Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektu „Vzdělávejte se pro růst!“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektu „Vzdělávejte se pro růst!“"— Transkript prezentace:

1 Představení projektu „Vzdělávejte se pro růst!“
Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc

2 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Lze předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

3 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Specifikace podporovaných oblastí NACE: - strojírenství, - stavebnictví, - nezávislý maloobchod (malé a střední podniky), - pohostinství a gastronomie, - terénní sociální služby a - odpadové hospodářství. Poskytovatel ověřuje NACE žadatele z registru ARES, zda se plánované školení vztahuje k NACE žadatele dle tohoto registru – od této podmínky ÚP ČR upustil Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

4 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Cílem projektu je umožnit vybraným podnikům získat finanční příspěvky na rekvalifikaci (v první řadě) a vzdělávání svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

5 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Podporované vzdělávání Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců - rekvalifikace dle § 108 a násl. zákona 435/2006 Sb. Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. V odůvodněných případech další profesní vzdělávání zaměstnanců dle konkrétních potřeb zaměstnavatelů – jiná školení než rekvalifikace (dle posouzení ÚP) Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

6 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Předložení žádosti žádost se předkládá v tištěné formě a signovaná od statutárního zástupce (elektronická forma žádosti není požadována) NACE-CZ vyplňujte dle registru ARES kalkulaci ceny vzdělávací aktivity věnujte náležitou pozornost – řádný průzkum trhu Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

7 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
A) žádost do Kč včetně bez podnikatelského plánu, vyplněný bod V. Žádosti B) žádost v předpokládané výši nad Kč podnikatelský plán (toto pravidlo si stanovil ÚP ČR – krajská pobočka Olomouc) Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

8 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Ad A) – bod V Žádosti musí obsahovat: základní informace o firmě (výrobní program, historie, perspektivy) o její situaci na trhu vyjádření zda lze předpokládat prorůstový potenciál podniku další údaje, které považuje žadatel za důležité pro posouzení žádosti Ad B) – podnikatelský plán musí obsahovat: - viz žádost Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

9 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Kalkulace mzdy pro kalkulaci mzdy doporučuje ÚP brát v potaz poslední čtvrtletí před podáním žádosti odpracovaná hodina = hodina vzdělávací aktivity Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

10 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Kalkulace nákladů vzdělávací aktivity na základě relevantních podkladů, tj. předchozích zkušeností, průzkumu trhu apod. - nejen ceny, ale i hodinové dotace kurzu užitečné odkazy: Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

11 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Výběr dodavatele vzdělávání až po sepsání dohody dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek – Příručka D9 cena vzdělávání do Kč včetně (dodržení zásad 3E) cena vzdělávání nad Kč (výběr dodavatele dle popsaných postupů) Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

12 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Podmínky získání příspěvku finanční podpora je nenároková a o poskytnutí příspěvku bude rozhodovat poskytovatel podle předem stanovených kritérií. Platí pravidlo hospodárnosti, efektivity a účelnosti Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

13 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Hodnotící kritéria Významnost daného podniku v regionu 10% Významnost odvětví podniku v regionu Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců Zhodnocení případného rozšíření aktivit podniku či získávání nových zakázek Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance 20% Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku 40% Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

14 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Závěrem: Podporované a nepodporované aktivity až na výjimky budou podporovány akreditované rekvalifikace; je třeba dodržet obsah a rozsah rekvalifikace podle akreditace (důvod: cílem je změna, rozšíření, obnova kvalifikace směrem k oborům, kde roste poptávka po pracovní síle, ne dílčí doškolování) Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

15 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
obecné dovednosti práce na PC a měkké dovednosti nejsou podporovány školení, která dle zákoníku práce povinně pro své zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel, nejsou podporována nesmí docházet k účelovému členění zakázky (vzdělávací aktivity) Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

16 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Výběr dodavatele - musí být transparentní, nediskriminační, při zachování rovného přístupu; není zejména možné předem poskytovat někomu z potenciálních dodavatelů informace o připravované výzvě k podání nabídek, zakázka nesmí být účelově rozdělena s cílem zjednodušit si podmínky pro výběr dodavatele. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

17 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Harmonogram, termíny zatím lze podávat žádosti na realizaci školení, která skončí do toto omezení již neplatí, platí následující odrážka následně se počítá i s delšími školeními o délce až 18 měsíců projekt končí , ale vzdělávací aktivity musí skončit do Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

18 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
Zákaz souběhu s jinou podporou na vzdělávání zaměstnanců pokud čerpáte z OP LZZ nebo z jiných veřejných zdrojů podporu na jiný druh školení pro jiné zaměstnance (než hodláte čerpat z VSPR), nebrání to Vašemu zapojení do projektu. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

19 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
KONTAKTY V OLOMOUCKÉM KRAJI: Jméno Pracoviště Telefon Ing. Jana Macková Jeseník 950  Ing. Miloslava Malínková Olomouc 950  Ivana Motyčková 950  Kateřina Hrudová Prostějov 950  Ing. Naďa Štrýglová 950  Mgr. Irena Kučová Přerov 950  Kateřina Rytířová 950  Ing. Jana Jelínková Šumperk 950  Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

20 NÁSLEDUJE PROSTOR NA VAŠE DOTAZY.
DĚKUJEME ZA POZORNOST! NÁSLEDUJE PROSTOR NA VAŠE DOTAZY. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci


Stáhnout ppt "Představení projektu „Vzdělávejte se pro růst!“"

Podobné prezentace


Reklamy Google