Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Medicus medico lupus.. Discipinární role lékařské komory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Medicus medico lupus.. Discipinární role lékařské komory."— Transkript prezentace:

1 Medicus medico lupus.. Discipinární role lékařské komory

2 Medicína dnes není romantický TV seriál..

3 Zákonná norma Zákon 220/1991 Sb.o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Zákon 220/1991 Sb.o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

4 Disciplinární pravomoci Par.9 odst.2. pís. a: Par.9 odst.2. pís. a: Komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor Komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor

5 Disciplinární pravomoci Par 2. odst. 2, e f.,: Par 2. odst. 2, e f.,: Komory jsou oprávněny řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s odst.1 a Komory jsou oprávněny řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s odst.1 a..uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem..uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem O opravném prostředku proti rozhodnutí komory rozhoduje soud..par 244 a násl. občanského soudního řádu O opravném prostředku proti rozhodnutí komory rozhoduje soud..par 244 a násl. občanského soudního řádu

6 Disciplinární opatření ČR OS smí uložit: ČR OS smí uložit: Důtku Důtku Pokutu od 2000 do 20 000 Kč Pokutu od 2000 do 20 000 Kč ČR ČLK smí uložit ČR ČLK smí uložit Pokutu 3000 až 30 000 Kč Pokutu 3000 až 30 000 Kč Podmíněné vyloučení z komory Podmíněné vyloučení z komory Vyloučení z komory Vyloučení z komory

7 Orgány činné v disciplinárním řízení

8 Revizní komise ČLK 7-9 členů Revizní komise ČLK 7-9 členů Revizní komise OS ČLK – 3-5 členů Revizní komise OS ČLK – 3-5 členů Čestná rada ČLK – 9 členů Čestná rada ČLK – 9 členů Čestná rada OS ČLK – 5 členů Čestná rada OS ČLK – 5 členů

9 Přišla stížnost..co se bude dít Otevřeme Stavovský předpis č. 4 ČLK Otevřeme Stavovský předpis č. 4 ČLK Disciplinární řád České lékařské komory: Disciplinární řád České lékařské komory: Každý orgán a funkcionář komory je povinen přijatou stížnost bez zbytečného odkladu cestou centrálního registru předat příslušnému orgánu Každý orgán a funkcionář komory je povinen přijatou stížnost bez zbytečného odkladu cestou centrálního registru předat příslušnému orgánu

10 Odmítnutí či postoupení stížnosti Revizní komise ČLK přijímá a eviduje a registruje stížnost po ověření její správnosti..obviněný je členem ČLK, kompetence ČLK, anonymní podání, srozumitelnost, čitelnost, promlčení – 1 rok, jiné pravomocné rozhodnutí.. Revizní komise ČLK přijímá a eviduje a registruje stížnost po ověření její správnosti..obviněný je členem ČLK, kompetence ČLK, anonymní podání, srozumitelnost, čitelnost, promlčení – 1 rok, jiné pravomocné rozhodnutí.. Přijatou stížnost předá příslušné RK OS ČLK k předběžnému šetření Přijatou stížnost předá příslušné RK OS ČLK k předběžnému šetření

11 Stížnost přišla na okresní sdružení ČLK Pověřený člen RK zakládá disciplinární spis Pověřený člen RK zakládá disciplinární spis..identifikace stran, stížnost, vyjádření obviněného lékaře, kopie zdrav. dokumentace, znalecké posudky, zápisy z jednání, seznam očíslovaných listin....identifikace stran, stížnost, vyjádření obviněného lékaře, kopie zdrav. dokumentace, znalecké posudky, zápisy z jednání, seznam očíslovaných listin.. Do 30 dnů po shromáždění podkladů musí vypracovat: Do 30 dnů po shromáždění podkladů musí vypracovat:

12 Činnost pověřeného člena RK OS návrh na zahájení disciplinárního řízení návrh na zahájení disciplinárního řízení návrh na nezahájení.. návrh na nezahájení.. návrh na přerušení /šetření policie např/ návrh na přerušení /šetření policie např/ Návrh na zastavení řízení, je-li nepřípustné Návrh na zastavení řízení, je-li nepřípustné Vypracovaný návrh předá RK OS ČLK Vypracovaný návrh předá RK OS ČLK

13 Činnost Revizní komise OS RK OS ČLK projedná návrh pověřeného člena a do 30 dnů: RK OS ČLK projedná návrh pověřeného člena a do 30 dnů: Podá návrh na zahájení DŘ Podá návrh na zahájení DŘ Vydá rozhodnutí o nezahájení DŘ z důvodu neviny či nepřípustnosti řízení Vydá rozhodnutí o nezahájení DŘ z důvodu neviny či nepřípustnosti řízení Vydá rozhodnutí o přerušení řízení Vydá rozhodnutí o přerušení řízení Kopie rozhodnutí jde do RK ČLK a informace stěžovateli do 30 dnů Kopie rozhodnutí jde do RK ČLK a informace stěžovateli do 30 dnů

14 Námitka proti rozhodnutí RK OS ČLK o nezahájení DŘ Námitku podávají strany k ČR ČLK do 15 dnů od doručení Námitku podávají strany k ČR ČLK do 15 dnů od doručení ČR ČLK si vyžádá disciplinární spis a v plénu do 40 dnů rozhodne o potvrzení rozhodnutí, jeho vrácení k novému projednání s právním názorem, nebo předání jinému OS ČLK ČR ČLK si vyžádá disciplinární spis a v plénu do 40 dnů rozhodne o potvrzení rozhodnutí, jeho vrácení k novému projednání s právním názorem, nebo předání jinému OS ČLK

15 RK OS ČLK podává návrh na zahájení DŘ Pověřený člen RK OS předává návrh na zahájení DŘ předsedovi ČR OS Pověřený člen RK OS předává návrh na zahájení DŘ předsedovi ČR OS Spis musí zde obsahovat odborný posudek VR, ÚZK či odborníka s licencí Spis musí zde obsahovat odborný posudek VR, ÚZK či odborníka s licencí RK v tomto momentu může navrhnout smírčí řízení mezi stěžovatelem a obviněným lékařem RK v tomto momentu může navrhnout smírčí řízení mezi stěžovatelem a obviněným lékařem

16 Jednání ČR OS ČLK Předseda ČR OS neprodleně jmenuje 3 členný senát, jeho předsedu a náhradníka Předseda ČR OS neprodleně jmenuje 3 členný senát, jeho předsedu a náhradníka Termín jednání senátu do 40 dnů od doručení návrhu RK Termín jednání senátu do 40 dnů od doručení návrhu RK Předvolání obviněnému..do 15 dnů námitka proti složení senátu..podjatost Předvolání obviněnému..do 15 dnů námitka proti složení senátu..podjatost Pokud se lékař bez omluvy nedostaví, lze jednat v jeho nepřítomnosti Pokud se lékař bez omluvy nedostaví, lze jednat v jeho nepřítomnosti

17 Jednání ČR OS ČLK Jednání je přítomen obviněný lékař, jeho právník nebo zastupující člen komory a pověřený člen RK OS /jako žalobce/. Předseda senátu může povolit přítomnost stěžovatele Jednání je přítomen obviněný lékař, jeho právník nebo zastupující člen komory a pověřený člen RK OS /jako žalobce/. Předseda senátu může povolit přítomnost stěžovatele Předseda senátu seznámí obviněného s disciplinární žalobou, obviněný se k ní vyjádří Předseda senátu seznámí obviněného s disciplinární žalobou, obviněný se k ní vyjádří Senát rozhodne o potřebě dalších faktů, posudků či předvolání svědků Senát rozhodne o potřebě dalších faktů, posudků či předvolání svědků

18 Jednání ČR OS ČLK Není-li třeba doplňovat: Není-li třeba doplňovat: Závěrečné slovo pověřeného člena RK Závěrečné slovo pověřeného člena RK Závěrečné slovo obviněného Závěrečné slovo obviněného Neveřejná porada senátu /+právník ČR/ Neveřejná porada senátu /+právník ČR/

19 Rozhodnutí senátu ČR OS ČLK O postoupení ČR ČLK – pro složitost kauzy či nedostatečnost disciplinárního opatření v pravomoci ČR OS ČLK O postoupení ČR ČLK – pro složitost kauzy či nedostatečnost disciplinárního opatření v pravomoci ČR OS ČLK Senát uzná lékaře nevinným Senát uzná lékaře nevinným uzná lékaře vinným a uloží disciplinární opatření event. návrh na odnětí licence uzná lékaře vinným a uloží disciplinární opatření event. návrh na odnětí licence Uzná vinným a upustí od disc. opatření či navrhne povinné doškolení Uzná vinným a upustí od disc. opatření či navrhne povinné doškolení

20 Rozhodnutí senátu ČR OS ČLK Po ukončení porady oznámí předseda senátu rozhodnutí s odůvodněním a poučením o opravném prostředku Po ukončení porady oznámí předseda senátu rozhodnutí s odůvodněním a poučením o opravném prostředku Rozhodnutí pak dáno písemně, s výrokem, odůvodněním a poučením o opravném prostředku do 30 dnů doporučeně či do vlastních rukou obviněnému, pověřenému členovi RK OS, informace stěžovateli Rozhodnutí pak dáno písemně, s výrokem, odůvodněním a poučením o opravném prostředku do 30 dnů doporučeně či do vlastních rukou obviněnému, pověřenému členovi RK OS, informace stěžovateli

21 Opravné prostředky proti rozhodnutí senátu ČR OS ČLK Odvolání – může podat pověřený člen RK a obviněný lékař do 15 dnů od doručení, má odkladný účinek Odvolání – může podat pověřený člen RK a obviněný lékař do 15 dnů od doručení, má odkladný účinek Stěžovatel může podat námitku do 15 dnů ta je bez odkladného účinku Stěžovatel může podat námitku do 15 dnů ta je bez odkladného účinku Předseda ČR OS do 15 dnů dodá odvolání či námitku se spisem ČR ČLK Předseda ČR OS do 15 dnů dodá odvolání či námitku se spisem ČR ČLK O odvolání či námitce rozhoduje senát ČR O odvolání či námitce rozhoduje senát ČR

22 Řízení o odvolání Rozhoduje senát ČR ČLK určený předsedou ČR ČLK: Rozhoduje senát ČR ČLK určený předsedou ČR ČLK: Potvrdí přezkoumávané rozhodnutí Potvrdí přezkoumávané rozhodnutí Zruší a vrátí k novému projednání ČR OS Zruší a vrátí k novému projednání ČR OS Zruší pro nevinu lékaře, pro nepřiměřenost trestu nebo určí doškolení Zruší pro nevinu lékaře, pro nepřiměřenost trestu nebo určí doškolení Zruší a zahájí řízení před senátem ČR ČLK Zruší a zahájí řízení před senátem ČR ČLK

23 Řízení o odvolání Rozhodnutí vydáváno písemně s náležitostmi do 30 dnů.. Rozhodnutí vydáváno písemně s náležitostmi do 30 dnů.. Proti rozhodnutí senátu ČR ČLK není další opravný prostředek na půdě komory Proti rozhodnutí senátu ČR ČLK není další opravný prostředek na půdě komory Rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle hlavy II občanského soudního řádu Rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle hlavy II občanského soudního řádu

24 Disciplinární řízení před ČR ČLK DŘ před senátem ČR ČLK jako první instancí se koná: DŘ před senátem ČR ČLK jako první instancí se koná: Při postoupení senátem ČR OS Při postoupení senátem ČR OS Rozhodnutím senátu ČR při odvolacím řízení Rozhodnutím senátu ČR při odvolacím řízení Při návrhu RK OS ČLK postoupit kauzu přímo ČR ČLK Při návrhu RK OS ČLK postoupit kauzu přímo ČR ČLK

25 Disciplinární řízení před ČR ČLK Jednání, rozhodnutí etc je analogické jako řízení před senátem ČR OS Jednání, rozhodnutí etc je analogické jako řízení před senátem ČR OS Lékař může podat opravný prostředek proti rozhodnutí senátu ČR k soudu dle par 244 občanského soudního řádu do 30 dnů Lékař může podat opravný prostředek proti rozhodnutí senátu ČR k soudu dle par 244 občanského soudního řádu do 30 dnů Stěžovatel může podat námitku k plénu ČR ČLK do 7 dnů od doručení. Plénum ČR potvrdí nebo vrátí věc senátu k novému projednání Stěžovatel může podat námitku k plénu ČR ČLK do 7 dnů od doručení. Plénum ČR potvrdí nebo vrátí věc senátu k novému projednání

26 Poradní orgány Vědecká rada ČLK – vydává odborné posudky na žádost ČR Vědecká rada ČLK – vydává odborné posudky na žádost ČR Mělo by se jednat o nejvyšší odborný názor Mělo by se jednat o nejvyšší odborný názor Posudek vypracovávají 3 nezávislí odborníci z různých pracovišť Posudek vypracovávají 3 nezávislí odborníci z různých pracovišť Členy Vědecké rady navrhují jednotlivé odborné společnosti Členy Vědecké rady navrhují jednotlivé odborné společnosti Posudek je placen z příspěvků ČLK Posudek je placen z příspěvků ČLK

27 Současný problém Nízké právní vědomí lékařů Nízké právní vědomí lékařů Ekonomické a právní aspekty lékaře neomlouvají Ekonomické a právní aspekty lékaře neomlouvají Identifikace, pravdivost anamnesy Identifikace, pravdivost anamnesy Odmítání vyšetření Odmítání vyšetření Vměšování rodiny Vměšování rodiny Nejednoznačnost právních norem – např. přijímání potravy Nejednoznačnost právních norem – např. přijímání potravy

28 Je libo několik kasuistik? Causa kočárek Causa kočárek Causa falešná těhotná Causa falešná těhotná

29 Prosba V této fázi potřebujeme právníky více ve vytváření realistických norem V této fázi potřebujeme právníky více ve vytváření realistických norem Spory budou vznikat, nepochybně budou i oprávněné Spory budou vznikat, nepochybně budou i oprávněné Váš výdělek zdravotnictví výrazně prodraží Váš výdělek zdravotnictví výrazně prodraží

30 Čestná rada děkuje za pozornost


Stáhnout ppt "Medicus medico lupus.. Discipinární role lékařské komory."

Podobné prezentace


Reklamy Google