Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat."— Transkript prezentace:

1 Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat „obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu“

2 Transmisní mechanismus
Základním problémem měnové politiky je skutečnost, že mezi nástroji CB a jejími cíli neexistuje přímé spojení. Transmisní mechanismus (TM) měnové politiky je řetězec kauzálních vztahů, kterého CB využívá pro dosažení cílů své měnové politiky.

3 Úrokový kanál Agregátní nabídka nákladové efekty Repo operace
2 týdenní sazba Krátkodobá nominální úroková sazba Dlouhodobé reálné úr. sazby Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace nákladové efekty Agregátní popávka úrokový kanál Agregátní nabídka

4 Kurzový kanál Agregátní nabídka nákladové efekty Repo operace
2 týdenní sazba Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Krátkodobá nominální úroková sazba Kurz Dlouhodobé reálné úr. sazby nákladové efekty Agregátní popávka úrokový kanál Agregátní nabídka kurzový kanál

5 Kanál inflačních očekávání
Dlouhodobá reálná úr. sazba Agregátní poptávka úrokový kanál Krátkodobá nominální úroková sazba Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Kurz Kurzový kanál Inflační očekávání Inflace

6 Nejistoty měnové politiky
O disponibilních statistických údajích (známe pravdu o stavu dnešního světa?) O budoucím vývoji základních proměnných (cena ropy, zahraniční poptávka, kurz, fiskální politika, apod.) - externí šoky O transmisním mechanismu - o dopadu vlastní měnové politiky na inflaci a výstup (časování změn úrokových sazeb; intenzita jejich dopadů do inflace a na kurz) O adekvátnosti používaného ekonomického modelu, který představuje kostru prognózy (je naše zjednodušení vnímání světa dostatečně přesné?)

7 Měnová politika na počátku transformace
Liberalizace cen, trhů nefunkční finanční trh nerozvinutý bankovní sektor nerovnovážná ekonomika - riziko inflace Kvantitativní řízení (úroky, úvěry, peněžní zásoba) Kurzový peg cca do 1993/94

8 Polovina 90. let Měnová politika sleduje dva zprostředkující cíle (kurz, peněžní zásoba) končí kvantitativní řízení úvěrů, úroků, zůstává řízení peněžní zásoby kurzový peg nadále v platnosti MP implementována prostřednictvím krátkodobých úrokových sazeb

9 Narůstající napětí MP nadále sleduje dva zprostředkující cíle (kurz, money supply) stoupá mobilita kapitálu (: stabilita kurzu a rizikové prémie) důsledky řízení MS přes IR ztrácí účinnost nerovnováha PB (OB vs. příliv volatitilního kapitálu)

10 Vývoj kurzu a kurzového režimu (kurz k původnímu měnovému koši: 65% DEM, 35% USD)

11 Poučení Nelze sledovat dva cíle současně
vazba mezi MS a ekonomickým vývojem (inflací) je volná který agregát považovat za MS? Kurzový peg sehrál svou počáteční roli, ale následně nebyly vytvořeny systémové podmínky pro jeho udržení Kolaps systému v roce měnová krize

12 Inflační cílování Inflační cílování - od roku 1998
Základní východiska: Dlouhodobá měnová strategie Stanovení inflačního cíle pro období do konce roku 2005 Hodnota inflačního cíle (meziroční změna spotřebitelských cen): 3 - 5 % na počátku roku 2002 2 - 4 % na konci roku 2005

13 Proč cílování inflace:
nutné ukotvit inflační očekávání po měnovém otřesu nebylo a není jedinou alternativou dopředu hledící přístup (kompatibilní se zpožděním v účinnosti měnově-politických opatření) multikriteriální přístup (vhodný při vysoké proměnlivosti vývoje jednotlivých veličin v liberalizovaném a globalizovaném prostředí většina zemí cílujících inflaci vykazovala dobré výsledky

14 Základní atributy cílování inflace
střednědobost využívání prognózy inflace (srovnávání prognózy inflace s inflačním cílem) transparentnost (veřejné explicitní vyhlášení inflačního cíle, vysvětlování měnové politiky a jejích opatření)

15 Další atributy inflačního cílení
Bez zprostředkujícího cíle významná role očekávání - důraz na transparentnost a kredibilitu CB realizuje se přes krátké IR východiskem prognóza inflace měnové rozhodování založeno na vztahu cíle a prognózy v horizontu transmise výjimky (šoky)

16 1. etapa cílování inflace
inflační cíle: stanovovány pro čistou inflaci (CPI bez vlivu regulovaných cen a úprav nepřímých daní) plněny ke konci příslušného roku střednědobý cíl pro rok 2000 a krátkodobé cíle roky 1998, 1999 a 2001 v roce dokument „Dlouhodobá měnová strategie“: definice cenové stability (1-3 % v čisté inflaci) a horizontu jejího dosažení (konec roku 2005) podmínky pro stanovování cílů (ve spolupráci s vládou, ne pod úrovní cenové stability, 20 měsíců v předstihu) definice výjimek z plnění cíle - exogenní nabídkové šoky (suroviny, kurz, potraviny, přírodní katastrofy)

17 2. etapa cílování inflace
současný režim: principy dohodnuty s vládou v dubnu 2001 zahájení - počátek roku 2002 hlavní změny: cílování celkové inflace (index spotřebitelských cen) průběžné plnění cíle v rámci lineárně klesajícího koridoru (z 3-5 % v lednu 2002 na 2-4 % od prosince 2005) za předpokladu daného vývoje regulovaných cen (1-1,5 p.b. příspěvek) a bez vlivu nepřímých daní - nová výjimka harmonizační novely zákona o ČNB - týkaly se hlavně: hlavního měnového cíle ČNB (nově cenová stabilita) nezávislosti ČNB (omezení od roku 2001 a poté opětovné rozšíření v květnu 2002)

18 Shrnutí hlavních vývojových změn v cílování inflace 1998-2002
Čistá inflace  celková inflace Podmíněná prognóza  nepodmíněná prognóza Roční stanovení cílů  pásmo výjimky

19 Role modelu názor specialistů vždy přesnější pro krátkodobý výhled
ve středním období užitečná vzájemná provázanost veličin a vztahů model: organizuje diskuse, sjednocuje jazyk, umožňuje simulace predikce ČNB je predikcí ekonomů (zaměstnanců a BR), nikoliv modelu

20 Role bankovní rady Prognózu tvoří aparát ČNB za aktivní spoluúčasti bankovní rady (definování alternativních scénářů, specifické analýzy) = prognóza ČNB Bankovní rada při měnovém jednání posuzuje zejména: faktory odchylky prognózy od inflačního cíle rizika prognózy (intenzita jednotlivých inflačních a dezinflačních faktorů)

21 Transparentnost MP a komunikace ČNB s veřejností
nezávislost ČNB vyvážena velkou otevřeností a transparentností hlavní kanál - čtvrtletní Zprávy o inflaci (obsahují prognózu a hodnocení minulého vývoje) zveřejňování „minutes“ vč. rozložení hlasů členů BR (se zpožděním 12 dnů) pravidelné brífingy s masmédii ohledně MP (alespoň 1x za měsíc) kontakt členů BR s masmédii (rozhovory, články…..) publikování výzkumných prací

22 Dosavadní výsledky: Plnění inflačních cílů
cíle pro konec roků 1998, 1999, 2000 podstřeleny nízké ceny potravin a ropy autonomní apreciace kurzu koruny boj obchodních řetězců o podíl na tuzemském trhu cíl pro konec roku 2001 splněn inflace od května 2002 pod dolní hranicí koridoru důvody podstřelení obdobné jako v předchozích letech, navíc nižší vliv cenových deregulací

23 Inflační cílování Inflace klesá, inflační očekávání se stabilizují

24 Stanovené inflační cíle

25 Dosavadní výsledky: Velký vliv cenových okruhů mimo dosah MP

26 Dosavadní výsledky: Výrazné snížení úrokových sazeb

27 Inflační cílování Stabilizace agregátní poptávky růstového výkonu

28 Inflační cílování Konvergence krátkodobých sazeb
Doložení zlepšujícího se fungování BS: Kapitálová přiměřenost= kapitál/ rizikově vážená aktiva Vážená klasifikace%=klasifikované úvěry vážené dle jejich rizikovosti (ztrátové 100%, pochybné 50%, nestandardní 20%,sledované 5%) / celkové úvěry Rychle likvidní aktiva %= RLA (pokladna, vklady u ČNB, běžné účty u bank, SPP, poukázky ČNB) / aktiva celkem Ve všech ukazatelích dochází ke zlepšování situace- klasifikované úvěry klesaly jednak z titulu očišťování bilancí bank před jejich privatizací, jednak z titulu obezřetnějšího chování bank při úvěrování, zlepšené corporate governance bank (privatizace), jejich lepší informovanosti (registry úvěrů, účetní standardy)... V pohledu na ukazatele likvidity by možná mohla vyvstat otázka, zda banky nejsou opatrné až příliš, a zda nedrží likvidních aktiv zbytečně mnoho Ziskovost- čistý zisk v roce 2002 vzrostl ze 17,1 mld na 28,3 mld,

29 Interest rates differential disappeared
Inflační cílování Konvergence dlouhodobých sazeb Interest rates differential disappeared Doložení zlepšujícího se fungování BS: Kapitálová přiměřenost= kapitál/ rizikově vážená aktiva Vážená klasifikace%=klasifikované úvěry vážené dle jejich rizikovosti (ztrátové 100%, pochybné 50%, nestandardní 20%,sledované 5%) / celkové úvěry Rychle likvidní aktiva %= RLA (pokladna, vklady u ČNB, běžné účty u bank, SPP, poukázky ČNB) / aktiva celkem Ve všech ukazatelích dochází ke zlepšování situace- klasifikované úvěry klesaly jednak z titulu očišťování bilancí bank před jejich privatizací, jednak z titulu obezřetnějšího chování bank při úvěrování, zlepšené corporate governance bank (privatizace), jejich lepší informovanosti (registry úvěrů, účetní standardy)... V pohledu na ukazatele likvidity by možná mohla vyvstat otázka, zda banky nejsou opatrné až příliš, a zda nedrží likvidních aktiv zbytečně mnoho Ziskovost- čistý zisk v roce 2002 vzrostl ze 17,1 mld na 28,3 mld,


Stáhnout ppt "Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google