Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Brno, 20. února 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Brno, 20. února 2013."— Transkript prezentace:

1

2

3 Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Brno, 20. února 2013

4

5 Místní Agenda 21 nástroj pro naplňování principů udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni metoda kvality veřejné správy (MV) zastřešující proces

6 Obecné zásady Dobrovolnost Politická podpora Vize, cíle Integrovaný přístup, synergie Kritéria, měřitelnost Participace veřejnosti Role modelových měst Spolupráce měst s experty Síťování

7 Historie 1992 – Rio de Janeiro – Agenda 21 MŽP převzalo za Československo a později za Českou republiku mezinárodní závazky 90. léta: - pilotní projekty - informační a metodická podpora ČEÚ - MA21 ve Státní politice ŽP a Akčním plánu EVVO

8 Nastavení MA21 v ČR od 2004 Pracovní skupina MA21 RVUR Koordinace MŽP Kritéria MA21 (schválena RVUR 2006) Databáze MA21(MŽP, CENIA) Síťování – NSZM ČR – spolupráce s MŽP

9 Koncepce podpory MA21 v ČR Koncepce podpory MA21 – dokument vznikl ve spolupráci s resorty a municipalitami Koncepce schválena Usnesením vlády č.30 11. ledna 2012 Akční plán 2012 - 13 součástí dokumentu, vyhodnocení plnění za rok 2012, AP 2014 - 16

10 Kritéria MA21 Zájemci Kategorie D + C – zaměřena zejména na procesy Kategorie B – od procesů k výstupům Kategorie A – fungující procesy, udržitelná města ve výstupech, expertní spolupráce

11 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie B (2012) Chrudim, Vsetín, Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov, mikroregion Drahanská vrchovina, obec Křižánky ● Kontroly na místě: provázanost, integrovaný přístup - systém MA21, řešení problémů, meziroční zlepšení - spokojenost místní veřejnosti - stav UR - témata - změny, trendy, slabiny Veřejná obhajoba naplnění kategorií „C“ a „B“ podmínkou pro stupně kvality ve veřejné správě a ocenění MV

12 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie A ● expertní posuzování ● metodika hodnocení (2010) - vychází z Aalborských závazků ● pilotní testování metodiky (2011: Chrudim, Vsetín, Litoměřice, Kopřivnice) ● využití: od 2013 - Chrudim

13 Hodnocené oblasti UR 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 2. Kvalitní životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Sociální prostředí v obci 10. Globální odpovědnost Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě „B“ ●

14 Mezinárodní kontext Řada systémů monitoringu a hodnocení udržitelnosti měst v Evropě: - IUME-Towards an Integrated Urban Monitoring in Europe - Aalborg Commitments - European Green City Award - Covenant of Mayors - Local Evaluation, Urban Ecosystem Europe - a další

15 ICLEI Local Governments for Sustainability Mezinárodní asociace místních samospráv Přes 1000 členů Aktivní hnutí, cílem výrazný vliv na globální udržitelnost Kampaně, programy a projekty Agentura na podporu udržitelného rozvoje Hlavní sídlo v Bonnu, 15 poboček po celém světě

16 Zapojení v aktivitách ICLEI ● Informed Cities projekt, expertní spolupráce – věda a výzkum - LA21 Forum Newcastle 04/2010, Neapol 10/2011 Příklady aktivní expertní spolupráce ve městech, pohledy z různých úrovní (UN, EU, národní, regionální, místní) – nutná provázanost - European LA21 Roundtable Newcastle 04/2010, Milán 01/2011, Neapol 10/2011, Londýn 02/2012, Berlín 09/2013 ● Konference udržitelných měst účast zástupce ČR/MŽP Aalborg+10/2004, Sevilla/2007, Edmonton/2009 Dunkerque/2010,Rio de Janeiro /2012, Ženeva 04/2013

17 ICLEI zástupce municipalit ve vyjednávacím procesu Rio+20 9 klíčových skupin (major groups) podnikatelé, děti a mládež, domorodci, zemědělci, NNO, místní správy, věda a výzkum, ženy, odbory Koordinované vstupy - globální spolupráce Mluvčí municipalit Význam místní akce

18 ICLEI – Světový kongres 2O12 14.-17.6. Belo Horizonte, Brazílie Zelená urbánní ekonomika Udržitelné město Efektivní nakládání se zdroji Low-carbon city Odolná (resilient) komunita a město Chytrá (smart) městská infrastruktura Zdravá a šťastná komunita

19 Rio +20 Global Townhall 18. – 22.6.2012 Zelená místní ekonomika: definice a naplňování Změna lidí, změna měst: životní styl, participace, mládež „Zelenání“ akcí: velké akce a udržitelnost Potravinová bezpečnost: biodiversita a městské zemědělství

20 Global Town Hall Statistika 911 místních samospráv 176 zástupců vědy a výzkumu 94 zástupců byznysu 9 regionálních organizací 6 mezinárodních organizací 259 vystoupení

21

22 iclei.org/local2012

23 …a na závěr správa věcí veřejných – změny a výzvy…(Informed Cities) Město: složitý systém - sdílení inteligence … Propojování – „lineární“ myšlení je pouze pro jednoduchá řešení Government: od „organized“ (hierarchický, technokratický) k „self organized“ (horizontální spolupráce) „Local Governments – global actors“

24 Děkuji za pozornost marie.petrova@mzp.cz Praha, 20. února 2013


Stáhnout ppt "Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Brno, 20. února 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google