Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROM0B010 jaro2012 Dana Pětrošová Marek Drobný. KANADA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROM0B010 jaro2012 Dana Pětrošová Marek Drobný. KANADA"— Transkript prezentace:

1 ROM0B010 jaro2012 Dana Pětrošová Marek Drobný

2 KANADA http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307460755710

3 Kontakt původního obyvatelstva s Evropany: HISTORICKÝ PŘEHLED 16. století – zakládání prvních evropských kolonií 17. století – začíná mohutné osidlování severoamerického kontinentu Rozbití původních společenských struktur a institucí Závislost indiánů na Evropanech – převážně obchod s kožešinami Působení misijních řádů – jezuité, Moravští bratři, … Odstup Evropanů od původního obyvatelstva Vztahy založené především na obchodu a vojenských zájmech

4 Současná situace Kanadských Indiánů Současná práva kanadských Indiánů zakotvena v Ústavě (Bill C-31) a tzv. Indian Act Indian Act se vztahuje pouze osoby, které jsou oficiálně zaregistrovány se statusem indiána. Důležitá práva, která z těchto zákonů vyplývají: na původní domorodé obyvatelstvo se vztahují veškeré lidské svobody, politická i sociální práva zakotvená v ústavě indiáni mají právo podílet se na rozhodování v záležitostech týkajících se jejich komunity indiáni mohou žít na území rezervací indiánské rezervace mají sloužit ku prospěchu indiánů indiáni žijící v rezervacích jsou osvobozeni od placení veškerých daní státu žena, která se vdá za „neindiána“ neztrácí automaticky svůj status indiánky

5 Populace Kanady s domorodým původem – nárůst v letech 1901 – 2001 http://www12.statcan.ca/english/census01/products/analytic/companion/abor/charts/abancestry.cfm

6 Původní obyvatelstvo – asi 4% celkové populace Kanady (v roce 2006: 1 172 785 lidí) Nejrychleji se rozrůstající populace Nejmladší populace – průměrný věk 25 let „První národy“ (First Nations/Northamerican Indians), Inutité, Métisové (míšenci) Nejvíce indiánů žije v Ontariu, dále pak v Saskatchewanu a Britské Kolumbii Na území Kanady je více než 2000 rezervací Žije v nich přes 600 kmenů Pouze 11 kmenů má populaci vyšší než 2000 členů Přibližně polovina žije v rezervacích

7 Rozmístění původního obyvatelstva dle velikosti populace (sčítání lidu z roku 2001) http://geodepot.statcan.ca/Diss/Maps/ThematicMaps/aboriginal/National/Cda_Aborig_TABP_Ec_f1.pdf

8 Současné nejzávažnější problémy původního obyvatelstva - vzdělání - nezaměstnanost - nízký příjem a chudoba - nemoci, mentální nemoci, sebevraždy - alkoholismus, závislost na tabáku - diskriminace http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307460755710

9 Vzdělání Některé indiánské děti navštěvují školy přímo v rezervacích, jiné jsou posílány mimo rezervace Školy v rezervacích – mnohem nižší úroveň Asi 43% indiánské populace dosáhne pouze základního vzdělání (u zbytku populace je to 23%) Vysoké procento studentů, kteří školu nedokončí (asi 60% studentů zapsaných na SŠ ji nedokončí) Vysokoškolský titul – 8% indiánů (u „neindiánů“ je to 3x více)

10 Nejvyšší dosažené vzdělání původního obyvatelstva a zbytku populace podle http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/rt-td/edct-eng.cfm Původní obyvatelstvo nad 15 let nejvyšší dosažené vzdělání celkemzákladníhigh schoolvýuční list college, CEGEP vysokoškolské počet obyvatel 823 890359 775179 59093 885119 67564 575 Neindiánská populace nad 15 let nejvyšší dosažené vzdělání celkemzákladníhigh schoolvýuční list college, CEGEP vysokoškolské počet obyvatel 24 840 3305 738 5506 373 8352 691 5354 315 4555 096 950

11 Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti původního obyvatelstva podle sídla(2001) http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/471ENG.pdf

12 Nezaměstnanost 2006: původní obyvatelstvo: 14,8 % Kanadský průměr: 6,8% V rezervacích nezaměstnanost výrazně vyšší Zaměstnání mimo rezervaci často znamená ztrátu vazeb s ostatními členy kmene i s vlastní kulturou

13 Nízký příjem a chudoba http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/reports/docs/ Aboriginal%20Income%20Gap.pdf

14 Markantní rozdíly v průměrném výdělku původního obyvatelstva a zbytku Kanaďanů Obecně nižší příjem v rezervacích Rezervace: Důležité nefinanční zdroje – hlavně kořist z lovu Původní obyvatelstvo závislé na tradičním zdroji obživy často ztrácí přístup ke zdrojům potravy Rozdíly ve finanční situaci mezi jednotlivými kmeny (vláda jedná s každým kmenem zvlášť a často jim uděluje privilegia)

15 Nemoci, mentální nemoci, sebevraždy Průměrná délka života je u indiánů asi o 8/5 let nižší než u zbytku populace (2000: Indiáni 69/77, ostatní: 77/82) Infekční nemoci, které do Ameriky přivezli Evropané a působily velmi destruktivně, už nejsou smrtelným nebezpečím Vyšší počty onemocnění tuberkulózou, zápalem plic, meningitidou, chlamydií Moderní civilizační choroby – vyšší úmrtnost než u zbytku populace (infarkt, cévní mozková příhoda, obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, AIDS)

16 Nejčastější nemoci zapříčiňující úmrtí (2000/2001) http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/2005-01_health-sante_indicat-eng.php

17 Potencionální ztracené roky života mezi původním obyvatelstvem Kanady zapříčiněné neúmyslným zraněním a sebevraždou /na 100 000 obyvatel (2000)/ http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/2005-01_health-sante_indicat-eng.php Počet sebevražd 3x vyšší než je kanadský průměr U úmrtí následkem neúmyslného zranění je to 4,5x více Neúmyslná zraněníSebevražda Celková populace2571.71096.2 Muži3376.21517.9 Ženy1688.7633.3

18 Vysoký počet sebevražd důsledkem psychických problémů, kterými původní obyvatelstvo trpí mnohem častěji 16% Indiánů trpí depresemi (2x více než je průměr) Mladí indiáni trpí mnohem častěji psychickými nemocemi než jejich vrstevníci 3 z 10 dospělých někdy přemýšlelo o sebevraždě, 16% se o ni opravdu pokusilo Mentální problémy často spojeny s konzumací alkoholu

19 Hlavní příčiny způsobující psychické problémy mezi původním obyvatelstvem: nedostatek pozornosti v dětství a dospívání ze strany rodičů setkávání s alkoholem a jinými návykovými látkami od raného dětství domácí násilí (vyšší procento než je kanadský průměr) problémy ve škole způsobené kulturní a jazykovou bariérou nízká sebedůvěra vyšší procento sexuálního zneužívání

20 Alkoholismus, závislost na tabáku Před příchodem Evropanů indiáni alkohol vůbec neznali 66% indiánů pije alkohol (méně než u zbytku populace) Větší procento závislých na alkoholu (celá čtvrtina konzumentů) Mezi indiánskou mládeží až 6x větší pravděpodobnost výskytu problémů spojených s konzumací alkoholu Větší procento kuřáků Mládež se setkává s alkoholem, tabákem a jinými drogami ve velmi nízkém věku Vyšší počet těhotných žen užívajících návykové látky

21 Diskriminace vs. pozitivní diskriminace Indiáni se často setkávají s diskriminací (hledání zaměstnání, bydlení,…) Příčinou je celkový negativní pohled na původní obyvatelstvo: indián zobrazován jako alkoholik žijící z peněz daňových poplatníků Ostatní Kanaďané vnímají přístup vlády jako silnou pozitivní diskriminaci – i když je ve školních osnovách studium indiánské historie a kultury, negativní pohled společnosti je těžké vyvrátit

22 Proč se diskutuje o pozitivní diskriminaci? Ze strany vlády kompenzace za újmy způsobené evropskými kolonizátory Výhody vyplývající ze samosprávy rezervací Indiáni v rezervacích nejsou plátci daní Výjimky z některých zákonů týkajících se ochrany přírody Bezplatné vysokoškolské vzdělání

23 Z pohledu jednotlivce Respondent: John, 48 let, 4 roky VŠ vzdělání, Kamloops (Britská Kolumbie, cca 85 000 obyv.) Znáš některé z původních obyvatel osobně? Ano, neznat žádného by bylo málo pravděpodobné V Kamloops vlastní většinu půdy Můj synovec je registrovaný Indián Kde ses o nich dozvěděl nejvíce informací? Ve škole a z médií

24 Co považuješ za největší problémy původních obyvatel? Z jejich pohledu nejspíš ztráta identity a kultury Těžké udržet si respekt kvůli stereotypnímu vnímání indiánů (alkoholik žijící z peněz daňových poplatníků) Alkoholismus Rozhořčení ostatních Kanaďanů Podniká vláda nějaké kroky ke zlepšení situace původního obyvatelstva? Všechny kroky zabývající se těmito problémy zamýšleny ke zlepšení situace (vracení půdy, zlepšování vzdělávání, programy pro školení k zaměstnání, speciální fondy, osvobození od daní,…)

25 Jaký je postoj ostatních občanům k původnímu obyvatelstvu? Mění se? Bohužel ne moc dobrý Nesou nelibě „zvláštní“ postavení indiánů Mnoho případů pozitivní diskriminace I mezi indiány je spousta korupce, vyčerpávají přírodní zdroje stejně jako ostatní Byl bych rád, kdyby se tento postoj změnil, dokud však budou odděleným společenstvím, nebude to nejspíš možné

26 Myslíš si, že postoj vlády k původnímu obyvatelstvu je dobrý? Co je na něm dobrého/špatného? Myslím, že myšlenka rezervací by měla být přepracována Potřeba vymyslet systém, který by spojil udržení původní kultury a zároveň začlenění do kanadské společnosti

27 POUŽITÉ ZDROJE - http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307460755710 - http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-5/ - http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm - http://www.heretohelp.bc.ca/publications/factsheets/aboriginal - http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/684ENG.pdf - http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/471ENG.pdf - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/2005-01_health- sante_indicat-eng.php

28 MEXIKO

29 Historický přehled: Dobývání španěly (1519-1521) Pokřesťanštování Encomiendas República de españoles española X República de indios Nezávislost (1810-1821) Revoluce (1910-191?) Zapatistická revoluce (1994)

30 Právní postavení mexických indiánů Změny 1., 2., 4., 18. a 115. článku ústavy Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) Uznáno 62 národních jazyků Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) La Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ODPI)

31 Počet Indiánů: - 11% populace Mexika - Cca 12 000 000 (1998) - Pouze 6 000 000 mluví indiánskými jazyky - nejvíce v jižních státech jako Guerrero, Oaxaca, Chiapas a Yucatán http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:M%C3%A9xico_Divisi%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_con_nombres.png

32 Jazyky s největším počtem mluvčích (23%), maya (11.5%), tzeltal (7%), mixteca (6.9%), tzotzil (6.5%) y el zapoteca (6.4 %). http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_lenguas_de_M%C3%A9xico_%2B_100_000.png

33

34 Současné nejzávažnější problémy původního obyvatelstva Chudoba Omezený přístup ke vzdělání Nemoci Diskriminace žen Diskriminace ze strany většinové společnosti

35 Chudoba Dána historií Prodej tzv. Tierras Muertas po osamostatnění Mexika Vyhánění Indiánů z jejich pozemků velkými vlastníky půdy Neochota a nemožnost opustit tradice a přizpůsobit se 25% negramotnost u starších 15 let, u žen 32%

36 92% indiánské populace žije pod hranicí chudoby, celostátní průměr 40% (ODPI 2003) 33% žije v extrémní chudobě, celostátní průměr 17% (ODPI 2003) 92.2% vydělává méně než dvojnásobek denní minimální mzdy, která činí 45 pesos, z toho 54% vydělává méně než činí minimální mzda (ODPI 2003) Většina pracuje v zemědělství 75% zemědělských oblastí je velmi odloučených od měst

37 Ejidos – závislost na dotacích 11.7 mil.hectarů půdy opuštěno každoročně V těchto oblastech fungují obchody s 30% přirážkou Až 45% rodin má nějakého člena, který byl nucen emigrovat 65% nemá doma elektřinu

38 Vzdělání V roce 2005 žilo 1 300 000 dětí ve věku 6-14 let, z tohoto počtu 16,4% nechodí do školy Pouze 50% dospělých vychodilo alespoň 4 roky základní školy Ve městech bývají kvůli špatné znalosti španělštiny zařazováni do zvláštních škol Okolo 20% indiánských škol nenabízí 6 oddělených tříd základní školy Bilingvinní školy slouží pouze k naučení španělštiny http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/lvm-pobreza.htm#_ftn6#_ftn6

39 Nemoci Podvýživa až u 44% (celostátní průměr 17,7%) Nevyvážená strava Nedostatek proteinů, železa,vitaminu A Pouze 1 z 15 má přístup ke zdravotnické péči 58% nemá přístup k pitné vodě Umrtí na léčitelné nemoci jako např. Spalničny, zápal plic, a nemoci zažívacího traktu http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/lvm-pobreza.htm#_ftn6#_ftn6

40 Diskriminace ze strany většinové společnosti Rasizmus

41 Zneužívání neznalosti zákonů Kiliwas - pacto de muerte dentro de su comunidad Mírné zlepšení v posledních 20 letech Zájem o indiánské kultury Chiapasu (ovlivněno tzv. neozapatismem)

42 Z pohledu jednotlivce Respondent: Mauricio, 35let, magisterský titul z UNAM v Mexiku Znáš nějaké původní obyvatele osobně? -Ano. Čím se živí ti z Ciudad de México? - vykonávají podřadné práce - většina však žije velmi odděleně od zbytku společnosti na venkově Je možné o některých říct, že by se asimilovali lépe než jiní? - ano, hlavně na jihu - mnoho jich žije ve městech či v nejbližším okolí

43 Jaké jsou podle tebe jejich největší problémy? - chudoba - špatné vzdělání - diskriminace ze strany zbytku společnosti Jedná se podle tebe o diskriminaci na základě pohrdání kulturou, nebo spíš o rasovou? - obě, ale víc rasová Mají podle tebe ještě dnes mexické, či světové společnosti co nabídnout? - Ano, jiné pohledy na svět. Možné alternativy stávajícímu systému.

44 Použité zdroje Knižní: Mexiko 200 let nezávislosti, Vendula Hingarová a kolektiv Internetové: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=213 http://www.eumed.net/libros/2010e/830/Educacion%20para%20los%20pueblos%20indigenas%20en%20el%20co ntexto%20de%20la%20pobreza.htm http://www.eumed.net/libros/2010e/830/Educacion%20para%20los%20pueblos%20indigenas%20en%20el%20co ntexto%20de%20la%20pobreza.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_M%C3%A9xico http://es.scribd.com/doc/2165075/Rezago-Indigena-en-Mexico-y-Jalisco http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indige na/Pob_ind_Mex.pdf http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indige na/Pob_ind_Mex.pdf http://consulta.mx/web/images/otrosestudiospdf/20110808_INEGI_DIAINTERNACIONALPUEBLOSINDIGENAS.pdf http://consulta.mx/web/images/otrosestudiospdf/20110808_INEGI_DIAINTERNACIONALPUEBLOSINDIGENAS.pdf http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=200014 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/ http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/lvm-pobreza.htm#_ftn6#_ftn6 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/lvm-pobreza.htm#_ftn6 www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n7/jirr.htm http://www.buenastareas.com/ensayos/Situaci%C3%B3n-Actual-Del-Acceso-y-Rezago/54123.html http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n7/jirr.htm http://www.eumed.net/libros/2010e/830/Educacion%20para%20los%20pueblos%20indigenas%20en%20el%20co ntexto%20de%20la%20pobreza.htm http://www.eumed.net/libros/2010e/830/Educacion%20para%20los%20pueblos%20indigenas%20en%20el%20co ntexto

45 KOMPARACE SITUACE V KANADĚ A MEXIKU Podobné problémy (diskriminace, chudoba, špatné vzdělání,…) Liší se rozsah Indiáni v Mexiku trpí větší chudobou než v Kanadě V porovnání se zbytkem populace se však situace mexických indiánů tolik neliší od většinové společnosti, v Kanadě jsou na tom indiáni vzhledem k ostatním občanům mnohonásobně hůř Indiáni v Kanadě i Mexiku odtrženi od zbytku společnosti (v Kanadě tomu napomáhá i systém rezervací) Mezi kanadskými indiány dochází v současnosti k většímu úpadku původní kultury než je tomu v Mexiku


Stáhnout ppt "ROM0B010 jaro2012 Dana Pětrošová Marek Drobný. KANADA"

Podobné prezentace


Reklamy Google