Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady ústní prezentace s podporou vizuálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady ústní prezentace s podporou vizuálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1 Zásady ústní prezentace s podporou vizuálních pomůcek

2 Příprava - před začátkem psaní Znát cíl prezentace (informovat, přesvědčit, pobavit) Znát audienci (vzdělání, informovanost, demografii) Znát logistiku (denní dobu, ostatní řečníky, typ místnosti, lokalizaci prostor) Adekvátně vyhrazené téma Brainstorming kolegů Vyznačit 3-5 hlavních bodů (80 % prezentace). Připravte 1 hodinovou řeč, máte-li 45 min času, vyhražte 2 minuty na jeden dia

3 Plánování užití vizuálních pomůcek vyberte potřebný typ AV pomůcek, který podpoří nebo zesílí vaše hlavní body sdělení Použijte velké, jednoduché, jasné, přirozené vizuální pomůcky Použijte barvy pro podporu prezentace, nezneužívejte jich Zkontroluje pravopis a gramatiku (spelling checker)

4 Procvičení prezentace Předneste napřed přednášku nahlas 3 - 6x Pokud možno, nacvičte ve stejné místnosti, jako bude vaše finální prezentace Procvičte použití vizuálních pomůcek Seznamte se užitím světel, ukazovátka Požádejte kolegy - vidět, slyšet a posoudit

5 Přípravy posledních minut Dostavte se včas Zařiďte/přineste si pomůcky - náhradní žárovku, kabely, ukazovátko Sestavte a zkontroluje vaše AV pomůcky - mikrofony, světla, projekci, ukazovátko Zkontroluje viditelnost vaší projekce “Zahřejte se” - stretching, dechové cvičení, autosugesce Zkontrolujte svůj zevnějšek

6 Během prezentace Uvolněnost, jak je třeba. Jasná a přiměřeně rychlá řeč Udržujte optický kontakt s audiencí - různí lidé během prezentace Usmějte se. Přiměřená gesta rukou Nerušte hraním s tužkou, ukazovátkem, mikrofonem, vlasy, bižuterií, oblečením Nebalte prezentaci, dokud jste neskončili Pokud jste prezentaci skončili, opusťte prostor důstojně, s úsměvem

7 Zásady pro užití vizuálních pomůcek Spusťte pomůcky, až když je potřebujete Užívejte pomůcky pro podporu svého sdělení, nikoliv jako objekt svého sdělení Nečtěte vizuální pomůcku, jen na ni odkažte a nechte ji samotnou působit Svoji pozornost směřujte na auditorium, nikoliv na vizuální pomůcky

8 Zásady hlasového projevu Mluvte s entusiasmem, zněte zajímavě, vážně a spontánně (odlišné od čtení) Nemluvte rychleji než 125 - 150 slov za minutu. Měňte rychlost, měňte intenzitu, ale je nutno vás slyšet z kteréhokoliv místa Jasně vyslovujte, nezkracujte slova (Ing.) Vyhněte se výrazům: “eh”, “víte”, “že” Účinně využívejte přestávek Na konci věty poklesněte s výškou, nikoliv intenzitou hlasu

9 Souhrn zásad prezentace Vyberte téma adekvátní vám a auditoriu Omezte sdělení na jedno centrální téma Vymezte hlavní body, užijte 3 - 5 bodů k podpoře centrálního tématu Zkontrolujte přesnost Užijte přitažlivý, energický úvod Sestavte silný závěr

10 Souhrn zásad prezentace (pokračování) Cvičte

11 Tipy pro přípravu vizuálních pomůcek Zkracujte kde je možné Neužívejte žargon Používejte směs velkých a malých písmen Prozkoumejte místo prezentace (velikost, barvu, množství světla, atd) Užijte uspořádání a barvy ve vztahu k tématu, je-li to možné Použijte složky uspořádání tak, aby byly svázány dohromady

12 Zlatá pravidla uspořádání dia/obrázků Připravujte všechny vizuální pomůcky tak, aby lidé sedící vzadu místnosti je byli schopni přečíst

13 Plánování textových diapozitivů Zachovejte obsah a formu jednoduchou Dobrý DIA, stejně jako dobrý odstavec, jedná pouze o jednom tématu Neužívejte více než 6-8 linek a 40 písmen na řádek Užívejte jen klíčová, podstatná slova, a pouze slova, která jsou odpovídající cíleným posluchačům. Vyhněte se žargonu Zkracujte, pokud neuškodíte srozumitelnosti Neužívejte plné věty (užívejte fráze nebo jednotlivá slova)

14 Textové diapozitivy Užijte odpovídající typ a velikost písma (>11) Zachovávejte typ a velikost písma. Je vhodné měnit velikost písma mezi nadpisem a textem, užijte stejný typ písma pro všechny nadpisy a neměňte je v textu Vyvarujte se použití více než dvou odlišných typů písma na prezentaci, a použití více než 3 velikostí písma na jeden obrázek. Tučné a proložené písmo je možno užít pro zvýraznění.

15 Zachovejte čitelnost Rozdělte linky. Větší okraje nechávají více prostoru, ve kterém je vaše uspořádání diapozitivu nebo textu jasnější. Užijte dvojité mezery mezi řádky Užijte velké a pak malá písmena pro text OBRÁZEK SESTAVENÝ Z VELKÝCH PÍSMEN JE OBTÍŽNĚJI ČITELNÝ, NEBOŤ ZDÁLKY VYPADAJÍ VŠECHNA PÍSMENA STEJNĚ

16 Plánování tabulkových diapozitivů Sestavte je jednoduše Příliš velké množství dat učiní dia nečitelným. Neužívejte více než 3 až 4 vertikální sloupce a 8 horizontálních linií. Zachovejte titul a hlavičky sloupců a řádků co nejvýstižnější a též nejkratší Sestavte titulek tak, aby poskytoval krátkou co nejvíce výstižnou informaci, která však neopakuje text hlaviček sloupců a linek.


Stáhnout ppt "Zásady ústní prezentace s podporou vizuálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google