Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce AOS EKO-KOM, a. s

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce AOS EKO-KOM, a. s"— Transkript prezentace:

1 Spolupráce AOS EKO-KOM, a. s
Spolupráce AOS EKO-KOM, a.s. s krajem Vysočina Zástupci pro kraj Vysočina RNDr.Jana Krčmářová, oblastní manažerka Roman Zouhar, regionální manažer Jiří Sviták, regionální manažer

2 AOS EKO-KOM Založena 1997 Autorizace 2002-2005
– nezisková a.s. – 10 akcionářů – Integrovaný systém Sběr obalů probíhá společně spolu s ostatním tříděným odpadem v dohodě systému a obcí za řízení obce. Autorizace Prodloužení autorizace

3

4 Novela zákona – cíle pro využití a recyklaci do r.2012
materiál 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 R V % Papír a lepenka 60 63 65 67 69 70 Sklo 66 68 Plast 24 25 26 27 Kovy 33 36 39 41 44 47 50 Dřevo 4 6 8 9 11 13 15 celkem 49 52 54 53 56 58 55

5 Porovnání reálné recyklace v ČR s limity EU (%)
Požadavek EU pro ČR 2005 Plnění ČR 2005 Požadavek EU pro ČR 2012 Papír a lepenka 64 90,8 60 Plasty 23 48 22,5 Sklo 57 75,1 Kovy 26 33,9 50 Dřevo 3 22,8 5 Využití celkem 45 65,8

6

7 Zapojení obcí v systému EKO-KOM

8 Smluvní vztahy pro zajištění cílů AOS – zpětný odběr využití
SMLOUVA S OBCÍ (komunální odpady) Tok komunálních odpadů Tok živnostenských odpadů Tok odpadů po dotřídění (může být mix komunál. a živnost.) Obec (K) Svozová firma (B) Překupník SMLOUVA ÚPRAVCI (přijaté komunální odpady a vyrobená surovina) Překupník Překupník Dotřiďovací Linka (D) Svozová Firma (C) Původce (Z) Překupník Skládka (H) Překupník Překupník SMLOUVA SVOZOVÉ FIRMY (živnostenské obalové odpady) SMLOUVA ZPRACOVATELÉ (přijatá surovina a vyrobené výrobky) Zpracovatel (E) Energetické využítí (G) Materiálové využítí (F) Cementárna Spalovna KO Výroba alt. paliv Adt. Papírna Výroba regranulátu Sklárna Adt. ENERGIE VÝROBKY

9 Smlouvy s obcemi Obec zajišťuje v rámci svého systému nakládání s KO zpětný odběr a využití odpadů z obalů Evidence využitých odpadů z obalů je vedena na úroveň konečného zpracování nebo výrobu druhotné suroviny Obec spolupracuje při informování spotřebitele EKO-KOM poskytuje odměnu Konzultační služby, výchovně- vzdělávací program, pilotní projekty

10 Informace a vzdělávaní
Krajské projekty Spolupráce s kraji zaměřená na realizaci cílů POH v oblasti nakládání s komunálními a obalovými odpady Uzavřeno se všemi kraji mimo Jihomoravský Projekt Technické řešení Informace a vzdělávaní analýzy stavu technická opatření k dovybavení (nákup a rozmístění nádob) optimalizace sběru průzkumy veřejného mínění, realizace informačních a vzdělávacích kampaní vzdělávání starostů

11 Krajský pilotní projekt
Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky Trvání projektu : od roku 2004 Nositel projektu KÚ Vysočina Oblast kraje Vysočina – 730 obcí, obyvatel

12 Krajský pilotní projekt v roce 2008
Materiálový vklad – technická podpora - nákup kontejnerů (smlouva o výpůjčce) Plošná informační kampaň Školení starostů Soutěž obcí Lokální projekty v roce 2008 nejsou vypsány

13 Akce pro veřejnost v roce 2007 Odpadové rekordy na Festivalu rekordů v Pelhřimově
agentura Dobrý den se stala partnerem kampaně v rámci festivalu rekordů v Pelhřimově: rekordy v sešlapávání PET lahví a běh s odpadem Odpadová část v České knize rekordů

14 Akce pro veřejnost Putovní výstava Zasypaná ulice
Netradiční výstava na náměstích 7 měst Vysočiny: Humpolec, Chotěboř,, Bystřice n.P., Pacov,, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Třešť

15 Akce pro veřejnost Putovní výstava Zasypaná ulice
Chotěboř Bystřice n.P.

16 Akce pro veřejnost Putovní výstava Zasypaná ulice
Ukázka foto z výstavy - pelhřimovské náměstí „zasypané“ odpadem vyprodukovaným obyvateli města za 1 rok:

17 Akce pro děti a školy Odpadová olympiáda škol Duhové rekordy
Soutěžení družstev základních škol v různých odpadových disciplínách a pokus o sestavení rekordní duhy z víček o PET lahví: 20.9. Jihlava

18 Akce pro děti a školy Divadelní představení pro děti o třídění odpadů „O Lesíčkovi“
celkem v 10-ti menších městech realizuje Karlovarské dětské divadlo formou interaktivních představení pro děti mateřských a 1. stupně základních škol

19 Putovní výstava pro školy Plachty s informacemi o třídění
Od listopadu až do března budou putovat po základních školách sady plachet s informacemi o třídění – proč, co a jak třídit, kolik odpadu produkujeme, jak se zpracovává + zajímavosti

20 Akce pro děti a školy Příklady odpadově zaměřené výuky a soutěž škol
Soutěž všech základních škol kraje v nápadech na hry a výchovné programy s tematikou třídění odpadů. Nejlepší náměty budou oceněny cenami Všechny zajímavé podněty budou sestaveny do Nápadníku her a programů o třídění odpadů – rozešleme na všechny základní školy Pro školy bude připravena metodika výuky problematiky třídění odpadů

21 Outdoorová část kampaně Polepy vozů MHD v Jihlavě a Třebíči
v září a říjnu 8 vozů MHD v Jihlavě a Třebíči polepeno upoutávkou na třídění odpadů

22 Outdoorová část kampaně Polepy vozů MHD v Jihlavě a Třebíči
MHD Jihlava MHD Třebíč

23 Outdoorová část kampaně Zapojení sběrných dvorů do kampaně
Působení na obyvatele prostřednictvím poutačů u vchodů na sběrné dvory či kontejnerových stáních Loni v 6 městech kraje Letos v dalších 18-ti městech kraje

24 Kampaň v tisku Seriál o třídění odpadů v denících Moravia
Celkem 20. dílů seriálu celé 2. pololetí 2007

25 Oslovení starostů měst a obcí CD s články pro obecní zpravodaje
články, reportáže a seriály o třídění určené pro obecní zpravodaje a radniční listy obecní zpravodaje – vysoká čtennost a obliba letáky pro obecní odpadovou praxi bude rozesláno do každé obce v kraji s dopisem radního kraje

26 Kampaň v tisku Grafické podklady pro tiskoviny měst
Nabídka městům kraje Vysočina na zpracování příloh o třídění do jejich radničních zpravodajů, bannerů na weby měst reklam a upoutávek do tiskovin měst

27 Oslovení široké veřejnosti Internetové stránky

28 Oslovení široké veřejnosti Internetové stránky
v provozu od informace o Kampani obecné informace o třídění – jak třídit a co informace o třídění a sběrných zařízeních ve městech kraje Vysočina články pro periodika (radniční listy) obcí informace o legislativě

29 Oslovení široké veřejnosti Kampaň v rozhlasových stanicích
opakování 30 s upoutávek o třídění beseda o třídění odpadů v kraji Vysočina

30 Oslovení starostů měst a obcí Vysočina - soutěž obcí v třídění
obce soutěží v množství vytříděných složek na 1 obyvatele a škále tříděných komodit Obce jsou rozděleny do velikostních kategorií automaticky soutěží všechny obce zapojené v systému EKO-KOM výsledky čtvrtletně hodnoceny a zveřejněny na internetu a zaslány obcím poštou obce získaly možnost vzájemného porovnání VELKÁ SLEDOVANOST VÝSLEDKŮ MEZI OBCEMI !!!

31 Kraj Vysočina Zapojení obcí do systému EKO-KOM v roce 2008
Počet obcí zapojených 652 Počet obcí nezapojených 65

32 Kraj Vysočina Zapojení obyvatel do systému EKOKOM v roce 2008
Počet zapojených obyvatel Počet nezapojených obyvatel 9 096

33 Výtěžnost celková ČR 43,6  48,8 40,41 46,89

34 Výtěžnost bez kovů ČR 28  31,8 29,85 32,45

35 Celkové množství odpadů vytříděných a uložených na skládce v roce 2007 v kraji Vysočina
Papír tun Plast tun Sklo barevné tun Sklo bílé tun Nápojový karton 60 tun Kov tun Produkce vytříděných KO celkem tun Zbytkový odpad uložený na skládce tun

36 Podíl jednotlivých komodit na vytříděném množství KO v kraji Vysočina (2007)
23,766 tis t/rok

37 Nárůst výtěžnosti v kraji Vysočina v rozmezí let 2004 až 2007 (kg/obyvatele a rok)
40,41 kg 34,19 kg 32,99 kg

38 Jak se na Vysočině třídilo
(kg/ob a rok) Rok ,99 kg/ob a rok Rok ,89 kg/ob a rok

39 Výtěžnosti v roce 2007 dle okresů kraje (kg/obyvatele a rok)
32,45 54,54 46,89 56,04 49,53 44,75 33,29 48,8 36,15 35,25 31,28 29,89 31,8 29,20

40 Skladba kontejnerů v kraji Vysočina v roce 2007
12, 094 tis. ks

41 Čím se sbírá tříděný odpad
Vývoj sběrné sítě – od roku 2004 ke konci roku 2007 přibylo v kraji 3 607 kontejnerů na tříděný sběr, což představuje nárůst o více než o 30 % 30% 12 094 8 487

42 Vývoj dostupnosti sběrné sítě
179 ob. na hnízdo 125 ob. na hnízdo 2007 2004

43 Děkuji za pozornost Kontakty: krcmarova@ekokom.cz svitak@ekokom.cz


Stáhnout ppt "Spolupráce AOS EKO-KOM, a. s"

Podobné prezentace


Reklamy Google