Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady správné prezentace. 2 Prezentace 2 části: tvorba prezentace tvorba prezentace přednášení prezentace přednášení prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady správné prezentace. 2 Prezentace 2 části: tvorba prezentace tvorba prezentace přednášení prezentace přednášení prezentace."— Transkript prezentace:

1 Zásady správné prezentace

2 2 Prezentace 2 části: tvorba prezentace tvorba prezentace přednášení prezentace přednášení prezentace

3 3 Tipy pro vytváření prezentace 1. Minimalizovat počet snímků v prezentaci pouze hlavní a důležité informace (ostatní sděleno vlastními slovy) pouze hlavní a důležité informace (ostatní sděleno vlastními slovy) dlouhá prezentace = ztráta pozornosti posluchačů dlouhá prezentace = ztráta pozornosti posluchačů

4 4 Tipy pro vytváření prezentace 2. Vhodný styl písma snadno čitelný i z dálky snadno čitelný i z dálky podle velikosti místnosti podle velikosti místnosti nejsou vhodné nejsou vhodné skripty skripty patkové písmo patkové písmo

5 5 Tipy pro vytváření prezentace 3. Optimální velikost písma viz předchozí bod viz předchozí bod záleží na podmínkách záleží na podmínkách pro nadpis většinou 32–48 pro nadpis většinou 32–48 pro text většinou 20–32 pro text většinou 20–32

6 6 Tipy pro vytváření prezentace 4. Text pomocí odrážek a krátkých vět častá chyba je psaní dlouhých vět častá chyba je psaní dlouhých vět Optimalizační pravidlo 5x5 (ideální pět odrážek na snímku, každá „dlouhá 5 slov“ Optimalizační pravidlo 5x5 (ideální pět odrážek na snímku, každá „dlouhá 5 slov“ doplňující text sdělit ústně doplňující text sdělit ústně

7 7 Tipy pro vytváření prezentace 5. Obrázky podpoří názornost sdělení jeden obrázek vydá za tisíc slov jeden obrázek vydá za tisíc slov názornější a stravitelnější prezentace názornější a stravitelnější prezentace velikost obrázků dle místnosti pro prezentaci velikost obrázků dle místnosti pro prezentaci

8 8 Tipy pro vytváření prezentace 6. Snadno pochopitelné popisky grafů a diagramů co nejjednodušší grafy a diagramy co nejjednodušší grafy a diagramy

9 9 Tipy pro vytváření prezentace 7. Nenápadné a konzistentní pozadí snímků jednoduché a nenápadné pozadí jednoduché a nenápadné pozadí nedělejme z prezentace omalovánky nedělejme z prezentace omalovánky Spíše se doporučuje tmavé pozadí a světlý text Spíše se doporučuje tmavé pozadí a světlý text

10 10 Tipy pro vytváření prezentace 8. Vysoký kontrast mezi pozadím a textem malý kontrast = špatně čitelný text malý kontrast = špatně čitelný text spíše tmavší pozadí a světlejší text spíše tmavší pozadí a světlejší text vhodné vyzkoušet přímo v dané místnosti vhodné vyzkoušet přímo v dané místnosti

11 11 Tipy pro vytváření prezentace 9. Kontrola pravopisu a gramatiky bezchybnost podpoří důvěryhodnost bezchybnost podpoří důvěryhodnost požádat kolegu o kontrolu požádat kolegu o kontrolu

12 12 Tipy pro přednášení prezentace 1. Dostavit se s dostatečným předstihem čas na „generální zkoušku“ prezentace čas na „generální zkoušku“ prezentace příprava techniky příprava techniky vyvětrání místnosti, optimální teplota vyvětrání místnosti, optimální teplota

13 13 Tipy pro přednášení prezentace 2. Kontrola technického vybavení vyzkoušet projektor, ozvučení, světelnost v místnosti ad. vyzkoušet projektor, ozvučení, světelnost v místnosti ad. vhodné je mít vlastní notebook (s vlastním softwarem) vhodné je mít vlastní notebook (s vlastním softwarem)

14 14 Tipy pro přednášení prezentace 3. Rozlišení projektoru a počítače vhodné je stejné rozlišení vhodné je stejné rozlišení monitory mají většinou poměr stran 16:9 nebo 16:10 monitory mají většinou poměr stran 16:9 nebo 16:10 projektory mají často poměr 4:3 projektory mají často poměr 4:3

15 15 Tipy pro přednášení prezentace 4. Vypnout spořič obrazovky vypnout automatický přechod do úsporného režimu vypnout automatický přechod do úsporného režimu zajistit nespouštění dalších programů (aktualizací, testů ad.) zajistit nespouštění dalších programů (aktualizací, testů ad.)

16 16 Tipy pro přednášení prezentace 5. Dotazy posluchačů domluvit se s posluchači domluvit se s posluchači 1. možnost: dotazy až na konec 1. možnost: dotazy až na konec 2. možnost: dotazy během prezentace 2. možnost: dotazy během prezentace riziko neúměrného protažení prezentace riziko neúměrného protažení prezentace

17 17 Tipy pro přednášení prezentace 6. Zamezení nevědomých pohybů světelným (laserovým) ukazatelem přesné klidné ukazování přesné klidné ukazování při nervozitě omezit použití na minimum při nervozitě omezit použití na minimum

18 18 Tipy pro přednášení prezentace 7. Správné mluvení nečíst prezentaci nečíst prezentaci jasně a zřetelně, přiměřené tempo jasně a zřetelně, přiměřené tempo vhodná intonace vhodná intonace opakování podstatných bodů opakování podstatných bodů vyvarovat se opakování slov (tak, vlastně) vyvarovat se opakování slov (tak, vlastně) nepoužívat pomocná citoslovce (eeh) nepoužívat pomocná citoslovce (eeh)

19 19 Tipy pro přednášení prezentace 8. Nepřekračovat naplánovaný čas chybou je končit dříve i později chybou je končit dříve i později vhodný je praktický nácvik s hodinkami vhodný je praktický nácvik s hodinkami

20 20 Tipy pro přednášení prezentace 9. Sledovat chování posluchačů možnost zpětné vazby možnost zpětné vazby udržovat oční kontakt udržovat oční kontakt

21 21 Tipy pro přednášení prezentace 10. Vhodné postoje a gesta není vhodné sedět není vhodné sedět vypovídací schopnost gest vypovídací schopnost gest pohrávání si s perem – nervozita široká gesta – sebejistota ruce sepnuté před sebou – křečovitost, nejistota ruce zkřížené na prsou – očekávání, hledání bezpečí ruce v kapsách – uvolnění, arogance

22 22 Tipy pro přednášení prezentace 11. Zvládnutí nervozity pečlivá příprava, nastudování problematiky pečlivá příprava, nastudování problematiky prezentaci se neučit nazpaměť (nebezpeční „okna“) prezentaci se neučit nazpaměť (nebezpeční „okna“) relaxační, dechová a hlasová cvičení relaxační, dechová a hlasová cvičení

23 23 Časté chyby špatná příprava špatná příprava špatný odhad posluchačů špatný odhad posluchačů chybějící či nefungující technika chybějící či nefungující technika pozdní příchod pozdní příchod nejistota při vystupování nejistota při vystupování nevhodná řeč těla nevhodná řeč těla příliš statický projev příliš statický projev sezení při prezentaci sezení při prezentaci čtení z listu čtení z listu monotónní hlas monotónní hlas tichý hlas tichý hlas nevhodně zvolený oděv a doplňky nevhodně zvolený oděv a doplňky nevhodný začátek (omluvy, výmluvy) nevhodný začátek (omluvy, výmluvy) příliš dlouhé nebo naopak krátké příliš dlouhé nebo naopak krátké chybí zrakový kontakt s posluchači chybí zrakový kontakt s posluchači přílišná vizualizace přílišná vizualizace napomínání, zesměšňování, povyšování se napomínání, zesměšňování, povyšování se nezvládnutí konfliktních situací nezvládnutí konfliktních situací chybí prostor pro otázky chybí prostor pro otázky

24 24 Otázka Co vyjadřuje následující postoj?

25 25 Otázka Co vyjadřuje následující gesto?

26 26 Otázka Jaké pomůcky je možné používat při prezentaci? dataprojektor a projekční plátno dataprojektor a projekční plátno vizualizér vizualizér interaktivní tabule interaktivní tabule laserové ukazovátko laserové ukazovátko dálkový ovladač myši dálkový ovladač myši ad. ad.

27 27 Otázka Kterou část prezentace si posluchač nejlépe pamatuje? úvod a závěr

28 28 Otázka Jakými způsoby může přednášející udržet pozornost posluchačů? dynamika hlasu dynamika hlasu názorné příklady názorné příklady doplňující obrázky (fotografie) doplňující obrázky (fotografie) spolupráce s publikem (dotazy) spolupráce s publikem (dotazy) dobré psychohygienické podmínky (teplota ad.) dobré psychohygienické podmínky (teplota ad.)


Stáhnout ppt "Zásady správné prezentace. 2 Prezentace 2 části: tvorba prezentace tvorba prezentace přednášení prezentace přednášení prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google