Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“"— Transkript prezentace:

1 Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“

2 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Lze předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance.

3 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Specifikace podporovaných oblastí NACE: - strojírenství, - stavebnictví, - nezávislý maloobchod (malé a střední podniky), - pohostinství a gastronomie, - terénní sociální služby a - odpadové hospodářství. Poskytovatel ověřuje A)NACE žadatele z registru ARES,ARES B)zda se plánované školení vztahuje k NACE žadatele dle tohoto registru – od této podmínky ÚP ČR upustil

4 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Cílem projektu je umožnit vybraným podnikům získat finanční příspěvky na rekvalifikaci (v první řadě) a vzdělávání svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

5 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Podporované vzdělávání Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců - rekvalifikace dle § 108 a násl. zákona 435/2006 Sb.profesní rekvalifikace Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat.Odborná V odůvodněných případech další profesní vzdělávání zaměstnanců dle konkrétních potřeb zaměstnavatelů – jiná školení než rekvalifikace (dle posouzení ÚP)profesní – jiná školení než rekvalifikace

6 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Předložení žádosti žádost se předkládá v tištěné formě a signovaná od statutárního zástupce (elektronická forma žádosti není požadována) NACE-CZ vyplňujte dle registru ARES kalkulaci ceny vzdělávací aktivity věnujte náležitou pozornost – řádný průzkum trhu

7 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci A) žádost do Kč včetně -bez podnikatelského plánu, vyplněný bod V. Žádosti B) žádost v předpokládané výši nad Kč - podnikatelský plán (toto pravidlo si stanovil ÚP ČR – krajská pobočka Olomouc)

8 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Ad A) – bod V Žádosti musí obsahovat: -základní informace o firmě (výrobní program, historie, perspektivy) -o její situaci na trhu -vyjádření zda lze předpokládat prorůstový potenciál podniku -další údaje, které považuje žadatel za důležité pro posouzení žádosti Ad B) – podnikatelský plán musí obsahovat: - viz žádost

9 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Kalkulace mzdy -pro kalkulaci mzdy doporučuje ÚP brát v potaz poslední čtvrtletí před podáním žádosti -odpracovaná hodina = hodina vzdělávací aktivity

10 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Kalkulace nákladů vzdělávací aktivity -na základě relevantních podkladů, tj. předchozích zkušeností, průzkumu trhu apod. - nejen ceny, ale i hodinové dotace kurzu -užitečné odkazy:

11 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Výběr dodavatele vzdělávání až po sepsání dohody dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek – Příručka D9 -cena vzdělávání do Kč včetně (dodržení zásad 3E) -cena vzdělávání nad Kč (výběr dodavatele dle popsaných postupů)

12 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Podmínky získání příspěvku finanční podpora je nenároková a o poskytnutí příspěvku bude rozhodovat poskytovatel podle předem stanovených kritérií. Platí pravidlo hospodárnosti, efektivity a účelnosti

13 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Hodnotící kritéria Významnost daného podniku v regionu10% Významnost odvětví podniku v regionu10% Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců10% Zhodnocení případného rozšíření aktivit podniku či získávání nových zakázek 10% Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance 20% Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku 40%

14 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Závěrem: Podporované a nepodporované aktivity -až na výjimky budou podporovány akreditované rekvalifikace; je třeba dodržet obsah a rozsah rekvalifikace podle akreditace (důvod: cílem je změna, rozšíření, obnova kvalifikace směrem k oborům, kde roste poptávka po pracovní síle, ne dílčí doškolování)

15 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci -obecné dovednosti práce na PC a měkké dovednosti nejsou podporovány -školení, která dle zákoníku práce povinně pro své zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel, nejsou podporována -nesmí docházet k účelovému členění zakázky (vzdělávací aktivity)

16 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Výběr dodavatele - musí být transparentní, nediskriminační, při zachování rovného přístupu; není zejména možné předem poskytovat někomu z potenciálních dodavatelů informace o připravované výzvě k podání nabídek, -zakázka nesmí být účelově rozdělena s cílem zjednodušit si podmínky pro výběr dodavatele.

17 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Harmonogram, termíny -zatím lze podávat žádosti na realizaci školení, která skončí do toto omezení již neplatí, platí následující odrážka -následně se počítá i s delšími školeními o délce až 18 měsíců -projekt končí , ale vzdělávací aktivity musí skončit do

18 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Zákaz souběhu s jinou podporou na vzdělávání zaměstnanců -pokud čerpáte z OP LZZ nebo z jiných veřejných zdrojů podporu na jiný druh školení pro jiné zaměstnance (než hodláte čerpat z VSPR), nebrání to Vašemu zapojení do projektu.

19 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci KONTAKTY V OLOMOUCKÉM KRAJI: JménoPracovištěTelefon Ing. Jana Macková Jeseník Ing. Miloslava Malínková Olomouc Ivana Motyčková Olomouc Kateřina Hrudová Prostějov Ing. Naďa Štrýglová Prostějov Mgr. Irena Kučová Přerov Kateřina Rytířová Přerov Ing. Jana Jelínková Šumperk

20 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci DĚKUJEME ZA POZORNOST! NÁSLEDUJE PROSTOR NA VAŠE DOTAZY.


Stáhnout ppt "Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc Představení projektu „ Vzdělávejte se pro růst!“"

Podobné prezentace


Reklamy Google