Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Enzymy Biokalyzátory chemických reakcí. Odlišnosti od běžných enzymů Vyšší rychlost reakce Mírné podmínky reakce Specifita k substrátu a reakci Regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Enzymy Biokalyzátory chemických reakcí. Odlišnosti od běžných enzymů Vyšší rychlost reakce Mírné podmínky reakce Specifita k substrátu a reakci Regulace."— Transkript prezentace:

1 Enzymy Biokalyzátory chemických reakcí

2 Odlišnosti od běžných enzymů Vyšší rychlost reakce Mírné podmínky reakce Specifita k substrátu a reakci Regulace účinnosti enzymu

3 Stručná charakteristika Enzymy (nesprávně fermenty) jsou jednoduché či složené bílkoviny, které katalyzují chemické přeměny v živých organismech. Aktivita enzymů je závislá zejména na koncentraci substrátu, teplotě, pH, aktivátorech a inhibitorech. V organismu je asi 3000 různých druhů enzymů

4 Názvosloví Přípona –asa ke: a)jménu příslušného substrátu (sacharasa, fumarasa…) b)označení působení enzymu (reduktasa, transferasa…) Mezinárodní biochemická unie (IUB) přijala pravidla a stanovila nomenklaturu dle povahy chemické reakce – jednoznačné označení typu: EC 3.4.17.1. (peptidyl-L- aminoacidhydrolasa)

5 EC 1 Oxidoreduktasy: katalyzují oxidačně/redukční reakce EC 2 Transferasy: přenášejí funkční skupiny (například methyl-, acetyl- nebo fosfátovou skupinu) EC 3 Hydrolasy: katalyzují hydrolýzu chemických vazeb EC 4 Lyasy: štěpí chemické vazby jiným způsobem než hydrolýzou či redoxní reakcí EC 5 Isomerasy: katalyzují isomerisační reakce EC 6 Ligasy: spojují dvě molekuly kovaletní vazbou http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme

6 Koenzymy U oxidačně redukčních reakcí či při transferu látek je pro správnou funkci enzymu nutná další látka – KOFAKTOR Kofaktory: a) kovový iont b) koenzym (organický charakter) (prostetická skupina = kovalentně vázaný koenzym) Apoenzym + kofaktor = holoenzym Při katalýze se koenzym spotřebovává => nutná obnova. Prekurzory koenzymů jsou vitamíny rozpustné ve vodě. Chybí-li v potravě, vznikají choroby způsobené poruchou enzymatické aktivity

7 Biotinbiocytinvzácná Thiamin (B 1 )thiamindifosfátberi Riboflavin (B 2 )flavinové koenzymy vzácná Kobalamin (B 12 )kobamidové koenzymy zhoubná chudokrevnost Pantothenatkoenzym Avzácná Kyselina listovátetrahydrofolatanemie VitamínKoenzymProjevy avitaminózy

8 Nikotinamidové koenzymy Nikotinamiddinukleotid (NAD + ) Nikotinamiddinukleotidfosfat (NADP + ) -kofaktory oxidoreduktas Jejich redukované formy NADH a NADPH

9 Flavinové koenzymy Flavinadenindinukleotid (FAD) Redukovaná forma FADH -redukce glutathiondisulfidu na glutathion

10 ATP Kofaktor transferáz ATP ADP AMP existují i deriváty ostatních nukleotidů

11 CoA Koenzym A přenašeč acylů

12 Kinetika enzymových reakcí rovnice Michaelise a Mentenové 1kat (katal) – množství enzymu, které způsobí přeměnu 1mol substrátu za 1 sekundu. V praxi µkat, nkat

13 Substrátová specifita Za substrátovou specifitu zodpovídá apoenzym - bílkovinná část, za specifitu reakce kofaktor. Vazebné – aktivní místo – geometrický otisk substrátu

14 Aktivace enzymu Produkce enzymu v neaktivní formě – zymogen. Je tedy nutná aktivace kofaktorem, iontem, odštěpením přebytečných peptidických řetězců, které kryjí aktivní místo, kyselým prostředím, fyzikálními vlivy…

15 Inhibice enzymu a) kompetitivní – substrát soutěží s inhibitorem o vazebné místo – změnou koncentrace substrátu se mění aktivita enzymu b) nekompetitivní – inhibitor se váže na komplex enzym-substrát a mění konformaci enzymu – změnou koncentrace substrátu se aktivita nemění

16 Další typy inhibice: -inhibice substrátem nebo produktem reakce … kontrola průběhu a řízení reakce -inhibice allosterická Vliv pH a teploty na aktivitu enzymu


Stáhnout ppt "Enzymy Biokalyzátory chemických reakcí. Odlišnosti od běžných enzymů Vyšší rychlost reakce Mírné podmínky reakce Specifita k substrátu a reakci Regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google