Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí závisí na počtu obyvatel, přičemž menší země jsou zvýhodněny Volby od 1979 (1.volby) Sídlo: Strasburg –12x plénum, Brusel-výbory a plénum, Luxemburg – sekretariát V plénu se zasedá podle frakcí – tedy podle politické příslušnosti ne podle států (silní jsou: lidovci- křesťanští demokraté, sociální demokraté) Hlavní práce probíhá ve výborech

2 EVROPSKÝ PARLAMENT 2 Funkce: Původně poradní orgán s právem slyšení Změna JEA 1987 – posílení postavení v rámci rozhodovacího systému ES/EU Spoluúčast na rozhodování spolu s Radou EU (co-decision) - na tvorbě acquis communautaire: hlavně v oblasti Společného trhu Souhlas s rozpočtěm (assent procedure) Schvalování Komise a kontrola Komise Schvaluje žádosti o členství, dohody o rozšíření, asociační dohody, obchodní dohody

3 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 1 Sídlo: Luxemburg (neplést se soudy v Haagu a Strasburgu) Funkce: Je nejvyšší soudní instancí v oblastech sdílené suverenity (tam, kde jsou zákony ES/EU nadřazeny zákonům národním) Interpretace (výklad) práva ES/EU, zajištění dodržování práva, od Maastrichtské smlouvy také penalizace ESD řeší spory mezi členskými státy, mezi EU a členskými státy, mezi institucemi ES/EU, mezi právnickými a fyzickými osobami Členské státy musí respektovat rozhodnutí a nemohou si vykládat zákony po svém

4 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 2 Složení: ESD-25 soudců a 8 generálních advokátů Soud první instance – 25 soudců Soudní panely – od Nice Soudci jsou nezávislí, jsou navrhování členskými státy a jmenování Radou EU na 6 let

5 EVROPSKÁ RADA 1 Historie: Od 1974 de facto, od 1.11.1993 de iure (Maastrichtská smlouva) – „summit 25“ Složení: Nejvyšší úroveň – setkání šéfů států a vlád EU (nejvyšší představitelé exekutivy) + předseda komise Někdy podporování ministry zahraničí a financí Předseda: Předsednictví rotuje a mění se 2x ročně – tzn. předsednictví na půl roku: Lucembursko 1.pol.2005 Zasedá v zemi, která má předsednictví

6 EVROPSKÁ RADA 2 Funkce: Jediný orgán EU Nejvyšší politický orgán – stanovuje politické priority a hlavní směr evropského integračního procesu Dává impulsy k další integraci např. politické rozhodnutí o zavedení společné měny Podává zprávu o dosažených pokrocích integrace Evropskému parlamentu Zabývá se spornými otázkami, které nelze vyřešit na úrovni ministrů v Radě EU (býv. Rada ministrů) Rozhoduje ve II. a III. pilíři EU

7 RADA EU 1 Složení: Tvořená 25 resortními ministry členských zemí vždy podle projednávaného tématu: např. ministry zemědělství, financí, obchodu, dopravy, životního prostředí atd. Sídlo sekretariátu: Brusel Zasedání: dle potřeby (70-90x ročně) v Luxemburgu a Bruselu, předsednictví rotuje – co půl roku změna Všeobecná Rada – ministři zahraničí

8 RADA EU 2 Podpůrné instituce: COREPER (Comité des Representants Permanents) Výbor stálých zástupců členských států - velvyslanců: připravuje zasedání Rady EU, předjednává, připravuje podklady pro rozhodnutí Rady EU velvyslanec vyjednává dle pokynů vlády členské země zajišťuje nezbytné přímé kontakty mezi státy EU TROIKA – zajišťuje kontinuitu při přechodu předsednictví : bývalý+současný+budoucí předseda Rady

9 RADA EU 3 Funkce Rady EU: Zákonodárné kompetence !!!!! (Někdy spolu s Parlamentem – Spolurozhodování) Rada EU schvaluje a vydává Nařízení, Směrnice, Rozhodnutí, která jsou právně závazná pro všechny dotčené subjekty práva na území EU. Rozhoduje se různě: kvalifikovanou většinou vážených hlasů, většinově, jednohlasně

10 RADA EU 4 Význam: Rada je přirozeným „protipólem“, protiváhou supranacionálních institucí prosazujících celoevropské zájmy (Komise a Parlament) V Radě formulují a prosazují své zájmy členské státy zastoupené resortními ministry Trendy: Omezování konsensuálního rozhodování a posilování hlasování kvalifikovanou většinou vážených hlasů (dvojí většina) Omezování konsensuálního rozhodování a posilování hlasování kvalifikovanou většinou vážených hlasů (dvojí většina) Posilování parlamentu a snížení relativního významu Rady EU

11 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Složení: 25 auditorů jmenovaných Radou EU Členové nusí prokázat auditorskou kvalifikaci a vykonávat funkci nezávisle na státní příslušnosti Funkce: Provádění vnější finanční kontroly ES Povinně přezkoumává příjmy a výdaje orgánů ES a vydává po roční uzávěrce zprávu EP využívá EÚD při finanční kontrole ostatních orgánů ES/EU

12 ECOSOC Hospodářský a sociální výbor Funkce: Poradní orgán Plní funkci jakési tripartity – vyvažování zájmů Složení: Ze zástupců sociální (např. odboráři) a ekonomické sféry (zástupci firem, Komor) Dnes 317 členů Stanoviska musí brát na vědomí Komise a Rada EU Předsedou Francouz Roger Briesch

13 VÝBOR REGIONŮ Vytvořen Maastrichtskou smlouvou k 1.11.1993 Složení: Z představitelů regionálních a obecních správ a samospráv na 4 roky 317 členů (předsedou Peter Straub – vždy na 2 roky) Funkce: Konzultační, poradní orgán Usiluje o prosazování principu subsidiarity, o prosazení regionálních zájmů v členských zemích a v EU Podporuje decentralizaci

14 RRÁVNÍ SYSTÉM EU Primární právo: Římské smlouvy Jednotná evropská akta Smlouva o EU Smlouva z Nice Sekundární právo: Nařízení (Regulation, Verordnung) Směrnice (Direction, Richtlinie) Rozhodnutí (Decision, Entscheidung) ------------------------------------------------- Doporučení (Recommendation, Empfehlung) Stanovisko (Opinion, Stellungnahme)

15 SUBJEKTY KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA Jsou všechny právnické a fyzické osoby nacházející se na teritoriu všech členských států EU, i když nejsou jejich příslušníky Komunitární právo se vztahuje tedy na všechny subjekty z třetích zemí, pokud se nalézají na teritoriu EU tzn. i na všechny občany ČR, kteří se nacházejí na území EU (tj. územní hledisko komunitárního práva)

16 PROCEDURÁLNÍ MECHANISMUS Zjednodušená procedura: Komise má právo zakonodárné iniciativy nebo pracuje na výzvu Rady. GD zpracují podklady pro vypracování zákonné normy či dokumentu Rada EU dostane od EK podklady k projednání – Výbory Rady projednávají Parlament – projednává návrhy ve Výborech a formuluje vyjádření pléna ECOSOC – vyjadřuje se, konzultuje Výbor regionů – vyjadřuje se, konzultuje COREPER – předjednává konečná stanoviska členských států, připravuje zasedání Rady EU k danému problému Rada EU – přijme nebo odmítne


Stáhnout ppt "EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí."

Podobné prezentace


Reklamy Google