Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém Německa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém Německa"— Transkript prezentace:

1 Politický systém Německa

2 Německo na mapě

3 Německo je parlamentní republikou
Hlavou státu je prezident- má spíše ceremoniální pravomoce Prezident jmenuje spolkového kancléře= předsedu vlády Prezident zastupuje stát navenek Od roku 2004 je prezidentem Horst Köhler Od roku 2005 je spolkovou kancléřkou Angela Merkelová

4 Spolkový prezident Je volen Spolkovým shromážděním( Bundesversammlung) na pět let Může být zvolen i na 2. funkční období Jeho zástupcem je předseda Spolkové rady Uzavírá mezinárodní smlouvy Vyhlašuje a podepisuje zákony Uděluje milost Má právo navrhnout volbu nového spolkového kancléře Spolkového kancléře jmenuje a odvolává na žádost Spolkového sněmu Jmenuje a odvolává spolkové ministry na návrh kancléře Jmenuje a odvolává spolkové soudce

5 Spolkový kancléř Předsedá Spolkové vládě Volí jej Spolkový sněm
Pokud prezidentský kandidát nezíská potřebnou většinu, může Sněm navrhnout a zvolit vlastního kandidáta Je volen na 4 roky a může být odvolán Spolkovým sněmem v případě konstruktivního veta nedůvěry Pokud chce Sněm vyjádřit nedůvěru kancléři- musí učinit hlasování o novém kandidátovi, pro něj se musí vyjádřit většina poslanců Nemusí být členem Spolkového sněmu Jmenuje 1 ministra svým zástupcem= spolkovým vícekancléřem

6 Německý parlament Skládá se ze dvou komor
Horní komora= Spolková rada (Bundesrat) Dolní komora= Spolkový sněm ( Bundestag)-se sídlem v hlavním městě Berlíně

7 Spolková rada= Bundesrat
Nejvyšší spolkový orgán Prostřednictvím této rady země a svobodná města spolupůsobí při výkonu státní moci Členy rady jsou členové všech zemských vlád, kteří nejsou voleni a mají pouze mandát Jednotlivé vlády mohou své představitele v radě kdykoliv odvolat Jednotlivé země mají nerovné postavení při hlasování V čele rady je její prezident- volen na období 1 roku Funkce rady- podílení se na zákonodárném procesu a na výkonu správních funkcí spolku. Námitkové a schvalovací zákony

8 Spolkový sněm= Bundestag
Jediný bezprostředně legitimovaný orgán Zákonodárná funkce Kontrolní funkce- vůči výkonné moci Kreační funkce (volební)- podílení se na ustanovování různých orgánů Je volen ve všeobecných, přímých a rovných volbách s tajným hlasováním Funkční období = 4 roky

9 Politické strany V Německu dominují 2 politické strany:
Křesťansko-demokratická unie (CDU) a její partnerská koaliční strana Křesťansko- sociální unie (CSU) Sociálně demokratická strana Německa (SPD) Poměrný volební systém- důležitou roli mají i jiné strany zasedající v parlamentu:Zelení, Svobodná demokratická strana (FDP), Strana demokratického socialismu (PDS) V současnosti vládne velká koalice CDU-CSU a SPD

10 Spolková vláda (die Bundesregierung)
Má tři základní principy:kancléřský, resortní a kolegiální Kancléřský princip= oprávnění kancléře vydávat politické rámcové směrnice pro řízení jednotlivých ministerstev Resortní princip= samostatné řízení a zodpovědnost každého ministra za přidělený rezort v rámci směrnic kancléře Kolegiální princip= rozhoduje vláda jako kolegiální orgán podle Základního zákona Vláda jako celek rozhoduje i o případných názorových neshodách mezi jednotlivými ministry Skládá se z kancléře a ministrů Možnosti ukončení funkce vlády: ustavení nového spolkového sněmu, úspěšné konstruktivní vyjádřená nedůvěry kancléři, Odstoupení: jednotlivých ministrů, kancléře, celého kabinetu, propuštění ministrů prezidentem na návrh kancléře

11 Administrativní rozdělení Německa

12 Spolkový ústavní soud (das Bundesverfassungsgericht)
Podle Základního zákona má dvojí postavení: jako soud a jako jeden z nejvyšších spolkových ústavních orgánů Rozhoduje právní spory v rámci svých kompetencí Má výlučné právo interpretace ústavních předpisů- zastává významné postavení v rámci celého politického systému Funkce: ochrana ústavy, rozhoduje ústavní stížnosti občanů pro porušení jejich základních práv Nemůže zahájit řízení z vlastní iniciativy, ale pouze na návrh- hraje pouze pasivní roli Volení soudců: 1 polovina volena Spolkovým sněmem a 2.polovina Spolkovou radou Skládá se ze 2 osmičlenných senátů

13 Zákonodárství Zákonodárná iniciativa
Právo iniciativy mají: Spolková vláda, Spolkový sněm a Spolková rada Iniciativa vlády je brána jako rozhodnutí kolektivního orgánu Ve Spolkovém sněmu mohou návrhy zákonu podávat skupiny poslanců v počtu alespoň 1 frakce ( 1 frakce nebo 5 % poslanců) Iniciativa Spolkové rady vyžaduje rozhodnutí prosté většiny

14 Zákonodárství Projednání a rozhodnutí
Ve Spolkovém sněmu se návrh zákona projednává ve 3 čteních 1.čtení= vydávají se všeobecná prohlášení frakcí a návrh zákona je převeden do příslušných výborů 2. čtení= nejdůležitější- diskuse a schvalování jednotlivých ustanovení plénem, každý poslanec může předložit pozměňující návrhy 3. čtení= právo navrhovat pozměňovací návrhy je značně omezeno, celá část může být spojena s 2. čtením. 3. čtení končí hlasováním Zásadně stačí prostá většina, není určen minimální počet přítomných poslanců Pouze před začátkem zasedání musí být přítomna alespoň polovina poslanců- v opačném případě by Spolkový sněm nebyl usnášeníschopný Zvláštní proceduru vyžadují ústavní zákony Návrh zákona schválený Spolkovým sněmem je postoupen Spolkové radě

15 Zákonodárství Vyhlášení zákona
Schválený návrh zákona dostane vláda, která prostřednictvím kancléře nebo příslušného ministra provede kontrasignaci Poté je zákon k podpisu podstoupen Spolkovému prezidentu Zákony se vyhlašují ve Spolkové sbírce zákonu ( Bundesgesetzblatt)

16 5 největších německých měst
1. Berlín ( Berlin) obyvatel 2. Hamburk ( Hamburg) obyv. 3. Mnichov ( München) obyv. 4. Kolín nad Rýnem ( Köln) obyv. 5. Frankfurt nad Mohanem ( Frankfurt am Main) obyv.

17 Rozdělení Německa 16 Spolkových zemí a jejich hlavní města
1. Bádensko- Württembersko Stuttgart 2. Bavorsko- svobodný stát Mnichov 3. Berlín Berlín 4. Braniborsko Postupim 5. Brémy= svobodné hanzovní město Brémy 6. Hamburk= svobodné a hanzovní město Hamburk 7. Hesensko Wiesbaden 8. Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin 9. Dolní Sasko Hanover 10. Severní Porýní- Vestfálsko Düsseldorf 11. Porýní- Falc Mohuč 12. Sársko Saarbrücken 13. Sasko= svobodný stát Drážďany 14. Sasko- Anhaltsko Magdeburk 15. Šlesvicko- Holštýnsko Kiel 16. Durynsko= svobodný stát Erfurt

18 Přehled použité literatury:
Justová, H. : DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER; Fragment, Havlíčkův Brod 1995 Homolková, B. : REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ, Fraus, Plzeň 1997 Jirásková, V.: DOKUMENTY K ÚSTAVNÍM SYSTÉMŮM, Karolinum, Praha 1996 Klokočka, V : ÚSTAVNÍ SYSTÉMY EVROPSKÝCH STÁTŮ, Linde Praha a.s., Praha 1996 Internetové stránky: www. vikipedie.cz

19 Prezentace do Mezinárodních vztahů Téma: Politický systém Německa Zpracovala: Lenka Fiebichová UČO: , obor: Ov+ Nj Podzimní semestr 2007


Stáhnout ppt "Politický systém Německa"

Podobné prezentace


Reklamy Google