Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urogenitální systém VK 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urogenitální systém VK 5."— Transkript prezentace:

1 Urogenitální systém VK 5

2 Urogenitální systém Intermediární mesoderm – nefrotomy
Distální část je nesegmentovaná - blastém

3 Vývoj Pronephros – rudimentální, bez funkce – na začátku 4.týdne – cervikální oblast – (skupiny buněk a tubulů) 25. den regredují Mesonephros – na konci 4. týdne – glomeruly a tubuly – ductus mesonephridicus – (Wollfův kanálek) vstupuje do kloaky – přechodná ledvina (do 10. týdne) Metanephros – 5. týden – funguje od 9. týdne – trvalá ledvina

4 Vývoj Plica urogenitalis – Wollfovo těleso Nefrogenní provazec
Genitální lišta

5 Vývoj mesonefros Mesonefridický váček – tubulus
Mesonefridický – Wollfův vývod – vstupuje do kloaky Komůrka pro glomerulus – Bowmanovo pouzdro Esovitá klička Cévní zásobení z aorty – afferentní a efferentní arterioly + kapilární síť

6 Vývoj metanefros Ureterový pupen (metanefridické diverticulum)
z kaudální části Wollfova vývodu) Ureter, pánvička, kalichy a sběrací kanálky Metanefridický blastém Nefron – Bowmanovo pouzdro a tubuly Těsný kontakt je nezbytný - reciproční indukce Cévy – větve dorsální aorty Buňky z crista neuralis (regulace, sekrece)

7 Vývoj ledviny

8 Vývoj Ureterový pupen se větví – tvoří kalichy a sběrací tubuly - čepička – metanefridická masa - reciproční indukce Pánvička a kalichy vzniknou splynutím větví První 4 generace dávají vzniknout pánvičce a calyces major, další 4 generace calyces minor

9 Vývoj Sběrací kanálky vniknou z ureterového pupene postupným větvením
Bowmanovo pouzdro – kontakt s arteriolou – glomerulus = ledvinné tělísko

10 Vývoj Fetální ledvina – kůra a dřeň tvoří lalůčky - lobuli
Kortikální (povrchové) nefrony se vyvíjejí později. Lobularizace mizí během dětství s prodlužováním nefronů Změna uložení - relativní vzestup a rotace o 90o

11 Klinické aplikace Agenese ledvin – unilaterální (levá, muž) bilaterální – oligohydramnion - Potterové sequence Ectopie Podkovovitá ledvina, malrotace Dvojitý ureter Polycystická ledvina (genetické onemocnění) Hydronephros Tumory – Wilmsův nádor

12

13

14

15 Močový měchýř Kloaka – urorektální septum Sinus urogenitalis
Vesikální část Pelvická Falická Rectum Trigonum vesicae - vyvíjí se z Wollfových vývodů – změny v lokalizaci ureterů – změny v uložení ledvin Spojení s allantois – urachus – ligamentum umbilicale medianum

16 Pohlavní systém Sexuální determinace je dána ihned po fertizaci (XX,XY) Indifferentní stadium – ambisexuální Pohlavní systém se vyvíjí spolu s vylučovacím systémem Zárodečné buňky migrují ze žloutkového váčku do mesenchymu na zadní stěně tělní Oblast mediálně od mesonefros – genitální lišta Coelomový epitel –proliferace -primitivní pohlavní (sex) provazce- obklopují zárodečné buňky Kortikální Dřeňové Ductus paramesonefridicus (Műllerův kanálek)

17 Gen SRY (testis determining factor) zahajuje vývojovou kaskádu – kontroluje buňky pohlavních provazců Dřeňové primitivní pohlavní provazce se vyvíjejí na rete testis a tubuli seminiferri concorti Sertoliho buňky – produkce anti- Műllerianského hormonu (AMH) Kortikální pohlavní provazce degenerují Mesenchymové buňky se diferencují na Leydigovy buňky – testosteron- diferenciace pohlavního systému a mozku Kontakt mezi pre-Sertoliho buňkami a zárodečnými buňkami zastaví proliferaci a diferenciaci zárodečných buněk do puberty

18

19

20 Ovarium Oogonia – primordiální zárodečná buňka – ve stěně žloutkového váčku – migrace do základu gonád – mitotické dělení pod vlivem medulárního rete ovarii (z mesonefros)– do 5. fetálního měsíce (3+3 milionů) Primární oocyty – meiosa - zastaveny v diplotenním stadiu profáze (během 7. měsíce) – jsou obklopeny folikulárními buňkami – primordiální folikuly v kůře Atresia – buněčná smrt

21 Vývodní systém - mužský
Indiferentní stadium vývodního systému– ductus mesonefridicus (Wolffův) a ductus paramesonefridicus (Müllerův) Müllerian inhibiting substance (Sertoliho buňky) Leydigovy buňky – testosteron – vývoj ductus deferens Žlázy se vyvíjejí z epitelu – vesicules seminales , prostata, bulbourethrální žlázy

22 Vývoj mužského pohlavního systému
AMH – regrese ductus paramesonefridicus (Műllerova)– appendix testis + utriculus prostaticus - aktivní proces Ductus mesonefridicus a tubuly dají základ pro Vas Deferens a Tubuli Efferentes Vesiculae seminales se zakládají z distální části ductus mesonefridicus Prostata a bulbourethrální žlázy se diferencují z urethry

23

24 Vývody pohlavního systému - žena
Müllerův kanálek se vyvine na vejcovody (kraniální část) a dělohu - uterus (distální část) Vagina – horní část – splynulé Müllerovy kanálky + dolní část – uterovaginální ploténka Sinus urogenitalis – vestibulum vaginae

25 Sestup gonád Testes migrují z intraabdominální polohy do scrota
Ukotvení- ligamentum suspensorium testes a ligamentum od mesonefros – gubernaculum Zvětšení testes – transabdominální sestup – transinquinální sestup (tažena gubernaculem a vlivem testosteronu) Ovaria – kaudální migrace – pozice je stabilizovaná díky ligamentu mesonefros – lig. suspensorium ovarii -nahoru a laterálně; a ligamentum teres ovarii a uteri

26

27 Zevní genitál Kloakální valy, genitální hrbolek - kloakální mebrána
Urorektální septum – perineum Urogenitální a anální membrána Uretrální (urogenitální) řasy, labioskrotální valy a genitální hrbolek Urogenitální sinus – urethrální rýha – phallus Podobné u obou pohlaví do konce 12. týdne

28 Zevní genitál - muž Labioskrotální valy splynou - scrotum – skrotální raphe Urethrální řasy splynou- penilní raphe - penilní urethra – končí slepě Malformace : Hypospadia (0,5% živě narozených) Epispadie (spojena s extrofií močového měchýře Hermaphoritismus Cryptorchismus nebo nesestouplá varlata

29

30

31 Vývoj zevního genitálu u ženy
Phallus – clitoris Uretrální řasy – labia minora Labioscrotální valy – labia majora Sinus urogenitalis – vestibulum vaginae

32

33 Malformace Chromosomální abnormality– Turnerův sy, hermaphroditismus, syndrom testikulární feminizace Cryptorchismus, ectopia testes, kongenitální inquinální hernie Epispadia, duplikace penisu, hypospadia Zvětšení clitoris, skrotalizace labia majora

34

35 Epispadia

36 Hypospadia

37

38


Stáhnout ppt "Urogenitální systém VK 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google