Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Účetnictví projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Účetnictví projektu."— Transkript prezentace:

1 Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Účetnictví projektu

2 Oddělení účetní evidence Nutné vést oddělenou účetní evidenci (AU, ORG, ORJ) Nutné správně účtovat náklady na investice/neinvestice!!! ÚSC a DSO rozúčtování na zdroj a nástroj www.rr-jihozapad.cz

3 Investice/neinvestice Tak jak jste si stanovili do žádosti a přeneslo se do smlouvy Přesun není možný Účtování služeb na investice (jako součást pořizovací ceny majetku) či na neinvestice (jako služby) akceptujeme, pokud řádně podložíte, že odpovídá rozpočtové skladbě a účetním směrnicím dané účetní jednotky www.rr-jihozapad.cz

4 Majetek (vybavení) Způsobilým výdajem je pořízení samostatných movitých věcí, popř. souborů movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč, 60 000 Kč (nehmotný majetek) Nezpůsobilým výdajem projektu je drobný hmotný majetek Řádná inventarizace majetku Správné zařazení majetku Inventární karty www.rr-jihozapad.cz

5 Soubory movitých věcí Soubor movitých věcí musí odpovídat zákonem stanoveným podmínkám a účetním směrnicím účetní jednotky –Doba použitelnosti delší než rok (každá položka souboru) –Pořizovací cena souboru je vyšší než 40 tis. Kč –Musí mít „samostatné technicko – ekonomické určení“ –Nutnost vedení podrobné evidence souboru s možností identifikace jednotlivých položek www.rr-jihozapad.cz

6 DPH Pokud je projekt ve veřejné podpoře a příjemce je plátce DPH, je DPH výdajem nezpůsobilým (výjimka je de minimis) Pokud je projekt mimo rámec veřejné podpory má příjemce DPH jako způsobilý výdaj –Pokud nemá nárok na odpočet DPH!!!! Byť i jen částečně (poměr) Reverse charge neboli přenesená daňová povinnost –Stavební a montážní práce –Pokud v rámci pouze veřejnosprávní činnosti – neuplatní se RCH –Pokud v rámci hospodářské činnosti – uplatní se RCH –Pokud poměrově – uplatní se DPH Pozor na změny v udržitelnosti www.rr-jihozapad.cz

7 DUZP Nutné, aby spadalo do fyzické realizace dané etapy –Jednoetapový projekt –Víceetapový projekt –Rozhodné pro způsobilost výdajů!!! www.rr-jihozapad.cz

8 Fakturace Náležitosti faktury Každá faktura důkladně podložena soupisem prací Rozdělit způsobilé a nezpůsobilé výdaje www.rr-jihozapad.cz

9 Závěr Důležitá je komunikace s účetní, sdělit jí, že investiční akce je v rámci dotace, kde jsou určitá pravidla navíc, které nejsou součástí její běžné agendy. www.rr-jihozapad.cz

10 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizaci


Stáhnout ppt "Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Účetnictví projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google