Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra V i n t e r o v á odborná učitelka uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : 8.

2 Podklady a pomůcky pro kreslení 1.1 Kreslící papíry
1.1. Kreslicí papíry Podkladem pro kresleni výkresů jsou transparentní nebo opakní (průsvitné i neprůsvitné) papíry, méně již fólie. V dílně se na kresleni používají též desky překližky nebo dřevotřísky, resp.tenká prkna jako podklady pro takzvané rysy na prkně nebo předrýsování. Transparentní papíry, nazývané též pauzovací, propouštějí světlo a umožňuji planografické rozmnožováni výkresů. Ke kreslení se používají nejlépe papíry o plošné hmotnosti 90 až 95 g/m2, ke kresleni tužkou papíry s matným povrchem, ke kreslení tuší s hladkým povrchem. Pro skici se hodí transparentní papíry o plošné hmotnosti od 40 do 55 g/m2 (skicový papír). Kreslicí kartóny jsou neprůsvitně, tužší a hrubší, mají bílou barvu. Lze na nich vymazávat pryží. Na lícní straně jsou drsné, na rubové hladké. Kreslí se na ně tužkou i barvami. Při kreslení tužkou je Výhodnější hladká rubová strana. Rýsovací kartóny (kladívkové papíry) jsou bílé, tužší a hladké. Kreslí se na ně přesnější kresby tvrdšími tužkami a tuší.

3 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.1 Kreslící papíry
Formát papíru Kreslicí papíry existují v rolích nebo jako jednotlivé listy. Výkresy se zpravidla ořezávají na normalizovaný formát. Výchozím formátem je A0. Jedná se o obdélníkovou plochu o přesně jednom metru čtverečním a s poměrem stran Rozpůlením této plochy A0 získáme formát A1, kde je poměr stran opět , dalším rozpůlením plochu A2 atd. Norma uvádí rozměry neoříznutých listů a rozměry listů oříznutých na konečný rozměr. Pokud kreslíme s okrajem, ní okraj formátů A4 a A3 5 mm a u formátů větších než A3 10mm od konečného rozměru. Pokud potřebujeme okraj pro sešití, činí jeho šířka 16 až 20 mm.

4 Podklady a pomůcky pro kreslení 1.2 Pomůcky pro kreslení
Tužky a tuhy Ke kresleni tužkou se používají nejlépe tužky s vyměnitelnými tuhami (versatilky). Tuhy mají různě stupně tvrdosti. Stupeň tvrdosti se označuje číslicemi a písmeny. Pro rýsování ostrými, nerozmazanými čárami sou vhodné tuhy HB, F, H, 2H, 3H. Prokreslení rukou se používají měkké tuhy 6B, 3B, 2B, B.

5 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.2 Pomůcky pro kreslení
Ostřítka na tuhy K zaostřování kreslícich tuh se používají malá nožová ořezávátka. ObzvIášť vhodná jsou větší ostřítka s brusným kroužkem a zásobníkem na zachyceni grafitového prachu. Velmi jemné špičky lze vytvořit pomocí brousítek s brusným papírem. Tužky s vyměnitelnými tuhami Versatil mají ořezávátko na tuhy. Mikrotužky Mikrotužky jsou stiskací tužky s tenkými tuhami. Tloušťkou tuhy. např. 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 mm jsou dané šířky čárky při kreslení a odpadá zaostřování. Pro výkresy s převážně dlouhými čárami se tyto mikrotužky nehodí, poněvadž špička se rychle odírá a čáru musíme podle okolností začínat několikrát.

6 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.3 Tušová pera
Ke kreslení tuší se dnes používají převážně trubičková tušová pera. Skládají se z držáku, kreslícího kuželu s odnímatelným zásobníkem na tuš a krytky. Kreslící kužel obsahuje trubičku,v níž je umístěn regulační a čisticí drát, který se stará o hladký tok tuše. Tloušťka trubičky odpovídá požadované šířce čar. Pera jsou normalizovaná a rozlišená barevným označením. 0,25 – bílé označení; 0,35 – žluté označení 0,5 -hnědé označení; 0,7-modré označení Pro trubičková tušová pera je nutno používat speciální kreslicí tuš. Ta musí mít dobrou tekutost, musí rychle zasychat a být stabilní na světle, odolná proti vygumováni, její barva musí být hluboká čerň. Nesmí propouštět UV paprsky, aby se výkresy na transparentním papíru daly rozmnožovat planografií. Značkovače Značkovače, tzv. fixy, jsou vhodné zejměna pro náčrtky nebo výrazné písmo. Vyráběji se rovněž v různých BoušPkách. Nedosahuji však černi a přesnosti čáry nakreslené tuší.

7 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.4 Pomůcky pro vymazávání
1.4 Pomůcky pro vymazávaní Musíme rozlišovat pomůcky pro vymazávání výkresů tužkou a tuší : Měkké pryže pro vymazávání tužek nesmí špinit a neměly by poškozovat tuš. Pryže pro vymazávání tuše jsou tvrdé nebo z plastového materiálu který obsahuje látky rozpouštějící tuš. Ty při vymazávání tuš povolí a odstraní. Čáry tuší můžeme odstranit i pomoci nožů nebo žiletek. Opravené místo však musíme opět vyhladit pryží, aby se zde nové čáry nerozpíjely. Větší plochy na výkresech je možné čistit i uhněteným měkčím chlebem. K vymazání malých ploch je nejlepší použít malou plochou vymazávací šablonu z kovu a k odstranění zbytků pryže malý smetáček.

8 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.5 Kružítka
Při konstrukci, odpichování nebo přenášení či kreslení kruhových oblouků potřebujeme kružítko. Kreslič by měl vlastnit kružítko s možností prodlouženi pro velké oblouky a násadkou pro jehlu, tuhu a tuš. Správné nastavení jehly a tuhy je takové, že špička ocelové jehly přečnívá tuhu o 1 mm. Pro kreslení kružnice o poloměru menším než 10 mm je určeno nulátko.

9 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.6 Měřítka
Jsou určena k nanesení rozměrů Používáme dobře uchopitelná měřítka se zřetelně viditelným přesným dělením. Ke zhotovení výkresů zmenšených v určitém měřítku se hodí zejména trojhranné měřítko. Bez přepočítávání zde můžeme změřit nebo přenést různá měřítka pro zmenšování či zvětšování rozmérů.

10 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.7 Šablony a křivítka
Pomocí šablon si můžeme usnadnit kreslení často se opakujících geometrických tvarů. Pro kresliče je obzvlášť důležitá kružnicová šablona. Umožňuje kreslení kružnic různých průměrů. Dále existují šablony ke kreslení elips, čtverců, nábytkových předmětů a instalačních objektů. K psaní a popisování používáme písmové šablony, které jsou přizpůsobené velikosti písma a tloušťce a druhu kreslicí pomůcky. Ke kreslení volných křivek se hodí křivítka. Jsou to zakřivená pravítka s oblouky nejrůznějších tvarů. Při kreslení tuši musí šablona být v určité vzdálenosti od papíru, aby tuš pod ní nemohla zatéci.

11 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.8 Podložka pro kreslení
Při kresleni se používá pevná, rovná podložka-tzv. rýsovací deska, na kterou se dá papír napnout. Musí velikosti a formátem odpovídat formátu výkresu. Truhláři si mohou podložku zhotovit sami. Obzvlášť vhodné je pro tento účel topolové nebo lipové dřevo. Lze však použít i deskové materiály s jemně porézním povrchem, především laťovky. Hrana desky musí být pravoúhlá a rovná, aby se po ní dal bezpečně vodit doraz příložníku. Pro lepší uchopení příložníku je dobré rýsovací desku podložit lištami (svlaky) a nadzvednout ji tak nad stůl. Velikost rýsovacích desek je pro formát: A x 470 mm A x 350 mm

12 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.8 Podložka pro kreslení
Pro menší výkresy do formátu A3 se prodávají podložky z umělé hmoty, které jsou vybavené aretovacím příložníkem a na které se dá papír napnout. Dokončené výkresy se nesmějí ořezávat na desce aby se neutvořil zářez, který by mohl ovlivnit kresbu na dalším výkresu.

13 1. Podklady a pomůcky pro kreslení 1.9 Příložník a trojúhelníky
Příložník slouží k rýsování vodorovných čar. Ke kreslení čar, které probíhají kolmo na ně nebo v úhlu 45°, 30°, 66° a dokonce 75° používáme trojúhelníky. Rozlišujeme trojúhelníky s úhly 30°- 90°- 60° a 45° - 90° - 45°. Ramena těchto trojúhelníků by měla být dlouhá nejméně 250mm, abychom jejich pomoci mohli rýsovat i dlouhé čáry, aniž bychom je museli odsazovat

14 2. Čáry na výkresech 2.1 Druhy čar
Čára je prvkem výkresu. Podle normy rozlišujeme čáru: plnou, čáru od ruky, čárkovanou, čerchovanou a čerchovanou se dvěma tečkami, které se jako hlavní čáry kreslí tlustší a jako vedlejší tenčí. Ve skupině čar 0,5 jsou tlusté čáry 0,5 mm a tenké 0,25 mm; Ve skupině čar 0,7 jsou tlusté čáry 0,7 mm a tenké 0,35 mm.

15 2. Čáry na výkresech 2.1 Druhy čar
Vzhledem k tomu, že při kreslení tužkou nemůžeme tloušťku čar stanovit přesně, platí zde základní pravidlo, že hlavní čáry se kreslí dvakrát tak tlusté než čáry vedlejší. Pro kreslení tužkou na kartón se doporučuje skupina čar 0,7. Aby výkresy tuší, zejména částečné řezy v dřevozpracujícím oboru v měřítku 1:1 byly kontrastnější a čitelnější, doporučuje se skupina čar 0,7, kde se však vedlejší čáry kreslí pouze 0,25 mm (viz hodnoty uvedené v tabulce v závorkách). Pro zobrazení pohledů v menším měřítku do 1:10 se doporučuje skupina čar 0,5.

16 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
Plná čára, tlustá 0,7 mm A1 = viditelné hrany (zde hrany korpusu v pohledu) A2 = obrysové čáry v řezech (zde dveře, bok) A3 = spáry v řezech (zde spára pro nákližek) Plná čára, tenká 0,35 (0,25) B1 = kótovací čáry B2 = pomocné kótovací čáry B3 = vymezení kótovacích čar B4 = odkazové čáry B5 = viditelné hrany B6 = lineární šrafování materiálů, např. kov B7 = orámování detailů B8 = orámování kontrolního rozměru B9 = úhlopříčné kříže k označení rovných ploch B10 = konstrukční návazné spáry v pohledech B11 = symbol pro průběh vláken v pohledech B12 = projekční čáry* B13 = rastrové čáry* B14 = symbol pro povrchové vrstvy a dýhy * čáry nejsou v tomto příkladu zobrazené

17 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
2.2.3 Čára od ruky, tenká 0,35mm (0,25 mm) C1 = šrafované čáry na řezných plochách dřeva a dřevěných materiálů C2 = označení lepené spáry C3 = čára lomu* Vymezení pohledů a řezů, které jsou zobrazené jako odlomené nebo přerušované. * Čáry lomu se na běžných výkresech řezů dílců nepoužívají

18 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
2.2.4 Čárkovaná čára, tenká 0,35mm (0,25 mm) D1 = zakryté hrany a obrysy S průhlednými materiály, jako je sklo, se zachází jako s neprůhlednými. U čárkované čáry je délka čárky zhruba 5 mm (20 násobek tloušťky čáry) a mezera zhruba 1 mm (5 násobek tloušťky čáry). * Rohy z čárkovaných čar je třeba kreslit uzavřené.

19 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
2.2.5 Čerchovaná čára, tenká 0,35mm (0,25 mm) E1 = středové čáry E2 = osy symetrie E3 = směr pohybu Pokud se dvě středové čáry kříží, měly by se křížit čárky čerchované čáry. U malých kružnic se kreslí pouze křížící se čáry. Spojovací materiál, jako šrouby a hřebíky, se na výkresech zpravidla znázorňuje jenom středovými čarami. Délka čárky činí u čerchované čáry zhruba 10 mm (40 násobek tloušťky čáry), mezera a krátká čárka (tečka) zhruba 1 mm.

20 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
2.2.6 Čerchovaná čára, tlustá 0,7 mm F1 = označení roviny řezu (průběhu řezu) Délka čárky činí u čerchované čáry zhruba 10mm (40 násobek tloušťky čáry), mezera a krátká čárka (tečka) zhruba 1 mm. Pokud řez přechází do jiné roviny, je tento posun označen lomenými čárami.

21 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
2.2.7 Čerchovaná čára se dvěma tečkami, tenká 0,35mm (0,25 mm) G1 = mezní pozice pohyblivých dílů G2 = hrany, které leží před nebo nad rovinou řezu G3 = obrysy sousedících, jinak nezobrazených dílců G4 = přídavek materiálu u dílců (výchozí obrysy) G5 = hotové tvary polotovarů (konečné obrysy) G6 = ohraničení zvláštních polí jako jsou značky nebo štítky na obrobcích G7 = odkazové čáry* Délka čárky činí u čerchované čáry se dvěma tečkami zhruba 10 mm (40 násobek tloušťky čáry), mezery a krátké čárky (tečky) zhruba 1 mm. * Čáry nejsou v příkladu zobrazené.

22 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
2.2.8 Písmo a grafické symboly 0,5 mm (0,35mm) H1 = popisování výkresů (viz.3.1) H2 = symboly, zde pro laťovku s dýhovým středem (podélný řez)

23 2. Čáry na výkresech 2.2 Použití čar
Obrysy ploch řezu, tlustá čára 1,4 mm J1 = obrysová čára nešrafovaného řezu J2 = obrysové čáry zdiva nebo betonu (nosné stavební díly)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google