Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace poznámka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace poznámka."— Transkript prezentace:

1 Prezentace poznámka

2 Možnosti publikování prezentací:
počítačové formy projekce, prezentace na Internetu nebo síti, promítání fólií na zpětném projektoru, promítání 35mm diapozitivů, výroba papírových materiálů, jiné formy (video, film).

3 Počítačové formy projekce jsou:
promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule.

4 K čemu slouží prezentace:
výuka, přednášky, školení, propagace školy, marketingové materiály, pořady akcí, automatická prezentace, samostudium (e-learning), další možnosti, …

5 Postup při tvorbě prezentace I
Stanovení cílů. Vymezení publika. Výběr prezentační metody: vedená prezentace, automatická prezentace, interaktivní prezentace.

6 Postup při tvorbě prezentace II
Vytvoření obsahové náplně Výběr vhodné šablony a formátu prezentace. Vylepšení grafického ztvárnění snímků.

7 Postup při tvorbě prezentace III
Doplnění multimediálních efektů. Vytvoření tištěných podkladů. Vyzkoušení prezentace. Předvádění prezentace.

8 Tvorba vedené prezentace

9 Základní prvky snímků jsou:
souvislý text, textové body, textové efekty, tabulky, obrázky, fotografie, diagramy, grafy, odkazy objekty z jiných aplikací, zvuk, hudba, animace, video, poznámky.

10 Pravidla tvorby snímků – text
Text na snímku by měl být nejméně 6 až 7 mm na výšku, což odpovídá fontu 24 až 26. V případě, že část publika bude sedět od promítací plochy dále než 15 metrů, je vhodné použít písmo 15 mm (tj. font 60). Na jednom snímku je doporučované maximum 30 slov (pro dospělé).

11 Pravidla tvorby snímků – text
Nadpisy písmem o 2 stupně větším. Nepoužívat souvislý text, pokud je to nutné, potom členit na odstavce. Vhodně zvolit způsob zápisu textu s ohledem na pravidla pravopisu a správné úpravy textu. Nepoužívat zkratky.

12 Pravidla tvorby snímků – textové body
Obsahují jen klíčová slova, čtení by nemělo trvat déle než 10 sekund. Hesla – maximálně ve dvou sloupcích, šest až osm řádků. Při jednosloupcové úpravě čtyři až pět odrážek. Stručně, bez zbytečných pomocných slov.

13 Typografie a kompozice I
Lepší čitelnost zajišťují patková písma, elegantnější vzhled, zaručují písma bezpatková. Jsou-li položky seznamu nevětné, píší se s malým písmenem, oddělují čárkami a za poslední se píše tečka. Jsou-li položky seznamu větné, píší se jako věty – s velkým písmenem na začátku a s tečkou na konci.

14 Typografie a kompozice II
Všechny body jedné úrovně by měly mít stejné písmo i stejný řez písma. Podřadnost textu se vyjadřuje písmeny, číslicemi i jinými znaky. Označujeme-li pořadí písmeny, píší se za verzálkami tečky, za minuskami závorky.

15 Kombinace písem Soulad – písmo jedné rodiny
Konflikt – dva druhy písma, které jsou podobné a ne příliš odlišné Kontrast – několik různých písem a prvků, které jsou vzájemně rozdílné Nejjistější výsledek zajišťuje soulad.

16 Tabulky Tabulky a grafy jsou důležité pro srozumitelnou prezentaci numerických dat. Tabulka s obsahem nad 5 řádků a sloupců je nepřehledná. Písmo v tabulce by mělo odpovídat základnímu písmu, jak font, tak velikost. Popisky v hlavičce se píší s počátečním velkým písmenem. Mezi textem a čísly nechávejte „oddechový prostor“.

17 Tvorba grafu Graf by neměl obsahovat více než 4 křivky nebo přímky, které by měly být barevně odlišené. V případě sloupcového grafu maximálně 6 sloupců. Koláčový 6 až 7 klínků, s popisy vně.

18 Užití obrázků a fotografií
Doporučení: Obrázky umísťovat na snímky bez obrazové předlohy. Pokud lze, sjednotit velikost. Volit zarovnání. Maximální počet obrázků, pokud nejsou pouze ilustrativní: 4. Doplnit popis.

19 Barva Estetika barev a jejich vztahy Základní skupiny barev
Studené a teplé Příjemné a agresivní Syté a pastelové

20 Užití barev Barvy v textu nebo diagramu se užívají ke zvýraznění informací. Na jeden snímek se hodí pouze dvě až tři různé barvy (+ černá a bílá). Doporučení: používat pomůcky pro míchání barev, např. :

21 Zásady: Pro příjemný pocit publika se hodí převažující modré a zelené odstíny. Chcete-li zaujmout použijte pro snímky červené nebo žluté pozadí. Při projekci prezentace na počítači působí lépe tmavá pozadí a světlé texty. Barva, která vypadá dobře na malé ploše, nemusí vypadat stejně na pozadí.

22 Užití efektů Závisí na účelu prezentace. Méně je více!
Při zvoleném obrazovém pozadí, raději efektů ještě méně. Zvukové efekty jen v opodstatněných případech.

23 Závěr Další (podrobnější) informace:
Andrew Bradbury: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Roger C. Parker: Profesionální design v reklamě, Robin Williamsová: Grafická úprava pod vedením profesionálů, a řada dalších publikací.


Stáhnout ppt "Prezentace poznámka."

Podobné prezentace


Reklamy Google