Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce AOS EKO-KOM, a.s. s krajem Vysočina Zástupci pro kraj Vysočina RNDr.Jana Krčmářová, oblastní manažerka Roman Zouhar, regionální manažer Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce AOS EKO-KOM, a.s. s krajem Vysočina Zástupci pro kraj Vysočina RNDr.Jana Krčmářová, oblastní manažerka Roman Zouhar, regionální manažer Jiří."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce AOS EKO-KOM, a.s. s krajem Vysočina Zástupci pro kraj Vysočina RNDr.Jana Krčmářová, oblastní manažerka Roman Zouhar, regionální manažer Jiří Sviták, regionální manažer

2 AOS EKO-KOM Založena 1997 – nezisková a.s. – 10 akcionářů – Integrovaný systém Sběr obalů probíhá společně spolu s ostatním tříděným odpadem v dohodě systému a obcí za řízení obce. Autorizace 2002-2005 Prodloužení autorizace 2005-2012

3

4 Novela zákona – cíle pro využití a recyklaci do r.2012 materiál2006200720082009201020112012 RVRVRVRVRVRVRV %%%%%%% Papír a lepenka 606365676970 Sklo656667686970 Plast2425 26 27 Kovy33363941444750 Dřevo4689111315 celkem47504950 52 54535654585560

5 Porovnání reálné recyklace v ČR s limity EU (%) Požadavek EU pro ČR 2005 Plnění ČR 2005Požadavek EU pro ČR 2012 Papír a lepenka 6490,860 Plasty234822,5 Sklo5775,160 Kovy2633,950 Dřevo322,85 Využití celkem 4565,860

6

7 Zapojení obcí v systému EKO-KOM

8 Papírna Výroba regranulátu Sklárna Adt. Cementárna Spalovna KO Výroba alt. paliv Adt. Svozová firma (B) Překupník Zpracovatel (E) Překupník Skládka (H) Tok komunálních odpadů Tok živnostenských odpadů Tok odpadů po dotřídění (může být mix komunál. a živnost.) VÝROBKY ENERGIE Obec (K) Dotřiďovací Linka (D) Materiálové využítí (F)Energetické využítí (G) SMLOUVA S OBCÍ (komunální odpady) SMLOUVA SVOZOVÉ FIRMY (živnostenské obalové odpady) SMLOUVA ÚPRAVCI (přijaté komunální odpady a vyrobená surovina) SMLOUVA ZPRACOVATELÉ (přijatá surovina a vyrobené výrobky) Smluvní vztahy pro zajištění cílů AOS – zpětný odběr využití Svozová Firma (C) Původce (Z)

9 Smlouvy s obcemi Obec zajišťuje v rámci svého systému nakládání s KO zpětný odběr a využití odpadů z obalů Evidence využitých odpadů z obalů je vedena na úroveň konečného zpracování nebo výrobu druhotné suroviny Obec spolupracuje při informování spotřebitele EKO-KOM poskytuje odměnu Konzultační služby, výchovně- vzdělávací program, pilotní projekty

10 Krajské projekty Spolupráce s kraji zaměřená na realizaci cílů POH v oblasti nakládání s komunálními a obalovými odpady Uzavřeno se všemi kraji mimo Jihomoravský Technické řešení Informace a vzdělávaní Projekt analýzy stavu technická opatření k dovybavení (nákup a rozmístění nádob) optimalizace sběru průzkumy veřejného mínění, realizace informačních a vzdělávacích kampaní vzdělávání starostů

11 Krajský pilotní projekt Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky Trvání projektu : od roku 2004 Nositel projektu KÚ Vysočina Oblast kraje Vysočina – 730 obcí, 521 883 obyvatel

12 Krajský pilotní projekt v roce 2008 Materiálový vklad – technická podpora - nákup kontejnerů (smlouva o výpůjčce) Plošná informační kampaň Školení starostů Soutěž obcí Lokální projekty v roce 2008 nejsou vypsány

13 Akce pro veřejnost v roce 2007 Odpadové rekordy na Festivalu rekordů v Pelhřimově agentura Dobrý den agentura Dobrý den se stala partnerem kampaně v rámci festivalu rekordů v Pelhřimově:  rekordysešlapávání PET lahví  rekordy v sešlapávání PET lahví a běh s odpadem České knize rekordů Odpadová část v České knize rekordů

14 Netradiční výstava na náměstích 7 měst Vysočiny: Humpolec, Chotěboř,, Bystřice n.P., Pacov,, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Třešť Akce pro veřejnost Putovní výstava Zasypaná ulice

15 Chotěboř Akce pro veřejnost Putovní výstava Zasypaná ulice Bystřice n.P.

16 Akce pro veřejnost Putovní výstava Zasypaná ulice Ukázka foto z výstavy - pelhřimovské náměstí „zasypané“ odpadem vyprodukovaným obyvateli města za 1 rok:

17 Akce pro děti a školy Odpadová olympiáda škol Duhové rekordy Soutěženíodpadových disciplínáchsestavení rekordní duhy Soutěžení družstev základních škol v různých odpadových disciplínách a pokus o sestavení rekordní duhy z víček o PET lahví: 20.9. Jihlava

18 Akce pro děti a školy Divadelní představení pro děti o třídění odpadů „O Lesíčkovi“ celkem v 10-ti menších městech realizuje Karlovarské dětské divadlo formou interaktivních představení pro děti mateřských a 1. stupně základních škol

19 Putovní výstava pro školy Plachty s informacemi o třídění listopadu až do března základních školáchplachet s informacemi Od listopadu až do března budou putovat po základních školách sady plachet s informacemi o třídění – proč, co a jak třídit, kolik odpadu produkujeme, jak se zpracovává + zajímavosti

20 Akce pro děti a školy Příklady odpadově zaměřené výuky a soutěž škol Soutěž všech základních škol kraje v nápadech na hry a výchovné programy s tematikou třídění odpadů. Nejlepší náměty budou oceněny cenami sestaveny Všechny zajímavé podněty budou sestaveny do Nápadníku her a programů o třídění odpadů – rozešleme na všechny základní školy Pro školy bude připravena metodika výuky problematiky třídění odpadů

21 Outdoorová část kampaně Polepy vozů MHD v Jihlavě a Třebíči v září a říjnu 8 vozů MHD v Jihlavě a Třebíči polepeno upoutávkou na třídění odpadů

22 Outdoorová část kampaně Polepy vozů MHD v Jihlavě a Třebíči MHD Jihlava MHD Třebíč

23 Outdoorová část kampaně Zapojení sběrných dvorů do kampaně Působení na obyvatele prostřednictvím poutačů u vchodů na sběrné dvory či kontejnerových stáních v 6 městech kraje Loni v 6 městech kraje 18-ti městech kraje Letos v dalších 18-ti městech kraje

24 Kampaň v tisku Seriál o třídění odpadů v denících Moravia Celkem 20. dílů seriálu celé 2. pololetí 2007

25 článkyreportážeseriály o třídění obecní zpravodaje články, reportáže a seriály o třídění určené pro obecní zpravodaje a radniční listy vysoká čtennost obecní zpravodaje – vysoká čtennost a obliba letáky pro obecní odpadovou praxi každé obce bude rozesláno do každé obce v kraji s dopisem radního kraje Oslovení starostů měst a obcí CD s články pro obecní zpravodaje

26 Nabídka městům kraje Vysočina na zpracování  příloh  příloh o třídění do jejich radničních zpravodajů,  bannerů  bannerů na weby měst  reklamupoutávek  reklam a upoutávek do tiskovin měst Kampaň v tisku Grafické podklady pro tiskoviny měst

27 www.tridime-vysocina.cz Oslovení široké veřejnosti Internetové stránky

28 www.tridime-vysocina.cz v provozu od 1.9.2005v provozu od 1.9.2005 informace o Kampaniinformace o Kampani obecné informace o třídění – jak třídit a coobecné informace o třídění – jak třídit a co třídění a sběrných zařízeníchinformace o třídění a sběrných zařízeních ve městech kraje Vysočina články pro periodikačlánky pro periodika (radniční listy) obcí informace o legislativěinformace o legislativě

29 Oslovení široké veřejnosti Kampaň v rozhlasových stanicích 30 s upoutávek o třídění opakování 30 s upoutávek o třídění beseda beseda o třídění odpadů v kraji Vysočina

30 obce soutěží v množství vytříděných složek na 1 obyvatele a škále tříděných komodit Obce jsou rozděleny do velikostních kategorií automaticky soutěží všechny obce zapojené v systému EKO-KOM výsledky čtvrtletně hodnoceny a zveřejněny na internetu a zaslány obcím poštou obce získaly možnost vzájemného porovnání VELKÁ SLEDOVANOST VÝSLEDKŮ MEZI OBCEMI !!! Oslovení starostů měst a obcí Vysočina - soutěž obcí v třídění www.mytridimenejlepe.cz

31 Kraj Vysočina Zapojení obcí do systému EKO-KOM v roce 2008 Počet obcí zapojených 652 Počet obcí nezapojených 65

32 Kraj Vysočina Zapojení obyvatel do systému EKOKOM v roce 2008 Počet zapojených obyvatel 506 942 Počet nezapojených obyvatel 9 096

33 Výtěžnost celková ČR 43,6  48,8 40,41  46,89

34 Výtěžnost bez kovů ČR 28  31,8 29,85  32,45

35 Celkové množství odpadů vytříděných a uložených na skládce v roce 2007 v kraji Vysočina Papír 7 250 tun Plast 3 774 tun Sklo barevné 4 207 tun Sklo bílé 1 159 tun Nápojový karton 60 tun Kov 7 316 tun Produkce vytříděných KO celkem 23 766 tun Zbytkový odpad uložený na skládce 106 073 tun

36 Podíl jednotlivých komodit na vytříděném množství KO v kraji Vysočina (2007) 23,766 tis t/rok

37 Nárůst výtěžnosti v kraji Vysočina v rozmezí let 2004 až 2007 (kg/obyvatele a rok) 1,20 kg 34,19 kg 32,99 kg 40,41 kg 6,22 kg 46,89 kg 6,48 kg

38 Jak se na Vysočině třídilo (kg/ob a rok) Rok 2004 - 32,99 kg/ob a rok Rok 2007 - 46,89 kg/ob a rok

39 Výtěžnosti v roce 2007 dle okresů kraje (kg/obyvatele a rok) 46,89 32,45 56,04 35,25 54,54 29,20 49,53 31,28 33,29 29,89 44,75 36,15 48,8 31,8

40 Skladba kontejnerů v kraji Vysočina v roce 2007 12, 094 tis. ks

41 Čím se sbírá tříděný odpad Vývoj sběrné sítě – od roku 2004 ke konci roku 2007 přibylo v kraji 3 607 kontejnerů na tříděný sběr, což představuje nárůst o více než o 30 % 8 487 12 094 30%

42 Vývoj dostupnosti sběrné sítě 2004 2007 179 ob. na hnízdo 125 ob. na hnízdo

43 Děkuji za pozornost Kontakty: krcmarova@ekokom.cz svitak@ekokom.cz zouhar@ekokom.cz www.ekokom.cz


Stáhnout ppt "Spolupráce AOS EKO-KOM, a.s. s krajem Vysočina Zástupci pro kraj Vysočina RNDr.Jana Krčmářová, oblastní manažerka Roman Zouhar, regionální manažer Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google