Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NNO konference VKH Brno, 17. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NNO konference VKH Brno, 17. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NNO konference VKH Brno, 17. listopadu 2012

2 1) Co je to projekt Jedinečný záměr mimo běžné úkoly. Trojimperativ: čas – provedení (kvalita) – náklady Projekty: tvrdé – investiční měkké Základy řízení projektů NNO

3 Klíčové dokumenty  žádost o dotaci  smlouva o poskytnutí podpory  příručka pro příjemce (pravidla poskytování příspěvku)  metodické pokyny Základy řízení projektů NNO

4 Veřejná podpora  finance musí jít z veřejných prostředků  zvýhodňuje dotovaný subjekt  jde o narušení hospodářské soutěže  ovlivňuje obchod v EU NNO většinou nezakládají VP, ale!!  podpora de minimis Základy řízení projektů NNO

5 Základní pojmy  výzva  cíle  partner – finanční a nefinanční  žádost o dotaci, grant, finanční podporu  povinné přílohy  udržitelnost Základy řízení projektů NNO

6 Studie proveditelnosti  marketingová analýza  SWOT - silné a slabé stránky – interní vlivy - příležitosti, ohrožení – externí vlivy Základy řízení projektů NNO

7 Indikátory  VÝSTUPY - vztahují se k aktivitám a jejich přímým účastníkům.  VÝSLEDKY - vztahují se k přímým a okamžitým účinkům a postihují okamžité pozitivní efekty podpory.  DOPADY - Indikátory dopadů se vztahují k nepřímým následkům programu a mají prokázat udržitelnost a míru čistých efektů pomoci. Základy řízení projektů NNO

8 Kontroly  EX ANTE, INTERIM, EX POST  Zadavatel = řídící orgán  FÚ  OSSZ + ZP  Inspektorát bezpečnosti práce  ÚHOS =Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  Nejvyšší kontrolní úřad  Evropská komise  EÚD = Evropský účetní dvůr  OLAF= Evropský Úřad pro potírání podvodné jednání Základy řízení projektů NNO

9 2) Individuální a firemní dárcovství  DAR - jednosměrka odečet ze základu daně  SPONZORING - příspěvek za kompenzaci v účetnictví nákladová položka  společenská odpovědnost firem Základy řízení projektů NNO

10 3) Rešerše finančních zdrojů Typy zdrojů - nadnárodní:  Evropské dotace  Strukturální fondy = › Operační programy  Kohezní fond neboli Fond soudržnosti  Komunitární programy  Nadnárodní fondy (Visegrádský fond, Norské fondy, Švýcarský fond) Základy řízení projektů NNO

11 Typy zdrojů národní:  státní rozpočet ČR (ministerstva, Úřad vlády, Rady vlády)  krajský rozpočet  obecní rozpočet, rozpočet města  nadace a nadační fondy Základy řízení projektů NNO

12 4) Orientace ve výzvě  termín a způsob odevzdání  podporované aktivity  cílová skupina  oprávněný příjemce  pravidla poskytování dotace Základy řízení projektů NNO

13 Grantové kalendáře  www.edotace.cz www.edotace.cz  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  www.dotaceonline.cz www.dotaceonline.cz  www.neziskovky.cz www.neziskovky.cz  atd., atd., atd... Základy řízení projektů NNO

14 5) Rozpočet projektu  způsobilé, oprávněné, uznatelné výdaje  finanční limity  nepřímé náklady  křížové financování Základy řízení projektů NNO

15 Rozpočtové kapitoly  osobní náklady  cestovné  služby  zařízení a vybavení  propagace  přímá podpora Základy řízení projektů NNO

16 Nastavení rozpočtu, obvyklé ceny  hospodárnost, účelnost, efektivnost  oprávněnost výdajů  přiměřenost nákladů  drobný hmotný majetek x investice  soubor movitých věcí  pojištění Základy řízení projektů NNO

17 Cash flow  financování ex ante, ex post, zálohové Vedení účetnictví  střediska, analytika  jednoduché a podvojné Sledování nákladů - průběžně! Základy řízení projektů NNO

18 6) Harmonogram projektu  zahájení projektu  vnější vlivy  návaznost aktivit  plánování v čase  odpovědnost za aktivitu Základy řízení projektů NNO

19 7) Rizika projektu  Riziko = pravděpodobnost, že dojde k neočekávané události, která naruší realizaci projektu.  riziko je zapotřebí rozpoznat, snížit a zvládnout  preventivní opatření, regresivní opatření  proč hledat rizika projektu Základy řízení projektů NNO

20 Rizika při přípravě projektu  časová náročnost přípravy projektu  nedostatečné informace o zdroji  „našroubování“ aktivit na výzvu  externí projektová firma Základy řízení projektů NNO

21 Stanovení rizik projektu  nezájem účastníků  nedodržení smluv  personální změny v týmu  vše řídí (i realizuje) jeden člověk  chybování  nečekané události  nadhodnocené indikátory  nedostatečné cash flow  nesplnitelný harmonogram Základy řízení projektů NNO

22 8) Projektový tým  až 3 týmy: příprava, realizace, provoz  projektový tým – vlastní, externí  krátkodobý tým, multifunkcionální  vytvoření týmu  jsou nutné kompromisy  minimálně oddělit finanční a věcné řízení projektu Základy řízení projektů NNO

23 Řízení projektového týmu  PM je závislý na lidech, kteří mu nejsou podřízeni  úkoly písemně  komunikace v týmu – „spartakiáda“  ŽÁDNÉ: tohle jsme nikdy nedělali  Základy řízení projektů NNO

24 PŘEJI VÁM ÚSPĚCH V PODÁVÁNÍ, ŘÍZENÍ, UDRŽITELNOSTI I KONTROLÁCH VAŠICH PROJEKTŮ! Milada ŠNAJDROVÁ tel. 776 13 33 72 @: mail@miladasnajdrova.cz www.miladasnajdrova.cz Základy řízení projektů NNO


Stáhnout ppt "ZÁKLADY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NNO konference VKH Brno, 17. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google