Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZNAM LEDVIN OLGA BÜRGEROVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZNAM LEDVIN OLGA BÜRGEROVÁ."— Transkript prezentace:

1 VÝZNAM LEDVIN OLGA BÜRGEROVÁ

2 Základní procesy tvorby moči:
zdravý člověk 1-2l/24 hod. glomerulární filtrace – přestup ultrafiltrátu do proximálního tubulu tubulární resorpce – selektivní transport molekul z tubulární tekutiny do kapilární sítě tubulární sekrece selektivní transport molekul do tubulární tekutiny obr.

3 GF Filtrační tlak 16mmHg 125 ml/min. 7500ml/hod. 180000ml/24 hod.

4 PT resorpce podst. Části GF – 67%vody
Na+,HCO3-,G, aminokyseliny, močovina,Ca2+,Cl-

5 DT Řídí ADH v plazmě

6 Centrální regulační mechanismy
ADH – vasopresin Aldosteron resorpce Na+

7 VÝZNAM LEDVIN PRO UDRŽENÍ HOMEOSTÁZY
VYLUČOVÁNÍ ODPADNÍCH LÁTEK, MOČOVINA, KREATININ, AMONNÉ IONTY A KYSELINA MOČOVÁ JSOU ODPADNÍ PRODUKTY BÍLKOVIN A NK BÍLKOVINY A GLUKÓZA JSOU VSTŘEBÁVÁNY ZPĚT UDRŽOVÁNÍ STABILNÍCH HODNOT IONTŮ(regulací jejich vylučování) -PH

8 VÝZNAM LEDVIN RENIN HORMON (TVOŘÍ SE V LEDVINÁCH)
OVLIVŇUJE GLOMERULÁRNÍ FILTRACI ANTIDIURETICKÝ HORMON (ADH) HORMON (TVOŘÍ SE V MEZIMOZKU) OVLIVŇUJE TUBULÁRNÍ RESORPCI ALDOSTERON HORMON (TVOŘÍ SE V KŮŘE NADLEDVIN)

9 Parathormon (PTH) Je peptidový hormon příštitných tělísek
Zvyšuje resorpci vápníku v distálních částech nefronu a současně inhibuje resorpci fosfátů Snižuje resorpci sodíku a zejména bikarbonátu Celkový efekt zvýšené koncentrace PTH je zvýšení koncentrace Ca2+ v plasmě a snížení koncentrace fosfátu.

10 Je peptid, tvořený ve štítné žláze
Kalcitonin Je peptid, tvořený ve štítné žláze Inhibuje reabsorpci jak vápníku, tak fosfátů a snižuje jejich hladinu v plasmě Vzhledem k vápníku, má opačný účinek než parathormon

11 Antidiuretický hormon (ADH)
ADH se secernuje z neurohypofýzy při vzestupu osmolarity vnitřního prostředí. ADH se naváže na membránový receptor. Usnadněný průtok vody do krve. Snížené vylučování vody (oligurie).

12 ALDOSTERON V tubulech podporuje zpětnou resorpci Na+ (tím i vody) a zároveň podporuje vylučování K+ a H+. Syntéza aldosteronu je regulována renin-angiotensinovým systémem.

13 ATRIOVÝ NATRIURETICKÝ PEPTID
Vytváří se v myokardu srdečních síní Vyvolává natriurézu zvýšením glomerulární fitrace nebo ANP působí na tubuly a zvyšuje exkreci Na+ Inhibuje sekreci reninu ANP působí opačně než angiotensin II: snižuje krevní tlak snižuje tvorbu aldosteronu inhibuje sekreci ADH

14 Erytropoetin 90 – 95% Aktivace vitamínu D na kalcitriol – podporuje vstřebávání Ca Udržuje pH krve

15 Varle a nadvarle (Testis et epididymis

16 MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY
Varle je ovoidní párový orgán uložený v šourku (scrotum) Velikost varlete: je 4–4,5 cm dlouhé, 3–3,5 cm široké, 2,5 cm tlusté a váží 18–25 g. Levé je o něco těžší a je uloženo níže než pravé. Roste pomalu do 10 let, v období puberty růst akceleruje a definitivní velikosti dosahuje mezi 20.–30. rokem

17 POKR. Během sestupu tříselným kanálem (canalis inguinalis)
V hilu vytváří trojhranný útvar – varlecí středové vazivo (mediastinum testi), z něhož vybíhají vazivové přepážky (septula testi), které rozdělují parenchym varlete v 200–300 lalůčků (lobuli testis). Skládají se ze stočených semenotvorných kanálků (tubuli seminiferi contorti)

18 Výstelku tvoří podpůrné Sertoliho buňky, zárodečný epitel, z něhož dozrávají spermie, a intersticiální Leydigovy buňky, které produkují testosteron. Nadvarle je protáhlý esovitý útvar nasedající na horní pól varlete. Rozeznáváme

19 Rozeznáváme na něm hlavu (caput), tělo (corpus) a ocas (cauda), který pokračuje v chámovod.

20

21 Semenné váčky vesiculae seminales
Ductus ejaculatorius -vzniká spojením chámovodu + vývodů vesiculae seminales Semenné váčky – vesiculae seminales -velikost malíčku, uloženy za MM, a před rektem -produkuje hustý, alkalický a na cukry bohatý sekret, tvořící značnou část ejakulátu

22 Šourek (Scrotum) Šourek je kožní vak uložený za kořenem pyje zavěšený pod stydkou sponou, Zakládá se párově, a proto je zcela rozdělen pomocí přepážky (septum scroti), projikující se na povrch jako šourkový šev (raphe scroti). Šourek obsahuje varlata, která jsou zde dobře hmatná, vyšetřitelná, jejich obaly, nadvarlata a počátek semenných provazců

23 Chámovod (Ductus deferens, „Vas deferens“) Chámovod
jako trubice spojuje cauda epididymidis a colliculus seminalis v pars prostatica urethrae. Je dlouhý zhruba 35–40 cm, o průměru 2–3 mm a pro obsah spirálové svaloviny ve své stěně brkovitě tuhý. Mediálně od měchýřkovitých žláz se rozšiřuje a vytváří baňku (ampulla ductus deferentis)

24 Měchýřkovité žlázy, „Semenné váčky“ (Glandulae vesiculosae, „Glandulae seminales, Vesiculae seminales“) Vznikají jako vychlípeniny chámovodu, jsou 4–5 cm dlouhé, 17–20 mm široké a 6–9, chámovod vytváří spojením s měchýřkovitým vývodem (ductus ejaculatorius)

25 Předstojnice, Předstojná žláza (Prostata)
Své konečné velikosti dosahuje po 20. roce a její průměrná velikost je 4 cm x 3,5 cm x 1,7–2,5 cm, váha 29–40 gramů, ve stáří involuje, je uložena asi 1cm za stydkou sponou

26 Pyj (Penis) topořivý kopulační orgán připojený ke stydké sponě a bílé čáře (linea alba) pomocí podpůrného (ligamentum fundiforme) a závěsného pyjového vazu (ligamentum suspensorium penis), rozlišujeme kořen (radix), tělo (corpus), hřbet (dorsum), močotrubicovou plochu (facies urethralis), žaludový krček (collum glandis) a žalud (glans penis). Kůže pyje překrývá žalud jako duplikatura – předkožka (prepucium)

27 10–12 cm dlouhý a s obvodem 8–9 cm
ztopořený je dlouhý průměrně 15 cm a má obvod 10– Skládá se z topořivých těles – párového corpus cavernosum penis

28 Nepárového corpus spongiosum penis, penis začíná jako ztluštělá pyjová bulba (bulbus penis) a je zakončen žaludem, který je od těla oddělen žaludovým věncem (corona glandis), středem houbovitého tělesa probíhá pars spongiosa urethrae zakončené na glans penis

29 Kallikrein - kinin Kallikrein se tvoří a je skladován v buňkách distálních tubulů Kallikrein uvolňuje z plasmatických globulinů (kininogenů) kininy (bradykinin, lysyl-bradykinin) Stimulují v ledvinách syntézu a uvolňování prostaglandinů (PGE2) Výsledkem je: - zmenšení vazokonstrikčního a antidiuretického působení angiotensinu II -


Stáhnout ppt "VÝZNAM LEDVIN OLGA BÜRGEROVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google