Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací program, Hra na klavír Základní umělecká škola Vítkov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací program, Hra na klavír Základní umělecká škola Vítkov."— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací program, Hra na klavír Základní umělecká škola Vítkov

2 1. ročník I. stupně  Žák je schopen využít uvolněného pohybového aparátu, dle svých individuálních možností, ke zvládnutí základních technických prvků – legato, staccato, portamento.  Zvládá správný posed u klavíru.  Orientuje se na klaviatuře a v jednoduchém notovém zápisu.  Je schopen zahrát jednoduchou melodii a využívat hudební paměti.  Dbá na přirozené postavení ruky.  Zvládá hru dohromady v pětiprstové poloze.

3 Základní umělecká škola Vítkov 2. ročník I. stupně  Žák rozlišuje základní dynamická a tempová označení.  Dokáže vnímat hudbu i z jiných zdrojů než z vlastní interpretace (multimédia, návštěva koncertu, divadla, čtyřruční hra, souborová hra) a podle individuálních možností se zapojit (pohybovým projevem, interpretačně), či analyzovat (poznat dynamické a tempové rozdíly).  Je schopen podle fyzických možností jednoduché pedalizace.  Při doprovodu jednoduché písně využívá dudáckou kvintu.  Je schopen pamětní hry.

4 Základní umělecká škola Vítkov 3. ročník I. stupně  Žák zvládá osamostatnění rukou a dynamické rozlišení melodie od doprovodu.  Hraje v rychlejších tempech.  Je schopen sebekontroly v čistotě hry.  Při doprovodu jednoduchých lidových písní používá T, D, S.  Je schopen samostatné orientace v nově zadaných skladbách přiměřeně náročných k jeho schopnostem a dovednostem.  Používá pedál s pomocí pedagoga.

5 Základní umělecká škola Vítkov 3. ročník I. stupně (pokračování)  Orientuje se v různých hudebních stylech.  Dokáže zahrát jednoduchou improvizaci jednou rukou na základní funkce s doprovodem pedagoga a cítí osmi nebo čtyřtaktovou formu.

6 Základní umělecká škola Vítkov 4. ročník I. stupně  Žák zahraje durové stupnice v protipohybu přes 2 oktávy, tříhlasé akordy a složitější skladbu zpaměti.  Zvládá základy polyfonní hry.  Je schopen zahrát jednoduché melodické ozdoby.  Využívá citlivějšího odstínění dynamiky a agogiky na základě sluchové sebekontroly.  Zvládá synkopický pedál.  Aktivně se zapojuje do čtyřruční nebo souborové hry.

7 Základní umělecká škola Vítkov 5. ročník I. stupně  Hraje durové stupnice v rovném pohybu a protipohybu a mollové stupnice v protipohybu přes 2 oktávy.  Využívá vhodnou artikulaci a frázování v přiměřeně obtížných skladbách z klasického období.  Interpretuje skladby různých stylových období.  Je schopen rozboru jednoduché skladby (akordicky, funkčně).  Při doprovodu jednoduché písně pomocí základních funkcí zvládá různou stylizaci doprovodu a umí skladbu transponovat.

8 Základní umělecká škola Vítkov 5. ročník I. stupně (pokračování)  Je schopen hry z listu jednoduchých skladeb.  Umí posoudit vlastní výkon sluchovou sebekontrolou.

9 Základní umělecká škola Vítkov 6. ročník I. stupně  Umí zahrát durové i mollové stupnice kombinovaným způsobem a tříhlasé akordy (čtyřhlasé akordy v závislosti na fyzických dispozicích).  Využívá dosavadních technických dovedností k interpretaci skladeb různého stylu a žánru.  Zvládá hru v rychlejších tempech.  Dokáže improvizovat v durové i mollové tónině s jednoduchým doprovodem.  Je schopen na základě sluchové sebekontroly vytvořit pedalizaci k přiměřeně náročné skladbě.

10 Základní umělecká škola Vítkov 7. ročník I. stupně  Žák dokáže zahrát stupnice kombinovaným způsobem, čtyřhlasý akord a chromatickou stupnici.  Zvládá technická cvičení v rychlejších tempech.  Je schopen sluchové sebekontroly při studování programu k absolventskému výstupu (veřejnému nebo internímu) po stránce technické, výrazové, pamětní a stylové.  Nadále se aktivně účastní čtyřruční nebo komorní hry.

11 Základní umělecká škola Vítkov Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací program, Hra na klavír Základní umělecká škola Vítkov."

Podobné prezentace


Reklamy Google