Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností."— Transkript prezentace:

1 SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností

2 SVOČ 2011 SVOČ-2011 nezahrnuje čistě uměleckou a sportovní činnost. Do soutěže se samozřejmě přihlašují i práce studentů KTV, KHK a KVK, které jsou výzkumně zaměřeny. SVOČ-2011 má pouze jedinou kategorii. Student posledního ročníku může předložit práci zabývající se stejnou problematikou, která je zpracovávána v jeho bakalářské, diplomové, rigorózní nebo dizertační práci, pouze však za předpokladu, že tato práce bude samostatně svázána jako práce SVOČ.

3 SVOČ 2011 vyhlášení SVOČ-2011 na FPE 20. 9. 2010 uzavření katedrálních kol do20. 4. 2011 podání přihlášky na děkanát 21. 4. do 12.00 hod. nominace člena katedry do komise 21. 4. do 12.00 hod. dodání posudků nominované práce 26. 4. do 12.00 hod. celofakultní kolo, vyhlášení vítězů 28. 4. 2011 / 8.00 -15.00 SVOČ 2011 Harmonogram

4 Aktuální výzvy a nabídky ze světa vysokých škol

5 Studentské vědecké konference 2011 Podpora je určena pro organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011. Podpora konferencí

6 Studentské vědecké konference 2011 Soutěžní kolo Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti) Hodnotící lhůtaRealizace konference a čerpání podpory I1. 12. 2010 - 28. 2. 2011 1. 5. - 31. 5. 201119.3. – 31. 12. 2011 II1. 3. - 18. 3. 20111. 6. - 17. 6. 201118.6. – 31. 12. 2011 III1. 9. - 30. 9. 20111. 10. - 21. 10. 201122.10. – 31. 12. 2011 Harmonogram Žádost Elektronicky prostřednictvím www.inis.zcu.czwww.inis.zcu.cz

7 Studentské grantová soutěž 2011 Soutěž je vyhlašována na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty Západočeské univerzity v Plzni akreditovaného doktorského nebo magisterského studijního programu s předpokládaným zahájením řešení od 1. dubna 2011. Grantová soutěž Podpora jednoho projektu pro jeden rok může činit nejvýše 3 000 000,- Kč.

8 Harmonogram Žádost Elektronicky prostřednictvím www.inis.zcu.czwww.inis.zcu.cz Studentské grantová soutěž 2011 Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu)1. 12. 2010 - 31. 1. 2011 Hodnotící lhůta pro součást1. 2. 2011 - 28. 2. 2011 Hodnotící lhůta pro grantový výbor1. 3. 2011 - 31. 3. 2011 Řešení projektu v roce 20111. 4. 2011 - 31. 12. 2011 Podání žádosti o změnu v roce 20111. 4. 2011 - 31. 10. 2011 Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 201116. 1. 2012 Hodnocení projektů na součástech17. 1. 2012 - 31. 1. 2012 Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory15. 2. 2012 Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným MŠMT31. 3. 2012

9 Děkanka FPE vyhlašuje pro rok 2011 grantovou soutěž (BAPE) na podporu mimořádné vědecké aktivity studentů bakalářského studia.BAPE Cílem grantové soutěže je podpořit formou individuálních výzkumných projektů nadané studenty a poskytnout jim prostředky na výzkum v rámci bakalářských prací i na výzkum mimo rámec těchto prací, který bude ukončen významným výstupem. Výstupem musí být autorská publikace (článek, kapitola) uznatelná podle pravidel Hodnocení VaV (RIV) v příslušném kalendářním roce, tj. prokazatelně odeslaná do redakce odborného recenzovaného časopisu s IF nebo uvedeného na tzv. Seznamu hodnocených časopisů nebo knihy (kapitoly v knize) uznatelné RIV. Uznatelný výstup je buď (1) potvrzení redakce o přijetí rukopisu redakcí k recenznímu řízení, nebo (2) potvrzení o přijetí práce do tisku po proběhlém recenzním řízení, nebo (3) výtisk publikace. V 1. a 2. případě je řešitel povinen odevzdat i vytištěnou kopii odevzdaného rukopisu. BAPE

10 Finanční podpora činí celkově maximálně 20 tis. a má formu mimořádného stipendia. Není samostatně vyúčtována a není vedena jako zakázka v Magionu. Prostředky budou přidělovány takto: po přijetí projektu obdrží řešitel formou mimořádného stipendia zálohu ve výši 15 % z požadované částky, zbývající část přidělených prostředků řešitel obdrží po doložení výstupu dle odstavce 6.2, nejpozději však do 1 roku od přiznání projektu znovu formou mimořádného stipendia. BAPE

11 31. 1. 2011 – Uzávěrka pro podání projektů. 3. 3. 2011 – Vyhlášení výsledků. 31. 1. 2012 – Poslední termín pro předložení výsledků projektu. Návrh projektu a závěrečná zpráva se předkládá na formulářích, které jsou ke stažení na webových stránkách FPE: http://www.zcu.cz/fpe/research/projects/bape.htmlhttp://www.zcu.cz/fpe/research/projects/bape.html Harmonogram BAPE

12 Zodpovědná osoba za SVOČ na KVK: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. Okruhy činností: Organizování katedrálního kola SVOČ (průběžně). Zkoumání informací o nabídkách prezentovaných na http://www.zcu.cz/fpe/research/ - jejich vyhodnocení, úprava a zpřístupnění na www stránkách katedry (1x měsíc). http://www.zcu.cz/fpe/research/ Zkoumání informací o možnostech pro SVOČ objevených kolegyněmi a kolegy - jejich vyhodnocení, úprava a zpřístupnění na www stránkách katedry (1x měsíc). Osobní vyhledávání informací o dalších možnostech pro SVOČ - jejich vyhodnocení, úprava a zpřístupnění na www stránkách katedry (1x měsíc). Podílení se na organizování studentských vědeckých konferencí (průběžně). Spoluorganizování zapojení studujících do výzkumných projektů katedry (průběžně).


Stáhnout ppt "SVOČ Stručné základní informace o možnostech zapojení studujících do studentských vědeckých odborných činností."

Podobné prezentace


Reklamy Google