Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 4 Chyby v zakládání staveb a opravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 4 Chyby v zakládání staveb a opravy."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 4 Chyby v zakládání staveb a opravy základů Ing. Milan Kadlec Oblast: Stavebnictví

2 ČÁST 4 CHYBY V ZAKLÁDÁNÍ STAVEB A OPRAVY ZÁKLADŮ

3 PŘÍČINY POŠKOZENÍ ZÁKLADŮ Základová půda je nejhorší stavební materiál, co se týče vlastnosti z hlediska statiky. Její únosnost i stlačitelnost je proměnná v průběhu jednoho staveniště. Každý základ je unikátní a vždy se jedná o konstrukci, která neprošla ověřovacími zkouškami.

4 PODMÁČENÍ ZÁKLADŮ Výrazně snižuje únosnost soudržných zemin. Zdrojem vody může být nevhodně provedený střešní odpad.

5 PODMÁČENÍ ZÁKLADŮ Častou příčinou bývá poškozená kanalizace nebo vodovod. Dalším zdrojem vody v podloží bývá i přerušený podzemní pramen příčným základovým pasem.

6 PODMRZÁNÍ ZÁKLADŮ Souvisí s hloubkou základů. Ty, u starých budov, mívají téměř vždy nedostatečnou hloubku. U nesoudržných písčitých a štěrkových zemin srážková voda proteče, a proto se nezámrzná hloubka volí od 0,8 m výše. U nepropustných nebo méně propustných jílovitých zemin srážková voda vsakuje do zeminy, a tím umožňuje její promrzání. Proto se zde nezámrzná hloubka volí 1,2 m nebo více. U skalních hornin se hloubka základů volí od 0,5 m výše.

7 NEROVNOMĚRNÉ SEDÁNÍ ZÁKLADŮ Stromy v okolí budovy. Snižují množství vody v základové půdě pod částí budovy, a při růstu kořenů mohou lokálně nadzdvihovat části základů. Kotelny, kanály a další tepelné objekty. Mění teplotu v okolí základů v různých částech budovy a tím způsobují jejich nerovnoměrné sedání.

8 AGRESIVNÍ SPODNÍ VODA Je to podzemní voda obsahem síranů, dusičnanů nebo volného CO 2. Způsobuje rozpadání betonu v podzemní části budovy (tzv. „cementový bacil“). Řešíme volbou odolného cementu, např. vysokopecní, síranuvzdorný cement, nebo jiný vhodný cement. Řešením může být i izolace základů pro podzemní vodě.

9 ROZBAHNĚNÁ NEBO ŠPATNĚ OŠETŘENÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA V praxi až příliš častý případ. Způsobuje zvětšené a nerovnoměrné sedání.

10 ROZBAHNĚNÁ NEBO ŠPATNĚ OŠETŘENÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA

11 NEDOSTATEČNÉ KRYTÍ VÝZTUŽE Příčinou může být chybějící bednění nebo podkladní beton. Výztuž po čase zreziví a ztrácí statickou funkci.

12 NEDOSTATEČNÉ KRYTÍ VÝZTUŽE Obrázek nepotřebuje komentář.

13 MĚLKÉ ZÁKLADY Jsou typické pro starší stavby. Závady se projeví jako praskání základů i zdiva nad ním. Spára může procházet přes několik pater. Dodatečná oprava je obtížná a drahá.

14 MĚLKÉ ZÁKLADY U méně poškozených staveb pomůže stažení objektu věncem a oprava doplňkovým základem z boku vedle původního. Tato oprava je méně finančně náročná a často se provádí např. na vesnicích.

15 1.Tato práce neobsahuje žádné citace, převzaté obrázky ani části textů. Zdrojem informací je celoživotní praxe v oboru a zkušenosti kolegů. K žádné části neexistují autorská práva jiných subjektů. 2.Zdrojem informací o novinkách a současné úrovni technologie doma i ve světě jsou internetové stránky v češtině a v angličtině. Jejich seznam je v příloze. Nejsou z nich přebírány žádné citace ani obrázky. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

16 1.[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 2.[2] ČSN EN 1991-1-1Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 3.Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 4.[3] ČSN EN 1991-1-3Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení – 5.Zatížení sněhem 6.[4] ČSN EN 1991-1-4Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení – 7.Zatížení větrem 8.[5] ČSN EN 1991-1-7Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – 9.Mimořádná zatížení 10.[6] ČSN EN 1992-1-1Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 11.[7] ČSN EN 1993-1-1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 12.[8] ČSN EN 1995-1-1Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 13.[9]ČSN EN 1997-1Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 14.[10]ČSN EN 1998-1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby SEZNAM ČSN A EN

17 Uvedené internetové stránky byly použity pro porovnání odborných údajů. Nebyly převzaty žádné citace, obrázky ani části textů z uvedených ani jiných int. stránek. http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.html http://menas.cz/tag/izolace-na-zaklady-domu http://stavba.tzb-info.cz/zaklady http://stavbaweb.dumabyt.cz/Administrativni-budovy/Schneider-Electric-dal-zaklad-jedne-z- nejekologictejsich-budov-v-Cesku.html http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/zaklady-typologie http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/tepelne-izolace/zakladem-jsou- zaklady-1810.html http://www.cuok.cz/mistni-centra/ss-polytechnicka-olomouc/kurzy/tzb-14-zaklady-stavitelstvi http://www.denbraven.cz/zaklady-staveb-19.html?do[dataList]=1&paging.pageNo=1 http://www.edb.cz/katalog-firem/stavebnictvi/stavby/zakladani-staveb/ http://www.fce.vutbr.cz/PST/novotny.m/03.Zaklady.pdf http://www.gerotop.cz/cs/sluzby/produkty/energeticke-zaklady-budov/ http://www.kvkparabit.com/poradenstvi/spodni-stavba-zaklady.html http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/odvodnovani-staveb-a-pozemku/jak-na- odvodneni-zakladu-budov-a-staveb http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce/jak-na-zaklady-stavby http://www.prolignum.cz/kurzy/kurz-zaklady-modernich-drevostaveb/ ODKAZY NA INTERNET


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 4 Chyby v zakládání staveb a opravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google