Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat."— Transkript prezentace:

1 Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat „obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu“

2 Transmisní mechanismus Základním problémem měnové politiky je skutečnost, že mezi nástroji CB a jejími cíli neexistuje přímé spojení. Transmisní mechanismus (TM) měnové politiky je řetězec kauzálních vztahů, kterého CB využívá pro dosažení cílů své měnové politiky.

3 Agregátní popávka úrokový kanál Repo operace 2 týdenní sazba Dlouhodobé reálné úr. sazby Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Krátkodobá nominální úroková sazba Úrokový kanál Agregátní nabídka nákladové efekty

4 Agregátní popávka úrokový kanál Repo operace 2 týdenní sazba Krátkodobá nominální úroková sazba Kurzový kanál Agregátní nabídka nákladové efekty Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Dlouhodobé reálné úr. sazby Kurz kurzový kanál

5 Kanál inflačních očekávání Inflace Inflační očekávání Dlouhodobá reálná úr. sazba Agregátní poptávka úrokový kanál Krátkodobá nominální úroková sazba Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Kurz Kurzový kanál

6 Nejistoty měnové politiky O disponibilních statistických údajích (známe pravdu o stavu dnešního světa?) O budoucím vývoji základních proměnných (cena ropy, zahraniční poptávka, kurz, fiskální politika, apod.) - externí šoky O transmisním mechanismu - o dopadu vlastní měnové politiky na inflaci a výstup (časování změn úrokových sazeb; intenzita jejich dopadů do inflace a na kurz) O adekvátnosti používaného ekonomického modelu, který představuje kostru prognózy (je naše zjednodušení vnímání světa dostatečně přesné?)

7 Měnová politika na počátku transformace Liberalizace cen, trhů nefunkční finanční trh nerozvinutý bankovní sektor nerovnovážná ekonomika - riziko inflace  Kvantitativní řízení (úroky, úvěry, peněžní zásoba) Kurzový peg »cca do 1993/94

8 Polovina 90. let Měnová politika sleduje dva zprostředkující cíle (kurz, peněžní zásoba) končí kvantitativní řízení úvěrů, úroků, zůstává řízení peněžní zásoby kurzový peg nadále v platnosti MP implementována prostřednictvím krátkodobých úrokových sazeb

9 Narůstající napětí MP nadále sleduje dva zprostředkující cíle (kurz, money supply) stoupá mobilita kapitálu (: stabilita kurzu a rizikové prémie) důsledky –řízení MS přes IR ztrácí účinnost –nerovnováha PB (OB vs. příliv volatitilního kapitálu)

10 Vývoj kurzu a kurzového režimu (kurz k původnímu měnovému koši: 65% DEM, 35% USD)

11 Poučení Nelze sledovat dva cíle současně vazba mezi MS a ekonomickým vývojem (inflací) je volná který agregát považovat za MS? Kurzový peg sehrál svou počáteční roli, ale následně nebyly vytvořeny systémové podmínky pro jeho udržení Kolaps systému v roce 1997 - měnová krize

12 Inflační cílování Inflační cílování - od roku 1998 Základní východiska: –Dlouhodobá měnová strategie –Stanovení inflačního cíle pro období do konce roku 2005 Hodnota inflačního cíle (meziroční změna spotřebitelských cen): –3 - 5 % na počátku roku 2002 –2 - 4 % na konci roku 2005

13 Proč cílování inflace : nutné ukotvit inflační očekávání po měnovém otřesu nebylo a není jedinou alternativou dopředu hledící přístup (kompatibilní se zpožděním v účinnosti měnově-politických opatření) multikriteriální přístup (vhodný při vysoké proměnlivosti vývoje jednotlivých veličin v liberalizovaném a globalizovaném prostředí většina zemí cílujících inflaci vykazovala dobré výsledky

14 Základní atributy cílování inflace střednědobost využívání prognózy inflace (srovnávání prognózy inflace s inflačním cílem) transparentnost (veřejné explicitní vyhlášení inflačního cíle, vysvětlování měnové politiky a jejích opatření)

15 Další atributy inflačního cílení Bez zprostředkujícího cíle významná role očekávání - důraz na transparentnost a kredibilitu CB realizuje se přes krátké IR východiskem prognóza inflace měnové rozhodování založeno na vztahu cíle a prognózy v horizontu transmise výjimky (šoky)

16 1. etapa cílování inflace inflační cíle: –stanovovány pro čistou inflaci (CPI bez vlivu regulovaných cen a úprav nepřímých daní) –plněny ke konci příslušného roku –střednědobý cíl pro rok 2000 a krátkodobé cíle roky 1998, 1999 a 2001 –v roce 1999 - dokument „Dlouhodobá měnová strategie“: definice cenové stability (1-3 % v čisté inflaci) a horizontu jejího dosažení (konec roku 2005) podmínky pro stanovování cílů (ve spolupráci s vládou, ne pod úrovní cenové stability, 20 měsíců v předstihu) definice výjimek z plnění cíle - exogenní nabídkové šoky (suroviny, kurz, potraviny, přírodní katastrofy)

17 2. etapa cílování inflace současný režim: –principy dohodnuty s vládou v dubnu 2001 –zahájení - počátek roku 2002 hlavní změny: –cílování celkové inflace (index spotřebitelských cen) –průběžné plnění cíle v rámci lineárně klesajícího koridoru (z 3-5 % v lednu 2002 na 2-4 % od prosince 2005) –za předpokladu daného vývoje regulovaných cen (1-1,5 p.b. příspěvek) a bez vlivu nepřímých daní - nová výjimka harmonizační novely zákona o ČNB - týkaly se hlavně: –hlavního měnového cíle ČNB (nově cenová stabilita) –nezávislosti ČNB (omezení od roku 2001 a poté opětovné rozšíření v květnu 2002)

18 Shrnutí hlavních vývojových změn v cílování inflace 1998-2002 Čistá inflace  celková inflace Podmíněná prognóza  nepodmíněná prognóza Roční stanovení cílů  pásmo výjimky

19 Role modelu názor specialistů vždy přesnější pro krátkodobý výhled ve středním období užitečná vzájemná provázanost veličin a vztahů model: organizuje diskuse, sjednocuje jazyk, umožňuje simulace predikce ČNB je predikcí ekonomů (zaměstnanců a BR), nikoliv modelu

20 Role bankovní rady Prognózu tvoří aparát ČNB za aktivní spoluúčasti bankovní rady (definování alternativních scénářů, specifické analýzy) = prognóza ČNB Bankovní rada při měnovém jednání posuzuje zejména: –faktory odchylky prognózy od inflačního cíle –rizika prognózy (intenzita jednotlivých inflačních a dezinflačních faktorů)

21 Transparentnost MP a komunikace ČNB s veřejností nezávislost ČNB vyvážena velkou otevřeností a transparentností hlavní kanál - čtvrtletní Zprávy o inflaci (obsahují prognózu a hodnocení minulého vývoje) zveřejňování „minutes“ vč. rozložení hlasů členů BR (se zpožděním 12 dnů) pravidelné brífingy s masmédii ohledně MP (alespoň 1x za měsíc) kontakt členů BR s masmédii (rozhovory, články…..) publikování výzkumných prací

22 Dosavadní výsledky: Plnění inflačních cílů cíle pro konec roků 1998, 1999, 2000 podstřeleny nízké ceny potravin a ropy autonomní apreciace kurzu koruny boj obchodních řetězců o podíl na tuzemském trhu cíl pro konec roku 2001 splněn inflace od května 2002 pod dolní hranicí koridoru –důvody podstřelení obdobné jako v předchozích letech, navíc nižší vliv cenových deregulací

23 Inflační cílování Inflace klesá, inflační očekávání se stabilizují

24 Stanovené inflační cíle

25 Dosavadní výsledky: Velký vliv cenových okruhů mimo dosah MP

26 Dosavadní výsledky: Výrazné snížení úrokových sazeb

27 Inflační cílování Stabilizace agregátní poptávky růstového výkonu

28 Inflační cílování Konvergence krátkodobých sazeb

29 Interest rates differential disappeared Konvergence dlouhodobých sazeb Inflační cílování


Stáhnout ppt "Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google