBOR PRO CIV. NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ (SCEPC)
3. Cíle a úkoly HZS ČR EU NATO OSN PfP V4 SEI VYŠŠÍ VÝBOR PRO CIV. NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ (SCEPC) SCEPC – GESTOREM MV - GŘ HZS ČR Středisko pro koordinaci pomoci v případě katastrof (EADRCC) PLÁNOVACÍ VÝBORY SPADAJÍCÍ POD SCEPC Výbor pro civilní ochranu (CPC) - gesce MV - GŘ HZS ČR, Další výbory - dopravní (CAPC, PBIST, PBOS), zemědělský (FAPC), průmyslový (IPC), zdravotnický (JMC), pro civilní komunikaci (CCPC),

21 3. Cíle a úkoly HZS ČR Úkoly OPIS IZS Přijímání a vyhodnocování informací o MÚ, Plnění úkolů uložených velitelem zásahu, Plnění úkolů uložených orgány koordinujícími záchranné a likvidační práce, Vyrozumívání orgánů a složek IZS, Povolávání a nasazování sil a prostředků podle poplachového plánu IZS a požadavků velitele zásahu, Vyžadování a organizování pomoci podle požadavků velitele zásahu, Varování obyvatelstva při nebezpečí z prodlení.

22 Působnost OPIS GŘ HZS ČR
3. Cíle a úkoly HZS ČR Působnost OPIS GŘ HZS ČR Mezinárodní Úroveň MIC EU + ECURIE NATO EADRCC UN - OCHA UN - ECE MAAE Sousední státy + Maďarsko Operační a informační středisko MV – GŘ HZS ČR Společné operační centrum MO Diplomatická služba MZV Národní úroveň Situační centrum MV Integrované operační středisko Pol. prezidia PČR Styčné místo SÚJB Stálá služba ČHMÚ 14x Oper. a inform. středisko HZS kraje (hl.m. Prahy) Ostatní složky IZS zařazené do Ústřed. poplachového plánu IZS

23 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v ČR
3. Cíle a úkoly HZS ČR Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v ČR EURO - 112 V mobilních sítích funguje od jejich vybudování, V pevných sítích funguje od roku 2003, Odbavování tísňových volání v češtině, angličtině a němčině, Linka 112 provozována současně s národními tísňovými čísly (150, 155, 158).

24 Organizační struktura
HZS ČR

25 4. Organizační struktura HZS ČR
HZS ČR tvoří: - generální ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra, - hasičské záchranné sbory krajů, - Záchranný útvar HZS ČR a - Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Úkoly HZS ČR plní: - příslušníci HZS ČR ve služebním poměru, - občanští zaměstnanci HZS ČR v pracovním poměru.

26

27 Česká republika v číslech
10 381 130 obyvatel (k ) 6 237 obcí 205 ORP 14 krajů Délka hranic:2 290,0 km; s Rakouskem ,2 km, s Německem ,2 km, s Polskem ,8 km, se Slovenskem 251,8 km km2 (2 % území EU)

28

29 4. Organizační struktura HZS ČR
Druhy jednotek požární ochrany • jednotka HZS kraje. Je složena z přislušniků HZS ČR, kteří vykonávají službu na stanicích HZS krajů. • jednotka HZS podniku. Je složena ze zaměstnanců podniku, kteří činnost v této jednotce vykonávají jako své zaměstnání. • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Činnost v této jednotce její členové zpravidla nevykonávají jako své zaměstnání. • jednotka sboru dobrovolnych hasičů podniku. Je složena ze zaměstnanců podniku, kteří činnost v této jednotce zpravidla nevykonávají jako své zaměstnání. V jednotkách požární ochrany je zařazeno téměř hasičů, z toho je přibližně profesionálních a téměř dobrovolnych.

30 4. Organizační struktura HZS ČR

31 5. ZÁVĚR Pozornost byla věnována Hasičskému záchrannému sboru ČR v následujících oblastech: 1. ÚVOD 2. HZS v bezpečnostní architektuře ČR Cíl a úkoly HZS ČR 4. Organizační struktura HZS ČR Závěrem je možné konstatovat, že HZS ČR je jedním z pilířů bezpečnostního systému ČR, je garantem systému ochrany obyvatelstva pro přípravu a řešení mimořádných událostí nevojenského charakteru a zajišťuje činnost operačních a informačních středisek, která umožňují organizovat Integrovaný záchranný systém k jeho účelnému využití.

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hasičský záchranný sbor České republiky Cíle a úkoly"

Podobné prezentace


Reklamy Google