Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23.1 Mechanická energie a její přeměny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23.1 Mechanická energie a její přeměny"— Transkript prezentace:

1 23.1 Mechanická energie a její přeměny
Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 23.1 Mechanická energie a její přeměny Co si představíte, když slyšíte slovo energie?Jaké typy energie znáte? Jak se dá měřit? Jak můžeme energii vyrábět, uskladňovat a šetřit? Abychom mohli vykonávat práci, musíme mít energii. Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 23.2 Co již víme? Známe různé druhy energie:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.2 Co již víme? Známe různé druhy energie: mechanická tepelná elektromagnetická jaderná Které fyzikální veličiny již znáte? hmotnost m [kg] rychlost v [m/s] síla F [N]

3 23.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Těleso musí mít energii, aby mohlo konat práci. Energie je fyzikální veličina – značka E a jednotka J ( joule – čti džaul). pohybová (kinetická) Ek polohová (potenciální) EP m mechanická energie m v energie pružnosti (elastická) EP h g m

4 23.4 Co si řekneme nového? Ep= 𝒎.𝒈.𝒉 Pohybová (kinetická) energie Ek
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.4 Co si řekneme nového? vzorec (pro zajímavost): Pohybová (kinetická) energie Ek je energie každého pohybujícího se tělesa. Platí, že pohybující se těleso může narazit do jiného tělesa, působit na něj silou a posunout jej po určité dráze, tzn. konat mechanickou práci. Ek= 𝟏 𝟐 𝒎. 𝒗 𝟐 Ep= 𝒎.𝒈.𝒉 Polohová (potenciální) energie Ep - je energie každého tělesa zvednutého v silovém poli (gravitačním, magnetickém, elektrickém) o určitou výšku h nad zvolenou nulovou hladinou, např. nad zemský povrch. Těleso při pohybu (pádu) z výšky h na nulovou hladinu může konat mechanickou práci. Energie pružnosti Ep - má ji protažená či stlačená pružina, stlačený plyn. Po uvolnění může konat mechanickou práci, např. auto na klíček, budík, pneumatický systém.

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.5 Procvičení a příklady Jaká je pohybová energie vagónu, který má hmotnost 12 tun a jede rychlostí 20 m/s? m … 12 t = kg v … 20 m/s Ek … x J Ek= 1 2 𝑚. 𝑣 2 Ek= Ek= J Ek= Ek= 2,4 MJ Pohybová energie vagónu je 2,4 MJ. Raketa bez pohonné směsi má hmotnost 3 tuny. Může vystoupat nejvýše do 160 km nad povrch Země. Jakou největší polohovou energii vzhledem k Zemi může mít? Ep= 𝑚.ℎ.𝑔 m … 3 t = 3000 kg h … 160 km = m Ep … x J Ep= 4800 MJ Ep= Ep= Největší polohová energie může být MJ.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.6 Něco navíc pro šikovné Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie Polohová energie tělesa se při některých dějích přeměňuje na pohybovou a naopak. Při přeměnách energie může také docházet k přenosu energie na jiná tělesa. Jaké znáš další příklady přeměny pohybové energie na polohovou a naopak? Ek= 0 Ep - je největší Zkuste popsat další pohyb skateboardisty. Jak se bude měnit jeho energie po projetí nejnižším bodem rampy? Ek je největší Ep = 0

7 hydroelectric power station
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 23.7 CLIL Mechanical energy Kinetic energy: Elastic energy: hydroelectric power station Ek = ½ m . v2 Ek = ½ weight . speed2 Potential energy : Ep = m . h . g Ek = weight . height . acceleration of gravity wind power plant

8 23.8 Test znalostí Jak se nazývá jednotka pohybové energie?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.8 Test znalostí Jak se nazývá jednotka pohybové energie? a/ N (Newton) b/ W (Watt) c/ J (Joule) d/ Hz (Hertz) 3. Olověná a dřevěná koule o stejném objemu jsou zdviženy do stejné výšky nad zemí. Mají stejnou Ep? a/ ano, samozřejmě b/ ne, dřevěná má větší polohovou energii c/ ne, olověná má větší polohovou energii d/ nelze vyřešit Při pádu míče se přeměňují energie: a/ pohybová v polohovou b/ polohová v pohybovou c/ žádné se nepřeměňují d/ nelze určit Jakou získá polohovou energii těleso o hmotnosti 6,5 kg zdvižené do výšky 1,4 metru. a/ J b/ J c/ J d/ 1,5 kJ Správné odpovědi: c b a

9 23.9 Použité zdroje a citace
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.9 Použité zdroje a citace Obrázky z databáze klipart Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, ISBN

10 23.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 01 – 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 23.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 01 – 06/2013 Ročník 8. ročník Klíčová slova Energie polohová, pohybová a energie pružnosti Anotace Prezentace popisující druhy mechanických energií (polohová, pohybová, pružnosti), jejich výpočet a vzájemnou přeměnu.


Stáhnout ppt "23.1 Mechanická energie a její přeměny"

Podobné prezentace


Reklamy Google