Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005."— Transkript prezentace:

1 Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005

2 Obsah Podstata penzijního systému (PS) Jednoduchý model penzijního systému Závěry modelu Důsledky pro realitu Otevřené otázky Závěrem

3 Podstata penzijního systému Dva možné přístupy: Pohled: optika příjmy – výdaje PS Pohled: redistribuce vytvořeného produktu Dva možné způsoby zajištění se: Předzásobení se statky Kumulace pohledávek: Implicitních (rodina, společenská smlouva o PAYG) Explicitních (finanční smlouvy)

4 Podstata penzijního problému Obecně: Stárnutí populace Zkracování produktivní délky života Nárůst počtu důchodců relativně k počtu osob v produktivním věku ČR navíc: Vysoká nezaměstnanost Pokles porodnosti Zadlužování mladé generace (nefunkční trh s byty)

5 Jednoduchý model penzí Autor modelu: Eatwell (post-keynesiánec), 2003 Důraz na: reálnou stránku ekonomiky redistribuci vytvořeného produktu mezi generací v produktivním a po-produktivním věku

6 Základní předpoklady V ekonomice jen 2 typy osob: Produktivní osoby (jejich počet= W) Starobní důchodci (jejich počet= N) Všechny úspory S a daně T jsou použity pouze na zajištění zboží a služeb spotřebovávaných důchodci Osoba v produktivním věku vyprodukuje v daném období tok zboží a služeb Y

7 Základní předpoklady (II.) Důchodce dostane průměrnou penzi ve výši P, kterou celou utratí za zboží a služby (nic nespoří) Abstrahuje se od: Nezaměstnanosti Jiných než starobních důchodů Jiných skupin obyvatelstva (děti) Jiných výdajů než dávek důchodcům, atd…

8 Seznam proměnných N počet důchodců P průměrná výše důchodu W počet produktivních osob Y průměrná hodnota produktu jedné osoby Sprůměrná míra úspor Tprůměrná daňová sazba

9 Základní rovnice modelu Celkový objem penzí: P.N Vyprodukované zboží a služby: Y.W Odvody produkujících osob: (S+T).Y.W objem penzí = odvody produktivních osob P.N = (S+T).Y.W R kde R=S+T

10 Ekonomika v daném čase

11 Základní rovnice modelu (II.) Rovnici P.N = R.Y.W kde (R=S+T) lze přepsat do tvaru: N/W =R.Y/P což je vyjádřeno v mírách růstu: n - w = r + y - p r = s.a + t.(1-a) ( … vážený průměr)

12 Problém penzijního systému n - w = r + y - p podstata dnešního problému: n>w levá strana rovnice je kladná  musí být i pravá strana  toho lze dosáhnout:  zvýšením míry úspor a/nebo zdanění (r)  růstem míry produktivity (y)  nižší mírou růstu reálné hodnoty důchodu (p)

13 Závěry „modelu“ Vybalancovat penzijní systém jde těmito cestami: zvýšením úspor produktivní generace vyšší mírou zdanění vyšší mírou ekonomického růstu dané ekonomiky snížením důchodových dávek

14 Závěry pro realitu Na jakoukoliv variantu reformy důchodového systému bychom se měli dívat pohledem, jaký efekt bude mít na proměnné y, p, t, s Úspory S jsou dobrovolným vzdáním se dnešní spotřeby; pokud se jedná o nedobrovolný „odběr“ kupní síly, jedná se spíše o daně T (tzn. povinné „spoření“ může být z určitého pohledu jen jinou formou zdanění obyvatelstva)

15 Závěry pro realitu (II.) Značná část domácí penzijní diskuze se zatím orientuje na to, zda rovnováhu systému docílit pomocí T (1.pilíř, PAYG) nebo S (3.pilíř) Je otázkou do diskuze, zda případné povinné úspory v 2. pilíři nejsou spíše T než S

16 Závěry pro realitu (III.) Co je však důležité, je T+S dohromady! Poměr T:S by měl být stanoven na základě ekonomických faktorů a ne ideologicky, tzn. mělo by časem dojít i k intenzivnější diskuzi o transakčních nákladech jednotlivých variant (náklady na administraci PAYG vs. fondů, náklady regulace a dozoru fondů, náklady na reklamu atd.)

17 Otevřené otázky Úroková sazba resp. výnos kumulovaných úspor hrozí možný pokles míry výnosnosti k nule ? Investiční riziko hrozí stagnace či pokles burzovních indexů ? Instrumenty, do kterých budou PF investovat? Na BCCP je dnes na hlavním trhu 7 akciových společností a 24 dluhopisů (z toho 12 státních, 11 emitovaných EIB a 1 soukromý)

18 Zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění (bez vlivu státního příspěvku) Název penzijního fondu19992000200120022003 ABN AMRO PF..4,13,53,3 Allianz PF6,03,84,43,73,0 Credit Suisse Life & Pensions PF6,54,14,33,4 ČSOB PF Progres7,75,63,94,3 ČSOB PF Stabilita6,14,23,23,02,3 Generali PF5,33,64,64,13,0 Hornický PF Ostrava4,42,02,43,22,4 ING penzijní fond6,04,44,84,0 PF České pojišťovny6,64,53,83,23,1 PF České spořitelny4,44,23,83,52,6 PF Komerční banky7,24,94,44,63,4 Zemský PF7,05,04,64,14,0 Průměr 6,14,24,03,73,2 Průměrná míra inflace (CPI) 2,13,94,71,80,1 Reálně 4,00,3-0,71,93,1 Zdroj: APF ČR

19 Jak to vypadalo na Německé burze od roku 2000?

20 Jak to vypadalo v Japonsku?

21 Máme kliku …

22 Závěrem Hlavní výhodou PAYG je skutečnost, že transakční náklady jeho administrace jsou obvykle menší.

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google