Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice, Hodnocení MA21 Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice, Hodnocení MA21 Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice,"— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice, 31. 3. 2011
Hodnocení MA21 Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice,

5 Prolog aneb proč to všechno…
Hodnocení je prostředkem, ne cílem Kvalita versus rychlost Kvalita života – co to je? Spokojení občané Šance budoucím generacím

6 Kritéria MA21 Kategorie D + C – zaměřena zejména na procesy
Kategorie B – od procesů k výstupům Kategorie A – fungující procesy, udržitelná města ve výstupech, expertní spolupráce

7 Hodnocení místní udržitelnosti u pokročilých municipalit
Kat. „B“ municipalit Chrudim, Vsetín, Kopřivnice, Litoměřice, Hodonín, MČ Praha - Libuš, mikroregion Drahanská vrchovina Expertní posuzování kategorie“A“ (tým expertů) – metodika (12/2010) pilotní testování Metodiky - vychází z Aalborských závazků

8 Pravidla hodnocení www.ma21.cz
Stanovení postupů a standardů v posuzování Doporučení municipalitám Inspirace dobrou praxí Zvyšování kvality MA21 v ČR Transparentnost hodnocení

9 Profily MA21 kategorie B/2010
Popis aktivit v jednotlivých kritériích u všech municipalit v kategorii B Dobrá praxe Benchmarking Standardy, doporučení

10 Standardy a doporučení Kategorie D, C
nejsou standardy, pouze doporučení Kategorie D - např. úvazek koordinátora, kurz komunikace s veřejností, odkaz na web MA21 ● Kategorie C – např. seminář k UR pro pracovníky úřadu, sam.část grant. systému, k problémům z fóra: ověření anketou, následné kulaté stoly, promítnutí do rozpočtu

11 Standardy Kategorie B vybraná Kritéria kategorie A 19. oficiální orgán samosprávy k UR 20. alespoň 1 metoda kvality v rámci veřejné správy Kritérium kategorie B 11. Strategie UR - sledování všech 3 pilířů UR ve strategii - oficiální závazek zastupitelstva k UR - min. 1 mezinárodní indikátor UR ve strategii – provázání a průběžné sledování - vazba největších problémů UR na rozpočet

12 Doporučení Kategorie B
11. Akční plán k dlouhodobé strategii (řeší zásadní problémy s provázáním na rozpočet a malou sadu indikátorů 13. Systém finanční podpory MA21 (sam.část grant. systému pod garancí komise MA21 15. Vlastní indikátory (vytvoření malé sady pravidelně sledovaných indikátorů, propojení strategických, komunitních, mezinárodních a tematických indikátorů)

13 Doporučení kategorie A
19. Řízení k UR - „strategická“ komise - externí tým expertů, diskusní platforma k UR - „strategický tým kvality“ – systém pravidelné komunikace 20. Management kvality realizace pokročilých metod kvality veřejné správy (ISO, BSC, EMAS, SixSigma ad.- CAF nebo BM již v „B“)

14 Podmínky pro nové adepty
Kategorie B - 3 roky po sobě dosažení kategorie C - souhlasné stanovisko PS MA21 mj. na základě informace o plánovaném naplnění Kritérií MA21 Kategorie A - 3 roky po sobě dosažení kategorie B - souhlasné stanovisko PS MA21 mj. na základě Auditu UR dle metodiky hodnocení kat. A Projekty, vedoucí k naplnění kat. B/A, v případě malých obcí, MČ, mikroregionů a krajů i pro naplnění C

15 Hodnocení kategorie B Harmonogram:
Přihlášení adeptů do 31.1.(výzva admin.) Projednání v PS MA21 (do 28.2.) Termíny kontrol na místě do 31.3. Komplet dokumentace v DB do 14 dnů před kontrolou Kontrola a obhajoba 1krát ročně

16 Hodnocení kategorie B Zaměření kontrol:
- systém MA21, řešení problémů, meziroční zlepšení - spokojenost místní veřejnosti - stav UR - témata - změny, trendy, slabiny Struktura témat UR (10+1) Hodnotící otázky ( Rozsah prezentace s diskusí: 2,5 hod. Společná veřejná obhajoba : 23. listopadu 2011 Rozsah prezentace s diskusí 30 minut

17 Hodnocené oblasti UR 10 + 1 z Metodiky hodnocení MA21 v kategorii A
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 2. Kvalitní životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví a bezpečnost obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Komunitní život 10. Globální odpovědnost 11. Spokojenost obyvatel s kvalitou života v místě a s procesem MA21 Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě „B“

18 Hodnocení kategorie A Audit (sebehodnocení municipality)
- 10 témat UR (do 31.1) - max. 3 problémové klíčové oblasti Expertní hodnocení - oponentní posouzení 10 témat – info (do 15.4.) - oponentní vyhodnocení Auditu - info mun. (do 15.9.) - oponentní posouzení – info PS MA21 (do 30.9.) Kontrola na místě (do ) Obhajoba (do )

19 Hodnocení kategorie A 3 stupně nejvyšší kategorie
A3 („bronzová“) municipalita má max.3 problémové oblasti, 1 přes/pod zákonný limit, hodnocení musí říci, že byly vyčerpány všechny možností zlepšení situace A2 („stříbrná“) municipalita má max.1 – 2 problémové oblasti,žádná přes/pod limitní hodnoty A1 („zlatá“) žádná problémová oblast

20

21

22 Litoměřice 31.března 2011 marie.petrova@mzp.cz
Děkuji za pozornost  Litoměřice 31.března 2011


Stáhnout ppt "Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice, Hodnocení MA21 Ing. arch. Marie Petrová Jarní škola NSZM ČR - Litoměřice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google