Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní modelování Jan Smolík. Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní modelování Jan Smolík. Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je."— Transkript prezentace:

1 Procesní modelování Jan Smolík

2 Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je nepostačující

3 Standardní profil UML  Vytvořen pro verzi 1.1  Nikdy se neujal  Velmi slabý (nevyužívá ani schopností UML)  Ve verzi 2.0 už dokonce není jako standardní profil  Externí pohled (use case, ale s procesy)  Interní pohled (předělaný class diagram, ale pouze statický pohled)

4 Externí pohled

5 Interní pohled

6 Eriksson-Penkerův profil UML –Strategický pohled (Business Vision) –Procesní pohled (Business Process) –Strukturní pohled (Business Structure) –Chování organizace (Business Behaviour)

7 Strategický pohled  Definice strategie –Mise, SWOT, kritické faktory,...  Konceptuální model –Statický pohled –Class diagrDefinice základních pojmů a konceptů –am (ale konceptuální)  Cílové modelování –Založeno na objektovém modelu –Stereotyp > –Pomocí závislostí rozpad do podcílů – >, >, >, >, >, >,

8 Procesní pohled > Podnikový proces Událost Informace ZdrojCíl Výstup >

9

10 Komplexní příklad Krahulec Jan a kol.: Práce týmu Smart Solutions pro projekt 4IT415 na VŠE v Praze. 2008.

11 Assembly lines Assembly line stereotypovaný package Informační objekt, nebo informační systém Zdroj: Ovidiou S. Noran, Business Modeling UML vs. IDEF

12 Assembly line Zdroj: Kelvin Hilton, Process Modelling with UML

13 Strukturní pohled  Doplněk k procesnímu  Struktura –Zdrojů –Produktů a služeb (výstupů) –Informací  Model –Zdrojů –Informací –Organizace  Lidé, stroje, místa

14 Chování  Doplněk procesního  Stavy –Stavy procesu jsou vlastně aktivity  Interakce –Diagram sekvence / spolupráce  Procesy –Vazby mezi procesy modelovanými jednotlivě

15 Standardy BPMI  BPMI = Business Process Management Coalition  Organizace snažící se standardizovat procesní modelování  Reakce na neschopnost UML v oblasti  2005 včleněna do OMG

16 Standardy BPMI  BPML – „spustitelný“ jazyk (zanikl) – nahrazen BPEL4WS –Orchestrační jazyk  BPMN – lidsky srozumitelný jazyk  BPMN = Business Process Management Notation –Původně jen notací BPML

17 BPMN - Základní symboly  Události –Počáteční –Koncová –Mezikrok  Činnost –Proces –Pod-proces – značí se buď sbalený, nebo rozbalený (složený z úloh) –Úloha

18 Základní symboly  Brána = křižovatka (místo, kde se rozpojují a spojují toky)  Toky  Asociace  Bazén a dráhy

19 Základy notace BPMN Událost Primitivní rozhodovací činnost

20 Elementy PDT v notaci BPMN

21 Druhy událostí v BPMN

22 PDT příklad v notaci BPMN

23

24 ARIS – IDS Scheer  Asi nejúspěšnější metodika modelování procesů  Vyvinuta prof. Scheerem  Založena na sadě nástrojů

25 ARIS  Strategy platform  Design platform  Implementation platform  Controlling platform

26 ARIS Strategy Platform  ARIS Business Optimizer –Import KPI do popisu procesů –What-if analýza  ARIS BSC (Balanced Scorecard)

27 ARIS Design Platform  ARIS Business Architect  ARIS Business Designer  ARIS Toolset  ARIS Business Publisher  ARIS Web Publisher  ARIS Defense Solution  ARIS Quality Management Scout  ARIS Simulation  ARIS Easy Design  ARIS Enterprise Architecture Solution  ARIS IT Architect

28 ARIS Implementation Platform  ARIS for SAP NetWeaver –Práce s referenčními modely SAP  ARIS BI Modeler  ARIS SOA Architect  ARIS Business Rules Designer  ARIS UML Designer –Tvorba aplikací z modelů  ARIS for Interstage BPM

29 ARIS Controlling Platform  ARIS Compliance Management Solution  ARIS Audit Manager  ARIS Process Risk Scout  ARIS Process Performance Manager –Analýza výkonnosti procesů

30 Procesní modely ARIS  Přehledová úroveň –hlavní proud, vzájemné návaznosti procesů  Úroveň procesu –Kontext, související objekty  Úroveň podprocesů  Úroveň činností

31 Value Added Chain Plánování prodeje Plánování výroby VýrobaObchod Zpracuj kvótu zák. Zpracuj obj.zák. Proveď dodávku Zpracuj fakturu Zpracuj platbu Přehled procesů Rozpad na podporcesy

32 Procesní modelování v ARIS

33 Úroveň procesu Extended Event Process Diagram Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

34 Extended Entity Relationship Model  Možnost zachycení agregace, generalizace  Pravděpodobně bude nahrazen class d. Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

35 Process Diagram Technique  Není profilem UML ani standardem  Technika pro popis procesů  Neusiluje o standardizace způsobu modelování ani notace

36 PDT – popis prvků 1/3 Množina dat Smíšená množina Množina materiálu Množina údajů nesoucích informaci Př.: výrobní plán, dodací list Surovina či výrobek hmotný i nehmotný Př.: náhradní díly, automobil Materiál v kombinaci s informací Př.: dodávka společně s dodacím listem

37 PDT – popis prvků 2/3 Rozhodovací činnost Událost Stav Činnost Zpracování vstupů na výstupy – lze na ni nahlížet i jako na proces Vnější podnět. Informace vzniklá mimo proces. Elementární činnost, jejímž výstupem je rozhodnutí o dalším postupu.

38 PDT – popis prvků 3/3 Problém Organizační jednotka AND Problém spojený s procesem v jeho určitém místě (stavu) Abstraktní účastník procesu (osoba, útvar, systém,...) Aktér Primitivní rozhodovací činnost (jen AND a XOR)

39 PDT – příklad Primitivní proces

40 PDT příklad Komplexní proces (má vnitřní stavy)

41 Přihnutí notace BPMN pro potřeby PDT Událost a činnosti a koncové stavy jsou BPMN definovány Problém je s vnitřními stavy Je využito vlastnosti AND brány ◦ Proces bude pokračovat právě tehdy když jsou oba vstupy splněny Jeden vstup vede od činnosti Druhý vstup vede od události AND brána se chová jako stav – po ukončení činnosti se čeká na událost

42 PDT příklad v notaci BPMN

43 ARIS – IDS Scheer  Asi nejúspěšnější metodika modelování procesů  Vyvinuta prof. Scheerem  Založena na sadě nástrojů

44 ARIS  Strategy platform  Design platform  Implementation platform  Controlling platform

45 ARIS Strategy Platform  ARIS Business Optimizer –Import KPI do popisu procesů –What-if analýza  ARIS BSC (Balanced Scorecard)

46 ARIS Design Platform  ARIS Business Architect  ARIS Business Designer  ARIS Toolset  ARIS Business Publisher  ARIS Web Publisher  ARIS Defense Solution  ARIS Quality Management Scout  ARIS Simulation  ARIS Easy Design  ARIS Enterprise Architecture Solution  ARIS IT Architect

47 ARIS Implementation Platform  ARIS for SAP NetWeaver –Práce s referenčními modely SAP  ARIS BI Modeler  ARIS SOA Architect  ARIS Business Rules Designer  ARIS UML Designer –Tvorba aplikací z modelů  ARIS for Interstage BPM

48 ARIS Controlling Platform  ARIS Compliance Management Solution  ARIS Audit Manager  ARIS Process Risk Scout  ARIS Process Performance Manager –Analýza výkonnosti procesů

49 Procesní modely ARIS  Přehledová úroveň –hlavní proud, vzájemné návaznosti procesů  Úroveň procesu –Kontext, související objekty  Úroveň podprocesů  Úroveň činností

50 Value Added Chain Plánování prodeje Plánování výroby VýrobaObchod Zpracuj kvótu zák. Zpracuj obj.zák. Proveď dodávku Zpracuj fakturu Zpracuj platbu Přehled procesů Rozpad na podporcesy

51 Procesní modelování v ARIS

52 Interaction Diagram

53  Zachycuje zodpovědné entity (organizační jednotky) –Jejich vztahy, výstupy, komunikace  Není úplně jasná sekvence  Je možné i doplnit aktivity entit

54 Function Flow

55  Popisuje aktivity a jejich sekvenci  Smyslem je popsat dynamickou sekvenci aktivit  Lze doplnit organizační jednotky, které aktivity vykonávají

56 Output flow

57 Output Flow  Smyslem procesu je vytvářet výstupy  Výstupy mohou být různého druhu – fyzické, nefyzické, služby  Z příkladu: –výstupem Manufacture Item je materiálový výstup Item –Výstupem výroby jsou ale také dokumenty například o kontrole kvality atd.: Order Documents – informační služba  Nelze odvodit jasnou návaznost funkcí

58 Information Flow

59  Kromě informačních služeb (z Output Flow) obsahuje i další informační objekty –Tato data jsou nezbytná pro vytvoření informačních služeb

60 Consolidated Business Process Model

61  Ke kompletnímu modelu je třeba dát dohromady všechny pohledy

62 Jak správně modelovat EPC 1. Jsou tři základní uzly: aktivity, události, konektory 2. Název události musí vyjadřovat bod v čase 3. Název aktivity musí být „time-consuming“ 4. Konektory jsou reprezentovány kolečkem se symbolem – konektor může být rozdělený, a odrážet rozdíl mezi příchozím a odchozím pravidlem 5. Každý proces musí popsat svůj start a výstup – jedna nebo více I/O událostí 6. EPC obsahuje alespoň jednu aktivitu 7. EPC se může skládat z několika EPC 8. Hrany vyjadřují sekvenci 9. Událost nemůže být předchůdcem a následovníkem události 10. Aktivita nemůže být před předchůdcem a následovníkem události 11. Každá událost má jen jednu vstupní a výstupní hranu

63 ARIS Metamodel

64 Control Flows

65 Příklad eEPC Extended Event Process Diagram Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

66 Extended Entity Relationship Model  Možnost zachycení agregace, generalizace  Pravděpodobně bude nahrazen class d. Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

67 Srovnání PDT a eEPC Primitivní proces

68 Primitivní proces v notaci ARIS (stejný proces jako minule) Srovnání PDT a eEPC

69 Standardy WfMC  WfMC = Workflow Management Coalition  Automatizace celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty informace nebo úkoly předávány od jednoho k druhému podle sady pravidel.

70 Typy workflow  Administrativní –Rutinní činnosti, standardizované formuláře –Obecná představa o běžných agendách  Ad hoc –Musí být snadná definovatelnost procesů  Produkční –Hlavní, dobře strukturované procesy –Přesná definice  Kolaborativní –Zaměření na spolupráci

71 Standardy WfMC  Workflow Reference Model –Zaměřen hlavně na technologii  Terminology & Glosary –Terminologie a vztahy –Pravidla pro definici procesu, potřebná pro jeho realizaci pomocí workflow –Semiformální metamodel

72 Vztahy Wf a BP


Stáhnout ppt "Procesní modelování Jan Smolík. Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je."

Podobné prezentace


Reklamy Google