Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  Evropská rada  Rada EU  Evropský parlament  Komise  Soudní dvůr EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  Evropská rada  Rada EU  Evropský parlament  Komise  Soudní dvůr EU."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2  Evropská rada  Rada EU  Evropský parlament  Komise  Soudní dvůr EU

3  Evropská centrální banka – Frankfurt  cenová stabilita EU  Evropská investiční banka - Louxemburg

4  od 1. prosince 2009 se na základě Lisabonské smlouvy jedním z orgánů EU  Zastupuje zájmy členských států  Nemá legislativní funkci !  Určuje směr, kterým se EU bude řídit  Sídlo: Brusel

5  Nejvyšší představitelé členských států. Hlavy států, premiéři, nejvyšší představitelé exekutivy, zejména ministři zahraničních věcí  Stálý předseda Evropské rady  Předseda Komise  Jednání se účastní: Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

6  Např. vystoupení z EU  Rotace předsednictví

7  Kdo?

8  Šéf Evropské služby pro vnější činnost  Funkce místopředsedy pro Komisi  Catrine Ashton  Diplomatické úkoly

9  Schází se 4 X do roka

10 Herman von Rompuy Stálý předseda Evropské rady

11  Zastupuje zájmy členských států  Sídlo: Brusel

12  zástupci vlád členských států: 28  různé formace podle předmětu jednání Např. Rada pro všeobecné záležitosti Rada pro zahraniční věci

13  Generální sekretariát  Výbor stálých zástupců (COREPER)

14  1) schvaluje zákony: s EP  2) kontrolní: např. Porušení hodnot, na kterých stojí EU  3) jmenování: výběr členů Komise  4) správní: stanovuje platy  5) vnější vztahy: dohody se třetími státy

15  Nyní: kvalifikovaná většina: čím víc obyvatel, tím víc hlasů  ČR: 12 hlasů  Většina (někdy 2/3) z 28 členských států  Odevzdáno: 260 z 352 hlasů  Od 2014: dvojí většina: 15 zemí a většina obyvatelstva 65 %

16 Zasedací místnost Rady EU

17  Zastupuje zájmy EU jako celku  Hlavní úkol: připravuje návrhy nových předpisů (legislativní inciativa)  Provádění politik EU  Využívání finančních prostředků  Dohlíží na dodržování evropského práva (spolu se SDEU) – „strážkyně smluv“  Sídlo: Brusel

18  28 komisařů  Předseda: Jose Manuel Barroso (jmenuje ER, po dohodě s předsedou jmenuje jednotlivé komisaře)  Komisaři odpovědní EP

19  Sídlo: Štrasburk, mimořádná zasedání v Lucemburku nebo Bruselu  766  Zastupuje zájmy občanů EU  Přímo volený občany EU

20  http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/sea rch.html?country=FR http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/sea rch.html?country=FR  (součastní čeští poslanci EP)

21  Všeobecné a přímé volby v každém členském státě podle jeho vlastních volebních pravidel + stejné dny pro celou Evropu  Příští volby do EP?

22  5 let  Nejsou vázání jakýmikoli příkazy  Neslučitelnost se členstvím v národní vládě

23  http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF  Nařízení o přístupu k dokumentům EP, Komise a Rady  Rejstřík dokumentů: http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/ search/simple.htm?language=CS

24  https://www.secure.europarl.europa.eu/Regis treWeb/requestdoc/secured/form.htm?langua ge=CS https://www.secure.europarl.europa.eu/Regis treWeb/requestdoc/secured/form.htm?langua ge=CS

25  Za výroky a hlasování spojené s jejich funkcí  (interpretace náleží národním soudům, na území svého členského státu požívá europoslanec imunitu v rozsahu poslance národního parlamentu, ostatní země: vyloučeno stíhání za názory a hlasování v průběhu jeho funkce).  Imunita se nevztahuje na TČ

26  Martin Schulz  2, 5 roku  Místopředsedové: 14

27  Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)  Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu  Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu  Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance  Skupina Evropských konzervativců a reformistů  Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice  Evropa Svobody a Demokracie

28  Sídlo: Brusel  Navrhují je vlády jednotlivých členských států, jmenuje je Rada EU  Skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci a zájmové skupiny (např. spotřebitelé)  Počet členů, podle počtu obyvatel – ČR: 12  Poradní orgán. Stanoviska Radě, Komisi, EP

29  Sídlo: Brusel  Poradní orgán pro regionální, místní a samosprávné celky  Posílení úlohy. EK musí konzultovat s místními a regionálními i samosprávnými celky návrhy již když je připravuje  Např: územní soudržnost, hospodářství, sociální politika

30  Sídlo: Strasbourg  Emily O´Railly  nezávislý  Stížnosti občanů, podnikatelů, organizací z EU  Šetří z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti (ne na vnitrostátní orgány, fyzické osoby)

31  Špatný úřední postup  Porušení lidských práv  Zbytečné průtahy  Překročení pravomocí atd. Stížnost:  https://secure.ombudsman.europa.eu/cs/aty ourservice/secured/complaintform.faces

32  http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ombudsman/index_cs.htm http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ombudsman/index_cs.htm (video o zapletených tkaničkách - přirovnání k evropské legislativě)

33  Právo na ochranu osukromí  Peter Hustinx


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  Evropská rada  Rada EU  Evropský parlament  Komise  Soudní dvůr EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google