Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Benefit7

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7 (dále jen Pokyny) Příručky pro žadatele a příjemce zveřejněné na http://www.strukturalni- fondy.czhttp://www.strukturalni- fondy.cz

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 BENEFIT7 – nová žádost Založení žádosti

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 BENEFIT7 nová žádost

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Identifikace žádosti Záložky se zpřístupní po vyplnění „Přehledu financování“ Vždy a vše ukládat !!!!!!!!!!!!!!

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 7 Identifikace žádosti Žadatel je povinen vyplnit každé žluté pole

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8 Projekt Nabídka z číselníků

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 Projekt Povinné zaškrtnout v případě, že žadatel musí vybrat dodavatele výběrovým řízením. Podmínky – Příloha č.10 „Závazné postupy pro zadávání zakázek…“ Zaškrtnout v případě plánovaných aktivit na snížení energetické náročnosti budovy

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Podporované aktivity Nabídka z číselníku aktivit

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 11 Území dopadu Hledání přes filtr Z číselníku vybrat město Doplnit 100%

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 12 Popis projektu Vyplnit všechna žlutá pole dle plánovaného záměru

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 13 Personální zajištění V případě přidání další osoby Každou další osobu „Uložit“

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 14 Žadatel projektu Doplnit IČ žadatele a použít tlačítko „Validace ARES“ Upozornění : V případě, že žadatel nemá IČ (např. soukromá osoba) musí zkontaktovat kontaktní osoby na MMR.

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 15 Žadatel projektu Typ podniku Žadatelé do 5.2.b velký podnik střední podnik malý podnik Aktivita : revitalizace veřejného prostranství – žadatel obec Upozornění Pokud nebude město v aktivitě regenerace bytových domů využívat možnosti bonifikace pro střední a malý podnik – považuje se každý žadatel za velký podnik

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 16 Typ žadatele V případě, že obec žádá do 5.2b vybere typ žadatele „VBD-obec“ (vlastník bytového domu) Žadatel projektu Vybrat z číselníku

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 17 Adresa žadatele Vybrat všechny typy adres : Adresa pro doručování Adresa statutár. zástupce Oficiální adresa Výběr adresy Každou adresu uložit !!!!

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 18 Adresa žadatele Číselníky Filtr - vyhledávání

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 19 Osoby žadatele Jedna osoba musí být „Hlavní kontaktní osoba“

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 20 Indikátory projektu Kritérium je povinné při plánování aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 21 V případě, že žadatel plánuje realizaci investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Na záložce je třeba vybrat alespoň jedno enviromentální kritérium (kvantifikovatelné,nekvantifikovatelné, popřípadě oboje). Doporučení Vyberte nekvantifikované kritérium : Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ? Enviromentální kritéria

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 22 Enviromentální kritéria Vybrat nekvantifikované enviromentální kritérium ×

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 23 Financování 5.2.b) Celkové uznatelné výdaje – 100% Dotace ERDF + SR* 40% - 60% Spoluúčast majitelů domů 60%-40% * V případě JZ dotace 36% (30%) - spoluúčast 44% - 70% Financování 5.2.b) Regenerace bytových domů Dotace ERDF 85% Dotace SR 15%

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 24 Financování 5.2a) Revitalizace veřejného prostranství Celkové způsobilé výdaje 100% Dotace ERDF 85% Spoluúčast obce 15% Financování 5.2a)

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 25 Pokyny k vyplnění elektronické žádosti projektové žádosti BENEFIT7 Pro snadnější vyplňování doporučujeme nejdříve finanční potřeby a zdroje rozepsat mimo žádost v BENEFIT7 např. v excelové tabulce. Doporučení

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 26 Příklad Příklad pro žádost do 5.2.b) – míra podpory 40% Celkové investiční náklady 1 200 000,--Kč Celkové způsobilé výdaje 1 000 000,--Kč

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 27 Potřeby Návod na výběr z číselníků je zpracován v Pokynech

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 28 Potřeby Částky zaokrouhlené na tisíce !!!!!!! Vybrat z číselníku Doplnit finanční potřeby dle jednotlivých let

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 29 Potřeby Kód řádku : 5.2.b) – pouze investiční výdaje 60xxx Použití filtru pro hledání investičních výdajů

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 30 Přehled financování Pole se doplňují ručně – ze záložky „Potřeb“ se automaticky data nepřenášejí. Doplňují se skutečné částky, bez zaokrohlení !!!!! Celkové výdaje Povinná spoluúčast žadatele – vlastníka bytového domu tj. i obec Kliknout po vyplnění Povinná spoluúčast obce v aktivitě revitalizace veřejného prostranství

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 31 Přehled financování Rozpad financí – stejný u obcí i ostatních žadatelů V případě správného rozpadu financí - výše dotace

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 32 Zdroje Kódy řádků, které se použijí jsou v Pokynech

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 33 Zdroje Při vyplňování záložky „Zdroje“ použijeme pomocnou tabulku. 201020112012celkem Celkové investiční výdaje300 000,00400 000,00500 000,001 200 000,00 Nezpůsobilé výdaje100 000,00 0,00200 000,00 Celkové způsobilé výdaje200 000,00300 000,00500 000,001 000 000,00 Dotace 40% (ze způsobilých výdajů)80 000,00120 000,00200 000,00400 000,00 Povinná spoluúčast (60% ze způsobilých výdajů)120 000,00180 000,00300 000,00600 000,00 Rozpad dotace ERDF 85%68 000,00102 000,00170 000,00340 000,00 SR 15%12 000,0018 000,0030 000,0060 000,00 Kontrolní součet80 000,00120 000,00200 000,00400 000,00

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 34 Etapy Etapy na sebe musí navazovat !!!!!!! Rozpad financí se provede po vyplnění všech etap

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 35 Finanční plán Doplní se automaticky po vyplnění záložky „Etapy“

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 36 Prioritní témata Výběr aktivity z číselníku Po vybrání aktivity kliknout – částky se doplní automaticky.

37 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 37 Výběrová řízení Vyplnit pro každé VŘ POZOR zda podle zákona nebo Závazných postupů!

38 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 38 Horizontální témata Vyplnit dle projektu

39 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 39 Publicita Žadatel vybere z nabídky dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“ – příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Projekty na které dotace činí méně než 500 000 EUR označí hmotné výstupy symbolem EU a IOP a dále informací o finanční účasti EU, ERDF – text v Příloze č.3

40 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 40 Čestné prohlášení

41 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 41 Přílohy projektu Počet listů vyhotovení – nepovinný údaj

42 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 42 Kontrola žádosti

43 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 43 Finalizace žádosti Žádost tisknout až po finálním uložení žádosti

44 Děkuji za pozornost ing. Karel Píha, tel. 495 580 412, e-mail piha@crr.cz


Stáhnout ppt "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google