Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“"— Transkript prezentace:

1 Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“

2 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Lze předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance.

3 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Specifikace podporovaných oblastí NACE: - strojírenství, - stavebnictví, - nezávislý maloobchod (malé a střední podniky), - pohostinství a gastronomie, - terénní sociální služby a - odpadové hospodářství. Poskytovatel ověřuje A)NACE žadatele z registru ARES,ARES B)zda se plánované školení vztahuje k NACE žadatele dle tohoto registru – od této podmínky ÚP ČR upustil

4 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Cílem projektu je umožnit vybraným podnikům získat finanční příspěvky na rekvalifikaci (v první řadě) a vzdělávání svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

5 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Podporované vzdělávání Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců - rekvalifikace dle § 108 a násl. zákona 435/2006 Sb.profesní rekvalifikace Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat.Odborná V odůvodněných případech další profesní vzdělávání zaměstnanců dle konkrétních potřeb zaměstnavatelů – jiná školení než rekvalifikace (dle posouzení ÚP)profesní – jiná školení než rekvalifikace

6 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Předložení žádosti žádost se předkládá v tištěné formě a signovaná od statutárního zástupce (elektronická forma žádosti není požadována) NACE-CZ vyplňujte dle registru ARES kalkulaci ceny vzdělávací aktivity věnujte náležitou pozornost – řádný průzkum trhu

7 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci A) žádost do 80.000 Kč včetně -bez podnikatelského plánu, vyplněný bod V. Žádosti B) žádost v předpokládané výši nad 80.000 Kč - podnikatelský plán (toto pravidlo si stanovil ÚP ČR – krajská pobočka Olomouc)

8 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Ad A) – bod V Žádosti musí obsahovat: -základní informace o firmě (výrobní program, historie, perspektivy) -o její situaci na trhu -vyjádření zda lze předpokládat prorůstový potenciál podniku -další údaje, které považuje žadatel za důležité pro posouzení žádosti Ad B) – podnikatelský plán musí obsahovat: - viz žádost

9 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Kalkulace mzdy -pro kalkulaci mzdy doporučuje ÚP brát v potaz poslední čtvrtletí před podáním žádosti -odpracovaná hodina = hodina vzdělávací aktivity

10 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Kalkulace nákladů vzdělávací aktivity -na základě relevantních podkladů, tj. předchozích zkušeností, průzkumu trhu apod. - nejen ceny, ale i hodinové dotace kurzu -užitečné odkazy: www.msmt.czwww.istp.cz www.educity.czwww.eu-dat.cz

11 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Výběr dodavatele vzdělávání až po sepsání dohody dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek – Příručka D9 -cena vzdělávání do 200.000 Kč včetně (dodržení zásad 3E) -cena vzdělávání nad 200.000 Kč (výběr dodavatele dle popsaných postupů)

12 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Podmínky získání příspěvku finanční podpora je nenároková a o poskytnutí příspěvku bude rozhodovat poskytovatel podle předem stanovených kritérií. Platí pravidlo hospodárnosti, efektivity a účelnosti

13 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Hodnotící kritéria Významnost daného podniku v regionu10% Významnost odvětví podniku v regionu10% Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců10% Zhodnocení případného rozšíření aktivit podniku či získávání nových zakázek 10% Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance 20% Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku 40%

14 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Závěrem: Podporované a nepodporované aktivity -až na výjimky budou podporovány akreditované rekvalifikace; je třeba dodržet obsah a rozsah rekvalifikace podle akreditace (důvod: cílem je změna, rozšíření, obnova kvalifikace směrem k oborům, kde roste poptávka po pracovní síle, ne dílčí doškolování)

15 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci -obecné dovednosti práce na PC a měkké dovednosti nejsou podporovány -školení, která dle zákoníku práce povinně pro své zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel, nejsou podporována -nesmí docházet k účelovému členění zakázky (vzdělávací aktivity)

16 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Výběr dodavatele - musí být transparentní, nediskriminační, při zachování rovného přístupu; není zejména možné předem poskytovat někomu z potenciálních dodavatelů informace o připravované výzvě k podání nabídek, -zakázka nesmí být účelově rozdělena s cílem zjednodušit si podmínky pro výběr dodavatele.

17 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Harmonogram, termíny -zatím lze podávat žádosti na realizaci školení, která skončí do 30. 11. 2011 toto omezení již neplatí, platí následující odrážka -následně se počítá i s delšími školeními o délce až 18 měsíců -projekt končí 31. 7. 2013, ale vzdělávací aktivity musí skončit do 31.5.2011.

18 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Zákaz souběhu s jinou podporou na vzdělávání zaměstnanců -pokud čerpáte z OP LZZ nebo z jiných veřejných zdrojů podporu na jiný druh školení pro jiné zaměstnance (než hodláte čerpat z VSPR), nebrání to Vašemu zapojení do projektu.

19 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci KONTAKTY V OLOMOUCKÉM KRAJI: JménoPracovištěTelefonE-mail Ing. Jana Macková Jeseník950 121 330Jana.Mackova@je.mpsv.cz Ing. Miloslava Malínková Olomouc950 141 433Miloslava.Malinkova@ol.mpsv.cz Ivana Motyčková Olomouc950 141 487Ivana.Motyckova@ol.mpsv.cz Kateřina Hrudová Prostějov950 154 434Katerina.Hrudova@pv.mpsv.cz Ing. Naďa Štrýglová Prostějov950 154 318Nada.Stryglova@pv.mpsv.cz Mgr. Irena Kučová Přerov950 155 201Irena.Kucova@pr.mpsv.cz Kateřina Rytířová Přerov950 155 210Katerina.Rytirova@pr.mpsv.cz Ing. Jana Jelínková Šumperk950 164 305Jana.Jelinkova@su.mpsv.cz

20 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci DĚKUJEME ZA POZORNOST! NÁSLEDUJE PROSTOR NA VAŠE DOTAZY.


Stáhnout ppt "Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“"

Podobné prezentace


Reklamy Google