Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slova jednovýznamová a vícevýznamová Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Definice jednovýznamových a vícevýznamových slov, mnohoznačnost, homonyma, druhy homonym. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Slova jednovýznamová a vícevýznamová

3 Slova jednovýznamová (jednoznačná)
slova mají jen jeden význam s jednoznačností se setkáme: - u vlastních jmen např. Svatopluk, Novák, Ústí nad Labem - u odborných názvů (termínů) např. zoologie, fyzika, tulipán - u některých běžných slov např. mládež, míč, koloběžka - u zvukomalebných citoslovcí: např. frnk, bum, haf

4 Slova vícevýznamová (mnohoznačná)
slovo má vedle svého původního významu jeden nebo více významů druhotných = polysémie u slov je významová spojitost a hlásková shoda mnohoznačnost vzniká nejčastěji přenášením slovního významu: a/ na základě vnější podobnosti např. zvonek - malý zvon x květina ručička – malá ruka x hodinová list – stromu x knihy b/ na základě vnitřní významové souvislosti např. krmení – činnost x produkty potřebné ke krmení údržba – činnost x pracovní zařazení osoby porcelán – nádobí x druh keramiky

5 Homonyma homonyma jsou slova, která znějí stejně, ale mají odlišný význam a původ významová spojitost neexistuje, pouze hlásková shoda = slova souzvučná vznik homonym bývá nahodilý, například odvozením slov od podobných základů nebo přejímáním z cizích jazyků

6 Druhy homonym Úplná homonyma se shodují ve všech gramatických tvarech.
např. raketa = ve významech létací zařízení i hrací pálka travička = zelená travička i žena, která otrávila kolej = trať, stopa i ubytovna Částečná homonyma se shodují jen v některých tvarech, v jiných je tvar odlišný. např. pila (nástroj k řezání) × pila (příčestí minulé slovesa) los, losa (zvíře) × los, losu (poukázka v loterii) zaječí (adj. od zajíce) x zaječí (sloveso zaječet)

7 Druhy homonym Nepravá homonyma dělíme na:
a/ homofony - shodují se pouze v mluvené podobě, ale jinak se píší např. být x bít výška x vížka pro tři x protři b/ homografy – shodují se v psané podobě, ale jinak se čtou např. panický ostych (od panic) x panický strach (od slova panika)

8 Kontrolní cvičení 1. Rozlište slova jednoznačná a mnohoznačná: koleno, Ostrava, most, hotel, hlava, žbluňk, elektřina, půda, oxid. 2. Určete základní a některé druhotné významy mnohoznačných slov: pero, rozdrtit, list, ostrý. 3. Jaké znáte druhy homonym? 4. Kterými slovními druhy mohou být stejně znějící tvary: tři, pily, kolem, sil, zdraví? 5. Rozlište, kdy se jedná o mnohoznačnost a kdy o homonymitu: vysokoškolská kolej – kolej od vozu, vodovodní kohoutek – kohoutek a slepička, ručička dítěte – hodinová ručička, mít kliku – zatáhl za kliku. zatáhl

9 Správné řešení 1. mnohoznačná: koleno, hlava, půda;
jednoznačná: Ostrava, most, hotel, žbluňk, elektřina, oxid; 2. pero – zákl. význam ptačí pero, druhotný význam nástroj na psaní; rozdrtit – zákl. význam rozbít na kousky, druhotný význam výrazně zvítězit; list – zákl. význam list rostliny, druhotný význam list knihy; ostrý – zákl. význam ostrá hrana, druhotný význam ostrá chuť, ostré tempo;

10 3. úplná, částečná, nepravá homonyma;
4. tři – číslovka, sloveso; pily – podstatné jméno, sloveso; kolem – podstatné jméno, příslovce, předložka; sil – podstatné jméno, sloveso; zdraví – podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso; 5. mnohoznačnost: vodovodní kohoutek – kohoutek a slepička, ručička dítěte – hodinová ručička; homonymita: vysokoškolská kolej – kolej od vozu, mít kliku – zatáhl za kliku;

11 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN

12 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2007, 573 s. ISBN Nový slovník cizích slov pro 21. století. Vyd. 1. Editor Matěj Barták, Jitka Vebrová, Renata Rychlá. Praha: Plot, 2008, 367 s ISBN Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 4. Redaktor Josef Filipec. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google