Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : MECHANICKÉ VLASTNOSTI DŘEVA

2 Mechanické vlastnosti dřeva
Dřevo má své nenahraditelné vlastnosti, které jej zařazují mezi materiály se širokým uplatněním v praxi. K těmto vlastnostem patří i mechanické vlastnosti dřeva, zejména pružnost a pevnost. Dřevo má při relativně nízké hmotnosti dobrou pevnost, což je předpokladem každého dobrého konstrukčního materiálu. Mechanické vlastnosti dřeva hrají významnou úlohu i při jeho zpracování (řezání, lisování, ohýbání, sušení atd.). Proto je důležité znát chování dřeva při namáhání i z tohoto hlediska, aby se mohl volit optimální způsob zpracování.

3 Mechanické vlastnosti dřeva
Pod mechanickými vlastnostmi dřeva obecně rozumíme jeho odolnost proti působení vnějších sil. Zkoušejí se na zvláštních zkušebních strojích a při zkouškách obvykle dochází k narušení struktury dřeva.

4 Klasifikace mechanických vlastností dřeva
Mechanické vlastnosti dělíme do dvou skupin, a to na základní a odvozené. K základním vlastnostem patří pružnost, pevnost, plastičnost a houževnatost. K odvozeným vlastnostem patří tvrdost, štípatelnost, odpor proti vytahování zaražených předmětů (hřebíků, vrutů), odolnost proti trvalému zatížení, odolnost proti únavovému lomu a dovolené namáhání.

5 Mechanické namáhání Mechanické namáhání je proces, při němž nastává součinnost mezi vnějšími mechanickými silami, dalšími činiteli namáhání a dřevem. Výsledkem tohoto procesu jsou dočasné anebo trvalé změny tvaru dřeva – mechanické síly dřevo deformují. Při použití dřeva (jak přírodního, tak lamelovaného) na různé typy nosných konstrukcí působí zejména součinnost mechanického zatížení s vlhkostí a ještě faktor času (doby zatížení). Míra deformace závisí na velikosti vnitřního odporu dřeva, který dřevo klade namáhajícím silám. Tento odpor závisí v rozhodující míře na směru vláken, vlhkosti dřeva, teplotě a vadách dřeva.

6 Základní pojmy mechanických vlastností
Pevnost definujeme jako schopnost materiálů klást odpor proti působení vnějších sil. Deformace je změna rozměrů a tvaru působením sil. Napětí je stav v materiálu, který vzniká působením sil na plochu materiálu. Podle směru působících sil rozlišujeme : Normální napětí, kdy vnější síla působí kolmo na plochu

7 Základní pojmy mechanických vlastností
Normální napětí, kdy vnější síla působí kolmo na plochu, Smykové napětí, kdy vnější síla působí rovnoběžně s plochou Charakteristika pevnosti materiálu je veličina maximálního napětí, tj. hranice jeho porušení, kterou nazýváme mezí pevnosti.

8 Činitelé ovlivňující mechanické vlastnosti
Mechanické vlastnosti nejsou u všech dřevin stejné – důležitým ukazatelem pro jejich posouzení je objemová hmotnost dřeva. Kromě druhu dřeviny jsou ještě ovlivněny řadou dalších činitelů, a to : vlhkostí dřeva, teplotou, směrem vláken ( v jaké rovině působí namáhající síla) a velmi důležitým činitelem jsou také vady dřeva.

9 a) Vliv vlhkosti dřeva na mechanické vlastnosti
Se stoupající vlhkostí

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google