Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIVŠ.  Trojí devalvace měnového kurzu!  Liberalizace cen – skokový nárůst cen  Liberalizace zahran.obchodu -> pouze vnitřní směnitelnost koruny  Fiskální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIVŠ.  Trojí devalvace měnového kurzu!  Liberalizace cen – skokový nárůst cen  Liberalizace zahran.obchodu -> pouze vnitřní směnitelnost koruny  Fiskální."— Transkript prezentace:

1 BIVŠ

2  Trojí devalvace měnového kurzu!  Liberalizace cen – skokový nárůst cen  Liberalizace zahran.obchodu -> pouze vnitřní směnitelnost koruny  Fiskální a měnová restrikce => cíl zabránit inflační spirále!!!  Kurz pevně navázán na koš měn  Mzdová regulace => Kurzový a mzdový polštář

3  Postupné uvolňování podmínek => měnová expanze  Reálné sazby nízko => podpora spotřeby a investic  Liberalizace přeshraničních toků kapitálu  Příliv investičního kapitálu do ekonomiky  Prohlubující se schodky BÚ PB  Ekonomika zažívá první ekonomický cyklus  Květen/97 : útok na měnu

4  Počátek transformace – liberalismus (Klaus) se sociální tváří  Od roku 1998 éra sociálních vlád (Zeman, Špidla, Gross, Paroubek) – dokončování transformace, zejména bankovní sektor, revitalizace některých velkých podniků (ČKD, Spolana aj.), stimulace přílivu FDI, fiskální politika zažívá obratů, roste nezaměstnanost, vstup do EU => tlak na dokončení privatizace bankovního sektoru

5  97-98 recese, záporný růst HDP  Od roku 2000 nabírá ekonomika dechu  Významný vliv zapojení do EU  Pozitivně se odráží ZO, od r. 2004 poprvé aktivní obchodní bilance  Od roku 2005 významně akcelerovala i spotřeba domácností vlivem dobrých podmínek na trhu s úvěry  Reálná i nominální konvergence, vysoká tempa růstu zejména v letech 2005-07

6

7

8

9

10  Příliv FDI => příznivý dopad na produktivitu a na exportní výkonnost české ekonomiky  Zapojení ekonomiky do EU  Restrukturalizace bankovního sektoru => úvěry  Vyšší investiční aktivita  Fiskální stimuly  Nejrychleji rostoucí ekonomika v regionu SVE spolu se Slovenskem => reálná konvergence !

11

12

13  2008-2009 v pořadí druhá recese ekonomiky – záporná tempa ekonom.růstu  Zvyšuje se nezaměstnanost  Nákaza přes zahraniční obchod  Bankovní sektor stabilní, nicméně úvěrová aktivita se rapidně snížila  ČNB i vláda přicházejí s expanzivními politikami  Vyhlídky nejsou moc světlé!

14

15  V ruku v ruce s vývojem HDP  Pozitivně se podílel příliv FDI  V době silných růstů se tahali pracovníci ze zahraničí !!!  Dlouhodobě pod průměrem EU  Hlavně strukturální nezaměstnanost  Velké meziregionální disparity (Praha x severní Morava/Ústecko)

16

17  Od roku 1997 inflační cílení  Inflační cíl často podstřelován  Od roku 2010 se cíl snížil na meziroční přírůstek CPI ve výši 2%  Nízkoinflační prostředí  Nejvyšší podíl mají importované ceny surovin a daňové vlivy  Inflační očekávání v ekonomice dobře ukotvena

18

19  Od roku 1997 režim volného floatingu  De facto postupné posilování nominálního kurzu s jistými výkyvy  Výkyvy dány především náladou spekulantů v době globálních nejistot  Trnem v oku českým exportérům, kteří nesou náklady apreciace  MK je v současné době hlavním kanálem cenové konvergence ve vztahu k EU !!

20

21

22

23  Pozitivní bilance služeb a obchodní bilance od roku 2005  Zlepšuje se i konkurenceschopnost měřená jako exportní výkonnost (podíl ČR na exportních trzích)  ZO významnou složkou HDP ! – citlivost na vnější prostředí !!!  Úzká specializace hl. do SITC 7 !!  Geografická koncentrace – hlavně SRN  Rostoucí deficit bilance výnosů (PZI)  Schodek BÚ na HDP do 4% -> nezakládá riziko pro vnější nerovnováhu

24

25

26

27  Situace ve fiskální oblasti je neuspokojivá  Vysoké deficity, vysoký podíl mandatorních výdajů  Třeba reformovat strukturu  Akcelerace zadlužení české ekonomiky, i když podíl dluhu na HDP ještě hluboko pod maastrichtským kritériem  ČR v proceduře při nadměrném schodku, v roce 2009 deficit 5,9% HDP  Dle EK ČR vystavena vysokému riziku, nutná hluboká fiskální konsolidace

28

29

30  Situační zpráva => Měnová politika  Makroekonomická predikce => Fiskální politika  Strategie přistoupení ČR k eurozóně  Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií a stupě ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou  Konvergenční program => Pakt stability a růstu  Národní program reforem => Lisabon

31  MFČR – makroekonomická predikce  ČNB – měnový kurz


Stáhnout ppt "BIVŠ.  Trojí devalvace měnového kurzu!  Liberalizace cen – skokový nárůst cen  Liberalizace zahran.obchodu -> pouze vnitřní směnitelnost koruny  Fiskální."

Podobné prezentace


Reklamy Google