Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.2.07/ – NÁZEV PROJEKTU: „ŠKOLA MLADÝCH MISTRŮ ZVUKU“

2 7. Stupnice – 1. část Teoretická průprava (KA 01)
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu Teoretická průprava (KA 01) 7. Stupnice – 1. část

3 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu Obsah dokumentu: 7.1 Obecná specifikace 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic

4 7.1 Obecná specifikace Stupnice
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.1 Obecná specifikace Stupnice Stupnice je řada tónů v rozsahu jedné oktávy. Tato postupná stoupající či klesající řada je uspořádaná podle určitých pravidel, týkající se počtu tónů v oktávě a jejich vzájemných vzdáleností.

5 7.1 Obecná specifikace Durová stupnice
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.1 Obecná specifikace Durová stupnice Durová stupnice je stupnice, která má dva půltóny mezi 3. a 4. stupněm a mezi 7. a 8. stupněm, což už je vlastně oktáva prvního stupně. Takže když si vezmeme pro nás základní stupnici C-dur, která nemá žádné předznamenání, tak i na hmatníku poznáme, kde jsou ty dva půltóny, mezi tóny „e“, „f“ a „h“ a oktávovým „c“.

6 7.1 Obecná specifikace Mollové stupnice
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.1 Obecná specifikace Mollové stupnice Za základní stupnici si vezměme přirozenou a-moll, kde jsou půltóny mezi 2. a 3. stupněm a 5. a 6. stupněm, neboli mezi tóny „h“, „c“ a „e“, „f“.

7 Vztah stupnice - tónina
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.1 Obecná specifikace Vztah stupnice - tónina Pozor na jednu záležitost, ve které se dost chybuje. Uvědomme si rozdíl mezi stupnicí a tóninou. Na rozdíl od stupnice tvoří tóninu volné pořadí tónů, které vytvářejí melodii, vlastní skladbu. Tónina, ve které je píseň napsána, ani nemusí obsahovat všechny tóny určité stupnice, takže by se správně ani nemělo říkat, že nějaká skladba je napsána v určité stupnici, ale že je napsána v určité tónině. Jednoduše, Ovčáci čtveráci jsou v tónině C-dur a i když tato stupnice obsahuje např. tón „a“, v písni ho nenajdeme. Tóninu i stupnici nazýváme podle jejich prvního tónu, první tón mají společný. U stupnice tomu říkáme základní tón, u tóniny mluvíme o tónice.

8 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic Kvartový a kvintový kruh - úvod Kvartkvintový kruh, uvedený dále, je potřeba dát si do souvislosti s uvedenou notovou přílohou.

9 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic Takže nejdříve durové stupnice. Zde nám poslouží za základ C-dur (nemá žádné předznamenání). Pokud chci určit stupnice s křížky, postupuji tak, že začnu další stupnici na pátém stupni (na kvintě) této C-dur, tzn. na tónu „g“. Vzhledem k rozložení půltónů, o kterých jsme se již zmínili výše, nám vyplyne, že mezi 7. a 8. stupněm vznikne půltón tak, že hrajeme zvýšený tón „f“ – což je „fis“. Takže do předznamenání napíšeme první křížek (zapamatujme si, že u odvozování stupnic s křížky tóny zvyšujeme). Tato nově vzniklá stupnice (G-dur) se stává základní stupnicí pro odvození další řady tónů, nyní již se dvěma křížky. Určíme si zde zase pátý stupeň, kvintu, v tomto případě tón „d“, a od něj získáme další stupnici, D-dur, již se dvěma křížky, „fis“, „cis“. Atd.

10 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic U durových stupnic s béčky postupujeme také stejně, ale pozor, nové stupnice odvozujeme od 4. stupně (čili kvarty) a půltóny dosahujeme snižováním tónů. Takže od C-dur je další stupnice F-dur, kde požadovaný půltón mezi 3. a 4. stupněm vznikne tak, že snížíme tón „h“ na „b“. A máme první béčko. Další stupnice tedy vznikne od čtvrtého stupně F-dur, což je již snížený tón, tón „b“. Stupnice se dvěma béčky je tedy Bb-dur. Atd.

11 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic U mollových stupnic platí také tato pravidla při odvozování „křížkových“ a „béčkových“ stupnic. . Ale pozor, na rozdíl od C-dur, která je základem pro durové stupnice, je zde základní stupnicí přirozená a-moll a půltóny jsou mezi 2. a 3. stupněm a 5. a 6. stupněm. Postup je jinak úplně stejný.

12 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic Kvartový a kvintový kruh Kvart-kvintový kruh v podstatě dokresluje a do jisté míry zpřehledňuje způsob odvozování jednotlivých stupnic.

13 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic Zajímavostí se může jevit skutečnost, že v dolní části se postupy překrývají. Jde tak o výhodu tohoto zobrazení, kdy tak lépe vyplynou některé skutečnosti, které u notových znázornění nemusejí být na první pohled patrné. Všimněme si nejdříve, že pokud postupujeme od stupnic bez jakéhokoli předznamenání směrem doprava, tak každá další stupnice, dur i moll, začíná na pátém stupni předchozího políčka, tedy na kvintě.

14 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic A v opačném směru, od C-dur či a-moll doleva, přidáváme vždy kvartu, čtvrtý stupeň. A stejně, jako nám s každou kvintou, neboli políčkem ve směru odshora doprava, přibývá počet křížků, tak stejně i s každou kvartou při postupu odshora doleva nám roste počet béček.

15 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu 7.2 Způsob odvozování jednotlivých stupnic Z hlediska onoho překrývání v dolní části kruhu je nutné si uvědomit, že i s C-dur je durových stupnic celkem 15 (7 s křížky, 7 s béčky a C-dur). Základních výšek tónů v oktávě máme ale jen dvanáct. To znamená, že některé stupnice se musí překrývat, takže i když se budou jinak jmenovat, budou znít úplně stejně. Říkáme jim enharmonické stupnice.

16 Projekt: Škola mladých mistrů zvuku. Téma: Základy hudební nauky
© PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu Takže Db-dur zní stejně, jako Cis–dur. Stejným způsobem platí tento kruh i pro mollové stupnice. Přitom je ale velice nutné si uvědomit, že se jedná o základní stupnice. Při zařazení takových mollových stupnic, jako např. harmonických, melodických, alterovaných včetně dórských, frygických a dalších postupů by došlo k úplnému rozhození (posunutí) kruhu.

17 Projekt: Škola mladých mistrů zvuku. Téma: Základy hudební nauky
© PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu Z kruhu se dá vyčíst kvantum dalších faktů, např. počet posuvek protilehlých stupnic, vztah základních tónů při protipohybu obou kruhů atd.

18 Garantem projektu: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D
Projekt: Škola mladých mistrů zvuku Téma: Základy hudební nauky © PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Veškerá práva vyhrazena. Zpracováno pouze pro potřeby projektu Odborná práce spojená s tvorbou metodiky vzdělávacích kurikulí pro jednotlivé vzdělávací kurzy – příprava na teoretickou průpravu účastníků kurzu: Marek Korbélyi, Mgr. Tomáš Kříž, Mgr.Dagmar Žaloudková, Martina Pončíková, Mgr. Kamila Kubelková-Rychlá, Roman Sigmund, PhDr. Lenka Krbcová-Mašínová, Pavel Juráň, Vladimír Minařík Garantem projektu: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google