Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností."— Transkript prezentace:

1 SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností

2 SVOČ 2011 SVOČ-2011 nezahrnuje čistě uměleckou a sportovní činnost. Do soutěže se samozřejmě přihlašují i práce studentů KTV, KHK a KVK, které jsou výzkumně zaměřeny. SVOČ-2011 má pouze jedinou kategorii. Student posledního ročníku může předložit práci zabývající se stejnou problematikou, která je zpracovávána v jeho bakalářské, diplomové, rigorózní nebo dizertační práci, pouze však za předpokladu, že tato práce bude samostatně svázána jako práce SVOČ.

3 SVOČ 2011 Harmonogram vyhlášení SVOČ-2011 na FPE uzavření katedrálních kol do podání přihlášky na děkanát do hod. nominace člena katedry do komise do hod. dodání posudků nominované práce do hod. celofakultní kolo, vyhlášení vítězů / SVOČ 2011

4 Aktuální výzvy a nabídky ze světa vysokých škol

5 Studentské vědecké konference 2011
Podpora je určena pro organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů na Západočeské univerzitě v Plzni v roce Podpora konferencí

6 Studentské vědecké konference 2011
Harmonogram Soutěžní kolo Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti) Hodnotící lhůta Realizace konference a čerpání podpory I 19.3. – II 18.6. – III Žádost Elektronicky prostřednictvím

7 Studentské grantová soutěž 2011
Soutěž je vyhlašována na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty Západočeské univerzity v Plzni akreditovaného doktorského nebo magisterského studijního programu s předpokládaným zahájením řešení od 1. dubna Grantová soutěž Podpora jednoho projektu pro jeden rok může činit nejvýše ,- Kč.

8 Studentské grantová soutěž 2011
Harmonogram Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu) Hodnotící lhůta pro součást Hodnotící lhůta pro grantový výbor Řešení projektu v roce 2011 Podání žádosti o změnu v roce 2011 Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2011 Hodnocení projektů na součástech Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným MŠMT Žádost Elektronicky prostřednictvím

9 BAPE Děkanka FPE vyhlašuje pro rok 2011 grantovou soutěž (BAPE) na podporu mimořádné vědecké aktivity studentů bakalářského studia. Cílem grantové soutěže je podpořit formou individuálních výzkumných projektů nadané studenty a poskytnout jim prostředky na výzkum v rámci bakalářských prací i na výzkum mimo rámec těchto prací, který bude ukončen významným výstupem. Výstupem musí být autorská publikace (článek, kapitola) uznatelná podle pravidel Hodnocení VaV (RIV) v příslušném kalendářním roce, tj. prokazatelně odeslaná do redakce odborného recenzovaného časopisu s IF nebo uvedeného na tzv. Seznamu hodnocených časopisů nebo knihy (kapitoly v knize) uznatelné RIV. Uznatelný výstup je buď (1) potvrzení redakce o přijetí rukopisu redakcí k recenznímu řízení, nebo (2) potvrzení o přijetí práce do tisku po proběhlém recenzním řízení, nebo (3) výtisk publikace. V 1. a 2. případě je řešitel povinen odevzdat i vytištěnou kopii odevzdaného rukopisu.

10 BAPE Finanční podpora činí celkově maximálně 20 tis. a má formu mimořádného stipendia. Není samostatně vyúčtována a není vedena jako zakázka v Magionu. Prostředky budou přidělovány takto: po přijetí projektu obdrží řešitel formou mimořádného stipendia zálohu ve výši 15 % z požadované částky, zbývající část přidělených prostředků řešitel obdrží po doložení výstupu dle odstavce 6.2, nejpozději však do 1 roku od přiznání projektu znovu formou mimořádného stipendia.

11 BAPE Harmonogram – Uzávěrka pro podání projektů – Vyhlášení výsledků – Poslední termín pro předložení výsledků projektu. Návrh projektu a závěrečná zpráva se předkládá na formulářích, které jsou ke stažení na webových stránkách FPE:

12 Zodpovědná osoba za SVOČ na KVK: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.
Okruhy činností: Organizování katedrálního kola SVOČ (průběžně). Zkoumání informací o nabídkách prezentovaných na - jejich vyhodnocení, úprava a zpřístupnění na www stránkách katedry (1x měsíc). Zkoumání informací o možnostech pro SVOČ objevených kolegyněmi a kolegy - jejich vyhodnocení, úprava a zpřístupnění na www stránkách katedry (1x měsíc). Osobní vyhledávání informací o dalších možnostech pro SVOČ - jejich vyhodnocení, úprava a zpřístupnění na www stránkách katedry (1x měsíc). Podílení se na organizování studentských vědeckých konferencí (průběžně). Spoluorganizování zapojení studujících do výzkumných projektů katedry (průběžně).


Stáhnout ppt "SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností."

Podobné prezentace


Reklamy Google