Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/y v koncovkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/y v koncovkách."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_10.3.10.CJL Anotace: Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích, vzory přídavných jmen přivlastňovacích. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích

3 Vzory přídavných jmen přivlastňovacích Vzory otcův, matčin měkké „i“ píšeme pouze v 1. (a 5.) pádě rodu mužského životného otcovi bratři, matčini spolužáci v ostatních případech píšeme vždy tvrdé „y“ pro otcovy bratry, na matčiny spolužáky (4. pád rodu mužského životného) otcovy domy, matčiny stoly (1. pád rodu mužského neživotného) otcovy sestry, matčiny přítelkyně (1. pád rodu ženského)

4 TAHÁK (jen pro vás) Pamatuj, že: 1.Pokud do výrazu dosadíme vzor otcův, nebudeme vědět, jaké „i“ máme doplnit. Proto je lepší použít vzor matčin. 2.Pokud neslyšíme správné „i“ ani za použití vzoru matčin, můžeme si pomoci ukazovacími zájmeny. ti bratři, ty sestry 3.Pokud nám nepomůže ani ukazovací zájmeno (problémy mívají zejména žáci s SPU), musíme vždy důsledně určit rod a pád přivlastňovaného slova. strýcovi bratři, pro Pavlovy spolužáky

5 Dejte si pozor na: Přídavné jméno přivlastňovací nesmíme zaměnit za podstatné jméno! Na přídavné jméno přivlastňovací se ptáme „čí?“ a vždy u něj máme přivlastňovanou věc! Na podstatné jméno se ptáme pádovou otázkou. přivlastňovaná věc bratrovi kamarádi x dej to bratrovi přídavné jménopodstatné jméno

6 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen Podtrhněte přídavná jména přivlastňovací: Zamlouvaly se mu Husovy myšlenky. Dali bratrovi dědečkovy knihy. Pavlovi sourozenci to Jirkovi ještě nevrátili. Odbočili do Vodičkovy ulice. Režisérovy pokyny se Hanušovi nelíbily. Mirkovi kamarádi podali Honzovi Milanovy poznámky. Švandrlíkovi Černí baroni se k Jiráskovi ještě nedostali. Strýcovy sestry poslaly Karlovi dopis. Potkali jsme Horákovy. Dnes k nám přišli bratrovi spolužáci. Pomohou nám Alešovi synové. Prezidentovi poradci se našemu ministrovi vůbec nelíbili. Obdivovali pekařovy výrobky.

7 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen Řešení: Zamlouvaly se mu Husovy myšlenky. Dali bratrovi dědečkovy knihy. Pavlovi sourozenci to Jirkovi ještě nevrátili. Odbočili do Vodičkovy ulice. Režisérovy pokyny se Hanušovi nelíbily. Mirkovi kamarádi podali Honzovi Milanovy poznámky. Švandrlíkovi Černí baroni se k Jiráskovi ještě nedostali. Strýcovy sestry poslaly Karlovi dopis. Potkali jsme Horákovy. Dnes k nám přišli bratrovi spolužáci. Pomohou nám Alešovi synové. Prezidentovi poradci se našemu ministrovi vůbec nelíbili. Obdivovali pekařovy výrobky.

8 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen Doplňte i/y: Smetanov__ opery, Pavlov__ rodiče, manželé Kudrnov__, do Jiráskov__ ulice, pro manžele Proškov__, kamarádov__ bratři, na bratrov__ spolužáky, podal Milánkov__ dědečkov__ brýle, Jirkov__ sestry se Petrov__ nelíbily, Markov__ se blýskaly oči, Standov__ utekli tatínkov__ koně, Seifertov__ sebrané spisy, Hugov__ ubožáci, těším se k strýčkov__ domů, vzpomínali na Žižkov__ bojovníky, Novákov__ chlapci, Martinov__ darovali Jirkov__ staré šaty, nedbali na učitelov__ rady.

9 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen Řešení: Smetanovy opery, Pavlovi rodiče, manželé Kudrnovi, do Jiráskovy ulice, pro manžele Proškovy, kamarádovi bratři, na bratrovy spolužáky, podal Milánkovi dědečkovy brýle, Jirkovy sestry se Petrovi nelíbily, Markovi se blýskaly oči, Standovi utekli tatínkovy koně, Seifertovy sebrané spisy, Hugovi ubožáci, těším se k strýčkovi domů, vzpomínali na Žižkovy bojovníky, Novákovi chlapci, Martinovi darovali Jirkovy staré šaty, nedbali na učitelovy rady.

10 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen Označ chyby: Dědečkovy koně se Karlovi vůbec nelíbili. Milanovi jeho kamarádi nepomohli. Dnes nás navštívili Jirkovi rodiče. Janu Nerudovy by se dnešní svět asi nelíbil. Na výstavě jsme viděli manžele Novákovi, ale Svobodovi tam nebyli. Sousedovi děti vzaly našemu Jardovi lopatičku. O prázdninách jsme krmili strýčkovi jeho slepice.

11 Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen Řešení: Dědečkovy koně se Karlovi vůbec nelíbili. Milanovi jeho kamarádi nepomohli. Dnes nás navštívili Jirkovi rodiče. Janu Nerudovy by se dnešní svět asi nelíbil. Na výstavě jsme viděli manžele Novákovi, ale Svobodovi tam nebyli. Sousedovi děti vzaly našemu Jardovi lopatičku. O prázdninách jsme krmili strýčkovi jeho slepice.

12 Přeji hezký den… Více na www.pravopisne.czwww.pravopisne.cz

13 Použité zdroje DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN 80-864-8016-X FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200- 1347-4. HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-859-3730-1. MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793. Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, 2008. ISBN 978-80-87062-47-0. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5301-890.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/y v koncovkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google