Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém Německa. Německo na mapě Německo je parlamentní republikou Německo je parlamentní republikou Hlavou státu je prezident- má spíše ceremoniální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém Německa. Německo na mapě Německo je parlamentní republikou Německo je parlamentní republikou Hlavou státu je prezident- má spíše ceremoniální."— Transkript prezentace:

1 Politický systém Německa

2 Německo na mapě

3 Německo je parlamentní republikou Německo je parlamentní republikou Hlavou státu je prezident- má spíše ceremoniální pravomoce Hlavou státu je prezident- má spíše ceremoniální pravomoce Prezident jmenuje spolkového kancléře= předsedu vlády Prezident jmenuje spolkového kancléře= předsedu vlády Prezident zastupuje stát navenek Prezident zastupuje stát navenek Od roku 2004 je prezidentem Horst Köhler Od roku 2004 je prezidentem Horst Köhler Od roku 2005 je spolkovou kancléřkou Angela Merkelová Od roku 2005 je spolkovou kancléřkou Angela Merkelová

4 Spolkový prezident Je volen Spolkovým shromážděním( Bundesversammlung) na pět let Je volen Spolkovým shromážděním( Bundesversammlung) na pět let Může být zvolen i na 2. funkční období Může být zvolen i na 2. funkční období Jeho zástupcem je předseda Spolkové rady Jeho zástupcem je předseda Spolkové rady Uzavírá mezinárodní smlouvy Uzavírá mezinárodní smlouvy Vyhlašuje a podepisuje zákony Vyhlašuje a podepisuje zákony Uděluje milost Uděluje milost Má právo navrhnout volbu nového spolkového kancléře Má právo navrhnout volbu nového spolkového kancléře Spolkového kancléře jmenuje a odvolává na žádost Spolkového sněmu Spolkového kancléře jmenuje a odvolává na žádost Spolkového sněmu Jmenuje a odvolává spolkové ministry na návrh kancléře Jmenuje a odvolává spolkové ministry na návrh kancléře Jmenuje a odvolává spolkové soudce Jmenuje a odvolává spolkové soudce

5 Spolkový kancléř Předsedá Spolkové vládě Předsedá Spolkové vládě Volí jej Spolkový sněm Volí jej Spolkový sněm Pokud prezidentský kandidát nezíská potřebnou většinu, může Sněm navrhnout a zvolit vlastního kandidáta Pokud prezidentský kandidát nezíská potřebnou většinu, může Sněm navrhnout a zvolit vlastního kandidáta Je volen na 4 roky a může být odvolán Spolkovým sněmem v případě konstruktivního veta nedůvěry Je volen na 4 roky a může být odvolán Spolkovým sněmem v případě konstruktivního veta nedůvěry Pokud chce Sněm vyjádřit nedůvěru kancléři- musí učinit hlasování o novém kandidátovi, pro něj se musí vyjádřit většina poslanců Pokud chce Sněm vyjádřit nedůvěru kancléři- musí učinit hlasování o novém kandidátovi, pro něj se musí vyjádřit většina poslanců Nemusí být členem Spolkového sněmu Nemusí být členem Spolkového sněmu Jmenuje 1 ministra svým zástupcem= spolkovým vícekancléřem Jmenuje 1 ministra svým zástupcem= spolkovým vícekancléřem

6 Německý parlament Skládá se ze dvou komor Skládá se ze dvou komor Horní komora= Spolková rada (Bundesrat) Horní komora= Spolková rada (Bundesrat) Dolní komora= Spolkový sněm ( Bundestag)-se sídlem v hlavním městě Berlíně Dolní komora= Spolkový sněm ( Bundestag)-se sídlem v hlavním městě Berlíně

7 Spolková rada= Bundesrat Nejvyšší spolkový orgán Nejvyšší spolkový orgán Prostřednictvím této rady země a svobodná města spolupůsobí při výkonu státní moci Prostřednictvím této rady země a svobodná města spolupůsobí při výkonu státní moci Členy rady jsou členové všech zemských vlád, kteří nejsou voleni a mají pouze mandát Členy rady jsou členové všech zemských vlád, kteří nejsou voleni a mají pouze mandát Jednotlivé vlády mohou své představitele v radě kdykoliv odvolat Jednotlivé vlády mohou své představitele v radě kdykoliv odvolat Jednotlivé země mají nerovné postavení při hlasování Jednotlivé země mají nerovné postavení při hlasování V čele rady je její prezident- volen na období 1 roku V čele rady je její prezident- volen na období 1 roku Funkce rady- podílení se na zákonodárném procesu a na výkonu správních funkcí spolku. Funkce rady- podílení se na zákonodárném procesu a na výkonu správních funkcí spolku. Námitkové a schvalovací zákony Námitkové a schvalovací zákony

8 Spolkový sněm= Bundestag Jediný bezprostředně legitimovaný orgán Jediný bezprostředně legitimovaný orgán Zákonodárná funkce Zákonodárná funkce Kontrolní funkce- vůči výkonné moci Kontrolní funkce- vůči výkonné moci Kreační funkce (volební)- podílení se na ustanovování různých orgánů Kreační funkce (volební)- podílení se na ustanovování různých orgánů Je volen ve všeobecných, přímých a rovných volbách s tajným hlasováním Je volen ve všeobecných, přímých a rovných volbách s tajným hlasováním Funkční období = 4 roky Funkční období = 4 roky

9 Politické strany V Německu dominují 2 politické strany: Křesťansko-demokratická unie (CDU) a její partnerská koaliční strana Křesťansko- sociální unie (CSU) Sociálně demokratická strana Německa (SPD) Poměrný volební systém- důležitou roli mají i jiné strany zasedající v parlamentu:Zelení, Svobodná demokratická strana (FDP), Strana demokratického socialismu (PDS) V současnosti vládne velká koalice CDU-CSU a SPD

10 Spolková vláda (die Bundesregierung) Má tři základní principy:kancléřský, resortní a kolegiální Má tři základní principy:kancléřský, resortní a kolegiální Kancléřský princip= oprávnění kancléře vydávat politické rámcové směrnice pro řízení jednotlivých ministerstev Kancléřský princip= oprávnění kancléře vydávat politické rámcové směrnice pro řízení jednotlivých ministerstev Resortní princip= samostatné řízení a zodpovědnost každého ministra za přidělený rezort v rámci směrnic kancléře Resortní princip= samostatné řízení a zodpovědnost každého ministra za přidělený rezort v rámci směrnic kancléře Kolegiální princip= rozhoduje vláda jako kolegiální orgán podle Základního zákona Kolegiální princip= rozhoduje vláda jako kolegiální orgán podle Základního zákona Vláda jako celek rozhoduje i o případných názorových neshodách mezi jednotlivými ministry Vláda jako celek rozhoduje i o případných názorových neshodách mezi jednotlivými ministry Skládá se z kancléře a ministrů Skládá se z kancléře a ministrů Možnosti ukončení funkce vlády: ustavení nového spolkového sněmu, úspěšné konstruktivní vyjádřená nedůvěry kancléři, Odstoupení: jednotlivých ministrů, kancléře, celého kabinetu, propuštění ministrů prezidentem na návrh kancléře Možnosti ukončení funkce vlády: ustavení nového spolkového sněmu, úspěšné konstruktivní vyjádřená nedůvěry kancléři, Odstoupení: jednotlivých ministrů, kancléře, celého kabinetu, propuštění ministrů prezidentem na návrh kancléře

11 Administrativní rozdělení Německa

12 Spolkový ústavní soud (das Bundesverfassungsgericht) Podle Základního zákona má dvojí postavení: jako soud a jako jeden z nejvyšších spolkových ústavních orgánů Podle Základního zákona má dvojí postavení: jako soud a jako jeden z nejvyšších spolkových ústavních orgánů Rozhoduje právní spory v rámci svých kompetencí Rozhoduje právní spory v rámci svých kompetencí Má výlučné právo interpretace ústavních předpisů- zastává významné postavení v rámci celého politického systému Má výlučné právo interpretace ústavních předpisů- zastává významné postavení v rámci celého politického systému Funkce: ochrana ústavy, rozhoduje ústavní stížnosti občanů pro porušení jejich základních práv Funkce: ochrana ústavy, rozhoduje ústavní stížnosti občanů pro porušení jejich základních práv Nemůže zahájit řízení z vlastní iniciativy, ale pouze na návrh- hraje pouze pasivní roli Nemůže zahájit řízení z vlastní iniciativy, ale pouze na návrh- hraje pouze pasivní roli Volení soudců: 1 polovina volena Spolkovým sněmem a 2.polovina Spolkovou radou Volení soudců: 1 polovina volena Spolkovým sněmem a 2.polovina Spolkovou radou Skládá se ze 2 osmičlenných senátů Skládá se ze 2 osmičlenných senátů

13 Zákonodárství Zákonodárná iniciativa Právo iniciativy mají: Spolková vláda, Spolkový sněm a Spolková rada Právo iniciativy mají: Spolková vláda, Spolkový sněm a Spolková rada Iniciativa vlády je brána jako rozhodnutí kolektivního orgánu Iniciativa vlády je brána jako rozhodnutí kolektivního orgánu Ve Spolkovém sněmu mohou návrhy zákonu podávat skupiny poslanců v počtu alespoň 1 frakce ( 1 frakce nebo 5 % poslanců) Ve Spolkovém sněmu mohou návrhy zákonu podávat skupiny poslanců v počtu alespoň 1 frakce ( 1 frakce nebo 5 % poslanců) Iniciativa Spolkové rady vyžaduje rozhodnutí prosté většiny Iniciativa Spolkové rady vyžaduje rozhodnutí prosté většiny

14 Zákonodárství Projednání a rozhodnutí Ve Spolkovém sněmu se návrh zákona projednává ve 3 čteních Ve Spolkovém sněmu se návrh zákona projednává ve 3 čteních 1.čtení= vydávají se všeobecná prohlášení frakcí a návrh zákona je převeden do příslušných výborů 1.čtení= vydávají se všeobecná prohlášení frakcí a návrh zákona je převeden do příslušných výborů 2. čtení= nejdůležitější- diskuse a schvalování jednotlivých ustanovení plénem, každý poslanec může předložit pozměňující návrhy 2. čtení= nejdůležitější- diskuse a schvalování jednotlivých ustanovení plénem, každý poslanec může předložit pozměňující návrhy 3. čtení= právo navrhovat pozměňovací návrhy je značně omezeno, celá část může být spojena s 2. čtením. 3. čtení končí hlasováním 3. čtení= právo navrhovat pozměňovací návrhy je značně omezeno, celá část může být spojena s 2. čtením. 3. čtení končí hlasováním Zásadně stačí prostá většina, není určen minimální počet přítomných poslanců Zásadně stačí prostá většina, není určen minimální počet přítomných poslanců Pouze před začátkem zasedání musí být přítomna alespoň polovina poslanců- v opačném případě by Spolkový sněm nebyl usnášeníschopný Pouze před začátkem zasedání musí být přítomna alespoň polovina poslanců- v opačném případě by Spolkový sněm nebyl usnášeníschopný Zvláštní proceduru vyžadují ústavní zákony Zvláštní proceduru vyžadují ústavní zákony Návrh zákona schválený Spolkovým sněmem je postoupen Spolkové radě Návrh zákona schválený Spolkovým sněmem je postoupen Spolkové radě

15 Zákonodárství Vyhlášení zákona Schválený návrh zákona dostane vláda, která prostřednictvím kancléře nebo příslušného ministra provede kontrasignaci Schválený návrh zákona dostane vláda, která prostřednictvím kancléře nebo příslušného ministra provede kontrasignaci Poté je zákon k podpisu podstoupen Spolkovému prezidentu Poté je zákon k podpisu podstoupen Spolkovému prezidentu Zákony se vyhlašují ve Spolkové sbírce zákonu ( Bundesgesetzblatt) Zákony se vyhlašují ve Spolkové sbírce zákonu ( Bundesgesetzblatt)

16 5 největších německých měst 1. Berlín ( Berlin) 3.850.000 obyvatel 1. Berlín ( Berlin) 3.850.000 obyvatel 2. Hamburk ( Hamburg) 1.800.000 obyv. 2. Hamburk ( Hamburg) 1.800.000 obyv. 3. Mnichov ( München) 1.380.000 obyv. 3. Mnichov ( München) 1.380.000 obyv. 4. Kolín nad Rýnem ( Köln) 1.100.000 obyv. 4. Kolín nad Rýnem ( Köln) 1.100.000 obyv. 5. Frankfurt nad Mohanem ( Frankfurt am Main) 730.000 obyv. 5. Frankfurt nad Mohanem ( Frankfurt am Main) 730.000 obyv.

17 Rozdělení Německa 16 Spolkových zemí a jejich hlavní města 1. Bádensko- Württembersko- Stuttgart 1. Bádensko- Württembersko- Stuttgart 2. Bavorsko- svobodný stát Mnichov 2. Bavorsko- svobodný stát Mnichov 3. Berlín Berlín 3. Berlín Berlín 4. Braniborsko Postupim 4. Braniborsko Postupim 5. Brémy= svobodné hanzovní město Brémy 5. Brémy= svobodné hanzovní město Brémy 6. Hamburk= svobodné a hanzovní město Hamburk 6. Hamburk= svobodné a hanzovní město Hamburk 7. Hesensko Wiesbaden 7. Hesensko Wiesbaden 8. Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin 8. Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin 9. Dolní Sasko Hanover 9. Dolní Sasko Hanover 10. Severní Porýní- Vestfálsko Düsseldorf 10. Severní Porýní- Vestfálsko Düsseldorf 11. Porýní- Falc Mohuč 11. Porýní- Falc Mohuč 12. Sársko Saarbrücken 12. Sársko Saarbrücken 13. Sasko= svobodný stát Drážďany 13. Sasko= svobodný stát Drážďany 14. Sasko- Anhaltsko Magdeburk 14. Sasko- Anhaltsko Magdeburk 15. Šlesvicko- Holštýnsko Kiel 15. Šlesvicko- Holštýnsko Kiel 16. Durynsko= svobodný stát Erfurt 16. Durynsko= svobodný stát Erfurt

18 Přehled použité literatury: Justová, H. : DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER; Fragment, Havlíčkův Brod 1995 Justová, H. : DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER; Fragment, Havlíčkův Brod 1995 Homolková, B. : REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ, Fraus, Plzeň 1997 Homolková, B. : REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ, Fraus, Plzeň 1997 Jirásková, V.: DOKUMENTY K ÚSTAVNÍM SYSTÉMŮM, Karolinum, Praha 1996 Jirásková, V.: DOKUMENTY K ÚSTAVNÍM SYSTÉMŮM, Karolinum, Praha 1996 Klokočka, V : ÚSTAVNÍ SYSTÉMY EVROPSKÝCH STÁTŮ, Linde Praha a.s., Praha 1996 Klokočka, V : ÚSTAVNÍ SYSTÉMY EVROPSKÝCH STÁTŮ, Linde Praha a.s., Praha 1996 Internetové stránky: www. vikipedie.cz Internetové stránky: www. vikipedie.cz

19 Prezentace do Mezinárodních vztahů Téma: Politický systém Německa Zpracovala: Lenka Fiebichová UČO: 160490, obor: Ov+ Nj Podzimní semestr 2007


Stáhnout ppt "Politický systém Německa. Německo na mapě Německo je parlamentní republikou Německo je parlamentní republikou Hlavou státu je prezident- má spíše ceremoniální."

Podobné prezentace


Reklamy Google