Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Rovné šance – Možnost informované volby je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Rovné šance – Možnost informované volby je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky."— Transkript prezentace:

1 Projekt Rovné šance – Možnost informované volby je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

2 Příjemce finanční podpory Zaregistrována Městským soudem v Praze 28.5.2003 IČ: 26780038 Obecně prospěšná společnost Porodní dům u Čápa

3 Projekt se skládá ze 3 částí

4 A Legislativní kroky k zavedení pracovišť nového typu pro porodní asistentky – zaměstnankyně a zaměstnavatelky Zahrnuje: jednání s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví jednání s Ministerstvem zdravotnictví korespondenci se zahraničními odborníky jednání s komisařem EU

5 B Vybudování porodního domu U čápa – prokázání dobré praxe. Ta to část projektu finanční podporu nezískala

6 C Zajištění udržitelného rozvoje Zahrnuje vytvoření učebnice pro porodní asistentky (zaměstnankyně a zaměstnavatelky) poskytující komplexní primární porodnickou péči v komunitním prostředí

7 Proč je důležité uskutečnit tento projekt?

8 Cíle projektu: 1. Prosazení rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, odstraňování nerovnosti pohlaví a naplňování rovnosti mužů a žen v praxi

9 Jak: prostřednictvím legislativních kroků, vedoucích k posílení úlohy a postavení zaměstnankyň a zaměstnavatelek v oblasti primární porodnické péče

10 2. Oslabení předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám a zvýšení povědomí o významu žen ve společenském i pracovním životě

11 Jak: Zavedením dobré praxe, kde by byla v praxi ověřena efektivita pracovního potenciálu zaměstnankyň a zaměstnavatelek v oblasti primární porodnické péče – Tato část projektu nebyla finančně podpořena

12 3. Zajistit trvale udržitelný rozvoj v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnavatelek pro nové pracovní zařazení. Zahrnuje také tvorbu a vydání učebnice pro danou pracovní oblast.

13 Jak: Vyškolením české lektorky, která by v budoucnosti nahradila zahraniční lektorku a vzdělávala další lektory pro oblast péče porodních asistentek poskytované v komunitním prostředí

14 4. Práce s médii pro propagaci podpořeného projektu a šíření osvěty v oblasti primární porodnické péče

15 Jak: Byla uspořádána tisková konference Jsou publikovány články v novinách Byla natočena filmová zpráva pro pořad Sama doma Byly vydány první dva díly osvětového materiálu

16 Původní monitorovací indikátory počet vyškolených zaměstnankyň a zaměstnavatelek počet kurzů, které pro ně byly připraveny počet klientek, které byly v péči zaměstnankyň a zaměstnavatelek počet vydaných kusů osvětových materiálů

17 Monitorovací indikátory bylo třeba změnit, vzhledem k tomu, že hlavní část projektu nezískala finanční podporu a díky snížené poskytnuté částce není možné z podpory hradit ani školení pro zaměstnankyně a zaměstnavatelky

18 Nové monitorovací indikátory počet výtisků osvětových materiálů počet osob, které tyto materiály dostaly

19 Potíže při řešení projektu: nutnost vyrovnat se s vyřazením hlavní části projektu z podpory – nutnost přizpůsobit tomuto faktu všechny ostatní aktivity velmi komplikovaná administrativa spojená s monitorováním průběhu projektu lidský faktor (při náhlém odchodu zaškoleného pracovníka obtížné zaškolení nového) pomalá a nesprávná činnost kompetentních úřadů (žádost o registraci nového typu pracoviště Centra porodních asistentek Porodní dům U čápa je projednávána již téměř rok)

20


Stáhnout ppt "Projekt Rovné šance – Možnost informované volby je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google