Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích, vzory přídavných jmen přivlastňovacích. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích
Pravopis Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích

3 Vzory přídavných jmen přivlastňovacích
Vzory otcův, matčin měkké „i“ píšeme pouze v 1. (a 5.) pádě rodu mužského životného otcovi bratři, matčini spolužáci v ostatních případech píšeme vždy tvrdé „y“ pro otcovy bratry, na matčiny spolužáky (4. pád rodu mužského životného) otcovy domy, matčiny stoly (1. pád rodu mužského neživotného) otcovy sestry, matčiny přítelkyně (1. pád rodu ženského)

4 TAHÁK (jen pro vás) Pamatuj, že:
Pokud do výrazu dosadíme vzor otcův, nebudeme vědět, jaké „i“ máme doplnit. Proto je lepší použít vzor matčin. Pokud neslyšíme správné „i“ ani za použití vzoru matčin, můžeme si pomoci ukazovacími zájmeny. ti bratři, ty sestry Pokud nám nepomůže ani ukazovací zájmeno (problémy mívají zejména žáci s SPU), musíme vždy důsledně určit rod a pád přivlastňovaného slova. strýcovi bratři, pro Pavlovy spolužáky

5 bratrovi kamarádi x dej to bratrovi
Dejte si pozor na: Přídavné jméno přivlastňovací nesmíme zaměnit za podstatné jméno! Na přídavné jméno přivlastňovací se ptáme „čí?“ a vždy u něj máme přivlastňovanou věc! Na podstatné jméno se ptáme pádovou otázkou. přivlastňovaná věc bratrovi kamarádi x dej to bratrovi přídavné jméno podstatné jméno

6 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Podtrhněte přídavná jména přivlastňovací: Zamlouvaly se mu Husovy myšlenky. Dali bratrovi dědečkovy knihy. Pavlovi sourozenci to Jirkovi ještě nevrátili. Odbočili do Vodičkovy ulice. Režisérovy pokyny se Hanušovi nelíbily. Mirkovi kamarádi podali Honzovi Milanovy poznámky. Švandrlíkovi Černí baroni se k Jiráskovi ještě nedostali. Strýcovy sestry poslaly Karlovi dopis. Potkali jsme Horákovy. Dnes k nám přišli bratrovi spolužáci. Pomohou nám Alešovi synové. Prezidentovi poradci se našemu ministrovi vůbec nelíbili. Obdivovali pekařovy výrobky.

7 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Řešení: Zamlouvaly se mu Husovy myšlenky. Dali bratrovi dědečkovy knihy. Pavlovi sourozenci to Jirkovi ještě nevrátili. Odbočili do Vodičkovy ulice. Režisérovy pokyny se Hanušovi nelíbily. Mirkovi kamarádi podali Honzovi Milanovy poznámky. Švandrlíkovi Černí baroni se k Jiráskovi ještě nedostali. Strýcovy sestry poslaly Karlovi dopis. Potkali jsme Horákovy. Dnes k nám přišli bratrovi spolužáci. Pomohou nám Alešovi synové. Prezidentovi poradci se našemu ministrovi vůbec nelíbili. Obdivovali pekařovy výrobky.

8 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Doplňte i/y: Smetanov__ opery, Pavlov__ rodiče, manželé Kudrnov__, do Jiráskov__ ulice, pro manžele Proškov__, kamarádov__ bratři, na bratrov__ spolužáky, podal Milánkov__ dědečkov__ brýle, Jirkov__ sestry se Petrov__ nelíbily, Markov__ se blýskaly oči, Standov__ utekli tatínkov__ koně, Seifertov__ sebrané spisy, Hugov__ ubožáci, těším se k strýčkov__ domů, vzpomínali na Žižkov__ bojovníky, Novákov__ chlapci, Martinov__ darovali Jirkov__ staré šaty, nedbali na učitelov__ rady.

9 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Řešení: Smetanovy opery, Pavlovi rodiče, manželé Kudrnovi, do Jiráskovy ulice, pro manžele Proškovy, kamarádovi bratři, na bratrovy spolužáky, podal Milánkovi dědečkovy brýle, Jirkovy sestry se Petrovi nelíbily, Markovi se blýskaly oči, Standovi utekli tatínkovy koně, Seifertovy sebrané spisy, Hugovi ubožáci, těším se k strýčkovi domů, vzpomínali na Žižkovy bojovníky, Novákovi chlapci, Martinovi darovali Jirkovy staré šaty, nedbali na učitelovy rady.

10 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Označ chyby: Dědečkovy koně se Karlovi vůbec nelíbili. Milanovi jeho kamarádi nepomohli. Dnes nás navštívili Jirkovi rodiče. Janu Nerudovy by se dnešní svět asi nelíbil. Na výstavě jsme viděli manžele Novákovi, ale Svobodovi tam nebyli. Sousedovi děti vzaly našemu Jardovi lopatičku. O prázdninách jsme krmili strýčkovi jeho slepice.

11 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
Řešení: Dědečkovy koně se Karlovi vůbec nelíbili. Milanovi jeho kamarádi nepomohli. Dnes nás navštívili Jirkovi rodiče. Janu Nerudovy by se dnešní svět asi nelíbil. Na výstavě jsme viděli manžele Novákovi, ale Svobodovi tam nebyli. Sousedovi děti vzaly našemu Jardovi lopatičku. O prázdninách jsme krmili strýčkovi jeho slepice.

12 Více na www.pravopisne.cz
Přeji hezký den… Více na

13 Použité zdroje DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN X FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google