Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mužský pohlavní systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mužský pohlavní systém"— Transkript prezentace:

1 Mužský pohlavní systém
2011

2 Vývoj pohlavního systému
Sexuální determinace je dána ihned po fertizaci (XX,XY) Indifferentní stadium – ambisexuální Pohlavní systém se vyvíjí spolu s vylučovacím systémem Zárodečné buňky migrují ze žloutkového váčku do mesenchymu na zadní stěně tělní Oblast mediálně od mesonefros – genitální lišta

3

4 6. týden Coelomový epitel –proliferace -primární zárodečné provazce-obklopují zárodečné buňky Kůra Medulární (dřeňová) oblast Ductus paramesonephridicus (Müllerův) ♀ Kanálky mesonepfros a Wolffův vývod ♂ Indiferentní období – ambisexuální

5

6 SRY gen ( testis determininující faktor) startuje vývojovou kaskádu – kontrola buněk pohlavních provazců Medulární primitivní pohlavní provazce se diferencují na rete testis a semenotvorné testikulární provazce Sertoliho buňky – produkce anti-mullerianského hormonu (AMH) Kortikální pohlavní provazce degenerují Mesenchymové buňky se diferencují na Leydigovy buňky – testosteron- diferenciace pohlavního systému a mozku Kontakt mezi pre-Sertoliho buňkami a zárodečnými buňkami zastavuje proliferaci a diferenciaci zárodečných buněk do puberty

7 Testes migrují z intraabdominální polohy do scrota
Ukotvení- ligamentum suspensorium testes a ligamentum od mesonefros – gubernaculum Zvětšení testes – transabdominální sestup – transinquinální sestup (tažena gubernaculem a vlivem testosteronu)

8 Vývoj mužského pohlavního systému
AMH – regrese ductus paramesonephridicus (Müllerova) – appendix testis + utriculus prostaticus - aktivní proces Kanálky mesonepros a Wolffův vývod dají vzniknout vas deferens a tubuli efferentes Základ vesiculae seminales se diferencuje z distální části ductus mesonephridicus Prostata a bulbourethrální žlázy se diferencují z urethry

9 Zevní genitalie Kloakální valy a genitální hrbolek, kloakální mebrána
Septum urorectale – perineum Urogenitální membrána a anální membrána Uretrální (urogenitální) návalky, labioskrotální valy a genitální hrbolek Sinus urogenitalis – uretrální brázda – phallus Podobné u obou pohlaví do konce 12. týdne

10 External genitalia

11 Zevní genitálie Labioskrotální valy splývají - scrotum –raphe scroti
Urethrální návalky spolu splývají - raphe penis - penilní urethra – slepé zakončení – otevření později luminizací epitelového čepu. Malformace : hypospadia (0,5%živě narozených) epispadia (spojena s extrofií močového měchýře hermafroditismus cryptorchismus nebo nesestouplá varlata

12

13

14 Testes Tubuli seminiferri concorti a rete testis
Zárodečný neboli semenoplodný epitel: Podpůrné Sertoliho buňky Spermatogenní buňky Myoidní buňky

15 Spermatogenese Spermatocytogenese – proliferace Meiosa
Spermiogenese – diferenciace spermií Vývoj spermie trvá asi 64 dní.

16 Spermatogenesa – 64 dní Spermatogonie typu A (kmenové buňky)
Spermatogonie typu B – Primární spermatocyty Sekundární spermatocyty Spermatidy Spermatozoa

17 Spermiogenese Tvorba akrosomu Kondenzace jádra Vývoj bičíku
Ztráta cytoplasmy

18 Spermiogenesa Golgiho fáze: proteosyntéza – GER a Golgiho komplex – akrosomální granula Akrosomální fáze: Akrosom a tvorba bičíku- mitochondrie – střední část, mikrotubuly a dynein Fáze zrání – reziduální cytoplasma je odhozena a zralá spermie opouští testes Cyklus semenotvorného epitelu trvá 16 dní Teplota – 35oC

19 Spermatozoon Hlavička – nucleus, akrosom Bičík (Flagellum)
Krček – spojovací část (9 chord, 2 centrioly Střední část: axonema, zevní densní chordy, mitochondrie (annulus) Hlavní část: axonema, densní chordy, fibrosní pochva Konečná část: axonema

20 Sertoliho buňky - funkce
Haemato-testikulární bariera – bazální a adluminální kompartment Opora, ochrana, výživa Fagocytosa Sekrece (pod kontrolou FSH) Produkce anti-Müllerianského hormonu Extremně resistentní

21 Intersticiální buňky Leydigovy buňky - buňky produkující steroidy -testosteron Hladké endoplasmatické retikulum, kapénky lipidů a mitochondrie s tubulárními kristami

22 Pohlavní vývody Tubuli recti (Sertoliho buňky a kubický epitel) a rete testis (kubický epitel) v hustém vazivu – intratesticulární pohlavní vývody Epididymis: 10 – 20 ductuli efferentes (absorpce) Buňky s řasinkami a bez řasinek Ductus epididymidis Dvojřadý cylindrický epitel se stereociliemi (bazální a hlavní buňky) – inhibice kapacitace

23 Ductus deferens Ductus ejaculatorius Urethra

24 Prostata 30 – 50 tuboalveolárních žlázek ve fibromuskulárním stromatu bohatém na svalové buňky Centrální zóna – mukózní žlázky Periferní zóna – hlavní prostatické žlázky - rakovina Přechodná zóna – submukózní žlázky- benigní hyperplasie – 50 let 50% 70 let 95%

25 Prostata


Stáhnout ppt "Mužský pohlavní systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google