Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Ivana Töpferová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Ivana Töpferová"— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Ivana Töpferová
Chemická vazba PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/ MODERNIZACE VÝUKY

2 Anotace:  výuková prezentace v prvním ročníku studia
Předmět: chemie Ročník: I. ročník SŠ Tematický celek: obecná chemie Klíčová slova: chemická vazba, molekula, sloučenina, elektrony, elektronegativita, vazba, vazebná energie, typy vazeb, vaznost, délka vazby Forma: vysvětlování, demonstrace Datum vytvoření:

3 Chemická vazba většina chemických látek obsahuje atomy vázané do molekul nebo krystalů

4 Atomy a molekuly Chemické látky se skládají z atomů.
Jen málo látek tvoří jednotlivé atomy (He). Většina chemických látek se skládá ze sloučených atomů, které jsou k sobě vázány silami (tzv. chemickou vazbou) a vytvářejí sloučeniny. Molekula je částice složená ze dvou nebo více atomů: z atomů stejného prvku (H2, P4) z atomů různých prvků (H2O, NaCl) Chemická sloučenina je chemická látka vzniklá sloučením atomů dvou nebo více různých prvků.

5 Chemické sloučeniny Sloučenina je vždy tvořena molekulami.
Rozdělení: podle původu anorganické organické podle počtu sloučených prvků dvouprvkové tříprvkové víceprvkové Uveďte příklady jednotlivých druhů sloučenin.

6 Podmínky vzniku chemické vazby
1. Atomy se k sobě přiblíží tak, aby se překryly jejich elektronové obaly. 2. Atomy musí mít elektrony v orbitalech uspořádány tak, aby z nich mohly vzniknout vazebné páry. 3. Atomy musí mít vhodnou prostorovou orientaci pro vznik chemické vazby. 4. Chemická vazba se mezi atomy vytvoří jedině tehdy, když dojde při tomto ději k uvolnění určitého množství vazebné (disociační) energie (kJ.mol-1).

7 Chemická vazba Chemická vazba vzniká tehdy, má-li nové seskupení atomů menší energii než jednotlivé atomy. Molekuly mají nižší energii než jednotlivé atomy a jsou proto stálejší. Chemická vazba vznikne spojením atomů pomocí valenčních elektronů (zjednodušené). chemická vazba ATOM ATOM MOLEKULA

8 Typy chemických vazeb podle rozdílu elektronegativit (∆X), které vazbu tvoří: elektronegativita (X) = schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby vazba nepolární < ∆X < 0,4 vazba polární ,4 < ∆X < 1,7 vazba iontová ∆X > 1,7 Obr. 1 Polární vazba v HCl

9 Typy chemických vazeb podle způsobu vzniku:
1. kovalentní = vznikne mezi částicemi, jejichž překrývající se orbitaly obsahují jeden elektron 2. donor akceptorová (koordinačně kovalentní) = vytvoří se mezi donorem (dárcem) a akceptorem (příjemcem) elektronového páru Mezi vazbou kovalentní a koordinačně kovalentní je rozdíl ve způsobu, jak tyto vazby vznikají. Jinak tyto vazby mají stejné vlastnosti, např. energii a prostorové uspořádání.

10 Donor akceptorová vazba
Pokus: reakce amoniaku s chlorovodíkem za vzniku chloridu amonného

11 Typy chemických vazeb podle počtu vazebných elektronových párů mezi stejnými nebo různými vazebnými partnery: jednoduchá dvojná trojná Vaznost je číslo, které udává, kolik kovalentních vazeb s jinými atomy daný atom vytváří.

12 Chemická vazba Vznik molekuly vodíku H + H → H − H (H2) Vznik molekuly kyslíku : + : → (O2) Vznik molekuly chlorovodíku H + | → H – Cl volný elektron − vazebný elektronový pár

13 Chemická vazba Vznik kationtu amonného + H+ → Obr. 2 Molekula NH3

14 Chemická vazba Vznik molekuly dusíku + Vazebná energie (disociační energie) (kJ.mol-1) je energie, která se uvolní při vzniku určité chemické vazby; energie, kterou je třeba dodat na rozštěpení určité chemické vazby. Délka chemické vazby (nm) je vzdálenost jader vázaných atomů. Obr. 3, 4, 5 Vznik molekuly N2

15 Seznam obrázků: Obr. 1 Polární vazba v HCl. Zdroj: Wikimedia [online]. [vid ]. Dostupné z: Obr. 2 Molekula NH3. Zdroj: chemvazba.moxo.cz [online]. [vid ]. Dostupné z: Obr. 3, 4 5 Vznik molekuly N2. Zdroj: [online]. [vid ]. Dostupné z:

16 Použité zdroje: MACH, J., PLUCKOVÁ, I., ŠIBOR, J. Chemie pro 8. ročník. Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ISBN ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 1.vydání, ISBN FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie I pro gymnázia (obecná anorganická chemie). Praha. SPN, a.s., ISBN BANÝR, J., BENEŠ, P. A KOLEKTIV. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, a.s., ISBN


Stáhnout ppt "PaedDr. Ivana Töpferová"

Podobné prezentace


Reklamy Google