Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)"— Transkript prezentace:

1 Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)
4 Chyby v zakládání staveb a opravy základů Ing. Milan Kadlec

2 ČÁST 4 Chyby v zakládání staveb a opravy základů
Zdroje ČÁST 4 Chyby v zakládání staveb a opravy základů Příklad: Stránka pro uvedení dílčích témat

3 Příčiny poškození základů
Zdroje Příčiny poškození základů Základová půda je nejhorší stavební materiál, co se týče vlastnosti z hlediska statiky. Její únosnost i stlačitelnost je proměnná v průběhu jednoho staveniště. Každý základ je unikátní a vždy se jedná o konstrukci, která neprošla ověřovacími zkouškami. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

4 Zdroje Podmáčení základů Výrazně snižuje únosnost soudržných zemin. Zdrojem vody může být nevhodně provedený střešní odpad. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

5 Zdroje Podmáčení základů Častou příčinou bývá poškozená kanalizace nebo vodovod. Dalším zdrojem vody v podloží bývá i přerušený podzemní pramen příčným základovým pasem. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

6 Zdroje Podmrzání základů Souvisí s hloubkou základů. Ty, u starých budov, mívají téměř vždy nedostatečnou hloubku. U nesoudržných písčitých a štěrkových zemin srážková voda proteče, a proto se nezámrzná hloubka volí od 0,8 m výše. U nepropustných nebo méně propustných jílovitých zemin srážková voda vsakuje do zeminy, a tím umožňuje její promrzání. Proto se zde nezámrzná hloubka volí 1,2 m nebo více. U skalních hornin se hloubka základů volí od 0,5 m výše. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

7 Nerovnoměrné sedání základů
Zdroje Nerovnoměrné sedání základů Stromy v okolí budovy. Snižují množství vody v základové půdě pod částí budovy, a při růstu kořenů mohou lokálně nadzdvihovat části základů. Kotelny, kanály a další tepelné objekty. Mění teplotu v okolí základů v různých částech budovy a tím způsobují jejich nerovnoměrné sedání. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

8 Zdroje Agresivní spodní voda Je to podzemní voda obsahem síranů, dusičnanů nebo volného CO2. Způsobuje rozpadání betonu v podzemní části budovy (tzv. „cementový bacil“). Řešíme volbou odolného cementu, např. vysokopecní, síranuvzdorný cement, nebo jiný vhodný cement. Řešením může být i izolace základů pro podzemní vodě. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

9 Rozbahněná nebo špatně ošetřená základová spára
Zdroje Rozbahněná nebo špatně ošetřená základová spára V praxi až příliš častý případ. Způsobuje zvětšené a nerovnoměrné sedání. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

10 Rozbahněná nebo špatně ošetřená základová spára
Zdroje Rozbahněná nebo špatně ošetřená základová spára Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

11 Nedostatečné krytí výztuže
Zdroje Nedostatečné krytí výztuže Příčinou může být chybějící bednění nebo podkladní beton. Výztuž po čase zreziví a ztrácí statickou funkci. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

12 Nedostatečné krytí výztuže
Zdroje Nedostatečné krytí výztuže Obrázek nepotřebuje komentář. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

13 Zdroje Mělké základy Jsou typické pro starší stavby. Závady se projeví jako praskání základů i zdiva nad ním. Spára může procházet přes několik pater. Dodatečná oprava je obtížná a drahá. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

14 Zdroje Mělké základy U méně poškozených staveb pomůže stažení objektu věncem a oprava doplňkovým základem z boku vedle původního. Tato oprava je méně finančně náročná a často se provádí např. na vesnicích. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

15 Seznam použité literatury
Tato práce neobsahuje žádné citace, převzaté obrázky ani části textů. Zdrojem informací je celoživotní praxe v oboru a zkušenosti kolegů. K žádné části neexistují autorská práva jiných subjektů. Zdrojem informací o novinkách a současné úrovni technologie doma i ve světě jsou internetové stránky v češtině a v angličtině. Jejich seznam je v příloze. Nejsou z nich přebírány žádné citace ani obrázky.

16 Seznam ČSN A en [1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
[2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb [3] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem [4] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem [5] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení [6] ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [7] ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [8] ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [9] ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí [10] ČSN EN Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

17 ODKAZY NA Internet Uvedené internetové stránky byly použity pro porovnání odborných údajů. Nebyly převzaty žádné citace, obrázky ani části textů z uvedených ani jiných int. stránek.


Stáhnout ppt "Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)"

Podobné prezentace


Reklamy Google