Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biocenóza Společenstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biocenóza Společenstvo."— Transkript prezentace:

1 Biocenóza Společenstvo

2 Biocenóza - společenstvo
26 Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů

3 Autoregulační mechanismy
31 Autoregulační mechanismy Rovnováha Růst početnosti Růst konzumace Úbytek toxických látek Přibývání toxických látek Pokles početnosti býložravce Omezení konzumace

4 Typy biocenóz přírodní přirozené umělé reálné potenciální
26 přírodní přirozené umělé reálné potenciální rekonstrukční - produkční - okrasné - ruderální - synantropní monocenózy polycenózy

5 Přechodné biocenózy - ekotony

6 Struktura biocenóz Základní členění mikrobiocenóza
27 Struktura biocenóz Základní členění mikrobiocenóza fytocenóza – rostlinné společenstvo zoocenóza – živočišné společenstvo

7 Další vnitřní členění biocenózy
27 Taxonomické - Taxocenózy Funkční - Synuzie - Guildy (cechy) Prostorové - Stratocenózy - Choriocenózy - Merocenózy

8 Struktura biocenózy – životní formy
fytoplankton terofyty kryptofyty - geofyty - hydrofyty hemikryptofyty chamaefyty fanerofyty epifyty 27

9 Vlastnosti biocenóz Abundance Biomasa - fytomasa (do 600 t.ha-1)
28 Abundance Biomasa - fytomasa (do 600 t.ha-1) - zoomasa o 2-3 řády nižší Produkce - až desítky t.ha-1

10 Vlastnosti druhů biocenózy
29 Frekvence Konstance F = ni/n.100 (%) K = ni/n.100 (%) Druh eukonstantní (velmi stálý) % konstantní (stálý) % akcesorický (přídatný) % akcidentální (nahodilý) %

11 Vlastnosti druhů biocenózy
29 Vazba (fidelita, věrnost) Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

12 Vlastnosti druhů biocenózy
29 Fidelita (věrnost) - příklad Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

13 Vlastnosti druhů biocenózy
30 Dominance D = ni/n.100 (%) Druhy Noctuidae Kameničky eudominantní nad 10 % dominantní % 6 subdominantní 2-5 % 7 recedentní % 9 subrecedentní pod 1 %

14 Vlastnosti biocenóz Diverzita (rozmanitost) Indexy druhové
30 Diverzita (rozmanitost) Indexy druhové biotopová diverzity druhová genetická Ekvitabilita (vyrovnanost) Shannon-Wienerův index

15 Vlastnosti biocenóz Druhová podobnost 30 Jaccardův index
Ja = C/A + B – C (× 100 %) SØrensenův index SØ = 2C/ A + B (× 100 %)

16 Biodiverzita – biologická rozmanitost
43 Biodiverzita – biologická rozmanitost druhová ekosystémová diverzita genetická Zkoumána přes 250 let Politické pozadí – posledních dvacet let Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janeiro 1992 Směrnice EU (Strategie udržitelného rozvoje EU, 2001) Usnesení vlády ČR č. 620 ze dne 25. května 2005

17 Druhové bohatství v celosvětovém měřítku u nás v biocenóze Vlivy
Flóra oblasti Charakter biotopu Ekologické nároky Čas od vzniku Míra narušování

18 Druhové bohatství na světě
Ca 1.3 milionu hmyz cévnaté rostliny z toho brouci velké houby motýli bakterie 3000 blanokřídlí dvoukřídlí měkkýši pavoukovci obratlovci korýši hlísti kroužkovci

19 Kolik je jich ve skutečnosti ?
3-6 × více Ročně je popisováno kolem nových druhů z toho ca druhů hmyzu pavouků - 700 korýšů - 350 měkkýšů - 230 ryb - 26 savců - 5 ptáků Evropa ročně asi 800 nových druhů

20 Jak to vypadá na našem území ?
cévnaté rostliny 2700 nižší rostliny 2400 velké houby malé houby bakterie prvoci Celkem Druhová diverzita v ČR druhů živočichů z toho měkkýši 242 pavouci 850 korýši 355 hmyz z toho dvoukřídlí 7800 blanokřídlí 6400 brouci motýli ploštice 850 mšice 780 obratlovci 600 z toho ptáci 403 savci 90

21 Druhové bohatství v biocenóze
Biocenotické principy - prostředí „normální“, složité, stálé - prostředí extrémní, jednoduché, proměnlivé Vývojové stadium biocenózy (sukcese × klimax) Heterogenita

22 K čemu je dobré zastavení poklesu biodiverzity?
Necháme-li stranou mezinárodní závazky Uchování druhového bohatství z hlediska kulturního, etického a estetického Biodiverzita jako předpoklad ekosystémových služeb Rovnovážné fungování ekosystémů (autoregulace, dekompozice, potravní řetězce, koloběhy látek apod.) Zdroj (suroviny, genetické zdroje) Ovlivnění vodního režimu Snížení nebezpečí eroze půdy Vliv na mikro- a mezoklima Indikátor zdravého prostředí, nezávadné a trvale udržitelné produkce

23 Změny biocenózy v čase Krátkodobé Dlouhodobé sezónní aspekty • sukcese
31 Krátkodobé Dlouhodobé sezónní aspekty • sukcese - předjarní - primární - jarní - sekundární - letní - endogenní - pozdně letní - exogenní - podzimní - zimní • klimax populační cykly

24 Typy klimaxu klimatický klimax edafický klimax
31 klimatický klimax edafický klimax antropogenní klimax (paraklimax) Biocenózy zonální zonobiomy (pásma) azonální, extrazonální pedobiomy orobiomy (stupně)

25 Klasifikace biocenóz Různé přístupy Floristické složení
Fyziognomie společenstva (rostlinné formace) Abiotické podmínky stanoviště (typologický přístup) Curyšsko-montpellierská klasifikace


Stáhnout ppt "Biocenóza Společenstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google